solution Contentsolution Content
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

Felsöka en Wi-Fi-anslutning till en HP-skrivare

Kontrollera problem med nätverket och anslutningen om du inte kan skriva ut eller skanna med en trådlös HP-skrivare.

Starta om enheter

Starta om din dator eller mobila enhet, skrivare och router för att rensa eventuella feltillstånd.

Koppla bort datorn eller den mobila enheten från nätverksnamnet (SSID) och anslut den sedan till samma nätverksnamn som skrivaren är ansluten till.

Om skrivaren är tillgänglig och har status Klar är problemet löst. Du behöver inte fortsätta felsökningen.

 1. Stäng av skrivaren genom att trycka på strömbrytaren. Om skrivaren inte stängs av, koppla från strömsladden från skrivaren och strömkällan.

 2. Stäng av datorn eller den mobila enhet som skrivaren konfigurerades med.

 3. Starta om routern.

 4. Återanslut strömsladden till skrivaren och vägguttaget.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 5. Starta datorn eller den mobila enheten.

 6. Kontrollera anslutningen för att se till att samma nätverk används av skrivaren och enheten.

  • Dator eller mobil enhet: Öppna listan med tillgängliga nätverk och kontrollera att datorn är ansluten till rätt nätverk.

  • Skrivare: Kontrollera lampan för trådlöst på kontrollpanelen. Om den lyser med fast blått sken är skrivaren ansluten.

Kontrollera skrivarens och nätverksanslutningen

Identifiera problem med Wi-Fi-anslutningar som kan göra att skrivaren inte är tillgänglig eller inte hittas av din dator eller mobila enhet.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

 • Flytta skrivaren inom 8 m från routern eller räckviddsförlängaren och kontrollera sedan lampan för trådlöst. Om den lyser med fast blått sken är skrivaren ansluten till nätverket. Om lampan är släckt eller blinkar, är skrivaren inte ansluten. Gå till HP skrivarinställning (trådlöst nätverk) för mer information.

 • Öppna listan med tillgängliga nätverk på datorn eller den mobila enheten och kontrollera att den är ansluten till rätt nätverk. En bockmarkering eller ansluten status visas bredvid nätverksnamnet när du är ansluten. Anslut inte till DIRECT-xx-HP [skrivarens modellnamn].

  Anm:

  En skrivaranslutning kan inte upprättas via offentliga eller gästnätverk som kräver gästinloggning eller bekräftelse på användning, till exempel nätverk som används i skolor, hotell eller kaféer.

 • Kontrollera Signalstyrkan för WiFi på datorn eller den mobila enheten. Om den trådlösa ikonen visar en svag signal , flyttar du dig närmare routern eller intervallförlängaren tills en stark signal visas . Väggar, bokhyllor av metall och elektronik som avger radiosignaler kan försvaga signalen.

 • Öppna en webbplats för att kontrollera att Internet fungerar. Om sidläsningstiden är långsam eller intermittent, kan du stänga av eller pausa andra enheter för direktuppspelning som är anslutna till nätverket. Om så behövs, kontakta din internetleverantör för att kontrollera om tjänsten är nere.

 • Kontrollera att skrivaren inte är ansluten till en dator med en USB-kabel. En USB-anslutning kan blockera Wi-Fi-konfigurationen och avaktivera skrivarens Internet-anslutning som krävs för HP Instant Ink.

 • Kontrollera routerdokumentationen eller supportwebbplatsen för att säkerställa att följande krav uppfylls.

  • Många routrar kan arbeta i både 2,4 GHz och 5,0 GHz frekvensband, men inte alla HP-skrivare stöder båda banden. Se till att 2,4 GHz-frekvensbandet är aktiverat och sänder. Om routern sänder separata nätverksnamn (SSID) för varje band, ansluter du skrivaren till SSID på 2,4 GHz. Om skrivaren stöder 5,0 GHz, ansluter du den till 5,0 GHz SSID.

  • Bonjour stöder (Mac): HP rekommenderar routrar som stöder Bonjour, som är Apples programvara för nätverksidentifiering. Anslutning med Bonjour är det bästa sättet att hitta skrivaren och få trådlös utskrift att fungera.

Återställ Wi-Fi-inställningsläget på HP-skrivare

Många HP-skrivare har ett Wi-Fi-inställningsläge som gör att HP-programvaran kan ansluta skrivaren till ett nätverk. Återställ WiFi-inställningsläget om skrivaren inte hittas under programvaruinstallation eller när den trådlösa anslutningen förloras.

 • De flesta skrivare med pekskärm eller meny: Öppna menyn Trådlöst eller Inställningar välj Nätverksinställningar eller Inställningar och välj sedan Återställ nätverksinställningarna.

 • De flesta skrivare utan en pekskärm eller meny: Gå till Återställ Wi-Fi-inställningsläget på HP-skrivaren för steg hur du använder knapparna på skrivaren.

Inom två timmar, återgå till appen eller programvaran för att hitta och lägga till skrivaren och slutföra installationen.

Skriv ut en testrapport för trådlöst nätverk

Skriv ut en testrapport för trådlöst nätverk för att hitta information om din trådlösa skrivares nätverksanslutning eller för att felsöka anslutningsproblem.

 1. Skriv ut en testrapport för trådlöst nätverk:

  • Inkjet-skrivare med kontrollpanelmeny: Öppna menyn Trådlöst, Nätverksinställningar eller Inställningar för att hitta listan med tillgängliga rapporter.

  • De flesta inkjet-skrivare utan kontrollpanelmeny: Tryck på knapparna Trådlöst och Information samtidigt eller tryck på knapparna Trådlöst och Starta svartvit kopiering samtidigt.

  • LaserJet-skrivare: Tryck på och håll kvar knappen Trådlöst i 10 sekunder eller tills lampan Klar blinkar eller gå till menyn Trådlöst och välj sedan Trådlöst nätverkstest.

  • Laser NS- och Neverstop Laser-skrivare: Tryck in och håll kvar knapparna Fortsätt och Trådlöst i 3 sekunder.

  • DeskJet 6000 och 6400, ENVY 6000, 6400 och Tango skrivare: Peka på och håll knappen Information intryckt tills alla knapparna på kontrollpanelen tänds och tryck sedan på Information och Fortsätt samtidigt.

 2. Granska informationen i rapporten och följ sedan anvisningarna i den för att felsöka anslutningsproblem vid behov.

Fler felsökningstips

Sök efter och felsök typen av anslutningsproblem som du har.Ytterligare supportalternativ