hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Återställ konfigurationsläget för Wi-Fi på HP-skrivaren

Använd skrivarens kontrollpanel för att återställa Wi-Fi-inställningsläget och konfigurera sedan skrivaren igen.

När du startar skrivaren för första gången slås WiFi-inställningsläget automatiskt på så att skrivaren kan upptäckas under installationen. Av säkerhetsskäl stängs WiFi-inställningsläget av efter två timmar.

HP DeskJet 2700-, 2700e-, 4100-, 4100e-skrivare

Använd knapparna Avbryt och Trådlöst för att återställa konfigurationsläget för Wi-Fi.

 1. Tryck på knappen Avbryt för att förbereda skrivaren.

 2. Tryck på och håll ned knapparna Trådlöst och Avbryt samtidigt i fem sekunder tills Strömbrytaren börjar blinka.

  Anm:

  Din kontrollpanel kan se olika ut än följande exempel, men stegen för den är desamma.

  Knappen trycks in för att återställa trådlösa inställningarna
 3. Vänta tills den blå knappens lampa Trådlöst blinkar kontinuerligt.

 4. Inom två timmar återgår du till appen eller programvaran för att hitta och lägga till skrivaren och slutföra konfigurationen.

HP ENVY 6000-, 6000e-, 6400e-, ENVY Pro 6400-skrivare

Använd knappen Trådlöst på baksidan av skrivaren för att återställa Wi-Fi-konfigurationsläget.

 1. På skrivarens baksida ska du trycka på och hålla ned knappen Trådlöst i fem sekunder.

  Anm:

  Din kontrollpanel kan se olika ut än följande exempel, men stegen för den är desamma.

  Exempel på hur du trycker på knappen Trådlöst i fem sekunder
 2. Vänta tills lampan Status blir lila.

 3. Inom två timmar återgår du till appen eller programvaran för att hitta och lägga till skrivaren och slutföra konfigurationen.

HP Laser 100-, Color Laser 150-skrivare

Använd knapparna Avbryt och Trådlöst för att återställa konfigurationsläget för Wi-Fi.

 1. Tryck på knappen Avbryt eller knappen Fortsätt/Avbryt för att förbereda skrivaren.

 2. Tryck in och håll ned knappen Trådlöst i minst 20 sekunder tills varnings- och strömlamporna blinkar.

  Anm:

  Din kontrollpanel kan se olika ut än följande exempel, men stegen för den är desamma.

  Exempel på hur du trycker på knappen Trådlöst i 20 sekunder
 3. Vänta i 60 sekunder.

 4. Inom två timmar återgår du till appen eller programvaran för att hitta och lägga till skrivaren och slutföra konfigurationen.

HP Laser MFP 130-, Color Laser MFP 170-skrivare

Använd knapparna på skrivarens kontrollpanel för att återställa konfigurationsläget för Wi-Fi.

 1. Tryck på knappen Meny.

 2. Använd högerpilen för att navigera till Nätverk och tryck sedan på OK.

 3. Välj Wi-Fi standard och tryck sedan på OK.

  Anm:

  Din kontrollpanel kan se olika ut än följande exempel, men stegen för den är desamma.

  Exempel på hur du trycker på OK vid alternativet Standardinställningar för Wi-Fi
 4. Vänta i 60 sekunder.

 5. Inom två timmar återgår du till appen eller programvaran för att hitta och lägga till skrivaren och slutföra konfigurationen.

HP Laser NS, Neverstop laserskrivare

Använd knapparna Trådlöst och Avbryt för att återställa Wi-Fi-konfigurationsläget.

 1. Tryck på knappen Avbryt för att förbereda skrivaren.

 2. Tryck och håll ned knapparna Trådlöst och Avbryt samtidigt i 3 sekunder.

  Anm:

  Din kontrollpanel kan se olika ut än följande exempel, men stegen för den är desamma.

  Exempel på hur du trycker på knapparna Trådlöst och Avbryt på HP Laser NS och Neverstop laserskrivare
 3. När skrivaren har startats om väntar du i 60 sekunder tills lampan Trådlös blinkar blå.

 4. Inom två timmar återgår du till appen eller programvaran för att hitta och lägga till skrivaren och slutföra konfigurationen.

HP LaserJet M109-M112-skrivare

Använd knapparna på skrivarens kontrollpanel för att återställa konfigurationsläget för Wi-Fi.

 1. Om skrivaren är i viloläge (lampan Klar lyser men svagt) trycker du på knappen Fortsätt/Avbryt för att aktivera skrivaren.

 2. Tryck på och håll knappen Trådlöst intryckt i mer än 20 sekunder tills lampan Varning blinkar.

  Tryck på knappen för trådlös anslutning i 20 sekunder
 3. Släpp knappen Trådlöst.

  Skrivaren startas om och lampan för trådlöst blinkar.
 4. Inom två timmar återgår du till appen eller programvaran för att hitta och lägga till skrivaren och slutföra konfigurationen.

HP LaserJet MFP M139-M142-skrivare

Använd knapparna på skrivarens kontrollpanel för att återställa konfigurationsläget för Wi-Fi.

 1. Om skrivaren är i viloläge (klarlampan lyser men svagt), trycker du på knappen Avbryt för att aktivera skrivaren.

 2. Tryck och håll knappen Trådlöst och knappen Avbryt intryckta i fem sekunder.

  Tryck på knapparna Trådlöst och Avbryt
 3. Vänta tills skrivaren har startats om och tills Lampan för trådlöst blinkar.

 4. Inom två timmar återgår du till appen eller programvaran för att hitta och lägga till skrivaren och slutföra konfigurationen.

HP LaserJet M207-M212-, MFP M232-M237-skrivare

Använd knapparna på skrivarens kontrollpanel för att återställa konfigurationsläget för Wi-Fi.

 1. Tryck på knappen Avbryt för att förbereda skrivaren.

 2. Tryck och håll in knappen Information i fem sekunder tills knapparna lyser på Kontrollpanelen.

  Anm:

  Din kontrollpanel kan se olika ut än följande exempel, men stegen för den är desamma.

  Exempel på hur man trycker på infoknappen i fem sekunder
 3. Tryck in knappen Trådlös och Avbryt samtidigt.

  Exempel på hur du trycker på knapparna Trådlöst och Avbryt samtidigt
 4. Vänta i 60 sekunder tills knappen Trådlös blinkar kontinuerligt blå eller lampan för Status pulserar lila.

 5. Inom två timmar återgår du till appen eller programvaran för att hitta och lägga till skrivaren och slutföra konfigurationen.

HP LaserJet Tank 1020, 1500, 2500, MFP 1005, 1600 och 2600-skrivare

Använd knapparna på skrivarens kontrollpanel för att återställa konfigurationsläget för Wi-Fi.

 1. Tryck på knappen Avbryt för att förbereda skrivaren.

 2. Tryck och håll in knappen Information i fem sekunder tills knapparna lyser på Kontrollpanelen.

  Anm:

  Din kontrollpanel kan se olika ut än följande exempel, men stegen för den är desamma.

  Tryck på och håll kvar knappen information
 3. Tryck på knappen Trådlös och knappen Avbryt samtidigt.

  Tryck på knapparna Trådlöst och Avbryt samtidigt
 4. Vänta i 60 sekunder tills knappen Trådlös blinkar kontinuerligt blå eller lampan för Status pulserar lila.

 5. Inom två timmar återgår du till appen eller programvaran för att hitta och lägga till skrivaren och slutföra konfigurationen.

HP Smart Tank 670-, 720-, 750-, 7000- och 7300-skrivare

Använd knapparna på skrivarens kontrollpanel för att återställa konfigurationsläget för Wi-Fi.

 1. Tryck på valfri knapp på skrivarens kontrollpanel för att försätta den i status Klar.

 2. Tryck och håll in knappen Information i fem sekunder tills knapparna lyser på Kontrollpanelen.

  Håll informationsknappen intryckt i 5 sekunder
 3. Håll knappen Trådlös och knappen Avbryt intryckta i fem sekunder tills Wi-Fi-lampan blinkar blått.

  Tryck på knappen för trådlös anslutning och avbryt i 5 sekunder
 4. Inom två timmar återgår du till appen eller programvaran för att hitta och lägga till skrivaren och slutföra konfigurationen.

HP Smart Tank 790-, 7600-skrivare

Använd knapparna på skrivarens kontrollpanel för att återställa konfigurationsläget för Wi-Fi.

 1. Tryck på och håll knappen Wi-Fi intryckt på baksidan av skrivaren i fem sekunder tills en uppmaning visas på kontrollpaneldisplayen.

  Tryck på knappen Trådlöst i fem sekunder
 2. Tryck på OK för att återställa standardinställningarna för nätverk när du uppmanas till det. Statuslampan blinkar lila

 3. Inom två timmar återgår du till appen eller programvaran för att hitta och lägga till skrivaren och slutföra konfigurationen.

HP Tango-skrivare

Använd Wi-Fi-knappen på baksidan av skrivaren för att återställa Wi-Fi-konfigurationsläget.

 1. På skrivarens baksida ska du trycka på och hålla ned Wi-Fi-knappen i fem sekunder.

  Exempel på hur du trycker på knappen Trådlöst på skrivarens baksida i fem sekunder
 2. Vänta tills lampan Status pulserar blå.

 3. Inom två timmar återgår du till appen eller programvaran för att hitta och lägga till skrivaren och slutföra konfigurationen.

Återställ konfigurationsläget för Wi-Fi på alla HP-skrivare

Använd knapparna för att återställa Wi-Fi-konfigurationsläget på andra HP-skrivarmodeller.

Alla andra skrivare med pekskärm

Använd pekskärmen för att återställa Wi-Fi-konfigurationsläget.

 1. På skrivarens kontrollpanel, tryck på ikonen Inställningar eller ikonen Trådlöst.

 2. Välj Nätverkskonfiguration eller Inställningar och välj sedan Återställ nätverksinställningar.

  Anm:

  Din kontrollpanel kan se olika ut än följande exempel, men stegen för den är desamma.

  Exempel på hur du väljer Återställ nätverksinställningar på pekskärmens kontrollpanel
 3. Om ett bekräftelsemeddelande visas trycker du på Ja.

 4. Vänta i 60 sekunder tills lampan Trådlöst blinkar blå.

 5. Inom två timmar återgår du till appen eller programvaran för att hitta och lägga till skrivaren och slutföra konfigurationen.

Alla andra bläckstråleskrivare och bläckbehållarskrivare från HP utan pekskärm

Använd knapparna Avbryt och Trådlöst för att återställa konfigurationsläget för Wi-Fi.

 1. Tryck på knappen Avbryt för att förbereda skrivaren.

 2. Tryck på och håll ned knapparna Trådlöst och Avbryt samtidigt tills Strömknappen blinkar.

  Anm:

  Din kontrollpanel kan se olika ut än följande exempel, men stegen för den är desamma.

  Exempel på hur du trycker på knapparna Trådlöst och Avbryt i fem sekunder
 3. Vänta i 60 sekunder tills lampan Trådlöst blinkar blå.

 4. Inom två timmar återgår du till appen eller programvaran för att hitta och lägga till skrivaren och slutföra konfigurationen.

Alla andra HP LaserJet-skrivare utan pekskärm

Använd knapparna Avbryt och Trådlöst för att återställa konfigurationsläget för Wi-Fi.

 1. Tryck på knappen Avbryt för att förbereda skrivaren.

 2. Tryck på håll knappen Trådlöst intryckt tills lampan för uppmärksamhet blinkar.

  Anm:

  Din kontrollpanel kan se olika ut än följande exempel, men stegen för den är desamma.

  Exempel på hur du trycker på och håller ned knappen Trådlöst
 3. Vänta i 60 sekunder tills lampan för Trådlöst blinkar blått.

 4. Inom två timmar återgår du till appen eller programvaran för att hitta och lägga till skrivaren och slutföra konfigurationen.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...