תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - המחשב אינו מאתחל או מתחיל לפעול

מסמך זה מספק פתרונות אפשריים לבעיות נפוצות באתחול המחשב. בצע את ההוראות במסמך זה, שלב אחר שלב שיסייעו לך לבודד את הבעיה ולאתר את העזרה המתאימה ביותר.

הוצא תקליטורים ומכשירים ובצע איפוס קשיח

לפני פתרון בעיות אתחול, הסר או נתק את כל התקליטורים והמכשירים מהמחשב.

 1. כבה את המחשב.

 2. נתק את מתאם ה-AC.

 3. הסר כל תקליטור מכונן התקליטורים.

 4. הוצא את כרטיסי הזיכרון מחריץ קורא הכרטיסים.

 5. נתק את כל המכשירים שאינם חיוניים, כגון מדפסות, סורקים, כוננים קשיחים חיצוניים והתקני הבזק USB.

  הערה:

  אל תנתק את העכבר, המקלדת או הצג.

 6. כשכבל ה-AC מנותק, לחץ על לחצן הפעלה והחזק אותו במשך כ-15 שניות.

 7. חבר מחדש את מתאם ה-AC ואז הפעל את המחשב.

  • אם המחשב מתחיל לפעול, חבר מחדש מכשירים, אחד בכל פעם, כדי לקבוע איזה תקליטור או מכשיר גורם לבעיה. המשך בתהליך פתרון הבעיות כדי לבדוק אם יש כשלים בחומרה.

  • אם Windows לא מופעל אך המסך נדלק, המשך בפתרון הבעיות כדי לבדוק אם יש כשלים בחומרה.

  • אם לא נשמע רעש ממארז המחשב או מהמאווררים, נורות המחשב לא דולקות (כולל נוריות המקלדת), והמסך לא מקבל אות וידאו, ייתכן שהמחשב אינו מקבל מתח. צור קשר עם HP לקבלת תמיכה נוספת.

בדוק כשלים בחומרה כאשר Windows אינו מתחיל לפעול

בצע את ההליכים הבאים לבדיקת החומרה.

הפעל את הבדיקה המהירה (בערך 4 דקות)

כאשר Windows אינו מתחיל לפעול, התחל באבחון החומרה על-ידי הפעלת הבדיקה המהירה. הבדיקה המהירה מופרדת למעבר 1 ומעבר 2, כאשר בדיקות רבות מיושמות בכל מעבר.

 1. החזק את הלחצן הפעלה במשך חמש שניות לפחות כדי לכבות את המחשב.

 2. הפעל את המחשב ולחץ מיד על esc שוב ושוב, פעם אחת בשנייה בערך. כאשר התפריט יופיע, לחץ על מקש f2.

 3. בתפריט הראשי של אבחון חומרת מחשב של HP‏ (UEFI), לחץ על בדיקות מערכת.

  אם בדיקות האבחון אינן זמינות באמצעות תפריט f2, הפעל את אבחון החומרה של מחשבי HP מתוך כונן USB. כדי להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת האבחון, גש לאתר אבחון החומרה של HP. להוראות, ראה את מחשבי HP - בדיקת תקלות חומרה.

 4. לחץ על בדיקה מהירה > הפעל פעם אחת.

  בזמן שהבדיקה פועלת, הזמן שנותר ותוצאת הבדיקה עבור כל רכיב יוצגו על המסך.

  • אם רכיב מסוים נכשל בבדיקה, רשום את זיהוי הכשל (קוד בן 24 ספרות) כשתיצור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP. המידע זמין גם ביומני בדיקות בתפריט הראשי.

  • אם שום בדיקה אינה נכשלת, לחץ על המשך > הפעל פעם אחת כדי לפעיל את המעבר השני של בדיקת המערכת המהיר.

 5. אם רכיב מסוים נכשל בבדיקה, רשום את זיהוי הכשל (קוד בן 24 ספרות) כשתיצור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP. המידע זמין גם ביומני בדיקות בתפריט הראשי.

  אם אף רכיב מערכת לא נכשל, הפעל את הבדיקה המקיפה.

הפעל את הבדיקה המקיפה (שעתיים או יותר)

הפעל את הבדיקה המקיפה אם אף רכיב מערכת לא נכשל במהלך הבדיקה המהירה.

 1. החזק את הכפתור הפעלה במשך 5 שניות לפחות כדי לכבות את המחשב.

 2. הפעל את המחשב ולחץ מיד על Esc שוב ושוב, פעם אחת בשנייה בערך. כאשר התפריט יופיע, לחץ על מקש F2.

 3. בתפריט הראשי של אבחון חומרת מחשב של HP‏ (UEFI), לחץ על בדיקות מערכת > בדיקה מקיפה.

 4. לחץ הפעל פעם אחת, או על הפעל בלולאה עד להופעת שגיאה.

  בזמן שהבדיקה פועלת, הזמן שנותר ותוצאת הבדיקה עבור כל רכיב יוצגו על המסך.

 5. אם רכיב מסוים נכשל בבדיקה, רשום את זיהוי הכשל (קוד בן 24 ספרות) כשתיצור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP. המידע זמין גם ביומני בדיקות בתפריט הראשי.

אפס את המחשב כאשר Windows אינו מתחיל לפעול באופן תקין

השתמש בסביבת השחזור של Windows כדי לאפס את המערכת כאשר Windows אינו מתחיל לפעול כרגיל.

 1. בחר שיטה כדי לפתוח את סביבת השחזור של Windows.

  • הפעל מחדש את המחשב, ולאחר מכן הקש מיד על המקש F11 שוב ושוב.

  • לחץ על התחל. לחץ על מקש Shift, לחץ על מקש הפעלה, ולאחר מכן בחר הפעל מחדש תוך החזקת מקש Shift. המשך להחזיק את מקש Shift לחוץ בזמן שהמחשב מופעל מחדש.

 2. במסך בחר אפשרות, בחר פתרון בעיות.

  בחירת 'פתרון בעיות' בסביבת השחזור של Windows
 3. במסך 'פתרון בעיות', לחץ על אפס מחשב זה.

  בחירה ב'אפס מחשב זה' כדי להתחיל בתהליך האיפוס
 4. פעל בהתאם להנחיות כדי לאפס את המחשב שלך. פעולה זו עשויה להימשך מספר דקות.

בחר את התסמין שמתאר את הבעיה שנתקלת בה

אם שלבי פתרון הבעיות הבסיסיים לא פתרו את הבעיה, בחר מבין בעיות האתחול הנפוצות הבאות כדי לאתר פתרון בעיות מתקדם יותר.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏