תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - המחשב אינו נדלק (Windows 10)

מסמך זה מספק פתרונות אפשריים לבעיות נפוצות בהפעלת המחשב. בצע את ההוראות במסמך זה, שלב אחר שלב; הדבר יסייע לך לבודד את הבעיה ולאתר את העזרה המתאימה ביותר.

הוצא תקליטורים והתקנים

לפני פתרון בעיות אתחול, הסר או נתק את כל התקליטורים וההתקנים מהמחשב.

 1. כבה את המחשב.

 2. הוצא תקליטורים והתקני USB.

 3. הוצא את כרטיסי הזיכרון מחריץ קורא הכרטיסים.

 4. נתק את כל ההתקנים שאינם חיוניים, כגון מדפסות, סורקים וכוננים קשיחים חיצוניים.

 5. השאר רק את העכבר, המקלדת והצג מחוברים.

 6. לאחר הוצאת כל התקליטורים וההתקנים, הפעל את המחשב.

 • אם המחשב מתחיל לפעול, חבר מחדש התקנים, אחד בכל פעם, כדי לקבוע איזה תקליטור או התקן גורם לבעיה. אם הבעיה נפתרה, פתרון הבעיות הסתיים.

 • אם המחשב עדיין לא מתחיל לפעול ומציג את אותה בעיה, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המחשב, אל תחבר דבר והמשך בפתרון הבעיות. אל תחבר שום דבר והמשך בתהליך פתרון הבעיות.

בצע איפוס קשיח

ניתן לפתור שגיאות אתחול רבות ובעיות אחרות על-ידי הפחתת כמות המתח הטעון ברכיבי החומרה. הפחתת כמות המתח המאוחסן מכונה לעתים איפוס קשיח.

אחרי שהשלמת צעדים אלה, אם נפתרה בעיית אתחול המחשב, גש אל , ואז גש אל מחשבי HP - השימוש ב-HP Support Assistant (Windows) כדי לעדכן את כל מנהלי ההתקנים.

איפוס קשיח של המחשב השולחני

בצע איפוס קשיח של המחשב השולחני שלך.

 1. כבה את המחשב.

 2. נתק את כל ההתקנים ההיקפיים ולאחר מכן נתק את כבל המתח.

 3. בעוד כבל המתח מנותק, לחץ על לחצן הפעלה במשך 15 שניות.

 4. לאחר שתרוקן את הקבלים, חבר את כבל המתח. השאר את ההתקנים ההיקפיים מנותקים.

 5. הפעל את המחשב.

איפוס קשיח של מחשב נייד עם סוללה נשלפת

בצע איפוס קשיח במחשב מחברת בעל סוללה נשלפת.

 1. כבה את המחשב, ולאחר מכן נתק את כבל החשמל.

 2. נתק את כל ההתקנים ההיקפיים והוצא את המחשב מכל משכפל יציאות או תחנת עגינה.

 3. הסר את הסוללה מהמחשב.

 4. בזמן שהסוללה וכבל החשמל מנותקים, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך כ-15 שניות.

 5. לאחר שתרוקן את הקבלים, הכנס מחדש את הסוללה, ולאחר מכן חבר את כבל החשמל. השאר את ההתקנים ההיקפיים מנותקים.

 6. הפעל את המחשב.

איפוס הפעלת מחשב נייד בעל סוללה נשלפת

בצע איפוס הפעלה במחשב מחברת עם סוללה שאינה נשלפת.

 1. כבה את המחשב, ולאחר מכן נתק את כבל החשמל.

 2. נתק את כל ההתקנים ההיקפיים והוצא את המחשב מכל משכפל יציאות או תחנת עגינה.

 3. בעוד כבל המתח מנותק, לחץ על לחצן הפעלה במשך כ-15 שניות.

 4. לאחר שתרוקן את הקבלים, חבר את כבל המתח. השאר את ההתקנים ההיקפיים מנותקים.

 5. הפעל את המחשב.

הפעל בדיקות אבחון חומרה

ודא שהבעיה אינה קשורה לחומרה באמצעות ביצוע מבחני אבחון.

 1. בתוך Windows, חפש ופתח את האפליקציה אבחון חומרת מחשב של HP עבור Windows.

  אם היישום אינו מותקן במחשב שלך, הורד את הגרסה העדכנית מאתר האינטרנט של אבחון חומרת המחשב של HP.

 2. בתפריט הראשי, לחץ בדיקות מערכת.

 3. לחץ על הלשונית בדיקת מערכת מהירה.

 4. לחץ על הפעל פעם אחת.

  בזמן שהבדיקה פועלת, הזמן שנותר ותוצאת הבדיקה עבור כל רכיב מוצגים על גבי המסך.

 5. אם רכיב מסוים נכשל בבדיקה, רשום את מזהה הכשל (קוד בן 24 ספרות) לפני שתיצור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP. המידע זמין גם ביומני בדיקות, בתפריט הראשי.

  אם שום רכיב מערכת אינו נכשל, המשך בצעדים אלה.

 6. באפליקציית אבחון חומרת המחשב של HP, לחץ על בדיקת מערכת, ואז לחץ בדיקת מערכת מקיפה. אפשר שהבדיקה המקיפה תארך מספר שעות.

 • אם הבעיה לא נמצאה, המשך לשלב הבא.

 • אם רכיב מסוים נכשל בבדיקה, רשום את מזהה הכשל (קוד בן 24 ספרות) לפני שתיצור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP.

רענן או אפס את המחשב שלך

השתמש במאפיין רענן את מחשב ה-Microsoft שלך כדי להתקין מחדש את Windows מבלי להשפיע על הקבצים האישיים, האפליקציות או ההגדרות הרבות שלך.

 1. במסך בחירת אפשרות, לחץ על פתרון בעיות.

  אם המחשב שלך אינו נפתח למסך כחול של בחר אפשרות, דלג על שלב זה וגש אל מחשבי HP ניידים - פתרון בעיות מתקדם של אתחול (Windows 10) או מחשבים שולחניים של HP - פתרון מתקדם של בעיות הפעלה (Windows 10‏) עבור אפשרויות נוספות של פתרון בעיות.

  בחירת 'פתרון בעיות' באפשרות 'בחר אפשרות'
 2. לחץ על רענן את המחשב.

  בחירת 'רענן את המחשב' במסך 'פתרון בעיות'
 3. לחץ על הבא.

  לחיצה על 'הבא' במסך 'רענן את המחשב שלך'
 4. המתן ש-Windows ייפתח ולאחר מכן פעל לפי ההוראות המוצגות על-גבי המסך.

  • אם המחשב מתחיל לפעול ופותח את Windows, סיימת.

  • אם המחשב אינו מתחיל לפעול ונפתח למסך בחר אפשרות, עבור להוראה הבאה.

 5. במסך בחירת אפשרות, לחץ על פתרון בעיות.

 6. בחר אפס את המחשב שלך.

  בחירת 'אפס את המחשב שלך' במסך 'פתרון בעיות'
 7. לחץ על הבא.

  לחיצה על 'הבא' במסך 'אפס את המחשב שלך'
 8. בחר באפשרות המהירה להסרת הקבצים האישיים.

  זהירות:

  הקבצים האישיים וההגדרות שלך מושמדים על ידי ביצוע שלב זה. הקפד לגבות את כל הקבצים החשובים לפני שתמשיך. אל תמשיך אם קיימים קבצים חשובים בכונן הקשיח שטרם גיבית אותם. מומלץ להיעזר בשירות שחזור נתונים מקצועי כדי לשחזר את הקבצים.

 9. המתן עד ש-Windows ייפתח. פעל בהתאם ההוראות המוצגות על גבי המסך.

  • אם המחשב מתחיל לפעול ופותח את Windows, סיימת.

  • אם המחשב לא מתחיל לפעול ונפתח למסך בחר אפשרות, ה‏משך לאפשרויות מתקדמות של פתרון בעיות.

פתרון בעיות מתקדם

אם הצעדים הקודמים לא פתרו את בעיית ההפעלה של המחשב, גש אל מקטע פתרון הבעיות המתקדם עבור סוג המחשב.

מחשבי HP ניידים - פתרון בעיות מתקדם של אתחול (Windows 10)

השלם נהלים מתקדמים של פתרון בעיות כדי לנסות לפתור את בעיות ההפעלה של המחשב הנייד שלך.

פתרון בעיות אתחול ספציפיות

מצא את התסמין המתאים למצב המחשב שלך.

נוריות החיווי מהבהבות אך המחשב אינו מתחיל לפעול

מחשבים ניידים של HP ו-Compaq עושים שימוש בנוריות חיווי מהבהבות כדי לזהות בעיות בהפעלה. אם הנוריות מהבהבות (בדרך כלל 1-8 הבהובים בסדרה) לצד מקש caps lock או num lock, גש אל מחשבים שולחניים של HP - המחשב אינו מתחיל לפעול ופולט קוד נוריות או צפצופים.

הערה:

אם נורית חיווי לבנה עבור מתאם הז"ח מהבהבת בעת שימוש ראשון במחשב נייד חדש, הסוללה עדיין במצב 'משלוח'. כדי לפתור בעיה זו, כבה את המחשב הנייד, חבר את המחשב הנייד למתח הז"ח ואפשר לסוללה להיטען למשך 30 דקות לפחות, ואז הפעל את המחשב.

המחשב מתחיל לפעול, אך המסך ריק או שאינו מגיב

כאשר אתה לוחץ על לחצן ההפעלה, נוריות החיווי מהבהבות או נדלקות, רעש מאוורר מסתובב נשמע, אך המסך נשאר שחור והמחשב הנייד לא מתחיל לפעול.

אם המחשב פועל, אך המסך נשאר ריק, גש אל מחשבים ניידים של HP - המחשב פועל אך המסך נותר ריק (Windows 10‏, 8).

המחשב לא מקבל חשמל (אין רעש או נוריות דולקות)

אם לא נשמע רעש ממארז המחשב או מהמאווררים, נורות המחשב לא נדלקות (כולל נוריות המקלדת), והמסך לא מקבל אות וידאו, ייתכן שהמחשב אינו מקבל מתח. בדוק את מתאם זרם החילופין.

 1. ודא שמתאם ה-AC הוא חלק מקורי של HP. אל תשתמש במתאם מתח ז"ח מצד שלישי שאינו של מחשב HP.

  הלוגו של HP על גבי מתאם המתח המצביע על כך שמדובר בחלק מקורי של HP
 2. קבע את ההספק החשמלי של המתאם לפי הכתוב בתחתית המתאם.

  הערה:

  שימוש במתאם ז"ח עם הספק חשמלי נמוך ממה שהמחשב דורש עלול לגרום לבעיות. לדוגמה, קצב השעון של ה-CPU עלול להאט כדי לחסוך מתח, והדבר עלול לגרום לתוכניות לפעול לאט יותר או למתאם הז"ח להתחמם.

  ההספק מודגש על מתאם המתח, 65 ואט
  nonOS_opt_wattage_power_adapter_65w
 3. בדוק את מתאם ה-AC כדי לוודא שלא נגרם לו נזק. ייתכן שיידרש תיקון של רכיבים פגומים, כגון מארז מתאם הז"ח או הפין במחבר המתח, על-ידי מתקן מורשה של HP. בדוק שלא נגרם נזק לקופסה, לכבל, לפינים ולתקעים.

  סדק בקופסת מתאם זח
  כבל שניזוק לתוך מתאם הזח
  פין כפוף או פגום במחבר החשמל במחשב
  מחברים ופנימים פגומים
  מחבר פגום
 4. אשר שהשקע בקיר מתפקד כראוי. חבר מנורה או התקן שידוע לך שהוא עובד לאותו שקע בקיר שבו אתה מתכוון להשתמש עבור מתאם הז"ח.

  • אם הנורה או ההתקן האחר פועלים, השקע בקיר פועל בצורה תקינה. המשך בשלבים הבאים.

  • אם הנורה או ההתקן אינם פועלים, המשך לבדוק שקעים עד שתמצא שקע שפועל, ואז המשך בצעדים אלה. אל תשתמש במפצל, מגן ברקים, התקן אל-פסק, או מקור מתח משני.

 5. תקע את מתאם הז"ח שלך לתוך שקע פועל בקיר והפעל את המחשב שלך. אם המחשב לא מופעל, המשך בביצוע השלבים הבאים.

 6. אם יש לך מתאם ז"ח אחר או ערכת מתח שנועדו למחשב זה, חבר אותם למחשב ונסה להפעיל אותו. אם יש לך גישה ליותר ממחשב אחד, ודא שאתה משתמש במתאם הז"ח הנכון.

  זהירות:

  השתמש במתאם ז"ח שעומד בדרישות צריכת החשמל ובעל מחבר מהסוג הנכון כדי למנוע נזק למחשב. בדגמי מחשבים ניידים חדשים, חיבור המתאם הלא נכון למחשב הנייד עשוי לגרום לנוריות החיווי של ההפעלה להבהב, אך לא יספק חשמל למחשב.

  אם המחשב לא מופעל, המשך עם השלבים הבאים.

 7. הפעל את המחשב. אם המחשב לא מופעל, המשך בביצוע השלבים הבאים.

 8. הסר את כבל החשמל ממתאם הז"ח למשך כ-5 עד 10 שניות, ואז חבר מחדש את כבל החשמל אל מתאם הז"ח. ודא שכבל החשמל מתאים בצורה הדוקה לשקע מתאם הז"ח.

 9. ודא שכל הכבלים והמחברים מחוברים היטב בין כבל המתח, מתאם הז"ח והמחשב. הפעל את המחשב.

  אם המחשב לא מתחיל לפעול, המשך עם צעדים אלה.

 10. ודא שהסוללה לא נפרקה או ניזוקה באופן שעלול למנוע ממתאם הז"ח לספק מתח מספיק להפעלת המחשב. הסר את סוללות המחשב הנייד, חבר את מתאם הז"ח אל המחשב הנייד, ואז הפעל את המחשב.

  בעיות בהפעלה ופעולות אפשרויות

  תנאי

  פעולה אפשרית

  הנוריות אינן נדלקות והמאוורר או הכונן הקשיח לא מסתובב

  ייתכן שצריך להחליף את מתאם הז"ח

  הנוריות נדלקות והמחשב מופעל

  ייתכן שצריך להחליף את הסוללה

  הנוריות נדלקות אך המחשב לא מתחיל לפעול

  גש אל מחשבים שולחניים של HP - המחשב לא מתחיל לפעול, והוא פולט קוד צפצוף או מדליק נורית חיווי

  הערה:

  תוכל לנסות גם את הצעדים הבאים עם מתאם ז"ח חלופי שיש לו הספק נכון ומחבר.

  אם המחשב לא מתחיל לפעול, המשך עם צעדים אלה.

 11. ודא שאין מתאם ז"ח פגום שעלול לא לטעון את הסוללה. דבר זה עלול למנוע מהמחשב להתחיל לפעול תוך שימוש בכוח סוללה בלבד. חבר את מתאם הז"ח, אפשר למחשב להיטען למשך 30 דקות או יותר, נתק את מתאם הז"ח ואז נסה להפעיל את המחשב. ניתן לעשות זאת גם עם סוללה טעונה במלואה ממחשב אחר.

  בעיות בהפעלה ופעולות אפשרויות

  תנאי

  פעולה אפשרית

  הנוריות אינן נדלקות והמאוורר או הכונן הקשיח לא מסתובב

  ייתכן שצריך להחליף את מתאם הז"ח

  הנוריות נדלקות והמחשב מופעל

  ייתכן שצריך להחליף את הסוללה

  הנוריות נדלקות אך המחשב לא מתחיל לפעול

  גש אל מחשבים שולחניים של HP - המחשב לא מתחיל לפעול, והוא פולט קוד צפצוף או מדליק נורית חיווי

  אם הבדיקות של מתאם הז"ח והסוללה מובילות שתיהן למצב שבו הנוריות לא נדלקות והמאוורר והכונן הקשיח לא מסתובבים, ייתכן שיש בעיה בלוח המערכת, וייתכן שיש צורך בשירות מ-HP.

 12. אם יש רכיבים פגומים ויש אחריות בתוקף עבור המחשב, צור קשר עם HP לקבלת סיוע נוסף. אם אין המחשב נמצא בתקופת אחריות גש אל מחשבי ניידים של HP הנמכרים כמוצרי צריכה - הזמנת חלקי חילוף מורשים של HP כדי להזמין חלק חילוף.

המחשב ננעל לאחר שמופיע הסמל של HP או Compaq על המסך או כאשר מוצג מסך הטעינה של Windows

אם המחשב ננעל במסך הלוגו של HP או Compaq או במסך הטעינה של Windows, נסה לנקות את פתחי האוורור של המחשב בעזרת אוויר דחוס.

הפעל מחדש את המחשב. אם Windows 10 נפתח, סיימת. אם Windows 10 אינה פתוחה, גש אל מחשבי HP - בדיקת תקלות חומרה ב-Windows 10.

הודעת שגיאה מוצגת במסך שחור

‏Windows אינו מאתחל ומוצגת הודעת שגיאה במסך שחור. אם ההודעה מציינת רכיב חומרה, כגון מאוורר או BIOS, בדוק רכיבים אלה ותחזק אותם לפי הצורך. חיפוש באינטרנט תוך שימוש בטקסט הודעת השגיאה עשוי לסייע.

שגיאות הקשורות לכונן הקשיח או להתקן האתחול הראשוני הן:

 • התקן אתחול לא נמצא

 • כשל באתחול הדיסק

 • שגיאת תקליטור שאינו של המערכת (ודא שהסרת תקליטורים והתקני אחסון מסוג USB)

 • מערכת ההפעלה לא נמצאה

 • PXE-E61: תקלה בבדיקת המדיה

 • כשל SMART עומד לקרות / כשל עומד לקרות בדיסק הקשיח

עבור כל אחת מהשגיאות הללו, השתמש בשלבים הבאים:

הערה:

הסרה והחזרה של הכונן הקשיח עשויות גם לפתור שגיאות כונן קשיח מסוימות.

 1. נתק את כל התקני ‏USB או ‏1394 (חומת אש) המחוברים למחשב.

 2. הוצא את כל התקליטורים CD או DVD מכונני הדיסקים.

 3. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך 5 שניות כדי לכבות את המחשב.

 4. הפעל את המחשב והקש מיד על המקש f10 שוב ושוב, בקצב של פעם בשנייה, עד שתוכנית השירות BIOS Setup Utility תיפתח.

 5. הקש על מקש f9, בחר Yes (כן) והקש Enter כדי לשחזר את ה-BIOS להגדרות ברירת המחדל.

 6. השתמש במקש החץ ימינה כדי לבחור את תפריט האבחון.

 7. השתמש במקשי החץ כדי לבחור באפשרות בדיקה עצמית ראשית של הדיסק הקשיח ואז לחץ על Enter כדי להפעיל את הבדיקה.

  • אם הבדיקה נכשלת, ייתכן שיש צורך להחליף את הכונן הקשיח. רשום לעצמך את מזהה התקלה (קוד של 24 ספרות) וצור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP כדי להזמין שירות או להזמין כונן קשיח חלופי שיישלח אליך. המידע זמין גם ביומני בדיקות בתפריט הראשי. אם המחשב אינו באחריות, יש לבצע בו תיקון או להחליף את הכונן הקשיח.

  • אם כל הבדיקות מסתיימות בהצלחה, הפעל מחדש את המחשב. אם השגיאה נפתרה, סיימת. במידה ולא, עבור אל פתרון בעיות אחרות הקשורות לכך שהמחשב לא מתחיל לפעול.

הודעת שגיאה מוצגת במסך כחול

כדי ללמוד עוד על אודות פתרון בעיות של הודעות שגיאה במסך כחול, עיין במסמך הבא.

מחשבי HP - הודעות שגיאה מוצגות במסך כחול (Windows 10)

פתרון בעיות אחרות הקשורות לכך שהמחשב לא מתחיל לפעול

אם אף אחד מהתסמינים שתוארו לעיל אינו תואם לזה שבמחשב שלך, נסה את הצעדים הבאים כדי לנסות לפתור את הבעיה.

הסר והתקן מחדש את מודולי הזיכרון

אם מודולי הזיכרון אינם ממוקמים כראוי, זה עלול לגרום לבעיות מחשוב וביצועים. ניתן לפתור בעיות אלה באמצעות הסרת המודולים והתקנתם מחדש.

הערה:

ייתכן שהמחשב שלך יראה אחרת מהמחשב שלהלן, אבל השלבים זהים.

 1. כבה את המחשב‏ ולאחר מכן נתק את מתאם הז"ח.

 2. הסר את המכסה כדי לגשת אל הזיכרון.

  הערה:

  ייתכן שבחלק מהמחשבים אין מכסה המספק גישה לזיכרון. מסור את המחשב לתיקון אם אינך יכול לגשת אל הזיכרון.

  הסרת מכסה המחשב
 3. הסר את כל מודולי הזיכרון מהמחשב.

  הסרת מודול הזיכרון
 4. הכנס מחדש את כל מודולי הזיכרון.

 5. החזר למקום את מכסה השירות, הסוללה ומתאם הז"ח.

 6. הפעל את המחשב.

  • אם המחשב מתחיל לפעול, סיימת.

  • אם המחשב לא מתחיל לפעול, המשך לנוהל הבא.

בצע שחזור מערכת כדי לפתור בעיה ב-Windows

אם הבעיה התרחשה לאחרונה, שחזר את המערכת לנקודת זמן שקדמה למועד תחילת הבעיה כדי לפתור אותה.

למידע נוסף עבור אל מחשבי HP - שימוש בשחזור מערכת Microsoft.

משאבים נוספים (מחשבים ניידים)

מחשבים שולחניים של HP - פתרון מתקדם של בעיות הפעלה (Windows 10‏)

השלם נהלים מתקדמים של פתרון בעיות כדי לנסות לפתור את בעיות ההפעלה של המחשב השולחני שלך. מצא את התסמין המתאים ביותר לבעיית המחשב שלך.

המחשב לא מקבל חשמל (אין רעש, אין אורות)

אם לא נשמע רעש ממארז המחשב או מהמאווררים, נורות המחשב לא דולקות (כולל נוריות המקלדת), והמסך לא מקבל אות וידאו, ייתכן שהמחשב אינו מקבל מתח. בדוק את מתאם זרם החילופין.

זהירות:

השתמש במתאם ז"ח שעומד בדרישות צריכת החשמל ובעל מחבר מהסוג הנכון כדי למנוע נזק למחשב.

 1. ודא שמתאם ה-AC הוא חלק מקורי של HP. אל תשתמש במתאם מתח ז"ח מצד שלישי שאינו של מחשב HP.

  הלוגו של HP על גבי מתאם המתח המצביע על כך שמדובר בחלק מקורי של HP
 2. קבע את ההספק החשמלי של המתאם לפי הכתוב בתחתית המתאם.

  הערה:

  שימוש במתאם ז"ח עם הספק חשמלי נמוך ממה שהמחשב דורש עלול לגרום לבעיות. לדוגמה, קצב השעון של ה-CPU עלול להאט כדי לחסוך מתח, והדבר עלול לגרום לתוכניות לפעול לאט יותר או למתאם הז"ח להתחמם.

  ההספק מודגש על מתאם המתח, 65 ואט
  ההספק מודגש על מתאם המתח, 120 ואט
 3. בדוק את מתאם ה-AC כדי לוודא שלא נגרם לו נזק. ייתכן שיידרש תיקון של רכיבים פגומים, כגון מארז מתאם הז"ח או הפין במחבר המתח, על-ידי מתקן מורשה של HP. בדוק שלא נגרם נזק לקופסה, לכבל, לפינים ולתקעים.

  סדק בקופסת מתאם זח
  כבל שניזוק לתוך מתאם הזח
  מחברים ופנימים פגומים
  מחבר פגום
 4. אשר שהשקע בקיר מתפקד כראוי. חבר מנורה או התקן שידוע לך שהוא עובד לאותו שקע בקיר שבו אתה מתכוון להשתמש עבור מתאם הז"ח.

  • אם הנורה או ההתקן האחר פועלים, השקע בקיר פועל בצורה תקינה. המשך בשלבים הבאים.

  • אם הנורה או ההתקן אינם פועלים, המשך לבדוק שקעים עד שתמצא שקע שפועל, ואז המשך בצעדים אלה. אל תשתמש במפצל, מגן ברקים, התקן אל-פסק, או מקור מתח משני.

 5. תקע את מתאם הז"ח שלך לתוך שקע פועל בקיר והפעל את המחשב שלך. אם המחשב לא מופעל, המשך בביצוע השלבים הבאים.

 6. אם יש לך מתאם ז"ח אחר או ערכת מתח אחרת שנועדו למחשב זה, חבר אותם למחשב. אם יש לך יותר ממחשב אחד, ודא שאתה משתמש במתאם הז"ח הנכון.

 7. נסה להפעיל את המחשב.

  • אם המחשב מתחיל לפעול, הרי שסיימת.

  • אם המחשב לא מופעל, המשך עם השלבים הבאים.

 8. הוצא את כבל המתח ממתאם הז"ח למשך 5 עד 10 שניות, ולאחר מכן חבר מחדש את כבל המתח למתאם הז"ח, וודא שכבל הז"ח ממוקם היטב בשקע של מתאם הז"ח. ודא שהחיבורים בין המחשב, כבל החשמל, מתאם הז"ח, ושקע הז"ח הם בטוחים.

 9. נסה להפעיל את המחשב. אם המחשב לא מופעל, ייתכן שמתאם הז"ח פגום.

  אם מתאם הז"ח פגום והאחריות על המחשב בתוקף, צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP לקבלת סיוע נוסף. אם האחריות החלה על המחשב אינה בתוקף, גש אל HP PartSurfer כדי להזמין חלק חילוף.

ניתן להפעיל את המחשב, אך הוא משמיע קולות צפצוף

צפצופים נשמעים כאשר מקש במקלדת נתקע, מודול DIMM של הזיכרון או כבל כונן קשיח אינם מותקנים כראוי, או שיש תקלה ברכיב בלוח המערכת.

נתק את העכבר ואת המקלדת, והפעל מחדש את המחשב. אם רעשי הצפצוף הפסיקו, תקן או החלף התקנים אלה. כדי למצוא מידע נוסף על פתרון בעיות הגורמות לקולות צפצוף, גש אל מחשבי HP - המחשב לא מתחיל לפעול, והוא פולט קוד צפצוף או מדליק נורית חיווי.

המחשב מתחיל לפעול, אך המסך ריק או שאינו מגיב

אם הצג פועל, אך המסך נשאר ריק כשאתה מפעיל את המחשב, או אם מוצגת על הצג הודעת שגיאה לפיה לא זוהה אות וידאו כאשר גם הצג וגם המחשב פועלים, גש אל המסמך הבא.

מחשבים נייחים של HP - המחשב נדלק אך המסך נשאר ריק (Windows)

המחשב ננעל לאחר שמופיע הסמל של HP או Compaq על המסך או כאשר מוצג מסך הטעינה של Windows

אם המחשב ננעל במסך הלוגו של HP או Compaq או במסך הטעינה של Windows, נסה לנקות את פתחי האוורור של המחשב בעזרת אוויר דחוס.

הפעל מחדש את המחשב. אם Windows 10 נפתח, סיימת. אם Windows 10 אינה פתוחה, גש אל מחשבי HP - בדיקת תקלות חומרה ב-Windows 10.

מוצגת הודעת שגיאה על המסך

עיין ברשימת הודעות השגיאה והפתרונות.

אם הודעת השגיאה שלך לא רשומה כאן, גש אל מחשבי HP - בדיקת תקלות חומרה ב-Windows 10.

בדוק ב-BIOS אם הדיסק הקשיח זוהה

אשר שה-BIOS מזוהה בדיסק הקשיח.

 1. הסר או נתק את כל הדיסקים וההתקנים מהמחשב, מלבד העכבר, המקלדת והמסך.

 2. הפעל את המחשב ולחץ מיד על המקש f10 שוב ושוב, בערך פעם בשנייה, עד שכלי הגדרת ה-BIOS ייפתח.

 3. השתמש במקשי החיצים כדי לבחור אחסון, כדי לבחור תצורת התקן, ואז לחץ על enter.

 4. ודא כי הדיסק הקשיח רשום תחת 'דיסק קשיח'.

  הדיסק הקשיח רשום ב-BIOS
  • אם מוצג שם הדיסק הקשיח, צא מה-BIOS בלא לשמור שינויים כלשהם, וגש אל מחשבי HP איפוס המחשב שלך (Windows 10).

  • אם שם הדיסק הקשיח חסר, או מוצג אוטומטי או ללא, צא מה-BIOS בלא לשמור שינויים כלשהם, ואז הצג את הנהלים עבור מצב שבו הדיסק הקשיח לא התגלה ב-BIOS.

בצע שחזור מערכת כדי לפתור בעיה ב-Windows

אם הבעיה התרחשה לאחרונה, שחזר את המערכת לנקודת זמן שקדמה למועד תחילת הבעיה כדי לפתור אותה.

למידע נוסף עבור אל מחשבי HP - שימוש בשחזור מערכת Microsoft.

משאבים נוספים (מחשבים שולחניים)

אם אינך מוצא פתרון, צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבל סיוע נוסף או כדי למסור את המחשב לתיקון.

לקבלת מידע נוסף על אופן הפתרון של בעיות הפעלה או אתחול, גש אל מסמכי התמיכה הבאים של HP:hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏