תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - הודעות שגיאה מוצגות במסך כחול (Windows 10)

יש סיבות רבות לכך שמחשב מציג מסך כחול במהלך פעולתו או שלא ניתן להפעיל או לאתחל אותו למערכת ההפעלה Windows. אם המחשב שלך מציג מסך כחול, ייתכן שתראה או תשמע תסמינים שיצביעו על אזור כללי של הבעיה.

אם אינך בטוח מה הבעיה, עבור אל מחשבי HP - לא ניתן להפעיל את המחשב (Windows 10,‏ 8).

השתמש במסמך זה אם המחשב יפסיק להגיב ויציג מסך כחול או יאתחל את עצמו פעם אחר פעם. ברוב המקרים, הודעת שגיאה או קוד שגיאה יוצגו על רקע מסך כחול, המחשב אינו מגיב לפקודות שהוקלדו במקלדת ויש ללחוץ ולהחזיק את הלחצן הפעלה/כיבוי למשך 15 שניות או יותר כדי לכבות את המחשב.

דוגמה לשגיאת מסך כחול ב-Windows
הערה:

ייתכן שהגרפיקה והמידע במסמך זה ישתנו מעט בהתאם לגרסה של Windows שברשותך.

אם המחשב שלך מפסיק לפתע לאתחל כראוי, עליך לנסות את הפתרונות הבאים לפי הסדר עד שתפתור את הבעיה: השבת את האתחול האוטומטי, בצע איפוס קשיח, השתמש בשחזור המערכת של Microsoft, בדוק תקלות חומרה או עדכן את המחשב שלך בנוסף לצעדים האחרים לפתרון בעיות.

השבתת אפשרות ההפעלה האוטומטית מחדש כדי להציג הודעות שגיאה

יתכן ששגיאות מתרחשות אך לא מוצגות אם האפשרות הפעלה מחדש אוטומטית מופעלת. השבת אפשרות זו כדי לאפשר למחשב להציג הודעות שגיאה במקום הפעלה מחדש. יתכן שתוכל להשתמש במידע שבהודעת השגיאה כדי לפתור את הבעיה.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את האפשרות הצג הגדרות מערכת מתקדמות.

 2. במקטע הפעלה ושחזור, לחץ על הגדרות.

 3. מחק את סימן האישור שלצד הפעלה מחדש אוטומטית, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  מיקום תיבת הסימון 'הפעלה מחדש אוטומטית'
 4. הפעל מחדש את המחשב.

המחשב כבר לא יופעל מחדש באופן אוטומטי במקרה של בעיה. במקום זאת, מוצג מסך כחול עם מידע מועיל. תוכל לחפש פתרון תוך שימוש במידע שבשגיאה.

איפוס החשמל במחשב שלך

אם המחשב שלך לא איתחל כראוי, אפשר שיהיה עליך לבצע איפוס באמצעות כיבוי והדלקה של המחשב, שעשוי להיות כרוך בהסרת הסוללה, לחיצה על מקש או על שילוב של מקשים, או שלבים אחרים.

איפוס קשיח של מחשב נייד עם סוללה נשלפת

בצע איפוס קשיח במחשב מחברת בעל סוללה נשלפת.

 1. כבה את המחשב, ולאחר מכן נתק את כבל החשמל.

 2. נתק את כל ההתקנים ההיקפיים והוצא את המחשב מכל משכפל יציאות או תחנת עגינה.

 3. הסר את הסוללה מהמחשב.

 4. בזמן שהסוללה וכבל החשמל מנותקים, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך כ-15 שניות.

 5. לאחר שתרוקן את הקבלים, הכנס מחדש את הסוללה, ולאחר מכן חבר את כבל החשמל. השאר את ההתקנים ההיקפיים מנותקים.

 6. הפעל את המחשב.

איפוס הפעלת מחשב נייד בעל סוללה שלא ניתנת להסרה

איפוס קשיח (או אתחול קשיח) של המחשב הנייד שלך כדי למחוק מידע מזיכרון המחשב מבלי למחוק נתונים אישיים.

 1. כבה את המחשב.

 2. נתק את מתאם זרם החליפין.

 3. הסר כל תקליטור מכונן התקליטורים.

 4. הוצא את כרטיסי הזיכרון מחריץ קורא הכרטיסים.

 5. נתק את כל ההתקנים הפריפריאליים שאינם חיוניים, כגון מדפסות, סורקים, כוננים קשיחים חיצוניים והתקני הבזק USB.

 6. כשכבל הז"ח מנותק, לחץ על לחצן ההפעלה והחזק אותו במשך כ-15 שניות.

 7. חבר מחדש את מתאם הז"ח ואז הפעל את המחשב.

תצורות לחצן איפוס הפעלה עבור איפוס ההפעלה של מחשב נייד עם סוללה שאינה נשלפת

בעת איפוס מחשב נייד עם סוללה שאינה נשלפת באמצעות כיבוי והדלקה, אפשר שיהיה עליך להשתמש באחד מהשילובים הבאים של לחצני איפוס ההפעלה.

תצורות לחצן איפוס הפעלה עבור מחשבים ניידים

שם דגם משותף

שילוב לחצנים אופייני

‏‎HP ENVY 17 ‏2D ו- 3D

לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה ועל לחצן Beats למשך 8-10 שניות.

סדרת HP ENVY 15-3000

לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה ועל לחצן Beats למשך 8-10 שניות.

‏‎HP ENVY 14 Spectre

לחץ והחזק את לחצן ההפעלה ולחצן השתק (בצד ימין של משענת כף היד) למשך 8 עד 10 שניות.

‏‎HP EliteBook Folio 1040 G1

לחץ והחזק את הלחצן הפעלה/כיבוי ואת הלחצן השתקה בו-זמנית למשך 15 שניות, או עד שהמחשב יופעל מחדש.

איפוס קשיח של המחשב השולחני

בצע איפוס קשיח (או אתחול קשיח) של המחשב השולחני שלך כדי למחוק מידע מזיכרון המחשב מבלי למחוק נתונים אישיים.

 1. כבה את המחשב.

 2. נתק את מתאם זרם החליפין.

 3. נתק את כל ההתקנים הפריפריאליים שאינם חיוניים, כגון מדפסות, סורקים, כוננים קשיחים חיצוניים והתקני הבזק USB.

  הערה:

  אל תנתק את העכבר, המקלדת או הצג.

 4. כשכבל הז"ח מנותק, לחץ על לחצן ההפעלה והחזק אותו במשך כ-15 שניות.

 5. אחרי ניקוז הקבלים, חבר מחדש את מתאם הז"ח. השאר את ההתקנים ההיקפיים מנותקים.

 6. הפעל את המחשב.

תקן שגיאות מסך כחול באמצעות שחזור מערכת Windows

ניתן לתקן כמה שגיאות מסך כחול באמצעות שחזור המחשב שלך למצב קודם שבו הוא תפקד בצורה תקינה.

במחשבים עסקיים, אם אין לך אפשרות לשחזר את המחשב, צור קשר עם מחלקת ה-IT של החברה שלך או עם שירות ה-IT המקומי שלך.

שחזור המחשב כאשר Windows מתחיל לפעול באופן תקין

אם המחשב מפסיק לפעול באופן תקין, אך Windows מתחיל לפעול כמצופה, תוכל לשחזר אותו לנקודת זמן בעבר שבה הוא פעל.

יצירת נקודת שחזור

‏Windows יוצר נקודות שחזור באופן אוטומטי במרווחים קבועים ולפני התקנות תוכנה רבות. אם תרצה ליצור נקודת שחזור באופן ידני, בצע את השלבים הבאים.

 1. ב- Windows, חפש את האפשרות שחזור, ולאחר מכן פתח את צור נקודת שחזור מתוך רשימת התוצאות.

 2. בכרטיסייה הגנת מערכת, לחץ על צור.

  לחיצה על 'צור' ליצירת נקודת שחזור
 3. הקלד שם עבור נקודת השחזור, ולאחר מכן לחץ על צור.

 4. לחץ על סגור.

  הלחצן 'סגור' במסך 'נקודת שחזור נוצרה בהצלחה'

שחזור המחשב כאשר Windows מתחיל לפעול באופן תקין

שחזר את המחשב לנקודת זמן קודמת.

 1. שמור קבצים פתוחים וסגור את כל התוכניות הפתוחות.

 2. ב-Windows, חפש את האפשרות יצירת נקודת שחזור ופתח אותה.

 3. בכרטיסייה 'הגנת מערכת', לחץ על שחזור מערכת.

  בחירה ב'שחזור מערכת' בחלון 'מאפייני המערכת'
 4. בחלון 'שחזור מערכת', לחץ על הבא.

 5. בחר את נקודת השחזור שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על הבא.

  בחר נקודת שחזור
 6. בדוק את הבחירה שלך, ולאחר מכן לחץ על סיום.

 7. קרא את האזהרה לגבי אי הפרעה ל'שחזור המערכת', ולאחר מכן לחץ על כן.

  זהירות:

  הנח ל'שחזור המערכת' להסתיים ללא הפרעה כדי למנוע פגיעה בכונן הקשיח או גרימת נזק נוסף למחשב.

  אין לקטוע את התהליך 'מאשר את שחזור המערכת'
  'שחזור המערכת' מחזיר את תצורת המחשב לנקודת זמן קודמת ומפעיל אותו מחדש.

שחזור המחשב כאשר Windows לא יכול להתחיל לפעול באופן תקין

השתמש בשחזור המערכת של Microsoft ממסך הטעינה של Windows כאשר Windows אינו מתחיל לפעול באופן תקין.

 1. כבה את המחשב והמתן 5 שניות לפחות.

 2. הפעל את המחשב ולחץ על המקש F11 שוב ושוב, בערך פעם בשנייה, עד שיופיע מסך הטעינה של Windows.

 3. אם נפתח מסך לבחירת שפה, בחר את השפה שברצונך להשתמש בה כדי להמשיך.

 4. במסך בחר את פריסת לוח המקשים, בחר את פריסת לוח המקשים התואמת לסוג לוח המקשים שלך.

 5. במסך בחירת אפשרות, לחץ על פתרון בעיות.

 6. לחץ על אפשרויות מתקדמות, ולאחר מכן לחץ על שחזור מערכת.

  הערה:

  בהתאם להגדרות שלך, יתכן שיהיה עליך לבחור חשבון ולהזין את פרטי הכניסה שלך.

 7. לחץ על הבא.

  לחץ על 'הבא' בחלון 'שחזור מערכת'
 8. בחר נקודת שחזור ולאחר מכן לחץ על הבא.

 9. לחץ על סיום כדי לשחזר את המחשב לנקודה קודמת.

  לחץ על ‏'סיום' ‏במסך 'אשר את נקודת השחזור'.
 10. לחץ על כן באזהרה שמוצגת.

  זהירות:

  אל תפריע לשחזור המערכת כשהוא מתחיל לפעול.

  לחץ על 'כן' בחלון האזהרה
 11. לאחר השלמת שחזור המערכת, המחשב יופעל מחדש.

תקן את הודעות השגיאה של המסך הכחול באמצעות בדיקת תקלות חומרה

תקלות חומרה יכולות לגרום להודעות שגיאת מסך כחול. השתמש בצעדים אלה כדי לקבוע אם חומרת המחשב שלך מתפקדת במסגרת הפרמטרים הנכונים.

עבור הוראות כיצד לבדוק אם יש תקלות בחומרה וכדי להבטיח שהחומרה שלך מתפקדת כראוי, ראה בדיקות HP - בדיקת תקלות חומרה ב-Windows 10.

עדכן את המחשב שלך עם HP Support Assistant או Windows Update

תוכל לפתור שגיאות או הודעות רבות הקשורות למסך כחול על ידי עדכון המחשב שלך באמצעות HP Support Assistant או Microsoft Windows Update.

עדכן את המחשב בעזרת HP Support Assistant

השתמש ב-HP Support Assistant כדי למצוא עדכונים ולהתקין אותם, כולל עדכוני BIOS, עבור המחשב שברשותך עם Windows.

 1. ב-Windows, חפש את HP Support Assistant ופתח אותה או לחץ על סמל האפליקציה בשורת המשימות.

  אם האפליקציה אינה מותקנת במחשב, הורד את הגרסה העדכנית ביותר מאתר האינטרנט של HP Support Assistant.

 2. בלשונית לוח המחוונים שלי, מצא את המחשב שלך ואז לחץ על עדכונים.

 3. המתן בזמן ש-HP Support Assistant מנתח את המערכת.

 4. בסיום הניתוח, בחר את העדכונים המפורטים, הורד והתקן אותם ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל המסך.

 5. אם תוצג הנחיה, הפעל את המחשב מחדש ולאחר מכן סגור את הכלי.

הפעל את Windows Update

עדכן את מחשב Windows 11 או Windows 10 שברשותך באמצעות Windows Update.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את בדוק אם קיימים עדכונים.

  אם קיימים עדכונים זמינים כלשהם, התקנתם תתחיל באופן אוטומטי.

  הערה:

  כדי להוריד ולהתקין עדכונים אופציונליים, פעל בהתאם להוראות הבאות עבור מערכת ההפעלה שלך:

  • ב-Windows 11, בחר אפשרויות מתקדמות > עדכונים אפשריים, בחר את העדכונים שברצונך להתקין ואז לחץ על הורד והתקן.

  • ב-Windows 10, בחר צפה בכל העדכונים האפשריים, בחר את העדכונים שברצונך להתקין, ולאחר מכן לחץ על הורד והתקן.

 2. לאחר התקנת העדכונים, הפעל את המחשב מחדש כשתתבקש לעשות זאת.

בצע איפוס למערכת Windows

אם הבעיה נמשכת, שחזר את המחשב לתצורה המקורית שלו.

Microsoft מספקת תכונת איפוס שמתקנת את המחשב בעזרת התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. לפני השימוש באפשרות זו, ודא שגיבית את כל הקבצים החשובים שלך.

עבור אל מחשבי HP - אפס את המחשב למידע נוסף.

פנה לתמיכת הלקוחות של HP

אם הבעיה נמשכת, פנה לתמיכת הלקוחות של HP לקבלת סיוע נוסף לפתרון הבעיה.

 1. הזן את המספר הסידורי של המוצר שברשותך כדי להציג את מצב האחריות ולשנות את המיקום שלך, לפי הצורך.

 2. בחר אפשרות תמיכה. התמיכה עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏