תמיכה במחשבי HP

חושב על שדרוג ל-Windows 11?

לפני שתעשה את זה, עליכם לבדוק האם Windows 11 יכולה לפעול על המחשב האישי שלך. ייתכן שבחלק מהמחשבים יהיו רכיבים שאינם עומדים בדרישות החומרה המינימליות להפעלת Windows 11. הקפד לקרוא את מדריך השדרוג ל-Windows 11 (ראה קישורים להלן) לקבלת מידע נוסף.

מדריך השדרוג ל-Windows 11

פתור בעיות באתחול או בהפעלה של המחשב שלך

למד מה ניתן לעשות אם מופיע מסך ריק או שחור, אם נוריות LED מהבהבות או שמושמעים קודי צפצוף, אם האתחול נעצר במסך הסמל או אם מוצגת הודעת שגיאה על מסך שחור או כחול

תיקון בעיות אתחול

תקן בעיות צג ומסך מגע

פתור בעיות בצג או בלוח המגע שלך, ולמד כיצד לקבוע את תצורתו כראוי.

תיקון בעיות תצוגה

זהה את המחשב שברשותך לקבלת מדריכים למשתמש ומידע על המוצר

בחר סוג מוצר לקבלת עצות לאיתור המספר הסידורי.

חפש בספריית הידע שלנו

תמיכה מובנית עבור המחשבים והמדפסות שלך