solution Contentsolution Content
התרגום האוטומטי של דף זה סופק על ידי Microsoft Translator

MyHPSupport Business

MyHPSupport Business הוא כלי עבור הלקוחות העסקיים של HP כדי ליצור מקרי תמיכה ולעקוב אחריהם, אם יש להם בעיה עם התקן.

השתמש ב-MyHPSupport Business כדי לקבל תמיכה כעסק קטן או כעסק גדול או כשותף ערוץ. לקוחות עסקיים יכולים להשתמש כמקום יחיד לנהל ולהציג חוזים, מוצרים, מידע על החשבון ואת מקרי התמיכה שלהם.

אם אתה זקוק לתמיכת מוצר, גש אל פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי למצוא פתרונות או ליצור קשר עם HP.

השתמש ב-MyHPSupport – מדריך משתמש של יחיד או MyHPSupport – מדריך משתמש של חברה עבור מידע נוסף של תכונות ומשימות MyHPSupport.

צור מקרה חדש באמצעות HP Active Care (מיועד רק ללקוחות HP Active Care)

אם רכשת ערכת HP Active Care, תוכל להגדיר לוח מחוונים של HP Active Care וליצור מקרה תמיכה ישירות מתוך לשונית התקרית.

כשאתה רוצה לרשום התקני HP Active Care, תוכל להתקין את תוכנת HP Insights בכל התקן או לפרוש את תוכנת HP Insights בבת אחת אל כל התקני HP Active Care הנמצאים בצי, תוך שימוש בהרשמה המונית.

על מנת ללמוד כיצד להגדיר לוח מחוונים של HP Active Care ראה בקש לוח מחוונים של HP Active Care.

לסיוע נוסף בביצוע הרשמה של התקני HP Active Care או כדי להגדיר את פורטל HP Active Care שברשותך, יש להשתמש ב-MyHPSupport.

לקוחות עסקיים של Poly ומשתמשים חדשים של MyHPSupport Business

לקוחות עסקיים של Poly ומשתמשים חדשים צריכים להירשם לשירות.

  1. חפש בדואר האלקטרוני שלך הזמנת דוא"ל מ-hpno-reply@hp.com.

    אם לא קיבלת את הדוא"ל, גש אל עמוד הבית של התמיכה, תמיכה עסקית, ואז בחר רשום חשבון. מלא את המידע הדרוש, ואז לחץ על הירשם. תקבל הזמנה.

  2. לחץ על קישור ההצטרפות בהזמנת הדוא"ל וכאשר נפתח חלון הפגישה, בחר אין לך חשבון? הירשם כדי להירשם.

התחל עם מקרי תמיכה

תוכל עתה ליצור מקרה חדש, למצוא מקרה קיים או לנהל חוזרים ואחריויות.

  1. גש אל תמיכה עסקית.

  2. בחר צור מקרה חדש, מצא מקרה קיים או נהל חוזים ואחריויות.

האם אתה זקוק לעזרה בשימוש ב-MyHPSupport Business?

סקור את המדריכים למשתמש, את מסמכי השאלות הנפוצות, או צור קשר עם התמיכה העסקית כדי לקבל סיוע כלשהו.