תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים שולחניים של HP - המחשב לא מתחיל לפעול, והוא פולט קוד צפצוף או מדליק נורית חיווי

אחד הדברים הראשונים שהמחשב עושה כאשר הוא מופעל הוא להפעיל בדיקת חומרה כדי לוודא שהכול פועל בצורה תקינה. אם שולחן העבודה שלך מוצא שגיאה, ייתכן שהוא לא יופעל, והנוריות יהבהבו או שהמחשב ישמיע צפצוף.

בצע איפוס קשיח לחשב

בצע איפוס קשיח (או אתחול קשיח) כדי לנקות את כל המידע מזיכרון המחשב מבלי למחוק נתונים אישיים כלשהם.

איפוס קשיח של המחשב השולחני

בצע איפוס קשיח של המחשב השולחני שלך.

 1. כבה את המחשב.

 2. נתק את כל ההתקנים ההיקפיים ולאחר מכן נתק את כבל המתח.

 3. בעוד כבל המתח מנותק, לחץ על לחצן הפעלה במשך 15 שניות.

 4. לאחר שתרוקן את הקבלים, חבר את כבל המתח. השאר את ההתקנים ההיקפיים מנותקים.

 5. הפעל את המחשב.

זהה את נורית החיווי בשולחן העבודה או את קוד הצפצוף

תבניות מסוימות של דיודות אור ארוכות וקצרות שפולטות הבהוב (LED) מהבהבות או צפצופים קצרים, יכולים לסייע בזיהוי מגוון בעיות.

הערה:

נוריות האבחון וקודי הצפצוף הניתנים לשמיעה אינם זמינים בכל הדגמים.

סקור את הפרטים הבאים כדי להתייחס לרצף ההבהובים או הצפצופים של המחשב.

 • נורית ה-LED האדומה מהבהבת כדי לייצג את קטגוריית השגיאה העיקרית (הבהובים ארוכים).

 • נורית ה-LED הלבנה מהבהבת כדי לייצג את קטגוריית השגיאה המשנית (הבהובים קצרים).

 • השהיה של שנייה אחת מתרחשת לאחר ההבהוב העיקרי האחרון.

 • השהיה של שתי שניות מתרחשת לאחר ההבהוב המשני האחרון.

 • רצף ההבהובים של קוד השגיאה יימשך עד שתנתק את המחשב מהחשמל או תלחץ על לחצן ההפעלה.

 • רצפי קוד שגיאה של צפצוף מתרחשים עבור 5 החזרות הראשונות של התבנית ולאחר מכן מפסיקים.

הנורית האדומה מהבהבת פעמיים, ולאחר מכן מופיעים שני הבהובים של הנורית הלבנה

מצב זה מציין שהאזור הראשי (DXE) של ה-BIOS נפגם ואין תמונת שחזור בינארית זמינה. הוא יכול להתרחש גם בעת עדכון ה-BIOS.

 1. אפשר למערכת להשלים את העדכונים ואת כל השינויים שלה.

 2. נסה להפעיל את השחזור אם העדכונים אינם מוחלים כמצופה.

הנורית האדומה מהבהבת פעמיים, ולאחר מכן מופיעים שלושה הבהובים קצרים של נורית לבנה

מצב זה מציין שמדיניות הבקר המוטבע דורשת ממך להקליד רצף מקשים.

 1. פעל בהתאם לבקשות.

 2. בצע ניסיון להתחיל בשחזור אם הבעיה נמשכת.

הנורית האדומה מהבהבת פעמיים, ולאחר מכן מופיעים ארבעה הבהובים קצרים של נורית לבנה

המצב מציין שהבקר המוטבע בודק או משחזר את נעילת האתחול.

 1. אפשר למערכת לנסות לשחזר את ה-BIOS.

 2. נסה להפעיל את השחזור אם הבעיה נמשכת לאחר המתנה של מספר דקות.

הנורית האדומה מהבהבת שלוש פעמים, ולאחר מכן מופיעים שני הבהובים קצרים של הנורית הלבנה

מצב זה מציין כשל פוטנציאלי בזיכרון.

בדוק את זיכרון המחשב

השתמש בתוכנית השירות להגדרת ה-BIOS כדי לבצע בדיקה עצמית של הזיכרון.

 1. ודא שכבל המתח מחובר למחשב.

 2. כבה את המחשב, אך השאר את כבל המתח מחובר.

 3. הפעל את המחשב המקורי, ואז לחץ מיד שוב ושוב על מקש F10, עד לפתיחת תפריט הגדרות ה-BIOS.

 4. בתוכנית השירות להגדרת ה-BIOS, השתמש במקשי החיצים כדי לבחור באפשרות אבחון, ולאחר מכן בחר באפשרות בדיקת זיכרון.

 5. לחץ על Enter ולאחר מכן בחר כן.

 6. המתן עד להשלמת הבדיקות.

 7. לאחר השלמת הבדיקה, רשום לעצמך את התוצאות ולאחר מכן הקש על F10 כדי לשמור ולצאת.

 8. הקש על Enter כדי לצאתמשמירת השינויים.

הכנס מחדש את מודולי הזיכרון

הכנס את מודול הזיכרון מתוך המחשב.

זהירות:

מוצר זה מכיל רכיבים שעלולים להינזק עקב פריקה אלקטרוסטטית (ESD). HP ממליצה להשתמש ברצועה אנטי-סטטית לפרק כף היד ובמשטח שאינו מכוסה בשטיח עם משטח קצף מוליך כדי להפחית את הסיכוי לנזק לפריקה אלקטרוסטטית (ESD).

 1. כבה את המחשב ולאחר מכן נתק את כבל החשמל ואת כל יתר הכבלים.

 2. הסר את לוח הגישה הצדי

  הסרת לוח הגישה הצדי במחשב שולחני
 3. את את מודול הזיכרון

  כדי לאתר את מיקומו של מודול הזיכרון, עבור אל תמיכת הלקוחות של HP‏ ולאחר מכן פתח את מדריך התחזוקה והשירות לקבלת מידע אודות הזיכרון המותקן עבור המחשב שלך.

 4. הארק את גופך כדי לפרוק מטען חשמל אלקטרוסטטי, גע ביד אחת במארז המחשב וביד השנייה גע במשטח מתכת או בעצם המחובר להארקה, כגון חלק מתכת או מנורה.

 5. הכנס מחדש את מודולי הזיכרון למחשב, תוך שאתה מיישר את החריצים במודולים עם הלשוניות שבחריץ הזיכרון. לחץ על מודול הזיכרון כלפי מטה כדי להושיבו במקומו.

 6. החזר את לוח הגישה הצדי למקומו, ולאחר מכן חבר את כבל המתח.

 7. הפעל את המחשב.

 8. ודא שניתן להפעיל את המחשב ושהוא יכול לפעול במערכת ההפעלה Windows.

  פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ אם המחשב אינו מתחיל לפעול ב-Windows.

החלף את הרכיב המושפע

החלף את בחלק או הרכיב המושפע אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה הפסיפית, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.

הנורית האדומה מהבהבת שלוש פעמים, ולאחר מכן מופיעים שלושה הבהובים קצרים של הנורית הלבנה.

מצב זה מעיד על כשל פוטנציאלי של שבב גרפי.

פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ לקבלת סיוע נוסף.

הנורית האדומה מהבהבת שלוש פעמים, ולאחר מכן מופיעים ארבעה הבהובים של הנורית הלבנה

מצב זה מציין כשל פוטנציאלי של מערכת ההפעלה.

 1. צמצם לתצורה מינימלית (CPU, לוח המערכת, PSU‏, DIMM אחד של זיכרון) ולאחר מכן בודד את הרכיב שכשל.

 2. צמצם עוד יותר אם הבעיה חוזרת על עצמה.

 3. בדוק את המערכת באמצעות SPU באיכות טובה ידועה.

 4. פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ לקבלת סיוע נוסף בהחלפת הרכיב, לוח המערכת, המעבד (CPU) או ספק הכוח, אם הבעיה ממשיכה.

הנורית האדומה מהבהבת שלוש פעמים, ולאחר מכן מופיעים חמישה הבהובים קצרים של נורית לבנה

מצב זה מציין שהמחשב אינו מזהה את המעבד (CPU).

פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ לקבלת תיקון עקב כשל בלוח המערכת או ב-CPU.

הנורית האדומה מהבהבת שלוש פעמים, ולאחר מכן מופיעים שישה הבהובים קצרים של הנורית הלבנה

המצב מציין שהמעבד אינו תומך במאפיין מופעל.

אתר את מספר המוצר בשולחן העבודה שלך

אתר את שם המוצר, מספר המוצר והמספר הסידורי במחשב או על האריזה שבה הוא נשלח.

 • בצדו של המארז

  איתור תווית המוצר בצדו של המארז
 • בחלק העליון או האחורי של המארז

  איתור תווית המוצר בחלק העליון והאחורי של המארז
 • בחלק הקדמי או בצדו של המארז

  איתור תווית המוצר בחלק הקדמי או בצדו של המארז
 • באריזה שבה נשלח המחשב

  איתור בתווית המוצר

אפס את ה-CMOS

אפס את נתוני המשלים של תחמוצת מתכת במוליך למחצה (CMOS) עבור המחשב שלך.

זהירות:

מוצר זה מכיל רכיבים שעלולים להינזק עקב פריקה אלקטרוסטטית (ESD). HP ממליצה להשתמש ברצועה אנטי-סטטית לפרק כף היד ובמשטח שאינו מכוסה בשטיח עם משטח קצף מוליך כדי להפחית את הסיכוי לנזק לפריקה אלקטרוסטטית (ESD).

 1. כבה את המדפסת, ולאחר מכן נתק את כבל המתח ואת כל הכבלים האחרים מהמחשב.

 2. ודא שיש לך את מספר הדגם של המחשב שברשותך, עבור אל תמיכת הלקוחות של HP‏ ולאחר מכן נווט אל דף המוצר עבור המחשב שברשותך.

 3. פתח את מסמך המפרטים או את מדריך השירות לקבלת מידע על לוח האם, ולאחר מכן אתר את השלבים לאיפוס ה-CMOS.

  ייתכן שהשלבים לאיפוס ה-CMOS ייקראו ניקוי CMOS או בשם דומה.

  • אם המדריך מפרט שלבים לאיפוס ה-CMOS: עקוב אחר ההנחיות.

  • אם המדריך אינו מפרט את השלבים לאיפוס ה-CMOS: המשך בשלבים הבאים.

 4. כאשר המחשב כבוי, לחץ על לחצן ההפעלה עשר (10) פעמים לפריקה מלאה של החשמל בצורה של המערכת.

 5. הארק את גופך ולפרוק מטען חשמל אלקטרוסטטי, גע ביד אחת במארז המחשב וביד השנייה גע במשטח מתכת או בעצם המחובר להארקה, כגון חלק מתכת או מנורה.

 6. פתח את המחשב כדי לגשת ללוח האם.

 7. הוצא או נתק את סוללת ה-CMOS מלוח האם.

  דוגמה לסוגי סוללת ה-CMOS השונים
 8. ודא שכל מקורות החשמל הוסרו או נותקו מהמחשב, כולל סוללת ה-CMOS.

 9. לחץ על לחצן ההפעלה במשך 60 שניות לפחות כדי לנקז את כל המתח מהמחשב ולאפס את ערכי ה-CMOS בלוח האם.

 10. חבר מחדש את סוללת ה-CMOS או התקן אותה מחדש, ולאחר מכן סגור את המחשב.

 11. חבר את כבל המתח, ולאחר מכן הפעל את המחשב.

  מופיעה הודעה המאשרת את איפוס ה-CMOS. ההודעה משתנה בהתאם לדגם.

  דוגמה להודעה שמוצגת כדי לציין את איפוס ה-CMOS
 12. ודא שהשעה ב-BIOS נקבעה ל-00:00.

  אם לא, חזור על השלבים לאיפוס ה-CMOS, אך החזק את לחצן ההפעלה לחוץ במשך 120 שניות בעת ריקון כל החשמל מהמחשב.

החלף את הרכיב המושפע

החלף את בחלק או הרכיב המושפע אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה הפסיפית, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.

הנורית האדומה מהבהבת ארבע פעמים, ולאחר מכן מופיעים שני הבהובים קצרים של הנורית הלבנה

מצב זה מציין ששיתכן שהמעבד (CPU) התחמם יתר על המידה.

ודא שהמאווררים פועלים בצורה תקינה

בדוק את המאווררים בתוך המחשב כדי לוודא שהם פועלים כצפוי.

זהירות:

אם מאוורר אינו פועל כראוי, הפסק להשתמש במחשב. חשיפה לטמפרטורות גבוהות באופן עקבי עלולה להזיק לחלקים פנימיים.

 1. הפעל את המחשב.

 2. מצא את המאווררים בתוך המארז. מיקומים משתנים בהתאם לדגם המחשב.

  זהירות:

  באפשרותך להשתמש בפנס כדי לסייע לך לאתר כל מאוורר, אך הימנע משימוש בפנס בתוך המחשב כדי להימנע מגרימת נזק לרכיבים פנימיים.

  איתור מאווררים עבור מחשבים שולחניים ומחשבי Slimline של HP

  סוג המאוורר

  1.

  מאוורר ספק המתח

  2.

  מאוורר הכרטיס הגרפי

  3.

  מאוורר המעבד

  4.

  פתח אוורור של מאוורר ספק המתח

  5.

  פתח אוורור של מאוורר המארז

  6.

  מאוורר מארז

 3. שים לב למאווררים כלשהם שאינם פועלים או שמשמיעים רעשי גרגור קולניים.

נקה את פתחי האוורור של המחשב הנייד

נקה את פתחי האוורור של המחשב הנייד כדי להסיר אבק ולכלוך שעלולים להצטבר בתוך וסביב פתחי האוויר עם הזמן, תוך חסימת זרימת האוויר הגורמת למאווררים לעבוד קשה יותר מהרגיל כדי להוריד את החום.

 1. כבה את המחשב, נתק את כבל המתח ואת הכבלים והמתן עד להתקררות המחשב.

 2. השתמש בשואב אבק כדי לנקות את כל פתחי האוורור החיצוניים, במיוחד מעבר לפתחי האוורור של אספקת המתח.

  זהירות:

  כדי להימנע מגרימת נזק לרכיבים פנימיים, אל תשתמש בשואב האבק בתוך המחשב.

  איתור פתחי האוורור בחלק האחורי של המחשב
 3. הסר את הלוח הצדי מהמחשב.

  הסרת הלוח הצדי ממחשב שולחני
 4. השתמש בתרסיס האוויר כדי לנקות את המאווררים ואת הרכיבים שבתוך המחשב.

 5. החזר את הלוח הצדי למקומו, חבר מחדש את כבל המתח ולאחר מכן הפעל את המחשב.

אתר את מספר המוצר בשולחן העבודה שלך

אתר את שם המוצר, מספר המוצר והמספר הסידורי במחשב או על האריזה שבה הוא נשלח.

 • בצדו של המארז

  איתור תווית המוצר בצדו של המארז
 • בחלק העליון או האחורי של המארז

  איתור תווית המוצר בחלק העליון והאחורי של המארז
 • בחלק הקדמי או בצדו של המארז

  איתור תווית המוצר בחלק הקדמי או בצדו של המארז
 • באריזה שבה נשלח המחשב

  איתור בתווית המוצר

אפס את ה-CMOS

אפס את נתוני המשלים של תחמוצת מתכת במוליך למחצה (CMOS) עבור המחשב שלך.

זהירות:

מוצר זה מכיל רכיבים שעלולים להינזק עקב פריקה אלקטרוסטטית (ESD). HP ממליצה להשתמש ברצועה אנטי-סטטית לפרק כף היד ובמשטח שאינו מכוסה בשטיח עם משטח קצף מוליך כדי להפחית את הסיכוי לנזק לפריקה אלקטרוסטטית (ESD).

 1. כבה את המדפסת, ולאחר מכן נתק את כבל המתח ואת כל הכבלים האחרים מהמחשב.

 2. ודא שיש לך את מספר הדגם של המחשב שברשותך, עבור אל תמיכת הלקוחות של HP‏ ולאחר מכן נווט אל דף המוצר עבור המחשב שברשותך.

 3. פתח את מסמך המפרטים או את מדריך השירות לקבלת מידע על לוח האם, ולאחר מכן אתר את השלבים לאיפוס ה-CMOS.

  ייתכן שהשלבים לאיפוס ה-CMOS ייקראו ניקוי CMOS או בשם דומה.

  • אם המדריך מפרט שלבים לאיפוס ה-CMOS: עקוב אחר ההנחיות.

  • אם המדריך אינו מפרט את השלבים לאיפוס ה-CMOS: המשך בשלבים הבאים.

 4. כאשר המחשב כבוי, לחץ על לחצן ההפעלה עשר (10) פעמים לפריקה מלאה של החשמל בצורה של המערכת.

 5. הארק את גופך ולפרוק מטען חשמל אלקטרוסטטי, גע ביד אחת במארז המחשב וביד השנייה גע במשטח מתכת או בעצם המחובר להארקה, כגון חלק מתכת או מנורה.

 6. פתח את המחשב כדי לגשת ללוח האם.

 7. הוצא או נתק את סוללת ה-CMOS מלוח האם.

  דוגמה לסוגי סוללת ה-CMOS השונים
 8. ודא שכל מקורות החשמל הוסרו או נותקו מהמחשב, כולל סוללת ה-CMOS.

 9. לחץ על לחצן ההפעלה במשך 60 שניות לפחות כדי לנקז את כל המתח מהמחשב ולאפס את ערכי ה-CMOS בלוח האם.

 10. חבר מחדש את סוללת ה-CMOS או התקן אותה מחדש, ולאחר מכן סגור את המחשב.

 11. חבר את כבל המתח, ולאחר מכן הפעל את המחשב.

  מופיעה הודעה המאשרת את איפוס ה-CMOS. ההודעה משתנה בהתאם לדגם.

  דוגמה להודעה שמוצגת כדי לציין את איפוס ה-CMOS
 12. ודא שהשעה ב-BIOS נקבעה ל-00:00.

  אם לא, חזור על השלבים לאיפוס ה-CMOS, אך החזק את לחצן ההפעלה לחוץ במשך 120 שניות בעת ריקון כל החשמל מהמחשב.

התכונן להחלפת חלקים במחשב

התכונן להחלפת חלק מחשב בכך שתוודא שהמחשב שלך, הרכיבים ומרחב העבודה מוכנים.

 1. כבה את המחשב, ואז המתן עד שהרכיבים יצטננו.

 2. נתק את כבל המתח וכבלים אחרים כלשהם מהמחשב, ואז הוצא את כבל המתח מהשקע בקיר, את מגן התנודות במתח, כבל הארכה, או מפצל.

 3. העבר את המחשב למשטח עבודה פנוי, שטיוח ויציב על רצפה שאין עליה שטיח עם כרית קצף מוליך כדי לצמצם את הסיכוי של נזק כתוצאה מפריקת אלקטרוסטטית (ESD). HP ממליצה להשתמש ברצועות מפרק אנטי-סטטיות.

 4. שמור על החלקים והרכיבים באריזת המגן המקורית שלהם עד שתהיה מוכן להתקין אותם.

 5. ודא שיש לך מברג פיליפס או מברג רגיל בעל ראש שטוח, בהתאם לדגם המחשב שלך.

החלף את המשחה התרמית שעל המעבד

המשחה התרמית עלולה להתייבש ולהיסדק במשך הזמן, והדבר גורם לממאווררים הפנימיים של המחשב לעבודה מאומצת יותר ומפעיל לחץ על המעבד. החלף את המשחה התרמית בין צלעות הקירור לבין המעבד כדי לעזור למחשב לשמור על טמפרטורה פנימית אופטימלית.

 1. כבה את המחשב, נתק את כבל המתח ולאחר מכן המתן עד להתקררות הרכיבים.

 2. אסוף את החומרים הבאים:

  • משחה תרמית

  • מברג רגיל או מברג TR15

  • מקלוני צמר גפן או מטלית מיקרופייבר

  • רצועה לפרק כף היד בשביל פריקת חשמל סטטי (ESD) או רפידת קצף מוליך לצורך הארקה הולמת

  • תמיסת ניקוי, כגון כוהל איזופרופילי או חומר לניקוי תרכובות תרמיות

   זהירות:

   הימנע משימוש באלכוהול רגיל 70% לחיטוי, מכיוון שהוא עלול לגרום לקורוזיה ולנזק בחלקים הפנימיים של המחשב.

 3. נתק את כבל החשמל ואת כל הכבלים האחרים מהמחשב.

 4. החלק את הלוח הצדי אחורה והרחק מהמחשב, ולאחר מכן הנח את הלוח בצד.

  אזהרה:

  הקצוות של לוחות המתכת עלולים להיות חדים. היזהר שלא להחליק את העור לאורך שפה מתכתית פנימית של המחשב.

 5. הנח בזהירות את המחשב השולחני על צדו, כך שלוח האם מקביל למשטח העבודה.

 6. הארק את עצמך כדי להרחיק פריקת חשמל סטטי (ESD) שהצטבר לפני שתכניס ידיים למחשב.

  זהירות:

  מוצר זה מכיל רכיבים שעלולים להינזק עקב פריקה אלקטרוסטטית (ESD). HP ממליצה להשתמש ברצועה אנטי-סטטית לפרק כף היד ובמשטח שאינו מכוסה בשטיח עם משטח קצף מוליך כדי להפחית את הסיכוי לנזק לפריקה אלקטרוסטטית (ESD).

 7. נתק את כבל החשמל של מאוורר המעבד מלוח האם.

  נתק את כבל החשמל של מאוורר המעבד מלוח האם
 8. הסר את ארבעת הברגים הנמצאים מתחת למאוורר המעבד בתבנית כוכב, במקום בכיוון השעון, כדי למנוע הפעלה מיותרת של לחץ על לוח האם.

  הסרת ארבעת הברגים בתבנית כוכב
 9. משוך את המאוורר כלפי מעלה והרחק אותו מלוח האם, ולאחר מכן הנח אותו על גבי משטח ישר כאשר המאוורר פונה כלפי מטה.

 10. הרטב קלות מקלון צמר גפן או מטלית מיקרופייבר בתמיסת ניקוי, כגון כוהל איזופרופילי.

  הרטב קלות מטלית המיקרופייבר בחומר ניקוי
 11. אתר את המשחה התרמית על המעבד.

  אתר את המשחה התרמית על המעבד

  1.

  צלעות קירור

  2.

  מעבד

 12. נקה בזהירות את פני השטח של המעבד עד להסרת כל המשחה התרמית.

  זהירות:

  אל תסיר את שבב המעבד מהתושבת. יש שם פינים עדינים שעלולים להינזק בקלות.

  ניקוי כל המשחה התרמית מהמעבד
 13. נקה את פני השטח של צלעות הקירור עד להסרת כל המשחה התרמית.

  ניקוי המשחה התרמית מצלעות הקירור
 14. בדוק אם יש משחה תרמית על הקצוות של צלעות הקירור ושל המעבד, ואם מצאת, נקה את הצלעות והמעבד עד שלא תישאר עליהן משחה כלל.

 15. שים משחה תרמית בכמות בגודל אפונה במרכז המעבד.

  מריחת כמות כזית של המשחה תרמית
 16. מרכז את צלעות הקירור מעל המעבד, ולאחר מכן ישר את הברגים עם החורים התואמים בלוח האם.

  מרכז את צלעות הקירור מעל המעבד
 17. הדק את הברגים בתבנית כוכב עד שתחוש בהתנגדות.

  זהירות:

  אל תהדק את הברגים יותר מדי. הלחץ העודף עלול לגרום נזק לשקע המעבד ולגרום לסדקים בלוח האם.

  הדק את צלעות הקירור למקומן
 18. חבר מחדש את כבל המתח של המאוורר לחריץ שלו בלוח האם.

 19. חבר את הלוח צדי חזרה למחשב.

 20. חבר שוב את כבל המתח והפעל את המחשב.

החלף את הרכיב המושפע

החלף את בחלק או הרכיב המושפע אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה הפסיפית, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.

הנורית האדומה מהבהבת ארבע פעמים, ולאחר מכן מופיעים שלושה הבהובים קצרים של נורית לבנה

מצב זה מציין שטמפרטורת המחשב גבוהה מדי.

ודא שהמאווררים פועלים בצורה תקינה

בדוק את המאווררים בתוך המחשב כדי לוודא שהם פועלים כצפוי.

זהירות:

אם מאוורר אינו פועל כראוי, הפסק להשתמש במחשב. חשיפה לטמפרטורות גבוהות באופן עקבי עלולה להזיק לחלקים פנימיים.

 1. הפעל את המחשב.

 2. מצא את המאווררים בתוך המארז. מיקומים משתנים בהתאם לדגם המחשב.

  זהירות:

  באפשרותך להשתמש בפנס כדי לסייע לך לאתר כל מאוורר, אך הימנע משימוש בפנס בתוך המחשב כדי להימנע מגרימת נזק לרכיבים פנימיים.

  איתור מאווררים עבור מחשבים שולחניים ומחשבי Slimline של HP

  סוג המאוורר

  1.

  מאוורר ספק המתח

  2.

  מאוורר הכרטיס הגרפי

  3.

  מאוורר המעבד

  4.

  פתח אוורור של מאוורר ספק המתח

  5.

  פתח אוורור של מאוורר המארז

  6.

  מאוורר מארז

 3. שים לב למאווררים כלשהם שאינם פועלים או שמשמיעים רעשי גרגור קולניים.

נקה את פתחי האוורור של המחשב הנייד

נקה את פתחי האוורור של המחשב הנייד כדי להסיר אבק ולכלוך שעלולים להצטבר בתוך וסביב פתחי האוויר עם הזמן, תוך חסימת זרימת האוויר הגורמת למאווררים לעבוד קשה יותר מהרגיל כדי להוריד את החום.

 1. כבה את המחשב, נתק את כבל המתח ואת הכבלים והמתן עד להתקררות המחשב.

 2. השתמש בשואב אבק כדי לנקות את כל פתחי האוורור החיצוניים, במיוחד מעבר לפתחי האוורור של אספקת המתח.

  זהירות:

  כדי להימנע מגרימת נזק לרכיבים פנימיים, אל תשתמש בשואב האבק בתוך המחשב.

  איתור פתחי האוורור בחלק האחורי של המחשב
 3. הסר את הלוח הצדי מהמחשב.

  הסרת הלוח הצדי ממחשב שולחני
 4. השתמש בתרסיס האוויר כדי לנקות את המאווררים ואת הרכיבים שבתוך המחשב.

 5. החזר את הלוח הצדי למקומו, חבר מחדש את כבל המתח ולאחר מכן הפעל את המחשב.

אתר את מספר המוצר בשולחן העבודה שלך

אתר את שם המוצר, מספר המוצר והמספר הסידורי במחשב או על האריזה שבה הוא נשלח.

 • בצדו של המארז

  איתור תווית המוצר בצדו של המארז
 • בחלק העליון או האחורי של המארז

  איתור תווית המוצר בחלק העליון והאחורי של המארז
 • בחלק הקדמי או בצדו של המארז

  איתור תווית המוצר בחלק הקדמי או בצדו של המארז
 • באריזה שבה נשלח המחשב

  איתור בתווית המוצר

אפס את ה-CMOS

אפס את נתוני המשלים של תחמוצת מתכת במוליך למחצה (CMOS) עבור המחשב שלך.

זהירות:

מוצר זה מכיל רכיבים שעלולים להינזק עקב פריקה אלקטרוסטטית (ESD). HP ממליצה להשתמש ברצועה אנטי-סטטית לפרק כף היד ובמשטח שאינו מכוסה בשטיח עם משטח קצף מוליך כדי להפחית את הסיכוי לנזק לפריקה אלקטרוסטטית (ESD).

 1. כבה את המדפסת, ולאחר מכן נתק את כבל המתח ואת כל הכבלים האחרים מהמחשב.

 2. ודא שיש לך את מספר הדגם של המחשב שברשותך, עבור אל תמיכת הלקוחות של HP‏ ולאחר מכן נווט אל דף המוצר עבור המחשב שברשותך.

 3. פתח את מסמך המפרטים או את מדריך השירות לקבלת מידע על לוח האם, ולאחר מכן אתר את השלבים לאיפוס ה-CMOS.

  ייתכן שהשלבים לאיפוס ה-CMOS ייקראו ניקוי CMOS או בשם דומה.

  • אם המדריך מפרט שלבים לאיפוס ה-CMOS: עקוב אחר ההנחיות.

  • אם המדריך אינו מפרט את השלבים לאיפוס ה-CMOS: המשך בשלבים הבאים.

 4. כאשר המחשב כבוי, לחץ על לחצן ההפעלה עשר (10) פעמים לפריקה מלאה של החשמל בצורה של המערכת.

 5. הארק את גופך ולפרוק מטען חשמל אלקטרוסטטי, גע ביד אחת במארז המחשב וביד השנייה גע במשטח מתכת או בעצם המחובר להארקה, כגון חלק מתכת או מנורה.

 6. פתח את המחשב כדי לגשת ללוח האם.

 7. הוצא או נתק את סוללת ה-CMOS מלוח האם.

  דוגמה לסוגי סוללת ה-CMOS השונים
 8. ודא שכל מקורות החשמל הוסרו או נותקו מהמחשב, כולל סוללת ה-CMOS.

 9. לחץ על לחצן ההפעלה במשך 60 שניות לפחות כדי לנקז את כל המתח מהמחשב ולאפס את ערכי ה-CMOS בלוח האם.

 10. חבר מחדש את סוללת ה-CMOS או התקן אותה מחדש, ולאחר מכן סגור את המחשב.

 11. חבר את כבל המתח, ולאחר מכן הפעל את המחשב.

  מופיעה הודעה המאשרת את איפוס ה-CMOS. ההודעה משתנה בהתאם לדגם.

  דוגמה להודעה שמוצגת כדי לציין את איפוס ה-CMOS
 12. ודא שהשעה ב-BIOS נקבעה ל-00:00.

  אם לא, חזור על השלבים לאיפוס ה-CMOS, אך החזק את לחצן ההפעלה לחוץ במשך 120 שניות בעת ריקון כל החשמל מהמחשב.

החלף את הרכיב המושפע

החלף את בחלק או הרכיב המושפע אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה הפסיפית, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.

הנורית האדומה מהבהבת ארבע פעמים, ולאחר מכן מופיעים ארבעה הבהובים קצרים של הנורית הלבנה

מצב זה מציין שטמפרטורת הכרטיס הגרפי של ה-MXM גבוהה מדי.

ודא שהמאווררים פועלים בצורה תקינה

בדוק את המאווררים בתוך המחשב כדי לוודא שהם פועלים כצפוי.

זהירות:

אם מאוורר אינו פועל כראוי, הפסק להשתמש במחשב. חשיפה לטמפרטורות גבוהות באופן עקבי עלולה להזיק לחלקים פנימיים.

 1. הפעל את המחשב.

 2. מצא את המאווררים בתוך המארז. מיקומים משתנים בהתאם לדגם המחשב.

  זהירות:

  באפשרותך להשתמש בפנס כדי לסייע לך לאתר כל מאוורר, אך הימנע משימוש בפנס בתוך המחשב כדי להימנע מגרימת נזק לרכיבים פנימיים.

  איתור מאווררים עבור מחשבים שולחניים ומחשבי Slimline של HP

  סוג המאוורר

  1.

  מאוורר ספק המתח

  2.

  מאוורר הכרטיס הגרפי

  3.

  מאוורר המעבד

  4.

  פתח אוורור של מאוורר ספק המתח

  5.

  פתח אוורור של מאוורר המארז

  6.

  מאוורר מארז

 3. שים לב למאווררים כלשהם שאינם פועלים או שמשמיעים רעשי גרגור קולניים.

נקה את פתחי האוורור של המחשב הנייד

נקה את פתחי האוורור של המחשב הנייד כדי להסיר אבק ולכלוך שעלולים להצטבר בתוך וסביב פתחי האוויר עם הזמן, תוך חסימת זרימת האוויר הגורמת למאווררים לעבוד קשה יותר מהרגיל כדי להוריד את החום.

 1. כבה את המחשב, נתק את כבל המתח ואת הכבלים והמתן עד להתקררות המחשב.

 2. השתמש בשואב אבק כדי לנקות את כל פתחי האוורור החיצוניים, במיוחד מעבר לפתחי האוורור של אספקת המתח.

  זהירות:

  כדי להימנע מגרימת נזק לרכיבים פנימיים, אל תשתמש בשואב האבק בתוך המחשב.

  איתור פתחי האוורור בחלק האחורי של המחשב
 3. הסר את הלוח הצדי מהמחשב.

  הסרת הלוח הצדי ממחשב שולחני
 4. השתמש בתרסיס האוויר כדי לנקות את המאווררים ואת הרכיבים שבתוך המחשב.

 5. החזר את הלוח הצדי למקומו, חבר מחדש את כבל המתח ולאחר מכן הפעל את המחשב.

אתר את מספר המוצר בשולחן העבודה שלך

אתר את שם המוצר, מספר המוצר והמספר הסידורי במחשב או על האריזה שבה הוא נשלח.

 • בצדו של המארז

  איתור תווית המוצר בצדו של המארז
 • בחלק העליון או האחורי של המארז

  איתור תווית המוצר בחלק העליון והאחורי של המארז
 • בחלק הקדמי או בצדו של המארז

  איתור תווית המוצר בחלק הקדמי או בצדו של המארז
 • באריזה שבה נשלח המחשב

  איתור בתווית המוצר

אפס את ה-CMOS

אפס את נתוני המשלים של תחמוצת מתכת במוליך למחצה (CMOS) עבור המחשב שלך.

זהירות:

מוצר זה מכיל רכיבים שעלולים להינזק עקב פריקה אלקטרוסטטית (ESD). HP ממליצה להשתמש ברצועה אנטי-סטטית לפרק כף היד ובמשטח שאינו מכוסה בשטיח עם משטח קצף מוליך כדי להפחית את הסיכוי לנזק לפריקה אלקטרוסטטית (ESD).

 1. כבה את המדפסת, ולאחר מכן נתק את כבל המתח ואת כל הכבלים האחרים מהמחשב.

 2. ודא שיש לך את מספר הדגם של המחשב שברשותך, עבור אל תמיכת הלקוחות של HP‏ ולאחר מכן נווט אל דף המוצר עבור המחשב שברשותך.

 3. פתח את מסמך המפרטים או את מדריך השירות לקבלת מידע על לוח האם, ולאחר מכן אתר את השלבים לאיפוס ה-CMOS.

  ייתכן שהשלבים לאיפוס ה-CMOS ייקראו ניקוי CMOS או בשם דומה.

  • אם המדריך מפרט שלבים לאיפוס ה-CMOS: עקוב אחר ההנחיות.

  • אם המדריך אינו מפרט את השלבים לאיפוס ה-CMOS: המשך בשלבים הבאים.

 4. כאשר המחשב כבוי, לחץ על לחצן ההפעלה עשר (10) פעמים לפריקה מלאה של החשמל בצורה של המערכת.

 5. הארק את גופך ולפרוק מטען חשמל אלקטרוסטטי, גע ביד אחת במארז המחשב וביד השנייה גע במשטח מתכת או בעצם המחובר להארקה, כגון חלק מתכת או מנורה.

 6. פתח את המחשב כדי לגשת ללוח האם.

 7. הוצא או נתק את סוללת ה-CMOS מלוח האם.

  דוגמה לסוגי סוללת ה-CMOS השונים
 8. ודא שכל מקורות החשמל הוסרו או נותקו מהמחשב, כולל סוללת ה-CMOS.

 9. לחץ על לחצן ההפעלה במשך 60 שניות לפחות כדי לנקז את כל המתח מהמחשב ולאפס את ערכי ה-CMOS בלוח האם.

 10. חבר מחדש את סוללת ה-CMOS או התקן אותה מחדש, ולאחר מכן סגור את המחשב.

 11. חבר את כבל המתח, ולאחר מכן הפעל את המחשב.

  מופיעה הודעה המאשרת את איפוס ה-CMOS. ההודעה משתנה בהתאם לדגם.

  דוגמה להודעה שמוצגת כדי לציין את איפוס ה-CMOS
 12. ודא שהשעה ב-BIOS נקבעה ל-00:00.

  אם לא, חזור על השלבים לאיפוס ה-CMOS, אך החזק את לחצן ההפעלה לחוץ במשך 120 שניות בעת ריקון כל החשמל מהמחשב.

החלף את הרכיב המושפע

החלף את בחלק או הרכיב המושפע אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה הפסיפית, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.

הנורית האדומה מהבהבת חמש פעמים, ולאחר מכן מופיעים שני הבהובים קצרים של הנורית הלבנה

מצב זה מציין שלבקר המוטבע חסרה קושחת חוקית.

הסרת חומרה שהותקנה לאחרונה

הסר כל חומרה שהותקנה לאחרונה, אם המחשב אינו פועל כצפוי.

 1. בדוק אם במחשב שלך מותקנת חומרה כלשהי.

 2. הסר כל חומרה שהותקנה לאחרונה.

אתר את מספר המוצר בשולחן העבודה שלך

אתר את שם המוצר, מספר המוצר והמספר הסידורי במחשב או על האריזה שבה הוא נשלח.

 • בצדו של המארז

  איתור תווית המוצר בצדו של המארז
 • בחלק העליון או האחורי של המארז

  איתור תווית המוצר בחלק העליון והאחורי של המארז
 • בחלק הקדמי או בצדו של המארז

  איתור תווית המוצר בחלק הקדמי או בצדו של המארז
 • באריזה שבה נשלח המחשב

  איתור בתווית המוצר

אפס את ה-CMOS

אפס את נתוני המשלים של תחמוצת מתכת במוליך למחצה (CMOS) עבור המחשב שלך.

זהירות:

מוצר זה מכיל רכיבים שעלולים להינזק עקב פריקה אלקטרוסטטית (ESD). HP ממליצה להשתמש ברצועה אנטי-סטטית לפרק כף היד ובמשטח שאינו מכוסה בשטיח עם משטח קצף מוליך כדי להפחית את הסיכוי לנזק לפריקה אלקטרוסטטית (ESD).

 1. כבה את המדפסת, ולאחר מכן נתק את כבל המתח ואת כל הכבלים האחרים מהמחשב.

 2. ודא שיש לך את מספר הדגם של המחשב שברשותך, עבור אל תמיכת הלקוחות של HP‏ ולאחר מכן נווט אל דף המוצר עבור המחשב שברשותך.

 3. פתח את מסמך המפרטים או את מדריך השירות לקבלת מידע על לוח האם, ולאחר מכן אתר את השלבים לאיפוס ה-CMOS.

  ייתכן שהשלבים לאיפוס ה-CMOS ייקראו ניקוי CMOS או בשם דומה.

  • אם המדריך מפרט שלבים לאיפוס ה-CMOS: עקוב אחר ההנחיות.

  • אם המדריך אינו מפרט את השלבים לאיפוס ה-CMOS: המשך בשלבים הבאים.

 4. כאשר המחשב כבוי, לחץ על לחצן ההפעלה עשר (10) פעמים לפריקה מלאה של החשמל בצורה של המערכת.

 5. הארק את גופך ולפרוק מטען חשמל אלקטרוסטטי, גע ביד אחת במארז המחשב וביד השנייה גע במשטח מתכת או בעצם המחובר להארקה, כגון חלק מתכת או מנורה.

 6. פתח את המחשב כדי לגשת ללוח האם.

 7. הוצא או נתק את סוללת ה-CMOS מלוח האם.

  דוגמה לסוגי סוללת ה-CMOS השונים
 8. ודא שכל מקורות החשמל הוסרו או נותקו מהמחשב, כולל סוללת ה-CMOS.

 9. לחץ על לחצן ההפעלה במשך 60 שניות לפחות כדי לנקז את כל המתח מהמחשב ולאפס את ערכי ה-CMOS בלוח האם.

 10. חבר מחדש את סוללת ה-CMOS או התקן אותה מחדש, ולאחר מכן סגור את המחשב.

 11. חבר את כבל המתח, ולאחר מכן הפעל את המחשב.

  מופיעה הודעה המאשרת את איפוס ה-CMOS. ההודעה משתנה בהתאם לדגם.

  דוגמה להודעה שמוצגת כדי לציין את איפוס ה-CMOS
 12. ודא שהשעה ב-BIOS נקבעה ל-00:00.

  אם לא, חזור על השלבים לאיפוס ה-CMOS, אך החזק את לחצן ההפעלה לחוץ במשך 120 שניות בעת ריקון כל החשמל מהמחשב.

עדכן את המחשב בעזרת HP Support Assistant

השתמש ב-HP Support Assistant כדי למצוא ולהתקין עדכונים, כולל עדכוני BIOS, עבור המחשב שברשותך עם Windows.

 1. ב-Windows, חפש את HP Support Assistant ופתח אותו, או לחץ על סמל האפליקציה בסרגל המשימות.

  אם האפליקציה אינה מותקנת במחשב שלך, הורד את הגרסה העדכנית מאתר האינטרנט של HP Support Assistant.
 2. בכרטיסייה ההתקנים שלי, בחר את המחשב שלך מרשימת ההתקנים ולאחר מכן לחץ על עדכונים.

 3. לחץ על בדוק אם קיימים עדכונים והודעות כדי לקבל את העדכונים האחרונים.

 4. המתן בזמן ש-HP Support Assistant מנתח את המערכת.

 5. בסיום הניתוח, בחר את העדכונים המפורטים, הורד והתקן אותם ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל גבי המסך.

 6. אם תוצג הנחיה, הפעל את המחשב מחדש ולאחר מכן סגור את הכלי.

החלף את הרכיב המושפע

החלף את בחלק או הרכיב המושפע אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה הפסיפית, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.

הנורית האדומה מהבהבת חמש פעמים, ולאחר מכן מופיעים שלושה הבהובים קצרים של הנורית הלבנה

מצב זה מציין שאין אפשרות להגיע לרכיב באמצעות ה-BIOS במסגרת מגבלת הזמן שנקבעה.

 1. הכנס מחדש את הרכיב.

 2. בדוק את המערכת שלך באמצעות רכיב שאיכותו ידועה.

 3. פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ לקבלת סיוע נוסף להחלפת הרכיב או לוח המערכת, אם הבעיה נמשכת.

הנורית האדומה מהבהבת חמש פעמים, ולאחר מכן מופיעים ארבעה הבהובים קצרים של הנורית הלבנה

מצב זה מציין שלוח המערכת אינו מאתחל במהירות מספיק עבור הרכיב.

 1. ודא שהמחשב משתמש בספק המתח הנכון.

 2. אפס את ה-CMOS.

 3. הסר את הרכיבים והתקן אותם שוב במקומם.

 4. בדוק את המערכת שלך באמצעות רכיב שאיכותו ידועה.

 5. פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ לקבלת סיוע נוסף בהחלפת חלק פגום שנמצא.

פנה לתמיכת הלקוחות של HP

אם הבעיה נמשכת, פנה לתמיכת הלקוחות של HP לקבלת סיוע נוסף לפתרון הבעיה.

 1. עבור אל תמיכה בלקוחות של HP-יצירת קשר.

 2. הזן את המספר הסידורי של המוצר שברשותך כדי להציג את מצב האחריות ולשנות את המיקום שלך, לפי הצורך.

 3. בחר אפשרות תמיכה. התמיכה עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏