תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP - שימוש במתאם מתח ה-AC ופתרון בעיות בו

שימוש נכון במתאם מתח ה-AC ואחסון נכון שלו מבטיחים את הביצועים הטובים ביותר בעת טעינה מחדש או הפעלה של המחשב הנייד.

אם מתאם מתח ה-AC אינו מטעין את הסוללה או מפעיל את המחשב הנייד, בצע פתרון בעיות במתאם, ובמידת הצורך רכוש תחליף.

קביעת ההספק החשמלי של מתאם מתח AC

להשגת ביצועים מיטביים, השתמש רק במתאם מתח AC שהגיע עם המחשב הנייד של HP שברשותך, וקבע את תצורת הגדרות ניהול צריכת החשמל לביצועים מיטביים על סמך הרגלי השימוש שלך.

אם תשתמש במתאם מתח בעל הספק חשמלי נמוך מזה הנדרש עבור המחשב הנייד שלך, ייתכן שיהיה לכך מחיר. ייתכן שקצב שעון ה-CPU יואט כדי לחסוך מתח, והדבר עלול לגרום לתוכניות לפעול לאט יותר. בנוסף לכך, טעינת הסוללה עשויה להיות איטית יותר, או שהיא לא תיטען כלל, או שמתאם המתח עשוי להיות חם למגע.

פרטי ההספק החשמלי מודפסים על תווית שנמצאת בתחתית מתאם המתח.

מתאם מתח AC עם תווית 120W מודגשת

חיבור מתאם מתח ז"ח

חבר את מתאם מתח ז"ח של HP למחשב נייד של HP כדי לטעון את הסוללה ולהפעיל את המחשב הנייד.

 1. ודא שמתאם המתח והמחשב הנייד הם חלקים מקוריים של HP.

  זהירות:

  אל תשתמש במתאם מתח של HP בציוד שאינן מתוצרת HP‏, ואל תשתמש במתאם מתח שאינו מתוצרת HP בציוד של HP.

  מתאם מתח זח עם סמל HP מודגש
 2. חבר את מחבר הז"י ליציאת החשמל במחשב הנייד, וודא שהמחבר הוכנס עד הסוף ליציאת המתח.

  מתאם הזח הוכנס במלואו ליציאת המתח
  מתאם הזח לא הוכנס במלואו ליציאת המתח
 3. חבר את כבל המתח למתאם המתח ולאחר מכן חבר את כבל החשמל לשקע חשמל תקין בקיר.

  הערה:

  המראה של כבלי מתח משתנה בין אזורים ומדינות.

  רכיבי מתאם זח

  הסבר

  תיאור

  1

  מתאם מתח ז"ח

  2

  מחבר ז"י

  3

  חוט חשמל

הבנת ההודעות של המתאם החכם של HP

שימוש במתאם מתח AC שאינו מיועד למחשב שברשותך עלול לגרום למחשב הנייד להציג התראה בפינה הימנית התחתונה של המסך.

להשגת הביצועים הטובים ביותר השתמש במתאם המתח שמצורף למחשב הנייד שברשותך.

הערה:

אם מופיעה הודעת המתאם החכם של HP כשאתה משתמש במתאם המתח שסופק עם המחשב הנייד, עדכן את ה-BIOS לגרסה העדכנית ביותר עבור המחשב הנייד שברשותך.

 • ההודעה פלט מתח נמוך מדי. הודעה זו מציינת שמתאם המתח לא מספק די מתח עבור המחשב הנייד שמיועד לשימוש. ייתכן שנורית הסוללה תהבהב במהירות שמונה (8) פעמים וסמל הסוללה במגש המערכת יציין שהמחשב פועל באמצעות מתח סוללה.

  לדוגמה, שימוש במתאם AC של 65 וואט או במתאם של 65 וואט שנועד לנסיעות אינו נתמך ברוב המחשבים הניידים מסדרת תחנת העבודה הניידת.

  הודעה זו לא מצביעה על כך שיש להחליף את מתאם המתח או שהוא פגום. השתמש במתאם המתח המתאים לדגם המחשב הנייד שברשותך.

  הודעת מתאם חכם - פלט המתח נמוך מדי
 • ההודעה ביצועים מופחתת. הודעה זו מציינת שמתאם המתח מספק מתח מספיק כדי שתוכל להשתמש במחשב, אך לא מספיק מתח כדי לספק את הביצועים הדרושים.

  לדוגמה, ניסיון להשתמש במתאם מתח AC של 65 וואט עם מחשב נייד בעל ביצועים גבוהים עשוי להצליח, אך הביצועים לא יהיו מיטביים. מחשבים ניידים בעלי ביצועים גבוהים של HP מחייבים מתאם מתח AC של 90 וואט.

  הודעת מתאם חכם - ביצועים מופחתים

עצות לשימוש במתאם מתח AC

השימוש הנכון במתאם מתח AC מספק את הביצועים הטובים ביותר.

התחברות למקור מתח: חבר את כבל המתח לשקע AC שניתן לגשת אליו בקלות בכל עת.

זהירות:

כל בדיקות ההסמכה של מתאמי מתח עבור מחשבים ניידים של HP מתבצעות באמצעות מתאם מתח מוארק. מתאם מתח לא מוארק שנחשף לעליות מתח או לפריקה אלקטרוסטטית עלול להינזק.

 • חבר תמיד את מתאם המתח לשקע עם הארקה.

  זהירות:

  אם לא תשתמש בשקע מוארק, ייתכן שתחוש בעקצוץ חשמלי כאשר כפות ידיך ייגעו במחשב הנייד בעת השימוש בו.

 • אם בכבל המתח שלך יש תקע בן 3 פינים, חבר את הכבל לשקע מוארק המיועד ל-‏3 פינים. אל תשבית את פין ההארקה של כבל המתח, לדוגמה, על-ידי חיבור מתאם עם ‏2 פינים. פין ההארקה מהווה תכונת בטיחות חשובה.

 • חבר את מתאם המתח ליחידת אל פסק באיכות טובה אם אספקת המתח המקומית שלך אינה יציבה.

השימוש במתאם המתח: כשתתחבר למתח AC חיצוני, סמל טעינת הסוללה וסמל מד הסוללה במגש המערכת משנים את מראם.

 • השתמש רק במתאם המתח שמצורף למחשב, במתאם מתח חלופי של HP או במתאם מתוך תואם שנרכש מ-HP.

 • השתמש במתאם המתח על-גבי משטח קשיח ושטוח.

  הערה:

  ודא שמתאם המתח אינו נמצא באזור למשל מתחת לארונות, בקרבת מאווררי פליטה או תנורים או מכוסה בחפצים כגון ספר, שמיכה או ביגוד כך שטמפרטורת הסביבה יכולה להגיע מעבר ל-‏35 מעלות צלזיוס ולמנוע קירור טבעי באמצעות קונבקציה. מתאם המתח עלול להתחמם ולהיכנס למצב הגנה תרמית. הנח למתאם המתח להתקרר במשך כחמש דקות (5) לפני שתחזור להשתמש בו.

 • התחבר למתח AC חיצוני בעת טעינה או כיול של הסוללה, בעת התקנה או שינוי של תוכנת המערכת (כגון מנהלי התקן ועדכונים) ובעת צריבת מידע לתקליטור CD או DVD.

 • אם אתה משתמש במתאם מתח חיצוני כל הזמן, כייל את הסוללה לעתים קרובות, או, לאחר שהסוללה נטענה במלואה, להוציא אותה לגמרי לפני שתמשיך לעבוד באמצעות מתח AC חיצוני. טעינה רציפה של הסוללה מבלי לאפשר לה לפרוק את המטען שבה עלול לפגום בביצועי הסוללה ולקצר את משך חייה.

 • כאשר מספר רב של יישומים פועלים, או כאשר הסוללה נטענת מחדש, ייתכן שמתאם המתח יהיה חם למגע כשהוא יגיע למגבלת המתח שלו.

 • לתחנות עגינה עשויות להיות מגבלות כאשר משתמשים במתאמי מתח שונים. השתמש בתחנת עגינה תואמת למחשב הנייד שלך. השתמש במתאם המתח הכלול בתחנת העגינה.

 • כשתתנתק ממתח AC חיצוני, המחשב ישתמש במתח הסוללה, ובהירות התצוגה תעומעם באופן אוטומטי כדי לחסוך בחיי הסוללה. על מנת להגביר את בהירות התצוגה ב-Windows, חפש ופתח את שנה את רמת הבהירות, ואז השתמש בסרגל הזחיח כדי לווסת את רמת הבהירות.

ניתוק המתאם והזזתו: נתק את כבל מתאם המתח, העכבר והתקנים היקפיים אחרים בעת העברת מחשב נייד.

 • נתק תמיד את החשמל מהמחשב על-ידי ניתוק כבל המתח משקע החשמל בקיר תחילה, ולאחר מכן ניתוק כבל המתח מהמחשב.

 • אל תשאיר אביזרים או מתאמי מתח מחוברים למחשב נייד כשאתה מזיז אותו. משיכה, פיתול או דחיסה של חוטים אלה עלולים לשבור את המחברים.

הבנת הנוריות של מתאם מתח ה-AC

בהתאם לדגם, נורית חיווי הסוללה, או נורית מתח ה-AC, עשויה להיות לבנה, ירוקה או כתומה כאשר מתאם המתח מחובר ומספק מתח למחשב הנייד.

במרבית מהמחשבים הניידים יש נורית חיווי מתח בקרבת מחבר המתח. אם נורית זו דולקת, מתאם מתח ה-AC פועל בצורה תקינה.

הערה:

במחשבים ניידים מסוימים של HP, נוריות ה-LED אינן מצביעות על מצב מתח. במחשבים ניידים אחרים של HP, יתכן שיש נוריות חיווי צבעוניות שמצביעות על מצבי מתח שונים. כדי לקבוע את הפונקציונליות של נוריות החיווי במחשב הנייד שברשותך, עיין במדריך למשתמש המצורף למחשב הנייד.

נורית מתאם ה-AC דולקת

אחסן את מתאם המתח AC

אחסן את מתאם המתח AC שלך כאשר הכבל כרוך סביבו ברפיון כדי להאריך את חיי מתאם מתח ה-AC שלך ולהפחית את הסיכונים.

כרוך בצורה רפויה את כבל מתאם המתח לשם אחסון או העברה. השימוש בתבנית "צורת 8" בעת כריכת הכבל מאפשר אחסון קל, מונע את קריעתם של חוטי הנחושת הפנימיים, ומונע הסתבכות של הכבל.

מתאם מתח וכבל ארוזים כראוי לצורך אחסון
אזהרה:

לעולם אל תכרוך את כבל המתח סביב מתאם המתח או כל חפץ אחר, מאחר שהדבר עלול לגרום לחוטים הפנימיים להיקרע. חוטים קרועים עלולים לגרום לקצר חשמלי הן במתאם המתח והן בספק המתח הפנימי של המחשב הנייד. חוטים קרועים עלולים לחשמל כל אדם שייגע בכבל ואף להוות סכנת דליקה.

כבל מתח עטוף בחוזקה סביב מתאם, וכבל מתאם פגום

פתרון בעיות במתאם מתח ה-‏AC

אם מופיעים במחשב הנייד שלך אחד או יותר מהתסמינים הבאים, בדוק את מתאם מתח ה-AC באמצעות השלבים שלהלן כדי לוודא שמתאם מתח ה-AC פועל באופן תקין.

 • כשהמחשב הנייד מחובר למתאם המתח, לא ניתן להפעיל את המחשב הנייד והנוריות או מחווני החיווי לא נדלקים.

 • כשהמחשב הנייד מחובר למתאם המתח, התצוגה לא מופעלת.

 • כשהמחשב הנייד מחובר למתאם המתח, הסוללה לא נטענת.

זהירות:

ייתכן שמתאם המתח יכבה ויישאר ללא פלט עקב תנאים שעלולים לגרום לזרם עודף, התחממות יתר וקצר חשמלי. כדי לשחזר את פלט מתאם המתח, נתק אותו מהמחשב למשך כחמש (‏5) דקות וחבר אותו שוב.

חפש נזק פיזי במתאם מתח ה-AC

בדוק את מתאם מתח ה-AC, הכבלים והמחשב לאיתור נזק.

 1. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.

 2. נתק את מחבר ה-DC מהמחשב.

 3. בדוק את התווית של מתאם המתח כדי לוודא שהסמל של HP‏ מופיע עליה.

  הסמל של HP במתאם ה-AC
 4. בדוק אם יש נזק או סימנים להתחממות יתר במתאם ה-AC ובכבלים.

  תמונה של מתאם AC סדוק ופגום.
 5. ודא שהקצה של מחבר הכבל של מתאם ה-DC אינו מכופף או שבור.

  דוגמה למחברים שבורים
 6. בדוק את החלק הפנימי של מחבר ה-DC כדי לוודא שהפין ישר ולא חסר.

  דוגמאות לפיני ID כפופים או חסרים
 7. ודא שאין מכשולים או חומר זר בתוך יציאת המתח במחשב, וכי הפין האמצעי ישר.

  יציאת מתח במחשב
 8. אם מתאם המתח, המחברים או הכבלים פגומים, אל תשתמש במתאם המתח. ניתן לקנות מתאם מתח חלופי מ-HP.

בדוק את מתאם מתח ה-AC (סוללה ברת-הסרה בלבד)

בדוק אם מתאם מתח ה-AC מפעיל את המחשב הנייד כאשר מסירים את הסוללה.

 1. כבה את המחשב הנייד.

 2. הוצא את הסוללה מהמחשב הנייד.

 3. חבר מחדש את מתאם המתח, ואז הפעל את המחשב הנייד. המחשב הנייד אמור להידלק ולפעול בצורה תקינה.

  אם המחשב הנייד אינו נדלק ופועל בצורה תקינה, כנראה שמתאם המתח אינו פועל.

ודא שהמחשב הנייד מקבל מתח

חפש בשקע החשמל בקיר, במתאם מתח ה-AC ובמחשב הנייד סימנים לכך שהמערכת מקבלת מתח.

 1. נתק את כבל המתח משקע החשמל בקיר.

 2. בדוק את השקע בקיר על-ידי חיבור מנורה קטנה או מכשיר אחר שידוע לך שהוא תקין.

  אם השקע בקיר אינו מספק מתח, בדוק את המנורה או את המכשיר השני בשקעים שונים בקיר עד שתמצא שקע תקין שניתן להשתמש בו.

 3. ודא שכבלי מתאם המתח מחוברים היטב למתאם המתח ולמחשב הנייד.

 4. חבר מחדש את מתאם המתח לשקע החשמל בקיר, ולאחר מכן ודא שהנורית במתאם המתח דולקת. אם הנורית אינה דולקת, ייתכן שיש בעיה במתאם המתח.

  הערה:

  לכמה מתאמי מתח אין נורית חיווי.

 5. בדוק את יציאת המתח במחשב כדי לוודא שהנורית דולקת. אם הנורית אינה דולקת, ייתכן שמתאם המתח אינו פועל בצורה תקינה, או שלוח המערכת של המחשב הנייד פגום. צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP עבור סיוע נוסף.

  דוגמה של נורית חיווי דולקת במתאם זח
 6. אתר את סמל הסוללה ב-Windows.

  הערה:

  Windows מציגה סמל של פעילות טעינת סוללה במגש המערכת. תוכל למצוא סמל זה בשולחן העבודה של Windows לצד השעה והתאריך.

  • אם סמל טעינת הסוללה מוצג, מתאם המתח פועל בצורה תקינה ומפעיל את המחשב הנייד.

   סמל סוללה נטענת
  • אם סמל מד צריכת החשמל של הסוללה מוצג, מתאם המתח אינו פועל בצורה תקינה ויש להחליפו.

   סמל מד צריכת החשמל של הסוללה

בדוק את מתאם מתח ה-AC באמצעות הכלי HP PC Hardware Diagnostics

השתמש ב-HP PC Hardware Diagnostics עבור Windows כדי לזהות בעיות במתאם מתח ה-AC.

 1. ב-Windows, חפש את HP PC Hardware Diagnostics עבור Windows. לחץ לחיצה ימנית על האפליקציה, ולאחר מכן בחר באפשרות הפעל כמנהל מערכת.

  אם היישום אינו מותקן במחשב שלך, הורד את הגרסה העדכנית מאתר האינטרנט של HP Hardware Diagnostics.

 2. בתפריט הראשי, לחץ על בדיקות רכיבים.

  בחירת בדיקות רכיבים מהתפריט הראשי
 3. בחר באפשרות הפעלה, בחר באפשרות מתאם מתח AC, ולאחר מכן לחץ על הפעל פעם אחת.

  בחירת מתח ומתאם מתח AC
 4. המתן בזמן שהבדיקה מתבצעת (כשתי דקות).

 5. לחץ על סיום, בחר באפשרות יומני בדיקות, ולאחר מכן עיין בתוצאות הבדיקה.

 6. אם תוצאת הבדיקה היא עבר, מתאם המתח פועל. אם תוצאת הבדיקה היא כשל, יש להחליף את מתאם המתח.

  • האחריות בתוקף: אם המחשב הנייד נמצא במסגרת האחריות, רשום לעצמך את מזהה הכשל (קוד בן 24 ספרות) ואת פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏.

  • האחריות לא בתוקף: אם המחשב הנייד אינו מכוסה במסגרת האחריות, החלף את מתאם המתח.

בדוק את הסוללה באמצעות הכלי HP PC Hardware Diagnostics

בעיות מתח וטעינה עשויות להצביע על כשל בסוללה או על כך שהיא מתרוקנת. השתמש ב-HP PC Hardware Diagnostics עבור Windows כדי לזהות בעיות בסוללה.

 1. ב-Windows, חפש את HP PC Hardware Diagnostics עבור Windows. לחץ לחיצה ימנית על האפליקציה, ולאחר מכן בחר באפשרות הפעל כמנהל מערכת.

  אם היישום אינו מותקן במחשב שלך, הורד את הגרסה העדכנית מאתר האינטרנט של HP Hardware Diagnostics.

 2. בתפריט הראשי, לחץ על בדיקות רכיבים.

  בחירת בדיקות רכיבים מהתפריט הראשי
 3. בחר באפשרות הפעלה, בחר באפשרות בדיקת הסוללה, ולאחר מכן לחץ על הפעל פעם אחת.

  הפעלת בדיקת הסוללה
 4. המתן בזמן שהבדיקה מתבצעת (כשתי דקות).

 5. לחץ על סיום, בחר באפשרות יומני בדיקות, ולאחר מכן עיין בתוצאות הבדיקה.

  • עבר: הסוללה פועלת בצורה תקינה וכצפוי.

  • חלשה או חלשה מאוד: הסוללה פועלת בצורה תקינה, אך כתוצאה מההזדקנות הרגילה של הסוללה, אורך חיי הסוללה בין טעינות קצר יותר כעת במידה משמעותית בהשוואה לסוללה חדשה.

  • החלף: הסוללה מדווחת על תקלה ויש להחליף אותה בהקדם האפשרי.

  • כשל עם מספר זיהוי: הסוללה נתקלה בכשל חומרה. רשום את מצב הסוללה ואת מזהה הכשל. שמור את מצב הסוללה ואת מזהה הכשל כדי שיעמדו לרשותך אם יהיה עליך ליצור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP.

  • אין סוללה: בדיקת הסוללה של HP לא זיהתה סוללה.

  • לא ידוע: בדיקת הסוללה של HP לא הצליחה לגשת לסוללה.

מחשבים ניידים של HP - רכישת מתאם מתח AC חלופי

רכוש מתאם מתח AC חלופי שתוכנן עבור המחשב הנייד שלך במידה והמתאם המקורי מתקלקל. אפשר שתרצה גם לרכוש סוללה נוספת לנסיעות או לשימוש במיקום חלופי.

הזמן מתאם מתח ז"ח

מתאמי מתח ז"ח מתוכננים עבור דגמים ספציפיים של מחשבים ניידים. אתר את מספר המוצר שלך, ואז השתמש בו על מנת להזמין מתאם מתח ז"ח מחנות החלפים של HP.

הערה:

בעת הזמנה של חלקים דרך HP.com, ייתכן שלא תהיה תמיכה במדינות ואזורים מסוימים. על מנת לרכוש מתאמי מתח נוספים, סוללות נוספות או חלקים אחרים, פנה למשווק המקומי של HP או צור קשר ישיר עם HP.

 1. מצא את מספר המוצר עבור המחשב הנייד שלך. חפש במחשב הנייד תגית מידע על המוצר או לחץ על המקשים fn ו-esc כדי לפתוח את חלון מידע המערכת של HP. ב-Windows 10, יהיה עליך להוריד את מידע המערכת של HP מהחנות של Microsoft.

 2. עבור אל חנות החלקים של HP.

 3. בשדה מצא את החלק שלך הזן את שם המוצר שלך ואז לחץ על מקש Enter.

  הערה:

  הסר את הסיומת ממספר המוצר. לדוגמה, DZ357U#ABA מוזן בתור DZ357U.

 4. אם תתבקש לעשות זאת, בחר את מספר הדגם שלך.

 5. בתיבת חיפוש קטגוריה בחר סוללות ומתאמים מהתפריט הנפתח. מתאם מתח תואם אחד או יותר מוצג ברשימת החלפים.

  הערה:

  אם הדבר לא כתוב במפורש בתיאור, מתאם המתח אינו מגיע עם כבל מתח (כבל המחבר בין מתאם המתח לבין שקע החשמל בקיר).

 6. על מנת לבחור מתאם מתח, הקלד את הכמות, ואז בחר את תיבת הסימון בעמודה האחרונה.

 7. לחץ המשך אל הקופה כדי לסיים את הזמנת החלק, או לחץ על הוסף לעגלת הקניות, כדי להוסיף את החלק ולהמשיך בקנייה של חלקים אחרים.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏