תמיכה במדפסות HP

How to setup your printer

Click Printer Setup for step by step guidance on how to setup, configure and register your printer.

Printer Setup

המדפסת במצב לא מקוון או שעבודת הדפסה נתקעה בתור?

השתמש בכלי אוטומטי זה של Windows כדי לאבחן ולתקן בעיות מדפסת, כגון מדפסת במצב לא מקוון ועבודות הדפסה שנתקעות בתור.

Print and Scan Doctor

כיצד להדפיס מסמך

לחץ על "הדפסה" לקבלת הוראות בנוגע לאופן ההדפסה עם מדפסת HP שלך באמצעות Windows.

הדפס

כיצד לסרוק

לחץ על "סריקה" לקבלת הוראות בנוגע לאופן הסריקה עם מדפסת HP שלך

סריקה

זהה את המדפסת שברשותך לקבלת מדריכים למשתמש ומידע על המוצר

חפש בספריית הידע שלנו

תמיכה מובנית עבור המחשבים והמדפסות שלך