HP t5570 Thin Client
ยินดีต้อนรับสู่หน้าบริการสนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑ์!
HP t5570 Thin Client

HP t5570 Thin Client

ตรวจสอบ
การแจ้งเตือน
เรียนรู้เพิ่มเติม
ตําแหน่งทั่วไปที่คุณสามารถค้นหาหมายเลขซีเรียลสําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ:
  • ด้านหลังของเครื่อง
  • ใต้แบตเตอรี่
  • สําหรับโน้ตบุ๊ก กด Fn + Esc
  • สําหรับเดสก์ทอป กด Ctrl + Alt + s
  • สําหรับ Chromebooks ที่หน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้กด Alt + v
  • ที่บาร์โค้ด

ตัวเลือกการสนับสนุน

ประเทศ/ภูมิภาค: