บริการด้านเครื่องพิมพ์ของ HP

วิธีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ของคุณ

คลิกที่ ติดตั้งเครื่องพิมพ์ เพื่อดูขั้นตอนในการติดตั้ง กำหนดค่าและลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ของคุณ

ติดตั้งเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์ออฟไลน์หรืองานคิวค้างในคิวพิมพ์

ใช้เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับ Windows นี้เพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา เช่น เครื่องพิมพ์ออฟไลน์และงานพิมพ์ค้างในคิวพิมพ์

Print and Scan Doctor

ตัวเลือกในการรับบริการเพิ่มเติมสำหรับประเด็นนี้

การพิมพ์เอกสาร

คลิก "Print" (พิมพ์) เพื่อดูคำแนะนำในการพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ HP ของคุณในระบบ Windows

พิมพ์

การสแกน

คลิก "Scan" (สแกน) เพื่อดูคำแนะนำในการสแกนผ่านเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ

สแกน

ระบุเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อค้นหาคู่มือและข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

วิธีค้นหาหมายเลขซีเรียลสำหรับเครื่องพิมพ์

ค้นหาจากไลบรารี่ข้อมูลของเรา

รองรับการทำงานในตัวสำหรับ PC และเครื่องพิมพ์ของคุณ
ประเทศ/ภูมิภาค: