ที่เก็บถาวรของกระดานข่าวด้านความปลอดภัย

HP ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอย่างมาก และพยายามส่งการแจ้งเตือนแบบพร้อมท์และการแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยให้เสมอ