ข้อมูลความปลอดภัย

HP ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอย่างมาก และพยายามส่งการแจ้งเตือนแบบพร้อมท์และการแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยให้เสมอ
  • หากต้องการรายงานช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ HP โปรดติดต่อ:  hp-security-alert@hp.com
  • ในการเริ่มการสมัครสมาชิกเพื่อรับการแจ้งเตือนความปลอดภัยของ HP ในอนาคตโปรดไปที่:  hp.com/go/alerts
  • ที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัย 2 ปีหรือเก่ากว่าจะอยู่ใน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ความรุนแรงหัวข้อCVEวันที่ตีพิมพ์วันที่อัปเดต
---HPSBPI03643 rev. 1 - Certain HP Enterprise Printers and MFP products - Potential instability of solutionดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 26, 2019Nov 26, 2019
---HPSBHF03590 rev. 2 - L1 Terminal Fault (L1TF)ดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยAug 14, 2018Nov 26, 2019
---HPSBHF03589 rev. 5 - HP Ink Printers Remote Code Executionดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJul 24, 2018Nov 26, 2019
---HPSBPI03596 rev. 2 - HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise, HP LaserJet Managed, and HP OfficeJet Enterprise Printers, Execution of Arbitrary Codeดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยOct 15, 2018Nov 26, 2019
---HPSBHF03568 rev. 11 - Infineon TPM Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยOct 09, 2017Nov 26, 2019
---HPSBHF03584 rev. 8 - Derivative Side-Channel Analysis Methodดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMay 04, 2018Nov 26, 2019
---HPSBGN03599 rev. 2 - Certificate Authentication Vulnerability in HP Remote Graphics Softwareดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยDec 06, 2018Nov 26, 2019
---HPSBHF03592 rev. 3 - Intel Converged Security and Management Engine (CSME) and Power Management Controller (PMC) Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 11, 2018Nov 26, 2019
---HPSBHF03593 rev. 2 - Firmware Trusted Platform Module (fTPM) for Select AMD Client Systemsดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 28, 2018Nov 26, 2019
---HPSBGN03605 rev.1 - HP Support Assistant DLL Loading Vulnerabilityดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยFeb 21, 2019Nov 26, 2019
---HPSBHF03604 rev. 2 - Intel Xeon® Platform Firmware Included Unsecure Handling of Certain UEFI Variablesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยFeb 14, 2019Nov 26, 2019
---HPSBPI03610 rev. 1 - HP LaserJet Enterprise Printers, HP PageWide Enterprise Printers, HP LaserJet Managed Printers, HP OfficeJet Enterprise Printers, Execution of Arbitrary Codeดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 14, 2019Nov 26, 2019
---HPSBPI03613 rev. 1 - HP DeskJet 3630 Printers - Cross Site Request Forgeryดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยApr 23, 2019Nov 26, 2019
---HPSBHF03595 rev. 6 - LoJax UEFI Rootkitดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยOct 10, 2018Nov 26, 2019
---HPSBHF03614 rev. 1 - Processor Registers Left Unlocked When TPM is Disabledดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMay 03, 2019Nov 26, 2019
---HPSBPI03619 rev. 2 - Certain HP LaserJet Pro and MFP Printers, Multiple Potential Security Vulnerabilitiesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMay 24, 2019Nov 26, 2019
---HPSBGN03620 rev. 4 - HP Support Assistant Escalation of Privilege Vulnerabilityดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 23, 2019Nov 26, 2019
---HPSBGN03623 rev. 1 - Exposure of Application Configuration Details - Samsung Mobile Print (Android)ดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJul 30, 2019Nov 26, 2019
---HPSBPI03624 rev.1 - HP InkJet Printers - Cross-site Scripting (XSS)ดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยAug 05, 2019Nov 26, 2019
---HPSBHF03626 rev. 1 - Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Advisoryดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยAug 09, 2019Nov 26, 2019
---HPSBPI06327 rev. 1 - Execution of Arbitrary Code for HP LaserJet, PageWide, OfficeJet Enterprise, and LaserJet Managed Printersดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 12, 2019Nov 26, 2019
---HPSBHF03609 rev. 3 - TPM Platform Configuration Vulnerability After S3 Resumeดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 14, 2019Nov 26, 2019
---HPSBPI03628 rev .1 - Samsung Laser Printers, Denial of Serviceดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยOct 02, 2019Nov 26, 2019
---HPSBGN03625 rev.1 - HP Touchpoint Analytics Execution of Arbitrary Codeดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยOct 04, 2019Nov 26, 2019
---HPSBPI03630 rev. 2 - HP Inkjet Printers - Buffer Overflow and Local Disclosure of Informationดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 27, 2019Nov 26, 2019
---HPSBHF03601 rev. 4 - Arbitrary Code Execution via Intel Smart Sound Technologies Driverดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJan 18, 2019Nov 26, 2019
---HPSBHF03603 rev. 3 - Escalation of Privilege via Intel PROSet/Wireless Wi-Fi Softwareดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยFeb 01, 2019Nov 26, 2019
---HPSBHF03598 rev. 6 - EDK II Untested Memory Not Covered by SMM Page Protectionsดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 06, 2018Nov 26, 2019
---HPSBHF03607 rev. 3 - Intel CSME, Trusted Execution Engine (TXE), Active Management Technology (AMT) Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 12, 2019Nov 26, 2019
---HPSBHF03611 rev. 2 - NVIDIA GPU Display Driver Vulnerabilitiesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 21, 2019Nov 26, 2019
---HPSBHF03594 rev. 4 - Intel Graphics Unified Shader Compilerดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยOct 09, 2018Nov 26, 2019
---HPSBHF03621 rev. 2 - Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller Windows 7 Driver Vulnerabilityดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 28, 2019Nov 26, 2019
---HPSBHF03642 rev. 2 - HP ThinPro Linux Information Disclosure and Privilege Escalationดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 20, 2019Nov 26, 2019
---HPSBGN03632 rev. 1 - HP SoftPaq Installer Vulnerabilityดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJan 17, 2020Jan 18, 2020
---HPSBPI03646 rev.1 - Certain HP Enterprise MFP products: Elevation of Privilegeดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJan 22, 2020Jan 22, 2020
---HPSBPI03648 rev. 1 - HP Enterprise Printers - Potential Redirection Page Cross-Site Scripting After Clicking Third-Party Malicious Linkดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJan 27, 2020Jan 30, 2020
---HPSBHF03602 rev. 4 - Synaptics Touchpad Driver for Windows Can Leak Freed Kernel Memory Pointersดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJan 25, 2019Feb 10, 2020
---HPSBHF03606 rev. 2 - Intel Platform System BIOS Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 12, 2019Feb 13, 2020
---HPSBHF03645 rev. 3 - NVIDIA GPU Display Driver Vulnerabilities 2019ดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยDec 16, 2019Feb 13, 2020
---HPSBHF03654 rev. 2 - HP Wide Vision FHD Camera Firmware Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยFeb 18, 2020Feb 21, 2020
---HPSBHF03647 rev. 2 - HP Open-Chassis Pre-boot Direct Memory Access (DMA) Vulnerabilityดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJan 30, 2020Mar 03, 2020
---HPSBPI03653 rev. 1 - HP LaserJet Software Solution Elevation of Privilege for Certain HP LaserJet Printersดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 05, 2020Mar 05, 2020
---HPSBPI03660 rev. 1 - HP Inkjet Printers Account Lockout Issueดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 16, 2020Mar 16, 2020
---HPSBHF03608 rev. 3 - Intel Graphics Drivers Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 13, 2019Mar 20, 2020
---HPSBHF03661 rev. 1 - HP Connection Optimizer Escalation of Privilegeดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 20, 2020Mar 21, 2020
---HPSBHF03615 rev. 2 - Intel Graphics Drivers Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMay 13, 2019Mar 23, 2020
---HPSBHF03639 rev. 4 - Intel WIFI Drivers and Intel PROSet/Wireless WiFi Software Security Advisoryดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 11, 2019Apr 07, 2020
---HPSBHF03649 rev. 3 - Intel Rapid Storage Technology (RST) December 2019 Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJan 24, 2020May 04, 2020
---HPSBHF03657 rev. 3 - NVIDIA GPU Display Driver February 2020 Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยFeb 27, 2020May 15, 2020
---HPSBHF03617 rev. 4 - Intel UEFI System Firmware Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMay 14, 2019Jun 05, 2020
---HPSBHF03633 rev.1 - Intel Rapid Storage Technology (RSTe) Driver Installer Vulnerabilityดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยOct 25, 2019Jun 05, 2020
---HPSBHF03616 rev. 4 - Intel 2019.1 CSME, Trusted Execution Engine (TXE), Active Management Technology (AMT) Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMay 13, 2019Jun 05, 2020
---HPSBHF03612 rev. 2 - Synaptics Audio Driver Package Allowing System Level Access to the Registryดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยApr 12, 2019Jun 05, 2020
---HPSBHF03641 rev. 1 - Intel® Accelerated Storage Manager in Intel Rapid Storage Technology Enterprise Advisoryดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 15, 2019Jun 05, 2020
---HPSBHF03637 rev. 3 - Intel 2019.2 IPU CSME SPS TXE AMT Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 09, 2019Jun 05, 2020
---HPSBHF03638 rev. 4 - Intel 2019.2 IPU BIOS Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 11, 2019Jun 05, 2020
---HPSBHF03663 rev. 1 - HP Sure Sense Unauthorized Code Executionดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยApr 07, 2020Jun 05, 2020
---HPSBHF03671 rev.1 - HP lt4120 Snapdragon X5 LTE Driver Installer Escalation of Privilegeดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 16, 2020Jun 16, 2020
---HPSBHF03636 rev. 4 - Intel 2019.2 IPU Graphics Driver Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 09, 2019Jun 23, 2020
---HPSBHF03652 rev.3 - Intel® Processor Graphics January 2020 Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยFeb 12, 2020Jun 25, 2020
---HPSBHF03664 rev. 3 - Intel® PROSet/Wireless WiFi Software April 2020 Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยApr 13, 2020Jun 30, 2020
---HPSBHF03658 rev. 3 - Intel® Graphics Drivers March 2020 Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 09, 2020Jul 10, 2020
---HPSBHF03675 rev. 1 - Synaptics® Fingerprint Drivers that use SGXดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJul 10, 2020Jul 10, 2020
---HPSBHF03674 rev. 1 - Synaptics® VFS75xx Fingerprint Sensors Equipped with External Flashดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJul 10, 2020Jul 10, 2020
---HPSBHF03635 rev. 3 - Intel 2019.2 IPU Ethernet 700 Series Controllers Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 09, 2019Jul 21, 2020
---HPSBPI03634 rev. 1 - HP OfficeJet Mobile and Sprocket Printers KNOB Vulnerabilityดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยDec 04, 2019Jul 22, 2020
---HPSBHF03677 rev. 1 - ALPS ALPINE Touchpad Driver Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJul 23, 2020Jul 23, 2020
---HPSBPI03666 rev. 3 - Certain HP and Samsung-branded Print Products - Network Stack Potential Vulnerabilitiesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 16, 2020Jul 31, 2020
---HPSBHF03680 rev. 1 - Intel® PROSet/Wireless WiFi Software August 2020 Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยAug 04, 2020Aug 06, 2020
---HPSBPI03574 rev. 2 - WPA, WPA2 Key Reinstallation Attacks (KRACK attacks) Potential Remote Disclosure of Information: Certain HP Enterprise Printer and MFP products, Certain HP PageWide Printer and MFP Products, HP Jetdirect Accessory Productsดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJan 12, 2018Aug 19, 2020
---HPSBHF03659 rev. 3 - Intel® Smart Sound Technology March 2020 Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 09, 2020Aug 25, 2020
---HPSBPI03566 Rev 3 - HP DesignJet, OfficeJet, LaserJet, PageWide, Photosmart Printers, Execution of Arbitrary Code or Denial of Serviceดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 19, 2017Sep 09, 2020
---HPSBHF03672 rev. 2 - NVIDIA GPU Display Driver June 2020 Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 23, 2020Sep 15, 2020
---HPSBPI03686 rev. 1 - Certain HP Enterprise MFP products: Elevation of Privilegeดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 15, 2020Sep 15, 2020
---HPSBPI03688 rev. 1 - Certain HP Printer and MFP products - Cross-Site Scripting (XSS)ดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 17, 2020Sep 17, 2020
---HPSBHF03651 rev. 4 - Intel® CSME February 2020 Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยFeb 10, 2020Oct 02, 2020
---HPSBHF03656 rev. 4 - Intel® Chipset Device Software INF Utility Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยFeb 24, 2020Oct 06, 2020
---HPSBPI03693 rev. 1 - Certain HP OfficeJet Printers, Remote Denial of Service (DoS)ดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยOct 08, 2020Oct 08, 2020
---HPSBHF03618 rev. 8 - Intel Microarchitectural Data Sampling Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMay 14, 2019Oct 09, 2020
---HPSBHF03681 rev. 2 - Intel® Graphics Drivers August 2020 Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยAug 06, 2020Oct 09, 2020
---HPSBHF03631 rev. 6 - BIOS Privilege Elevation Vulnerabilityดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 25, 2019Oct 15, 2020
---HPSBHF03679 rev. 2 - Intel® Wireless Bluetooth August 2020 Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยAug 04, 2020Oct 21, 2020
---HPSBHF03669 rev. 2 - Intel® 2020.1 IPU BIOS Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 05, 2020Oct 23, 2020
---HPSBHF03665 rev. 3 - Realtek Audio Driver Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยApr 24, 2020Oct 27, 2020
---HPSBHF03668 rev. 4 - Intel® 2020.1 IPU Special Register Buffer Data Sampling and Improper Data Forwardingดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 05, 2020Oct 27, 2020
---HPSBHF03667 rev. 2 - Intel® 2020.1 IPU - CSME, SPS, TXT, AMT and DAL Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 05, 2020Oct 27, 2020
---HPSBHF03670 rev. 2 - Intel® Processors Data Leakage Advisoryดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 09, 2020Oct 27, 2020
---HPSBHF03685 rev. 2 - Intel® AMT and Intel® ISM September 2020 Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 04, 2020Oct 27, 2020
---HPSBHF03689 rev. 2 - HP Device Manager Weak Cipher Implementation, Remote Method Invocation, and Elevation of Privilegeดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 25, 2020Oct 29, 2020
---HPSBHF03684 rev. 2 - Intel® BIOS September 2020 Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 04, 2020Nov 03, 2020
---HPSBHF03700 rev. 1 - Intel® Wireless Bluetooth® November 2020 Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 06, 2020Nov 06, 2020
---HPSBHF03701 rev. 1 - Intel® Ethernet 700 Series Controller November 2020 Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 06, 2020Nov 06, 2020
---HPSBHF03695 rev. 1 - Intel® HID Event Filter Driver November 2020 Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 05, 2020Nov 07, 2020
---HPSBHF03696 rev. 1 - Intel® Extreme Tuning Utility (XTU) November 2020 Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 05, 2020Nov 07, 2020
---HPSBHF03706 rev. 2 - Intel Unite® Client November 2020 Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 05, 2020Nov 12, 2020
---HPSBPI03687 rev. 3 - Certain HP LaserJet Printer and MFP Products and JetDirect Print Server Products - Information Disclosureดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 15, 2020Nov 13, 2020
---HPSBHF03699 rev. 2 - Intel® High Definition Audio Driver November 2020 Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 06, 2020Nov 18, 2020
---HPSBHF03707 rev. 1 - AMD® Ryzen Master™ Driver October 2020 Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 18, 2020Nov 19, 2020
---HPSBHF03690 rev. 3 - NVIDIA GPU Display Driver September 2020 Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 30, 2020Dec 05, 2020
---HPSBHF03697 rev. 2 - Intel® PROSet/Wireless WiFi Software November 2020 Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 06, 2020Dec 10, 2020
---HPSBPI03708 rev. 1 - HP Print and Scan Doctor - Local Elevation of Privilegeดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยDec 10, 2020Dec 10, 2020
---HPSBPI03709 rev. 1 - Certain HP and Samsung-branded Print Products - IPv6 Network Stack Vulnerabilityดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยDec 27, 2020Feb 01, 2021
---HPSBHF03713 rev. 1 - Intel® Extreme Tuning Utility (XTU) February 2021 Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยFeb 05, 2021Feb 05, 2021
---HPSBHF03714 rev. 1 - Intel® XMM™ 7360 Cell Modem February 2021 Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยFeb 05, 2021Feb 05, 2021
---HPSBHF03715 rev. 1 - Intel® Optane™ DC Persistent Memory Software February 2021 Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยFeb 05, 2021Feb 05, 2021
---HPSBHF03711 rev. 3 - HP Sure Sense - Elevation of Privilegeดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJan 11, 2021Feb 23, 2021
---HPSBHF03717 rev. 2 - Intel® Ethernet Controllers February 2021 Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยFeb 06, 2021Feb 24, 2021
---HPSBHF03698 rev. 2 - Intel® Thunderbolt™ DCH Drivers November 2020 Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 06, 2020Mar 09, 2021
---HPSBPI03720 rev. 1 - Software Vulnerability with Certain HP OfficeJet and PageWide Solutionsดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 09, 2021Mar 10, 2021
---HPSBHF03673 rev. 4 - AMD® SMM Callout Privilege Escalationดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJul 01, 2020Mar 12, 2021
---HPSBHF03712 rev. 3 - Sound Research DCHU Software Escalation of Privilegeดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJan 16, 2021Mar 12, 2021
---HPSBGN03722 rev. 1 - HP Support Assistant Weak ACL and DLL Loading Vulnerabilityดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 15, 2021Mar 15, 2021
---HPSBPI03723 rev. 1 - Certain HP LaserJet, HP LaserJet Pro, HP PageWide, HP PageWide Pro, HP inkjet, HP OfficeJet software and certain applications - Arbitrary code executionดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 22, 2021Mar 23, 2021
---HPSBHF03702 rev. 4 - Intel® Solid State Drive (SSD) November 2020 Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 06, 2020Mar 24, 2021
---HPSBHF03716 rev. 3 - Intel® Ethernet I210 Controller February 2021 Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยFeb 06, 2021Apr 02, 2021
---HPSBHF03705 rev. 6 - BIOS November 2020 Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 09, 2020Apr 27, 2021
---HPSBHF03718 rev. 3 - Intel® PROSet/Wireless WiFi and Killer™ Driver February 2021 Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยFeb 06, 2021May 25, 2021
---HPSBHF03703 rev. 4 - Intel® 2020.2 IPU - CSME, SPS, TXE, AMT, and DAL Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 09, 2020Jun 02, 2021
MediumIntel® Optane™ DC Persistent Memory for Windows June 2021 Security Update
CVE-2021-0106
Jun 08, 2021Jun 08, 2021
MediumIntel® Rapid Storage Technology June 2021 security update
CVE-2021-0104
Jun 08, 2021Jun 08, 2021
MediumIntel Unite® Client for Windows June 2021 security updates
CVE-2021-0098, CVE-2021-0102, CVE-2021-0108, CVE-2021-0112
Jun 08, 2021Jun 08, 2021
---HPSBHF03710 rev. 6 - NVIDIA GPU Display Driver January 2021 Security Updatesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJan 07, 2021Jun 24, 2021
---HPSBHF03678 rev. 2 - GRUB2 Bootloader Arbitrary Code Executionดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJul 25, 2020Jun 24, 2021
HighNVIDIA® GPU Display Driver April 2021 Security Updates
CVE-2021-1074, CVE-2021-1075, CVE-2021-1076, CVE-2021-1077, CVE-2021-1078
Apr 22, 2021Jun 29, 2021
HighIntel® Thunderbolt™ Controller June 2021 Security Update
CVE-2020-12293, CVE-2020-12294, CVE-2020-12295, CVE-2020-12296, CVE-2020-12291, CVE-2020-12292, CVE-2020-12290, CVE-2020-12288, CVE-2020-12289
Jun 08, 2021Jun 29, 2021
HighHP Smart App for Windows, HP Print and Scan Doctor - Elevation of privilege
CVE-2021-3440
Jul 01, 2021Jul 01, 2021
HighBIOS June 2021 Security Updates
CVE-2020-24489, CVE-2021-3439, CVE-2020-12357, CVE-2020-8670, CVE-2020-8700, CVE-2020-12359, CVE-2020-12358, CVE-2021-0095, CVE-2020-12360, CVE-2020-24511, CVE-2020-24513, CVE-2020-24486, CVE-2020-24512
Jun 08, 2021Jul 07, 2021
Medium2021.1 IPU - Intel® CSME, SPS and LMS Security Updates
CVE-2020-24509, CVE-2020-8704, CVE-2020-24507, CVE-2020-24516, CVE-2020-8703, CVE-2020-24506
Jun 08, 2021Jul 07, 2021
HighIntel BSSA DFT July 2021 Security Update
CVE-2021-0144
Jul 13, 2021
---HPSBHF03719 rev. 3 - Intel® Graphics Drivers February 2021 Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยFeb 09, 2021Jul 15, 2021
HighCertain HP LaserJet products and Samsung product print driver software - Escalation of privilege
CVE-2021-3438
May 19, 2021Jul 20, 2021
---HPSBHF03704 rev. 3 - AMD® Firmware TPM November 2020 Security Updateดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 09, 2020Jul 27, 2021
MediumIntel® Optane™ PMem August 2021 Security Update
CVE-2021-0083
Aug 10, 2021Aug 10, 2021
MediumTPM Firmware August 2021 Security Update
CVE-2020-25082
Aug 10, 2021Aug 10, 2021
HighHP LaserJet Pro Printer - Potential vulnerabilities to unauthorized configuration and denial of service
CVE-2021-3704, CVE-2021-3705
Aug 13, 2021Aug 16, 2021
MediumIntel® PROSet/Wireless WiFi, Intel vPro® CSME WiFi and Killer™ WiFi May 2021 Security Updates
CVE-2020-24586, CVE-2020-24587, CVE-2020-24588
May 14, 2021Aug 19, 2021
MediumHP OfficeJet 7110 Wide Format ePrinter – Cross-Site Scripting (XSS)
CVE-2021-3441
Aug 19, 2021Aug 21, 2021
MediumPC Wireless Wi-Fi Adapter Driver Security Updates August 2021
CVE-2020-26145, CVE-2020-24588
Aug 27, 2021Aug 27, 2021
LowIntel® PROSet/Wireless WiFi Driver June 2021 Security Update
CVE-2021-0105
Jun 08, 2021Sep 02, 2021
MediumCertain HP Enterprise LaserJet MFPs, HP Enterprise PageWide MFPs, HP Digital Sender - Stored cross site scripting (XSS)
CVE-2021-3662
Sep 08, 2021Sep 08, 2021
HighOMEN Gaming Hub Escalation of Privilege and Denial of Service for Certain OMEN PCs
CVE-2021-3437
Sep 14, 2021Sep 14, 2021
MediumAMD® Chipset Driver September 2021 Security Update
CVE-2021-26333
Sep 15, 2021Sep 16, 2021
MediumIntel® Wireless Bluetooth® and Killer™ Bluetooth® June 2021 Security Update
CVE-2020-26555, CVE-2020-26558
Jun 08, 2021Oct 01, 2021
MediumIntel® Graphics Drivers August 2021 Security Update
CVE-2021-0061, CVE-2021-0012, CVE-2021-0062
Aug 10, 2021Oct 07, 2021
HighNVIDIA® GPU display driver July 2021 security update
CVE-2021-1089, CVE-2021-1090, CVE-2021-1091, CVE-2021-1092, CVE-2021-1093, CVE-2021-1094, CVE-2021-1095, CVE-2021-1096
Jul 28, 2021Oct 07, 2021
---HP Security Manager - Potential Remote Code Execution and Denial of Service
CVE-2018-20031, CVE-2018-20032, CVE-2018-20033, CVE-2018-20034
Sep 27, 2021Oct 13, 2021
ประเทศ/ภูมิภาค: