ข้อมูลความปลอดภัย

HP ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอย่างมาก และพยายามส่งการแจ้งเตือนแบบพร้อมท์และการแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยให้เสมอ
  • หากต้องการรายงานช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ HP โปรดติดต่อ:  hp-security-alert@hp.com
  • ในการเริ่มการสมัครสมาชิกเพื่อรับการแจ้งเตือนความปลอดภัยของ HP ในอนาคตโปรดไปที่:  hp.com/go/alerts
  • ที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัย 2 ปีหรือเก่ากว่าจะอยู่ใน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ความรุนแรงหัวข้อHP IDCVEวันที่ตีพิมพ์วันที่อัปเดต
CriticalVULNERABILITY IN APACHE LOG4J AFFECTING POLY SYSTEMSดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยDec 13, 2021Feb 23, 2022
MediumIntel® Graphics Drivers August 2021 Security Update
HPSBHF03739
CVE-2021-0061, CVE-2021-0012, CVE-2021-0062
Aug 10, 2021Mar 01, 2022
MediumHDX - IMPROPER VERIFICATION OF CRYPTOGRAPHIC SIGNATUREดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 13, 2013Mar 03, 2022
---HDX - Improper neutralization of special elements used in an SQL command ('SQL Injection')ดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 13, 2013Mar 03, 2022
MediumHDX - EXECUTION WITH UNNECESSARY PRIVILEGESดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 13, 2013Mar 03, 2022
Medium2021.1 IPU - Intel® CSME, SPS and LMS Security Updates
HPSBHF03734
CVE-2020-24509, CVE-2020-8704, CVE-2020-24507, CVE-2020-24516, CVE-2020-8703, CVE-2020-24506
Jun 08, 2021Mar 03, 2022
MediumHDX - CONCURRENT EXECUTION USING SHARED RESOURCE WITH IMPROPER SYNCHRONIZATION ('RACE CONDITION')ดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMay 07, 2013Mar 04, 2022
HighPoly systems - Multiple openssl vulnerabilities impactดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 13, 2014Mar 04, 2022
CriticalRealPresence Resource Manager - Jboss Application Server Impactดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยDec 20, 2013Mar 04, 2022
MediumHDX - IMPROPER NEUTRALIZATION OF SPECIAL ELEMENTS USED IN A COMMAND ('COMMAND INJECTION')ดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 13, 2013Mar 04, 2022
CriticalPoly systems - Multiple bash vulnerabilities (Shellshock)ดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 25, 2014Mar 04, 2022
HighPoly systems - Heartbleed impactดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยApr 09, 2014Mar 04, 2022
HighPOLYCOM UC SOFTWARE - EXPOSED DANGEROUS METHOD OR FUNCTIONดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJul 26, 2019Mar 07, 2022
LowSTUDIO X50 – INSERTION OF SENSITIVE INFORMATION INTO LOG FILEดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 07, 2022Mar 07, 2022
MediumHDX - BOTNET ATTACKSดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยFeb 20, 2019Mar 07, 2022
HighEEDII – MULTIPLE SECURITY VULNERABILITIESดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 07, 2022Mar 07, 2022
HighSTUDIO X50 – IMPROPER NEUTRALIZATION OF SPECIAL ELEMENTS USED IN AN OS COMMANDดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 07, 2022Mar 07, 2022
HighAMD® Graphics Driver November 2021 Security Updates
HPSBHF03753
CVE-2020-12902, CVE-2020-12893, CVE-2020-12894, CVE-2020-12895, CVE-2020-12898, CVE-2020-12900, CVE-2020-12901, CVE-2020-12903, CVE-2020-12980, CVE-2020-12981, CVE-2020-12982, CVE-2020-12983, CVE-2020-12985, CVE-2020-12986, CVE-2020-12960, CVE-2020-12929, CVE-2020-12891, CVE-2020-12892, CVE-2020-12962, CVE-2020-12904, CVE-2020-12905, CVE-2020-12964, CVE-2020-12987, CVE-2020-12899, CVE-2020-12920, CVE-2020-12897, CVE-2020-12963
Nov 09, 2021Mar 07, 2022
HighUNIFIED COMMUNICATIONS - PERSISTENT CYBER THREATS AWARENESSดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJan 18, 2019Mar 07, 2022
MediumIntel® Wireless Bluetooth® and Killer™ Bluetooth® June 2021 Security Update
HPSBHF03732
CVE-2020-26555, CVE-2020-26558
Jun 08, 2021Mar 07, 2022
MediumEEDII – MULTIPLE SECURITY VULNERABILITIESดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 07, 2022Mar 07, 2022
HighHDX - MULTIPLE WEB UI VULNERABILITIESดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยApr 26, 2019Mar 07, 2022
---VVX - EXPOSURE OF SENSITIVE INFORMATION TO AN UNAUTHORIZED ACTORดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 17, 2019Mar 07, 2022
High Plantronics Hub - Privilege Defined With Unsafe Actionsดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยAug 30, 2019Mar 07, 2022
MediumVVX - USE OF HARD-CODED CREDENTIALSดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยApr 23, 2019Mar 07, 2022
HighCCX - UI DOES NOT PROPERLY RESTRICT USERดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJan 22, 2020Mar 08, 2022
CriticalPOLY SYSTEMS – VXWORKS OS “URGENT/11” IMPACTดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยDec 19, 2020Mar 08, 2022
MediumSTUDIO - LOGGING OF EXCESSIVE DATAดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 26, 2020Mar 08, 2022
HighPOLY SYSTEMS - KNOB AND BIAS BLUETOOTH IMPACTดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJul 21, 2020Mar 08, 2022
CriticalRealPresence Resource Manager - Netlogon Impactดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 24, 2020Mar 08, 2022
MediumHDX - DISABLE TLS 1.0ดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 09, 2020Mar 08, 2022
MediumPoly Systems - SIP Provisioning Attacksดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยFeb 24, 2021Mar 09, 2022
HighPOLY SYSTEMS – SOLAR WINDS IMPACTดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJan 20, 2021Mar 09, 2022
HighCX5500 - IMPROPER NEUTRALIZATION OF SPECIAL ELEMENTS USED IN AN OS COMMANDดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 07, 2021Mar 09, 2022
MediumPOLY ZTP - EXPOSURE OF SENSITIVE INFORMATION TO AN UNAUTHORIZED ACTORดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยFeb 22, 2021Mar 10, 2022
MediumUC SOFTWARE - EXPOSURE OF SENSITIVE INFORMATION TO AN UNAUTHORIZED ACTORดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยApr 29, 2021Mar 10, 2022
MediumUC SOFTWARE - EXPOSURE OF SENSITIVE INFORMATION TO AN UNAUTHORIZED ACTORดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยFeb 22, 2021Mar 10, 2022
HighUC SOFTWARE - IMPROPER LIMITATION OF A PATHNAME TO A RESTRICTED DIRECTORY ('PATH TRAVERSAL')ดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยDec 09, 2015Mar 11, 2022
MediumPOLY SYSTEMS - H323 AND SIP AES ENCRYPTION IMPACTดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยFeb 03, 2016Mar 11, 2022
MediumGROUP SERIES - EXPOSURE OF SENSITIVE SYSTEM INFORMATION TO AN UNAUTHORIZED CONTROL SPHEREดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 23, 2015Mar 11, 2022
HighAMI UEFI Firmware March 2022 Security Updates
HPSBHF03779
CVE-2021-0490
Mar 11, 2022Mar 11, 2022
HighPOLY SYSTEMS DIRTY COW LINUX KERNEL IMPACTดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยOct 26, 2016Mar 11, 2022
MediumPOLY SYSTEMS - DROWN IMPACTดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 08, 2016Mar 11, 2022
HighRPCS/RPMS APPLIANCESดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยDec 16, 2015Mar 11, 2022
HighHDX - IMPROPER NEUTRALIZATION OF INPUT DURING WEB PAGE GENERATION & CROSS-SITE REQUEST FORGERYดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 29, 2016Mar 11, 2022
CriticalPOLY SYSTEMS - GHOST IMPACTดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJan 29, 2015Mar 11, 2022
HighPOLY SYSTEMS - GNU GLIBC DNS IMPACTดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัย
CVE-2016-0800
Feb 23, 2016Mar 11, 2022
HighHDX - IMPROPER RESTRICTION OF XML EXTERNAL ENTITY REFERENCEดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 29, 2016Mar 11, 2022
HighGROUP SERIES - INSUFFICIENT ENTROPYดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 23, 2015Mar 11, 2022
HighRPRM - Multiple Vulnerabilitiesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 26, 2015Mar 11, 2022
HighGROUP SERIES - EXECUTION WITH UNNECESSARY PRIVILEGESดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 23, 2015Mar 11, 2022
---Polycom Systems - Leap Second Impactดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 15, 2015Mar 11, 2022
HighPOLY SYSTEMS - TOMCAT DENIAL OF SERVICE IMPACTดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 17, 2015Mar 11, 2022
MediumIntel® Graphics Drivers November 2021 Security Update
HPSBHF03755
CVE-2021-0121, CVE-2021-0120
Nov 09, 2021Mar 14, 2022
HighPOLY SYSTEMS - BLUEBORNE IMPACTดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 25, 2017Mar 14, 2022
MediumPOLY SYSTEMS - MICROSOFT O365 TLS VERSION SUPPORTดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJul 05, 2018Mar 14, 2022
--- UC Software - Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Bufferดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 13, 2017Mar 14, 2022
MediumTrio Devices - Incorrect Permission Assignment for Critical Resourceดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 01, 2018Mar 14, 2022
HighQDX 6000 - IMPROPER NEUTRALIZATION OF INPUT DURING WEB PAGE GENERATION & CROSS-SITE REQUEST FORGERYดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 02, 2018Mar 14, 2022
High RealPresence WebSuite - Exposure of Private Personal Information to an Unauthorized Actorดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัย
CVE- 2018-12592
Jun 18, 2018Mar 14, 2022
Medium Trio Devices - Improper Neutralization of Input During Web Page Generationดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 13, 2018Mar 14, 2022
MediumHDX - IMPROPER NEUTRALIZATION OF SPECIAL ELEMENTS USED IN AN OS COMMANDดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยOct 16, 2017Mar 14, 2022
---UC Software - Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actorดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 25, 2018Mar 14, 2022
CriticalPOLY SYSTEMS - APACHE STRUTS IMPACTดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 21, 2017Mar 14, 2022
MediumPOLY SYSTEMS - SPECTRE AND MELTDOWNดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJul 12, 2018Mar 14, 2022
HighPOLY SYSTEMS - WANNACRY IMPACTดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMay 16, 2017Mar 14, 2022
MediumUC SOFTWARE - WEAK ENCODING FOR PASSWORDดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 25, 2018Mar 14, 2022
MediumHDX - IMPROPER NEUTRALIZATION OF SPECIAL ELEMENTS USED IN AN OS COMMANDดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 15, 2017Mar 14, 2022
CriticalPOLY SYSTEMS - SAMBA AND SAMBACRY IMPACTดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 13, 2022Mar 14, 2022
MediumHDX - OMNI BOTNETดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยAug 08, 2018Mar 14, 2022
CriticalMULTIPLE VIDEO CONFERENCING PRODUCTS - IMPROPER RESTRICTION OF OPERATIONS WITHIN THE BOUNDS OF A MEMORY BUFFERดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 01, 2018Mar 14, 2022
MediumRealPresence Debut - Multiple Web UI Vulnerabilitiesดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMay 10, 2018Mar 14, 2022
MediumIntel® Ethernet Controllers February 2021 Security Updates
HPSBHF03717
CVE-2020-24492, CVE-2020-24493, CVE-2020-24495, CVE-2020-24498, CVE-2020-24494, CVE-2020-24497, CVE-2020-24501, CVE-2020-24496, CVE-2020-24505, CVE-2020-24500
Feb 09, 2021Mar 17, 2022
HighAMD Client UEFI Firmware November 2022 Security Update
HPSBHF03826
CVE-2020-12930, CVE-2020-12931, CVE-2021-26391, CVE-2021-26392, CVE-2021-26393
Dec 14, 2022Mar 17, 2022
---HPSBHF03717 rev. 3 - Intel® Ethernet Controllers February 2021 Security Updatesดูหัวข้อ HPSB #ดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยFeb 06, 2021Mar 17, 2022
---HPSBHF03701 rev. 2 - Intel® Ethernet 700 Series Controller November 2020 Security Updateดูหัวข้อ HPSB #ดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยNov 06, 2020Mar 17, 2022
MediumIntel® Ethernet November 2021 Security Update
HPSBHF03751
CVE-2021-0200, CVE-2021-0197, CVE-2021-0198, CVE-2021-0199
Nov 09, 2021Mar 21, 2022
HighHP Workstation BIOS February 2022 Security Update
HPSBHF03770
CVE-2021-3661
Feb 08, 2022Apr 08, 2022
HighIntel Wireless Wi-Fi February 2022 Security Update
HPSBHF03768
CVE-2021-0162, CVE-2021-0163, CVE-2021-33113, CVE-2021-33115, CVE-2021-0161, CVE-2021-0164, CVE-2021-0165, CVE-2021-0066, CVE-2021-0166, CVE-2021-0167, CVE-2021-0169, CVE-2021-0168, CVE-2021-0170, CVE-2021-0171, CVE-2021-0172, CVE-2021-0173, CVE-2021-0174, CVE-2021-0175, CVE-2021-0076, CVE-2021-0176, CVE-2021-33114, CVE-2021-0177, CVE-2021-0178, CVE-2021-0179, CVE-2021-0183, CVE-2021-0072
Feb 08, 2022May 20, 2022
MediumSynaptics Fingerprint SGX-enabled Driver June 2022 Security Update
HPSBHF03797
CVE-2021-3675
Jun 14, 2022Jun 15, 2022
MediumHP ThinPro OS - File System Unlocked in HP ThinPro 7.2 Service Pack 8 (SP8)
HPSBHF03789
CVSS-2022-1602
Jun 16, 2022Jun 16, 2022
CriticalInsyde UEFI Firmware February 2022 Security Updates
HPSBHF03778
ดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยMar 04, 2022Jun 24, 2022
HighIntel® MEBx Firmware February 2022 Security Updates
HPSBHF03771
CVE-2021-33107
Feb 08, 2022Jun 27, 2022
---HPSBPI03688 rev. 3 - Certain HP Printer and MFP products - Cross-Site Scripting (XSS)ดูหัวข้อ HPSB #ดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 17, 2020Jul 08, 2022
MediumHP Wolf Security Software July 2022 Update
HPSBHF03798
CVE-2022-23825, CVE-2022-29900, CVE-2022-28693, CVE-2022-29901
Jul 12, 2022Jul 13, 2022
HighHP PC UEFI Secure Boot Database Update July 2022
HPSBHF03799
CVE-2020-25632, CVE-2021-20233, CVE-2020-25647, CVE-2020-27779, CVE-2020-7205, CVE-2020-27749, CVE-2021-20225
Jul 21, 2022Jul 21, 2022
HighHP Jumpstart Escalation of Privilege
HPSBHF03791
CVE-2022-1038
May 10, 2022Jul 21, 2022
MediumIntel® Wireless Bluetooth® and Killer™ Bluetooth® February 2022 Security Updates
HPSBHF03769
CVE-2021-33139, CVE-2021-33155, CVE-2021-33110
Feb 08, 2022Aug 01, 2022
MediumIntel 2022.2 IPU BIOS Security Updates
HPSBHF03804
CVE-2022-21233
Aug 09, 2022Aug 09, 2022
CriticalHP Security Manager, Web Jetadmin, Digital Sending Software, and Easy Printer Manager - Potential XXE-based attacks
HPSBPI03764
CVE-2018-1285
Jan 31, 2022Aug 09, 2022
MediumIntel® Ethernet Controllers August 2022 Security Update
HPSBHF03800
CVE-2021-33126
Aug 09, 2022Aug 30, 2022
HighIntel 2021.2 IPU – BIOS November 2021 Security Updates
HPSBHF03756
CVE-2021-0157, CVE-2021-0158, CVE-2021-0146
Nov 09, 2021Aug 30, 2022
HighPrivilege escalation in HP Support Assistant
HPSBHF03809
CVE-2022-38395
Sep 06, 2022Sep 09, 2022
HighCertain HP print products with Wi-Fi - Potential remote code execution, denial of service
HPSBPI03782
CVE-2021-27803
Mar 23, 2022Sep 13, 2022
CriticalCertain HP LaserJet, LaserJet Managed, PageWide, PageWide Managed printers - Potential buffer overflow
HPSBPI03749
CVE-2021-39238
Nov 01, 2021Sep 13, 2022
CriticalCertain HP Print Products – Potential information disclosure, denial of service, remote code execution
HPSBPI03781
CVE-2022-24291, CVE-2022-24292, CVE-2022-24293
Mar 21, 2022Sep 13, 2022
CriticalTRIO 8800 - IMPROPER CONTROL OF GENERATION OF CODEดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 16, 2022Sep 16, 2022
MediumRPRM - IMPROPER RESTRICTION OF XML EXTERNAL ENTITY REFERENCEดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 16, 2022Sep 16, 2022
MediumTRIO 8800 - UNCONTROLLED RESOURCE CONSUMPTIONดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยSep 16, 2022Sep 16, 2022
HighHP PC BIOS - May 2022 Security Updates
HPSBHF03788
CVE-2021-3808, CVE-2021-3809
May 10, 2022Sep 28, 2022
HighIntel 2021.2 IPU - BIOS Firmware February 2022 Security Updates
HPSBHF03767
CVE-2021-0103, CVE-2021-0114, CVE-2021-0115, CVE-2021-0116, CVE-2021-0117, CVE-2021-0118, CVE-2021-0099, CVE-2021-0156, CVE-2021-0111, CVE-2021-0107, CVE-2021-0125, CVE-2021-0145, CVE-2021-0124, CVE-2021-0119, CVE-2021-0127, CVE-2021-0092, CVE-2021-33120, CVE-2021-0091, CVE-2021-0093
Feb 08, 2022Sep 29, 2022
HighNVIDIA GPU Display Driver May 2022 Security Update
HPSBHF03795
CVE-2022-28181, CVE-2022-28182, CVE-2022-28183, CVE-2022-28184, CVE-2022-28185, CVE-2022-28186, CVE-2022-28187, CVE-2022-28188, CVE-2022-28189, CVE-2022-28190
Jun 02, 2022Oct 03, 2022
MediumCertain HP Print Products, Digital Sender Products - Potential information disclosure
HPSBPI03763
ดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJan 27, 2022Oct 05, 2022
MediumAMD® Chipset Driver September 2021 Security Update
HPSBHF03745
CVE-2021-26333
Sep 15, 2021Oct 17, 2022
CriticalPoly Systems - OpenSSL 3.X Vulnerabilities Impactดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัย
CVE-2022-3786, CVE-2022-3602
Nov 03, 2022Nov 03, 2022
HighAMD Graphics Driver November 2022 Security Update
HPSBHF03816
CVE-2020-12930, CVE-2020-12931, CVE-2021-26360, CVE-2021-26391, CVE-2021-26392, CVE-2021-26393
Nov 08, 2022Nov 08, 2022
MediumCertain HP ENVY, OfficeJet, DeskJet printers - Potential denial of service
HPSBPI03813
CVE-2022-43780
Oct 26, 2022Nov 14, 2022
HighIntel® Wireless Bluetooth® and Killer™ Bluetooth® August 2022 Security Update
HPSBHF03802
CVE-2021-33847, CVE-2021-26257, CVE-2021-26950, CVE-2021-23179
Aug 09, 2022Nov 14, 2022
HighIntel® PROSet/Wireless WiFi and Killer™ WiFi August 2022 Security Update
HPSBHF03801
CVE-2022-21181, CVE-2021-37409, CVE-2021-23223, CVE-2021-23168, CVE-2021-44545, CVE-2021-26254, CVE-2022-21172, CVE-2022-21240, CVE-2022-21139, CVE-2022-21197, CVE-2022-21160, CVE-2021-23188, CVE-2022-21212, CVE-2022-21140
Aug 09, 2022Nov 14, 2022
HighIntel 2022.1 IPU - Intel® Boot Guard and Intel® TXT Security Updates
HPSBHF03793
CVE-2022-0004
May 10, 2022Nov 17, 2022
HighIntel 2022.1 IPU BIOS Security Updates
HPSBHF03790
CVE-2021-0153, CVE-2021-0154, CVE-2021-0190, CVE-2021-33123, CVE-2021-33122, CVE-2021-0189, CVE-2021-33103, CVE-2021-33124, CVE-2021-0159, CVE-2021-0188, CVE-2022-21151, CVE-2022-0005, CVE-2021-0155, CVE-2022-21131, CVE-2022-21136
May 10, 2022Nov 17, 2022
MediumIntel® Processors June 2022 Security Update
HPSBHF03796
CVE-2022-21123, CVE-2022-21127, CVE-2022-21125, CVE-2022-21166
Jun 14, 2022Nov 17, 2022
HighCertain HP Print Products, Digital Sending Products - Potential remote code execution and buffer overflow
HPSBPI03780
CVE-2021-3942
Mar 21, 2022Nov 22, 2022
HighHP UEFI Firmware February 2022 Security Updates
HPSBHF03765
CVE-2021-39298, CVE-2021-39297, CVE-2021-39299, CVE-2021-39300, CVE-2021-39301
Feb 02, 2022Dec 01, 2022
HighHP PC BIOS February 2022 Security Update
HPSBHF03775
CVE-2022-23956, CVE-2022-23953, CVE-2022-23954, CVE-2022-23955, CVE-2022-23957, CVE-2022-23958
Feb 28, 2022Dec 02, 2022
HighHP PC BIOS February 2022 Security Updates for 11 Vulnerabilities
HPSBHF03776
CVE-2022-23932, CVE-2022-23933, CVE-2022-23924, CVE-2022-23925, CVE-2022-23930, CVE-2022-23931, CVE-2022-23934, CVE-2022-23926, CVE-2022-23927, CVE-2022-23928, CVE-2022-23929
Mar 08, 2022Dec 02, 2022
HighAMD Client UEFI Firmware May 2022 Security Updates
HPSBHF03792
CVE-2021-26317, CVE-2021-26335, CVE-2021-39298, CVE-2021-26373, CVE-2020-12946, CVE-2021-26361, CVE-2021-26363, CVE-2021-26366, CVE-2021-26369, CVE-2021-26386, CVE-2021-26336, CVE-2021-26337, CVE-2020-12951, CVE-2021-26376, CVE-2021-26352, CVE-2021-26375, CVE-2021-26378, CVE-2021-26372, CVE-2021-26351, CVE-2021-26390, CVE-2021-26362, CVE-2021-26339, CVE-2020-12944, CVE-2021-26368, CVE-2021-26388, CVE-2021-26312, CVE-2021-26384, CVE-2021-26382
May 10, 2022Dec 06, 2022
HighPrivilege escalation via HPSFViewer
HPSBHF03821
CVE-2022-3990
Dec 06, 2022Dec 06, 2022
HighIntel SSD Firmware May 2022 Security Updates
HPSBHF03787
CVE-2021-33078, CVE-2021-33077, CVE-2021-33080, CVE-2021-33074, CVE-2021-33069, CVE-2021-33075, CVE-2021-33083, CVE-2021-33082
May 10, 2022Dec 13, 2022
HighHyperX NGENUITY - Potential Elevation of Privilege
HPSBHF03825
CVE-2021-42834
Dec 15, 2022Dec 15, 2022
HighUC Software - Heap Based Buffer Overflowดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัย
CVE-2022-38464
Dec 16, 2022Dec 16, 2022
HighHP PC BIOS August 2022 Additional Updates for Potential SMM and TOCTOU Vulnerabilities
HPSBHF03806
CVE-2022-31645, CVE-2022-31646, CVE-2022-27537, CVE-2022-31644
May 05, 2023Jan 05, 2023
CriticalCertain HP Print Products - Potential Buffer Overflow, Remote Code Execution
HPSBPI03810
CVE-2022-28721
Sep 21, 2022Jan 23, 2023
HighHP PC BIOS August 2022 Security Updates for Potential SMM and TOCTOU Vulnerabilities
HPSBHF03805
CVE-2022-31642, CVE-2022-31640, CVE-2022-31641
Aug 09, 2022Feb 01, 2023
HighHP PC BIOS November 2022 Security Update for Potential Stack Buffer Overflow
HPSBHF03820
CVE-2022-37018
Nov 10, 2022Feb 02, 2023
MediumIntel® PROSet/Wireless WiFi, Intel vPro® CSME WiFi, and Killer™ WiFi November 2022 Security Update
HPSBHF03817
CVE-2022-26047
Nov 08, 2022Feb 09, 2023
MediumRealtek HD Audio Driver December 2022 Security Update
HPSBHF03828
CVE-2021-32537
Dec 15, 2022Feb 28, 2023
MediumHP PC BIOS October 2022 PCR Measurement Update
HPSBHF03812
CVE-2022-31643
Oct 19, 2022Mar 06, 2023
HighIntel® XMM™ 7560 Modem November 2022 Security Update
HPSBHF03815
CVE-2022-26513, CVE-2022-27874, CVE-2022-28611, CVE-2022-26369, CVE-2022-28126, CVE-2022-26367, CVE-2022-26079, CVE-2022-27639, CVE-2022-26045
Nov 08, 2022Mar 06, 2023
HighIntel 2022.3 IPU - BIOS November 2022 Security Update
HPSBHF03819
CVE-2022-26006, CVE-2022-21198
Nov 09, 2022Mar 15, 2023
HighIntel 2022.3 IPU - Chipset Firmware November 2022 Security Update
HPSBHF03818
CVE-2022-26845, CVE-2022-27497, CVE-2022-29893, CVE-2021-33159
Nov 09, 2022Mar 15, 2023
MediumIntel® Integrated Sensor Solution February 2023 Security Update
HPSBHF03833
CVE-2022-30339
Feb 14, 2023Mar 17, 2023
HighAMD Client UEFI Firmware January 2023 Security Updates
HPSBHF03831
CVE-2021-26316, CVE-2021-26346, CVE-2021-46795
Jan 10, 2023Mar 20, 2023
HighIntel® RST Software August 2022 Security Update
HPSBHF3803
CVE-2018-1285
Aug 09, 2022Mar 22, 2023
HighInsyde UEFI Firmware March 2023 Security Update (TOCTOU)
HPSBHF03836
CVE-2022-34325, CVE-2022-33905, CVE-2022-33908, CVE-2022-33909, CVE-2022-33983, CVE-2022-33984, CVE-2022-33985, CVE-2022-33906, CVE-2022-33907, CVE-2022-33982, CVE-2022-33986, CVE-2022-30773, CVE-2022-30774, CVE-2022-31243, CVE-2022-32266, CVE-2022-32267
Mar 21, 2023Mar 22, 2023
HighHP PC BIOS December 2022 Security Update (TOCTOU)
HPSBHF03827
CVE-2022-27538
Dec 14, 2022Apr 10, 2023
HighIntel® Virtual RAID on CPU (VROC) May 2023 Security Update
HPSBHF03844
CVE-2022-29919, CVE-2022-30338, CVE-2022-29508, CVE-2022-25976
May 09, 2023May 09, 2023
HighCertain HP LaserJet, PageWide Pro Print Products - Potential Heap Overflow, Remote Code Execution
HPSBPI03841
CVE-2023-27973
Apr 06, 2023May 10, 2023
HighHP PC BIOS February 2023 Security Update (TOCTOU)
HPSBHF03835
CVE-2022-27539, CVE-2022-27541, CVE-2022-43777, CVE-2022-43778
Feb 21, 2023May 15, 2023
HighHP PC BIOS November 2022 Security Updates for Potential TOCTOU Vulnerabilities
HPSBHF03814
CVE-2022-31635, CVE-2022-31636, CVE-2022-31637, CVE-2022-31638, CVE-2022-31639
Nov 08, 2022May 17, 2023
MediumCertain DesignJet and PageWide XL products - Potential information disclosure
HPSBPI03837
CVE-2023-1526
Mar 27, 2023May 23, 2023
HighAMI UEFI Firmware December 2022 Security Update (TOCTOU)
HPSBHF03829
CVE-2022-43779
Dec 16, 2022Jun 08, 2023
CriticalCertain HP Enterprise LaserJet MFP Products – Potential Buffer Overflow, Remote Code Execution
HPSBPI03849
CVE-2023-1329
Jun 12, 2023Jun 12, 2023
CriticalCertain HP Enterprise LaserJet and HP LaserJet Managed printers - Potential information disclosure
HPSBPI03838
CVE-2023-1707
Apr 03, 2023Jun 12, 2023
HighIntel 2023.1 IPU – BIOS February 2023 Security Updates
HPSBHF03834
CVE-2022-26343, CVE-2022-32231, CVE-2022-26837, CVE-2022-30704, CVE-2022-38090
Feb 14, 2023Jun 20, 2023
HighAMI UEFI Firmware June 2023 Security Update (TOCTOU)
HPSBHF03850
CVE-2023-26299
Jun 20, 2023Jun 20, 2023
HighCertain HP LaserJet Pro Print Products – Potential Buffer Overflow and/or Denial of Service
HPSBPI03852
CVE-2023-35176
Jun 22, 2023Jun 22, 2023
HighCertain HP LaserJet Pro Print Products - Potential Buffer Overflow
HPSBPI03853
CVE-2023-35177
Jun 22, 2023Jun 22, 2023
HighCertain HP LaserJet Pro Print Products - Potential Remote Code Execution, Information Disclosure
HPSBPI03851
CVE-2023-35175
Jun 22, 2023Jun 22, 2023
HighCertain HP LaserJet Pro Print Products - Potential Buffer Overflow
HPSBPI03854
CVE-2023-35178
Jun 22, 2023Jun 22, 2023
MediumVVX 410 / VVX 411 - MULTIPLE VULNERABILITIESดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยJun 27, 2023Jun 27, 2023
MediumCertain HP Print Products, Digital Sending products - Potential denial of service vulnerability
HPSBPI03808
CVE-2022-0778
Aug 30, 2022Jun 28, 2023
HighCertain HP ENVY, LaserJet, OfficeJet, PageWide Pro Print Products - Potential Buffer Overflow, Remote Code Execution
HPSBPI03840
CVE-2023-27972
Apr 06, 2023Jul 19, 2023
HighCertain HP ENVY, LaserJet, OfficeJet, PageWide Pro print products - Potential Buffer Overflow, Elevation of Privilege
HPSBPI03839
CVE-2023-27971
Apr 06, 2023Jul 19, 2023
HighCertain HP LaserJet Pro print products - Potential elevation of privilege and/or information disclosure
HPSBPI03855
CVE-2023-26301
Jul 20, 2023Jul 20, 2023
HighHP Security Manager and Web Jetadmin - Potential remote code execution
HPSBPI03856
CVE-2022-29143, CVE-2021-1636
Jul 20, 2023Jul 20, 2023
HighCertain HP and Samsung printer software - Potential elevation of privileges
HPSBPI03857
CVE-2022-4894
Aug 02, 2023Aug 02, 2023
HighIntel® Unite® Hub Software August 2023 Security Update
HPSBHF03861
CVE-2023-25773
Aug 08, 2023Aug 08, 2023
---Poly Systems - Microsoft Azure Active Directory Privilege Escalation Impactดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยAug 14, 2023Aug 14, 2023
HighAMD Client UEFI Firmware May 2023 Security Update
HPSBHF03846
CVE-2020-12930, CVE-2020-12931, CVE-2021-26354, CVE-2021-26371, CVE-2021-26391, CVE-2021-26392, CVE-2021-46773, CVE-2021-46756, CVE-2021-46753, CVE-2021-46754, CVE-2021-26365, CVE-2021-26356, CVE-2021-26393, CVE-2021-26406, CVE-2021-46749, CVE-2021-46755, CVE-2021-46792, CVE-2021-46794, CVE-2021-46765, CVE-2021-46759
May 09, 2023Sep 21, 2023
MediumDMA – Improper Neutralization of Special Elements Used in an OS Commandดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัย
CVE-2023-28880
Sep 11, 2023Sep 25, 2023
HighHP LIFE Android Mobile – Potential Escalation of Privilege, Information Disclosure
HPSBGN03870
CVE-2023-5365
Oct 06, 2023Oct 06, 2023
MediumCertain HP Displays - Theft Deterrence
HPSBHF03871
CVE-2023-5449
Oct 12, 2023Oct 13, 2023
MediumHP ThinUpdate - Improper Certificate Validation
HPSBHF03872 Rev. 1
CVE-2023-4499
Oct 13, 2023Oct 13, 2023
HighHP t430 and t638 Thin Clients - Firmware Tampering Vulnerability
HPSBHF03873
CVE-2023-5409
Oct 13, 2023Oct 13, 2023
HighIntel 2023.2 IPU – BIOS May 2023 Security Update
HPSBHF03847
CVE-2022-33894, CVE-2022-38087
May 09, 2023Oct 16, 2023
HighCertain HP PC products - BIOS Password Unlock
HPSBHF03874
CVE-2023-26300
Oct 17, 2023Oct 17, 2023
HighIntel 2023.3 IPU – BIOS August 2023 Security Updates
HPSBHF03859
CVE-2022-37343, CVE-2022-44611, CVE-2022-40982, CVE-2022-38083, CVE-2022-27879, CVE-2022-43505
Aug 08, 2023Oct 17, 2023
CriticalHP Device Manager Security Updates
HPSBHF03876
CVE-2023-21930, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-3823, CVE-2023-3824, CVE-2023-3247, CVE-2023-4807, CVE-2023-3817, CVE-2023-3446, CVE-2023-2975, CVE-2023-2650, CVE-2023-1255, CVE-2023-0466, CVE-2023-0465, CVE-2023-0464, CVE-2023-4304, CVE-2020-10683, CVE-2018-1000632, CVE-2014-0114, CVE-2019-10086, CVE-2020-9548, CVE-2020-9547, CVE-2020-9546, CVE-2020-8840, CVE-2019-20330, CVE-2019-17531, CVE-2019-17267, CVE-2019-16943, CVE-2019-16942, CVE-2019-16335, CVE-2019-14893, CVE-2019-14892, CVE-2019-14540, CVE-2019-14379, CVE-2018-7489, CVE-2018-19362, CVE-2018-19361, CVE-2018-19360, CVE-2018-14721, CVE-2018-14720, CVE-2018-14719, CVE-2018-14718, CVE-2018-11307, CVE-2017-17485, CVE-2022-42003, CVE-2021-20190, CVE-2020-36518, CVE-2020-36189, CVE-2020-36188, CVE-2020-36187, CVE-2020-36186, CVE-2020-36185, CVE-2020-36184, CVE-2020-36183, CVE-2020-36182, CVE-2020-36181, CVE-2020-36180, CVE-2020-36179, CVE-2020-35728, CVE-2020-35491, CVE-2020-35490, CVE-2020-25649, CVE-2020-24750, CVE-2020-24616, CVE-2020-14195, CVE-2020-14062, CVE-2020-14061, CVE-2020-14060, CVE-2020-11620, CVE-2020-11619, CVE-2020-11113, CVE-2020-11112, CVE-2020-11111, CVE-2020-10969, CVE-2020-10968, CVE-2020-10673, CVE-2020-10672, CVE-2020-10650, CVE-2019-14439, CVE-2019-12086, CVE-2018-5968, CVE-2018-12023, CVE-2018-12022
Oct 20, 2023Oct 20, 2023
HighPotential Escalation of Privilege in HP Factory Preinstalled Windows 10 20H2 Images
HPSBHF03830
CVE-2022-38396
Feb 02, 2023Oct 24, 2023
HighHP Print and Scan Doctor for Windows - Potential Escalation of Privilege
HPSBHF03875
CVE-2023-5671
Oct 24, 2023Oct 24, 2023
HighNVIDIA GPU Display Driver June 2023 Security Updates
HPSBHF03867
CVE-2022-34671, CVE‑2023‑25515
Sep 11, 2023Oct 25, 2023
HighHP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Image Assistant, and HP Thunderbolt Dock G2 Firmware – Potential Buffer Overflow, Elevation of Privilege
HSPBHF03848 Rev. 2
CVE-2023-32673, CVE-2023-32674, CVE-2023-5739
May 11, 2023Oct 30, 2023
HighIntel 2023.3 IPU – Chipset Firmware August 2023 Security Update
HPSBHF03860
CVE-2022-36392, CVE-2022-38102, CVE-2022-29871
Aug 08, 2023Oct 30, 2023
MediumAMD Client UEFI DXE Driver Memory Leaks September 2023 Security Update
HPSBHF03864
CVE-2023-20594, CVE-2023-20597
Sep 21, 2023Nov 03, 2023
HighAMD Client UEFI Firmware August 2023 Security Update
HPSBHF03863
CVE-2023-20555
Aug 08, 2023Nov 03, 2023
MediumIntel Chipset Device Software November 2023 Security Update
HPSBHF03880
CVE-2023-28388
Nov 20, 2023Nov 20, 2023
HighAMD Ryzen Master™ SDK August 2023 Security Update
HPSBHF03868
CVE-2023-20564, CVE-2023-20560
Nov 20, 2023Nov 20, 2023
HighIntel Connectivity Performance Suite November 2023 Security Update
HPSBHF03883
CVE-2023-32279
Nov 20, 2023Nov 20, 2023
HighIntel® PROSet/Wireless WiFi and Killer™ WiFi August 2023 Security Update
HPSBHF03858
CVE-2022-27635, CVE-2022-46329, CVE-2022-40964, CVE-2022-36351, CVE-2022-38076
Aug 08, 2023Nov 20, 2023
MediumIntel Extreme Tuning Utility (XTU) November 2023 Security Update
HPSBHF03886
CVE-2023-34350
Nov 20, 2023Nov 20, 2023
MediumIntel Graphics Drivers November 2023 Security Update
HPSBHF03879
CVE-2023-29165, CVE-2023-27305, CVE-2023-25952
Nov 20, 2023Nov 20, 2023
MediumAMD Graphics Driver November 2023 Security Update
HPSBHF03885
CVE-2023-20568, CVE-2023-20567, CVE-2023-31320, CVE-2021-46748
Nov 21, 2023Nov 21, 2023
MediumCertain HP OfficeJet Pro Printers – Potential Denial of Service
HPSBPI03894
CVE-2023-4694
Dec 14, 2023Dec 14, 2023
HighIntel® Virtual RAID on CPU (VROC) August 2023 Security Updates
HPSBHF03862
CVE-2022-45112
Nov 20, 2023Jan 03, 2024
MediumIntel Dynamic Tuning Technology Software August 2023 Security Update
HPSBHF03877
CVE-2022-29470
Nov 06, 2023Jan 04, 2024
HighHP PC BIOS September 2023 Security Updates for OpenSSL
HPSBHF03866
CVE-2022-0778, CVE-2021-23840, CVE-2020-1967, CVE-2021-23841, CVE-2020-1971
Sep 05, 2023Jan 05, 2024
MediumAMD Client UEFI Firmware Return Address Security Update
HPSBHF03890
CVE-2023-20569
Dec 07, 2023Jan 05, 2024
HighAMD Client UEFI Firmware November 2023 Security Update
HPSBHF03892
CVE-2022-23821, CVE-2023-20571, CVE-2023-20563, CVE-2023-20565, CVE-2023-20533, CVE-2022-23820, CVE-2021-46774, CVE-2023-20521, CVE-2021-46758
Jan 08, 2024Jan 08, 2024
HighUC Software - Use of Insufficiently Random Values
HPSBPY03896
CVE-2023-4462
Jan 08, 2024Jan 09, 2024
MediumUC Software – Unverified Password Change
HPSBPY03899
CVE-2023-4465
Jan 09, 2024Jan 09, 2024
MediumUC Software - Missing Authorization
HPSBPY03902
CVE-2023-4468
Jan 09, 2024Jan 09, 2024
MediumUC Software - Hidden Functionality
HPSBPY03901
CVE-2023-4467
Jan 09, 2024Jan 09, 2024
HighUC Software - Improper Input Validation
HPSBPY03897
CVE-2023-4463
Jan 09, 2024Jan 09, 2024
MediumIntel 2023.4 IPU – BIOS November 2023 Security Update
HPSBHF03891
CVE-2023-25756, CVE-2023-22329
Dec 11, 2023Jan 09, 2024
MediumIntel Optane™ SSD Firmware November 2023 Security Update
HPSBHF03882
CVE-2023-24587, CVE-2023-27519, CVE-2023-27879, CVE-2023-27306, CVE-2023-24588
Nov 20, 2023Jan 10, 2024
MediumIntel Rapid Storage Technology Software November 2023 Security Update
HPSBHF03884
CVE-2023-39230
Nov 20, 2023Jan 11, 2024
HighNVIDIA® GPU Display Driver October 2023 Security Update
HPSBHF03903
CVE-2023-31027, CVE-2023-31017, CVE-2023-31019, CVE-2023-31016, CVE-2023-31020, CVE-2023-31022, CVE-2023-31023
Jan 12, 2024Jan 15, 2024
CriticalQualcomm WLAN October 2023 Security Update
HPSBHF03908
CVE-2023-33028, CVE-2023-33026, CVE-2023-33027
Jan 24, 2024Jan 24, 2024
CriticalHP ThinPro 8.0 SP 7 Security Updates
HPSBHF03905
CVE-2022-28734, CVE-2022-28733, CVE-2022-28735, CVE-2022-28736, CVE-2022-28737, CVE-2022-3775, CVE-2021-3697, CVE-2021-3696, CVE-2021-3695, CVE-2021-3981, CVE-2022-21894, CVE-2023-21912, CVE-2023-21980, CVE-2023-21946, CVE-2023-21929, CVE-2023-21955, CVE-2023-21976, CVE-2023-21966, CVE-2023-21953, CVE-2023-21933, CVE-2023-21945, CVE-2023-21911, CVE-2023-21919, CVE-2023-21977, CVE-2023-21920, CVE-2023-21972, CVE-2023-21982, CVE-2023-21962, CVE-2023-21935, CVE-2023-21940, CVE-2023-21947, CVE-2023-28205, CVE-2023-25358, CVE-2023-27954, CVE-2022-0108, CVE-2023-27932, CVE-2022-0670, CVE-2022-3650, CVE-2022-3854, CVE-2022-3979, CVE-2023-1999, CVE-2023-24805, CVE-2023-28642, CVE-2023-27561, CVE-2023-25809, CVE-2023-1579, CVE-2023-25584, CVE-2023-1972, CVE-2023-25588, CVE-2023-25585, CVE-2023-31484, CVE-2023-2650, CVE-2023-1255, CVE-2023-32233, CVE-2023-31436, CVE-2023-1380, CVE-2023-30456, CVE-2023-2612, CVE-2023-32324, CVE-2023-1981, CVE-2023-2283, CVE-2023-1667, CVE-2023-24329, CVE-2020-11080, CVE-2023-2610, CVE-2023-2426, CVE-2023-2609, CVE-2023-32681, CVE-2023-32067, CVE-2023-31130, CVE-2023-32643, CVE-2023-29499, CVE-2023-32636, CVE-2023-32665, CVE-2023-32611, CVE-2023-2603, CVE-2023-2602, CVE-2023-3138, CVE-2023-2828, CVE-2023-2911, CVE-2023-36664
Jan 26, 2024Jan 26, 2024
HighAMI UEFI Firmware January 2024 EDK II Reference Vulnerabilities
HPSBHF03909
CVE-2022-36763, CVE-2022-36764, CVE-2022-36765
Jan 26, 2024Jan 26, 2024
---HP Device Manager Vulnerability Update (5.0.12)
HPSBHF03904
CVE-2023-31122, CVE-2023-43622, CVE-2023-45802, CVE-2023-5363, CVE-2023-22081, CVE-2021-36090, CVE-2012-2098, CVE-2022-31197, CVE-2022-41946, CVE-2023-39417, CVE-2023-5869, CVE-2021-32027, CVE-2022-1552, CVE-2021-23214, CVE-2022-2625, CVE-2023-2454, CVE-2021-3677, CVE-2021-32028, CVE-2021-32029, CVE-2021-23222, CVE-2023-2455, CVE-2021-3393, CVE-2023-5868, CVE-2022-41862, CVE-2023-5870, CVE-2020-25638
Jan 26, 2024Jan 26, 2024
HighUC Software - Improper Neutralization of Special Elements Used in an OS Command
HPSBPY03898
CVE-2023-4464
Jan 09, 2024Feb 09, 2024
HighIntel Thunderbolt DCH Drivers for Windows February 2024 Security Updates
HPSBHF03910
CVE-2023-22293, CVE-2023-25777, CVE-2023-22342, CVE-2023-25779, CVE-2023-24542, CVE-2023-22390, CVE-2023-24481, CVE-2023-24589, CVE-2023-22848, CVE-2023-25769, CVE-2023-26585, CVE-2023-27308, CVE-2023-24463, CVE-2023-27301, CVE-2023-27307, CVE-2023-27300, CVE-2023-26592, CVE-2023-27303, CVE-2023-26596, CVE-2023-26591
Feb 13, 2024Feb 13, 2024
MediumIntel Extreme Tuning Utility (XTU) February 2024 Security Update
HPSBHF03913
CVE-2023-32647, CVE-2023-28407, CVE-2023-38561
Feb 13, 2024Feb 13, 2024
MediumPhysical bypass of certain HP TamperLock features
HPSBHF03907
CVE-2022-48219, CVE-2022-48220
Feb 13, 2024Feb 13, 2024
MediumIntel Virtual RAID on CPU (VROC) February 2024 Security Update
HPSBHF03912
CVE-2023-31271, CVE-2023-32646, CVE-2023-34315, CVE-2023-35003
Feb 13, 2024Feb 13, 2024
HighIntel® PROSet/Wireless and Killer™ Wi-Fi Software February 2024 Security Update
HPSBHF03881
CVE-2023-33875, CVE-2023-28374, CVE-2023-28720, CVE-2023-25951, CVE-2023-32642, CVE-2023-34983, CVE-2023-35061, CVE-2023-32651, CVE-2023-32644, CVE-2023-26586
Feb 13, 2024Feb 13, 2024
MediumIntel Unite Software February 2024 Security Update
HPSBHF03914
CVE-2023-40161
Feb 13, 2024Feb 13, 2024
HighHP Workstation BIOS Arbitrary Write Security Update
HPSBHF03915
CVE-2023-6138
Feb 13, 2024Feb 13, 2024
MediumIntel Thunderbolt Controller February 2024 Security Update
HPSBHF03911
CVE-2023-28396
Feb 13, 2024Feb 13, 2024
---UC SOFTWARE - IMPROPER NEUTRALIZATION OF INPUT DURING WEB PAGE GENERATION & CROSS-SITE REQUEST FORGERYดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัย
CriticalBASH SHELL ARBITRARY CODE EXECUTION ON VARIOUS POLYCOM PRODUCTSดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยดูที่เก็บถาวรของข้อมูลด้านความปลอดภัยOct 24, 2014
MediumCertain HP Enterprise LaserJet, LaserJet Managed printers - Potential denial of service, potential Cross Site Scripting (XSS)
HPSBPI03869
CVE-2021-41182 , CVE-2021-41183, CVE-2021-41184, CVE-2023-5113
Oct 04, 2023
ประเทศ/ภูมิภาค: