ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขซีเรียลสําหรับ PC เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมจาก HP

ผลิตภัณฑ์ของ HP ทุกเครื่องมีหมายเลขระบุไม่ซ้ำกันซึ่งเรียกว่าหมายเลขซีเรียล ให้อ้างอิงหมายเลขเหล่านี้เมื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า ค้นหาไดรเวอร์และเอกสารการสนับสนุน การซ่อมบํารุงผลิตภัณฑ์ หรือในการระบุสถานะการรับประกัน

หมายเหตุ:

ชื่อและหมายเลขที่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์อาจไม่เพียงพอสําหรับขอรับบริการได้อย่างเหมาะสม ชื่อหรือหมายเลขเหล่านี้มักจะบอกถึงซีรีส์ของผลิตภัณฑ์หลายรุ่นที่คล้ายกัน แต่มีตัวเลือกและส่วนประกอบที่ต่างกัน

นอกจากนี้ ชื่อและหมายเลขด้านหน้าของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ HP หรือเพื่อยืนยันสถานะการรับประกันของคุณคือ ค้นหาชื่อผลิตภัณฑ์และหมายเลขรุ่นของคุณ (หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์หรือ P/N บนป้ายฉลาก) และหมายเลขประจําเครื่อง (หรือ Serial NO, S/N หรือ SN บนป้ายฉลาก)

  • ชื่อผลิตภัณฑ์และหมายเลขรุ่น (หรือ Product NO หรือ P/N บนป้ายฉลาก): ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณในซีรีส์ (เช่น HP Spectre Folio - 13-ak0001na) ใช้ข้อมูลนี้เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์และแอปที่ถูกต้องหรือค้นหาเอกสารการสนับสนุน

  • หมายเลขซีเรียล (หรือ Serial NO, S/N หรือ SN ที่ป้ายฉลาก): ระบุผลิตภัณฑ์ HP ที่เฉพาะเจาะจงของคุณ ใช้หมายเลขนี้เพื่อขอรับบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ ค้นหาสถานะการรับประกัน หรือทำงานกับฝ่ายบริการลูกค้าของ HPประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย