hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer – Datorn startar om oväntat (Windows 10)

Om Windows startar om utan förvarning eller när du försöker stänga av det använder du det här dokumentet för att lösa problemet.

Om datorn startar om oväntat men inte startar Windows går du till HP-datorer – Datorn startar inte (Windows 10, 8).

Anm:

Utöver stegen i den här artikeln kan uppdatering av grafikkortets drivrutiner lösa många av de problem som gör att datorn startar om. Mer information finns i HP-datorer – Hämta eller uppdatera programvara och drivrutiner för HP-datorer.

Windows startar om utan någon uppenbar orsak

Lös problemet med att Windows startar om oväntat genom att följa anvisningarna i det här avsnittet.

Inaktivera alternativet för automatisk omstart för att visa felmeddelanden

Fel kan inträffa men visas inte med Automatisk omstart aktiverat. Inaktivera det här alternativet så att datorn visar felmeddelandet istället för att starta om. Du kanske kan använda den information som visas i felmeddelandet för att lösa problemet.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Visa avancerade systeminställningar.

 2. I avsnittet Start och återställning klickar du på Inställningar.

 3. Ta bort bockmarkeringen bredvid Automatisk omstart och klicka sedan på OK.

  Placering av kryssrutan Starta om automatiskt
 4. Starta om datorn.

Datorn startar nu inte längre om automatiskt när ett problem inträffar. Istället visas en blåskärm med användbar information. Du kan söka efter en lösning med hjälp av texten om felet.

Leta efter fel på maskinvara

Maskinvaruproblem kan orsaka oväntade resultat.

Mer information finns i HP-datorer – Testa med avseende på maskinvarufel

Uppdatera BIOS för att lösa oväntade omstarter i Windows

En BIOS-uppdatering kan lösa oväntade omstarter. Välj någon av följande metoder för att söka efter och hämta en BIOS-uppdatering.

Kontrollera om det finns en BIOS-uppdatering med HP Support Assistant

Använd HP Support Assistant för att söka efter och installera en BIOS-uppdatering på datorn. HP Support Assistant kan uppdatera datorn automatiskt när en ny BIOS-uppdatering blir tillgänglig. HP-datorer med Windows levereras med HP Support Assistant (HPSA) installerad.

 1. I Windows söker du efter och öppnar HP Support Assistant.

  Anm:

  Om appen inte är installerad på datorn går du till HP Support Assistant för att hämta den senaste versionen.

 2. På fliken Mina enheter eller Min bärbara dator väljer du Uppdateringar är tillgängliga i avsnittet Programvara och drivrutiner.

  Fliken Min bärbara dator
 3. Om en ny BIOS-uppdatering är tillgänglig markerar du kryssrutan bredvid BIOS-uppdateringen och eventuella övriga uppdateringar som du vill installera och klickar sedan på Hämta och installera.

Ladda ned och installera den senaste versionen av BIOS från HP

Hämta BIOS-uppdateringen från HP:s webbplats.

 1. Om sidan Låt oss identifiera produkten för att komma igång visas klickar du på Bärbar dator eller Stationär dator.

 2. Skriv modellnamnet på din dator från HP eller Compaq i sökfältet och klicka sedan på Skicka.

  Skriv Stationär Pavilion HPE h8-1360t-dator och klicka sedan på Skicka.

 3. Om en webbsida med Matchande produkter öppnas väljer du ditt modellnummer från listan.

 4. Klicka på Ändra i operativsystemsavsnittet.

  Ändra datorns operativsystem
 5. Använd listmenyerna för att välja det operativsystem som medföljde datorn. Klicka sedan på Ändra igen.

  Välj datorns operativsystem
 6. Om kategorin BIOS finns med i listan klickar du på plustecknet + för att expandera kategorin.

  Varning - risk för personskada:

  Läs avsnittet Information för att bekräfta att BIOS-uppdateringen är nyare än den installerade och att den gäller din dator. Om du installerar fel BIOS kan det leda till att datorn slutar att fungera.

  Anm:

  Flera BIOS-uppdateringar kan vara tillgängliga för olika moderkorts- eller systemkortsnamn. Om så är fallet identifierar du kortet som är installerat på datorn. Öppna HP Support Assistant och klicka sedan på fliken Specifikationer. I avsnittet Allmänna specifikationer anges systemkortsinformationen.

  Anm:

  För närvarande har HP ingen BIOS-uppdatering för din dator om du inte ser någon.

  Expandera BIOS-alternativ
 7. När du har hittat en BIOS-uppdatering klickar du på Hämta och väljer sedan Använda HP Download and Install Assistant eller Endast hämtning. Klicka på Nästa och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Uppdatera BIOS med HP Image Assistant (endast kommersiella datorer)

För arbetsdatorer använder du verktyget HP Image Assistant för att hålla BIOS uppdaterat.

 1. Gå till HP Image Assistant (HPIA) och hämta och installera den senaste versionen från kolumnen SoftPaq.

 2. I Utforskaren navigerar du till HPImageAssistant.exe och öppnar filen.

 3. Klicka på fliken Download SoftPaqs (Hämta SoftPaqs).

 4. I Step 1 Create My Poducts List (Steg 1 Skapa lista över mina produkter) klickar du på Create (Skapa) för att öppna fönstret Edit My Products List (Redigera lista över mina produkter).

 5. Klicka på listmenyn för Select operating system (Välj operativsystem) och välj ditt operativsystem.

 6. Välj produkten i listan HP Product Catalog (HP-produktkatalog) eller använd rutan Search (Sök) och sök efter produkten med produktens namn och nummer.

  Du kan söka efter EliteBook eller 800.

 7. Klicka på Verkställ.

 8. I Step 2 Select from My Poducts List (Steg 2 Välj från lista över mina produkter) väljer du en eller flera datorer.

 9. I Step 3 Get SoftPaqs (Steg 3 Hämta SoftPaqs) klickar du på Analyze (Analysera) och väntar sedan medan HPIA hämtar bildkonfigurationen från HP.

  På fliken Available SoftPaqs (Tillgängliga SoftPaqs) visas de SoftPaqs som är tillgängliga för de valda datorerna.

 10. Klicka på listmenyn Select Components to Download/Apply (Välj komponenter att hämta/verkställa) och välj sedan BIOS-komponenten.

  Om BIOS-alternativet inte är tillgängligt är BIOS uppdaterat.

 11. Klicka på Download (Ladda ned).

 12. Välj Download and extract SoftPaqs (Ladda ned och extrahera SoftPaqs) och klicka sedan på Start.

Utföra en systemåterställning för att lösa problem i Windows

Om problemet uppstod nyligen löser du problemet genom att återställa datorn till en punkt innan problemet uppstod.

Mer information finns i HP-datorer – Använda Microsoft Systemåterställning.

Utföra en Windows 10-systemåterställning

Om problemet kvarstår återställer du datorn till ursprungskonfigurationen.

Microsoft tillhandahåller en återställningsfunktion som reparerar datorn genom att installera om operativsystemet. Kontrollera att du säkerhetskopierar alla viktiga filer innan du använder det här alternativet.

Gå till HP-datorer – Återställa datorn för mer information.

Windows startar om efter en Windows-uppdatering

Avinstallera den senaste uppdateringen om omstarter inträffar efter en Windows-uppdatering eller en automatisk uppdatering.

Avinstallera den senaste uppdateringen av Windows 10

Avinstallera den senaste uppdateringen av Windows 10 från Windows Update.

 1. Sök efter och öppna Felsökningsinställningar i Windows.

 2. Klicka på Windows UpdateKör felsökaren.

  Verktyget genomsöker datorn.

  Kör felsökaren i Windows Update
 3. Följ anvisningarna på skärmen och gör eventuella föreslagna ändringar. Stäng felsökaren när du är klar.

  Fortsätt med nästa steg om felet kvarstår.

 4. Sök efter och öppna Visa uppdateringshistorik i Windows.

 5. Klicka på Avinstallera uppdateringar.

 6. Välj den senaste uppdateringen och klicka sedan på Avinstallera.

  Om problemet kvarstår upprepar du de här stegen med äldre uppdateringar tills problemet är löst.

  Avinstallera alternativet överst i listan över uppdateringar

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...