hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP stationära datorer – Minska värmen inuti datorn för att förhindra överhettning

När temperaturen inuti datorn stiger över 35 ºC ökar risken för att viktiga interna komponenter skadas.

Du kan förhindra överhettning genom att se till att det finns tillräcklig ventilation runt datorn, att fläktens ventilationsöppningar rengörs regelbundet, att datorn står i en sval miljö och BIOS är uppdaterat.

Du kan uppleva följande problem när datorn överhettas:

 • När du tryckt på strömbrytaren hänger sig datorn på en svart skärm och Windows startar inte, eller så startar Windows men svarar inte.

 • Grundläggande uppgifter eller program tar längre tid än vanligt att utföra.

 • Windows svarar inte, startar om plötsligt eller visar ett felmeddelande under användning.

 • Spel låser sig och reagerar inte på kommandon.

 • Fläktar inne i datorn har högre ljudnivå då de börjar snurra fortare för att ta bort överskottsvärme.

 • Mus och tangentbord slutar svara.

Det finns många anledningar till att datorn kan överhettas, men den vanligaste orsaken är att det samlats damm på fläktarna som kan stänga in värmen. Minska värmen inuti datorn för att förhindra skador på de interna komponenterna.

Öka effektiviteten för att minska värmen

Datorn arbetar hårdare och genererar mer värme när flera program är öppna samtidigt eller när du spelar grafikintensiva videospel.

Använd följande tips för att förbättra datorns effektivitet.

 • Ändra vilka program som körs när Windows startar med hjälp Start i Aktivitetshanteraren.

 • Stäng programmen när du är klar med dem.

 • Stäng webbläsaren när du inte använder den.

 • Sänk spelupplösningen och minska grafikinställningarna om datorn blir varmare än normalt när du spelar.

Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Låt datorn svalna

Avlägsna sidopanelen för att kontrollera om detta löser överhettningsproblemet.

Varning - risk för maskinskada:

Kanterna på metallpanelerna kan vara vassa. Se till att du inte kommer i kontakt med någon metallkant inuti datorn.

 1. Stäng av datorn och dra ut nätsladden.

 2. Flytta alla föremål i närheten av datorn.

 3. Lossa eller ta bort skruvarna på sidopanelen vid behov.

  Anm:

  Datorns sidopanel kan vara fäst på olika sätt, men skruvens placering bör vara densamma.

  Exempel på placering av en skruv i datorns sidopanel.
 4. Skjut sidopanelen tillbaka och bort från datorn och lägg den sedan åt sidan.

  Varning - risk för maskinskada:

  Undvik elektriska stötar eller skador på datorn genom att inte röra vid någon av komponenterna inuti datorn, inte ens när datorn är avstängd.

 5. Anslut elsladden igen, slå på datorn och vänta i fem till tio minuter.

 6. När sidopanelen har tagits bort öppnar du det program som orsakade problemet.

  • Om fläktproblemet upphör beror det antagligen på att datorn överhettas. Kontrollera fläktarna inuti datorn för att se till att de fungerar som förväntat.

  • Om fläktproblemet inte upphör kan det vara programvaran som orsakar problemet med fläkten istället för att datorn överhettas. Avinstallera och installera om programmet och kontrollera sedan att det är uppdaterat. Om problemet kvarstår kontaktar du programvarutillverkaren för mer information.

Kontrollera att den stationära datorns fläktar fungerar korrekt

Inspektera fläktarna inuti datorn för att se till att de fungerar som förväntat.

Varning - risk för personskada:

Om en fläkt inte fungerar korrekt ska du sluta använda datorn. Om datorn utsätts för kontinuerligt höga temperaturer kan de invändiga komponenterna skadas.

 1. Starta datorn.

 2. Lokalisera fläktarna i datorhöljet. Platserna kan variera beroende på datormodell.

  Varning - risk för personskada:

  Du kan använda en ficklampa för att göra det lättare att hitta fläktarna, men undvik att använda ficklampan inne i datorn för att förhindra skador på de invändiga delarna.

  Hitta fläktar på stationära HP- och Slimline-datorer

  Bildtext

  Fläkttyp

  1

  Strömförsörjningsfläkt

  2

  Grafikkortsfläkt

  3

  Processorfläkt

  4

  Strömförsörjningsfläktventil

  5

  Höljesfläktventil

  6

  Höljesfläkt

 3. Observera fläktar som eventuellt inte fungerar eller avger starka ljud.

Rengöra den stationära datorns ventilationsöppningar

Rengör den stationära datorns luftventiler för att ta bort damm och skräp som kan ha ansamlats i och runt lufthålen med tiden. Damm och skräp kan hindra luftflödet och göra att fläktarna arbetar hårdare än normalt för att ta bort värmen.

 1. Stäng av datorn, koppla bort nätsladden och kablar och vänta sedan tills datorn har svalnat.

 2. Använd en dammsugare för att rengöra alla utvändiga ventilationsöppningar, i synnerhet kring strömförsörjningens öppning.

  Varning - risk för personskada:

  För att undvika skador på de invändiga komponenterna ska du inte använda dammsugaren inuti i datorn.

  Letar reda på ventilationsöppningarna på baksidan av datorn
 3. Avlägsna sidopanelen från datorn.

  Avlägsnar sidopanelen från en stationär dator
 4. Använd tryckluftssprej för att rengöra fläktarna och komponenterna inuti datorn.

 5. Sätt tillbaka sidopanelen, anslut strömkabeln och slå sedan på datorn.

Kontrollera att det finns tillräcklig ventilation för datorn

För att minska risken för problem med överhettning kontrollerar du att fläktarna på din dator har ordentlig ventilation. Ordentlig ventilation för systemet är viktigt för att datorn ska fungera korrekt.

Följ de här riktlinjerna för att säkerställa tillräcklig ventilation:

 • Datorn ska stå upprätt på ett stadigt underlag.

 • Ha minst 15,25 cm utrymme runt varje ventil.

 • Om datorn används på höga höjder, över 1 500 meter, bör du vara extra noga med att hålla datorn väl kyld. När du flyttar datorn till en högre höjd minskar temperaturen inne i datorn med cirka 1 ºC för varje 300 m höjd.

Uppdatera datorn med HP Support Assistant

Använd HP Support Assistant för att söka efter och installera uppdateringar, däribland BIOS-uppdateringar, till din dator med Windows.

 1. I Windows söker du efter och öppnar HP Support Assistant eller klickar på appikonen i aktivitetsfältet.

  Om appen inte är installerad på datorn kan du hämta den senaste versionen från webbplatsen för HP Support Assistant.

 2. På fliken Min instrumentpanel söker du efter din dator och klickar sedan på Uppdateringar.

 3. Vänta medan HP Support Assistant analyserar systemet.

 4. När analysen har slutförts ska du välja de listade uppdateringarna, hämta och installera uppdateringarna och sedan följa anvisningarna på skärmen.

 5. Starta om datorn om du uppmanas till det och stäng sedan verktyget.

Byta ut värmemassan på processorn

Värmemassa kan torka ut och spricka med tiden, vilket leder till att fläktarna inuti datorn måste arbeta hårdare och skapar extra belastning på processorn. Byt ut värmemassan mellan kylflänsen och processorn för att hjälpa datorn att upprätthålla optimal temperatur på insidan.

 1. Stäng av datorn, koppla bort strömsladden och alla kablar och vänta sedan tills komponenterna har svalnat.

 2. Du behöver följande:

  • Värmemassa

  • En platt eller TR15 skruvmejsel

  • Bomullspinnar eller microfiber-duk

  • Ett armband för elektrostatisk urladdning (ESD) eller en ledande skumgummidyna för effektiv jordning

  • Rengöringslösning, t.ex. isopropylalkohol eller rengöringsmedel för värmemassa

   Varning - risk för personskada:

   Undvik att använda vanlig 70 % tvättsprit eftersom det kan orsaka korrosion och skada invändiga delar.

 3. Koppla bort strömsladden och alla kablar från datorn.

 4. Skjut tillbaka sidopanelen och bort från datorn och lägg den sedan åt sidan.

  Varning - risk för maskinskada:

  Kanterna på metallpanelerna kan vara vassa. Se till att du inte kommer i kontakt med någon metallkant inuti datorn.

 5. Lägg den stationära datorn försiktigt på sidan så att moderkortet är parallellt med arbetsytan.

 6. Jorda dig själv för att avlägsna all ansamlad elektrostatisk laddning innan du når insidan av datorn.

  Varning - risk för personskada:

  Produkten innehåller komponenter som kan ta skada av statisk elektricitet. HP rekommenderar att du använder ett antistatiskt armband, arbetar på ett golv utan matta och använder en skumplastduk som leder bort statisk elektricitet för att minska risken för skador till följd av elektrostatisk urladdning (ESD).

 7. Koppla bort processorfläktens strömkabel från moderkortet.

  Kopplar bort processorfläktens strömkabel från moderkortet
 8. Ta bort de fyra skruvarna runt processorfläkten i ett stjärnmönster (i stället för medurs) för att undvika att utsätta moderkortet för onödiga påfrestningar.

  Tar bort de fyra skruvarna i ett stjärnmönster
 9. Dra fläkten uppåt och bort från moderkortet och lägg den sedan på en plan yta med fläkten vänd nedåt.

 10. Fukta en bomullspinne eller microfiber-duk med rengöringsvätskan, t.ex. isopropylalkohol.

  Fuktar en microfiber-duk med rengöringslösning
 11. Hitta på värmemassan på processorn.

  Hittar värmemassan på processorn

  Bildtext

  Beskrivning

  1

  Kylfläns

  2

  Processor

 12. Rengör processorns yta försiktigt tills all värmemassa är avlägsnad.

  Varning - risk för personskada:

  Ta inte bort processorns chip från dess uttag. Det finns ömtåliga stift som lätt kan skadas.

  Rengöra all värmemassa från processorn
 13. Rengör kylflänsens yta tills all värmemassa är avlägsnad.

  Rengöra all värmemassa från kylflänsen
 14. Kontrollera om det finns värmemassa på kylflänsens och processorns kanter och avlägsna sedan eventuell massa du upptäcker.

 15. Applicera en värmemassa i storlek som en ärta i mitten av processorn.

  Applicera en värmemassa i storlek som en ärta
 16. Centrera kylflänsen ovanpå processorn och rikta sedan in skruvarna med de matchande hålen på moderkortet.

  Centrera kylflänsen ovanpå processorn
 17. Skruva fast skruvarna i ett stjärnmönster tills motstånd uppstår.

  Varning - risk för personskada:

  Dra inte åt skruvarna för hårt. Alltför stort tryck kan skada processoruttaget och leda till att moderkortet spricker.

  Skruva fast kylflänsen på plats
 18. Återanslut fläktens strömkabel i dess uttag på moderkortet.

 19. Sätt tillbaka och lås sidopanelen på datorn.

 20. Återanslut strömsladden och slå sedan på datorn.

Test av maskinvarufel

Överhettning kan orsakas av olika typer av maskinvarufel.

Anvisningar om hur du testar med avseende på maskinvarufel för att säkerställa att maskinvaran fungerar korrekt finns i HP-datorer – Testa med avseende på maskinvarufel i Windows 10.

Kontakta HP:s kundsupport

Kontakta HP:s kundsupport för ytterligare hjälp om problemet kvarstår.

 1. Ange produktens serienummer för att visa garantistatus och ändra platsen vid behov.

 2. Välj ett supportalternativ. Supportalternativen kan variera mellan olika länder/regioner.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...