hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer – Testar med avseende på maskinvarufel i Windows 10

HP tillhandahåller diagnostisk programvara för testning av maskinvarukomponenter på din dator och bekräfta maskinvarufel.

Börja med för att snabbt identifiera problem med maskinvaran. Om testet inte upptäcker några fel, men datorn fortfarande uppvisar symptom på ett hårdvaruproblem, ska du köra det omfattande testet.

Om en komponent inte klarar testet gör du följande:

 1. Klicka på Felsök.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att försöka lösa problemet och klicka sedan på Ja.

 3. Om problemet kvarstår klickar du på Ja för att kontakta HP:s kundsupport.

 4. Anteckna eller kopiera felkoden (24-siffrig kod) och produkt-ID när du kontaktar HP:s kundsupport. Informationen blir även tillgänglig i Testloggar på huvudmenyn.

 5. Om din dator är online klickar du på NÄSTA för att gå till webbplatsen för HP:s kundsupport.

  Om din dator är offline, Använd din mobila enhet för att skanna den medföljande QR-koden och åtkomst till HP:s kundsupport.

Anm:

Det grafiska användargränssnittet kan se annorlunda ut beroende på vilken version av verktyget du använder.

Köra systemtester i Windows

Systemtesterna kontrollerar maskinvarans undersystem för att säkerställa att de fungerar ordentligt.

Om en komponent inte klarar testet gör du följande:

 1. Klicka på Felsök.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att försöka lösa problemet och klicka sedan på Ja.

 3. Om problemet kvarstår klickar du på Ja för att kontakta HP:s kundsupport.

 4. Anteckna eller kopiera felkoden (24-siffrig kod) och produkt-ID när du kontaktar HP:s kundsupport. Informationen blir även tillgänglig i Testloggar på huvudmenyn.

 5. Om din dator är online klickar du på NÄSTA för att gå till webbplatsen för HP:s kundsupport.

  Om din dator är offline, Använd din mobila enhet för att skanna den medföljande QR-koden och åtkomst till HP:s kundsupport.

Köra snabbtestet i HP PC Hardware Diagnostics (ca 4 minuter)

Öppna HP PC Hardware Diagnostics och kör snabbtestet.

Snabbtestet utför ett snabbt test av systemet för att kontrollera att huvudkomponenterna fungerar ordentligt. Snabbtestet delas upp i ett 1:a och 2:a pass där det körs flera tester i varje pass. Snabbtestet omfattar:

 • Batterikontroll

 • Processorkontroll

 • Kontroll av trådlös modul

 • Kontroll av moderkort

 • SMART-kontroll av hårddisk

 • Kort DST-kontroll av hårddisk

 • Snabbkontroll av minne

 • Optimerad DST-kontroll av hårddisk

 • Kontroll av videominne:

Du kan inte använda datorn under testet. Det här testet tar 3 till 5 minuter eller mer att slutföra beroende på Systemkonfiguration. Du kan när som helst avbryta genom att trycka på tangenten esc (Escape).

 1. I Windows söker du efter och öppnar appen HP PC Hardware Diagnostics for Windows.

  Om denna app inte finns installerad på datorn hämtar du den senaste versionen från webbplatsen för HP Hardware Diagnostics.

 2. I huvudmenyn klickar du på Systemtester.

 3. Klicka på fliken Snabbt systemtest.

 4. Klicka på Kör en gång.

  När testet är igång visas den återstående tiden och testresultatet för varje komponent på skärmen.

 5. Gör något av följande, beroende på testresultatet.

  • Om en komponent inte klarar testet gör du följande:

   1. Klicka på Felsök.

   2. Följ anvisningarna på skärmen för att försöka lösa problemet och klicka sedan på Ja.

   3. Om problemet kvarstår klickar du på Ja för att kontakta HP:s kundsupport.

   4. Anteckna eller kopiera felkoden (24-siffrig kod) och produkt-ID när du kontaktar HP:s kundsupport. Informationen blir även tillgänglig i Testloggar på huvudmenyn.

   5. Om din dator är online klickar du på NÄSTA för att gå till webbplatsen för HP:s kundsupport.

    Om din dator är offline, Använd din mobila enhet för att skanna den medföljande QR-koden och åtkomst till HP:s kundsupport.

  • Om inget test misslyckas, klicka på Fortsätt och klicka sedan på Kör en gång för att köra det 2: a passet av det snabba systemtestet.

Om det inte finns något fel på någon systemkomponent, kör det Omfattande testet.

Köra det omfattande testet för HP PC Hardware Diagnostics (2 timmar eller mer)

Öppna HP PC Hardware Diagnostics och kör det omfattande testet.

Kör det omfattande testet om inga fel på systemkomponenter hittas under snabbtestet. Det här testet kan ta två timmar eller mer att slutföra. Det omfattande testet inkluderar:

 • Batterikontroll

 • Processorkontroll

 • Kontroll av moderkort

 • SMART-kontroll av hårddisk

 • Kort DST-kontroll av hårddisk

 • Optimerad DST-kontroll av hårddisk

 • Lång DST-kontroll av hårddisk

 • Omfattande minneskontroll

 • Kontroll av videominne:

Du kan inte använda datorn under testet. Det omfattande testet tar 2 timmar eller mer att genomföra beroende på systemkonfiguration. Du kan när som helst avbryta genom att trycka på tangenten esc (Escape).

 1. I Windows söker du efter och öppnar appen HP PC Hardware Diagnostics for Windows.

  Om denna app inte finns installerad på datorn hämtar du den senaste versionen från webbplatsen för HP Hardware Diagnostics.

 2. I huvudmenyn klickar du på Systemtester.

 3. Klicka på fliken Omfattande systemtest.

 4. Klicka på Kör en gång.

  När testet är igång visas den återstående tiden och testresultatet för varje komponent på skärmen. Testet kan ta två timmar eller mer att slutföra.

 5. Om det inte går att testa en komponent klickar du på Felsök.

 6. Följ anvisningarna på skärmen för att försöka lösa problemet och klicka sedan på Ja.

 7. Om problemet kvarstår klickar du på Ja för att kontakta HP:s kundsupport.

 8. Anteckna eller kopiera felkoden (24-siffrig kod) och produkt-ID när du kontaktar HP:s kundsupport. Informationen blir även tillgänglig i Testloggar på huvudmenyn.

 9. Om din dator är online klickar du på NÄSTA för att gå till webbplatsen för HP:s kundsupport.

  Om din dator är offline, Använd din mobila enhet för att skanna den medföljande QR-koden och åtkomst till HP:s kundsupport.

Om det omfattande testet inte upptäcker något maskinvaruproblem kör du Komponenttester.

Köra HP PC Hardware Diagnostics UEFI-tester när Windows inte startar

Testa datorns maskinvara med HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

Köra snabbtestet i HP PC Hardware Diagnostics UEFI (ca 4 minuter)

När Windows inte startar kan du starta Hardware Diagnostics genom att köra snabbtestet. Snabb estet delas upp i ett 1: a och 2: a pass där det körs flera tester i varje pass.

 1. Håll in strömknappen i fem sekunder för att stänga av datorn.

 2. Starta datorn och tryck genast på tangenten Esc upprepade gånger, ungefär en gång i sekunden. När menyn visas trycker du på tangenten F2.

 3. På huvudmenyn till HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) klickar du på Systemtester.

  Om diagnostiken inte är tillgänglig när du använder menyn F2, kör den från en USB-enhet. Hämta den senaste versionen av diagnostiken genom att gå till webbplatsen HP Hardware Diagnostics. För instruktioner, se Testa med HP PC Hardware Diagnostics från en extern USB-enhet.

 4. Klicka på Snabbtest > Kör en gång.

  När testet är igång visas den återstående tiden och testresultatet för varje komponent på skärmen.

  • Om någon komponent inte klarar ett test skriver du ned fel-ID:et (24-siffrig kod) så att du har det tillgängligt när du kontaktar HP:s kundsupport. Informationen blir även tillgänglig i Testloggar på huvudmenyn.

  • Om inget test misslyckas klickar du på Fortsätt > Kör en gång för att köra det 2: a passet av det snabba systemtestet.

 5. Om någon komponent inte klarar ett test skriver du ned fel-ID:et (24-siffrig kod) så att du har det tillgängligt när du kontaktar HP:s kundsupport. Informationen blir även tillgänglig i Testloggar på huvudmenyn.

  Om det inte finns något fel på någon systemkomponent, kör det omfattande testet.

Köra det omfattande testet för HP PC Hardware Diagnostics UEFI (2 timmar eller mer)

Kör det omfattande testet om inga fel på systemkomponenter hittas under snabbtestet.

 1. Håll in strömknappen i fem sekunder för att stänga av datorn.

 2. Starta datorn och tryck genast på tangenten Esc upprepade gånger, ungefär en gång i sekunden. När menyn visas trycker du på tangenten F2.

 3. I huvudmenyn för HP PC Hardware Diagnostics UEFI klickar du på Systemtester > Omfattande test.

 4. Klicka antingen på Kör en gång eller Repetera tills fel.

  När testet är igång visas den återstående tiden och testresultatet för varje komponent på skärmen.

 5. Om någon komponent inte klarar ett test skriver du ned fel-ID:et (24-siffrig kod) så att du har det tillgängligt när du kontaktar HP:s kundsupport. Informationen blir även tillgänglig i Testloggar på huvudmenyn.

Få support med ID-koden för fel i HP PC Hardware Diagnostics

Om ett test misslyckas kan du använda den medföljande QR-koden för att kontakta HP med information om problemet.

 1. Klicka på Kontakta HP på skärmen med testresultat.

  Exempel på ett misslyckat test med alternativet kontakta HP
 2. Läs HP-supports ansvarsfriskrivning och klicka sedan på Ja.

  En QR-kod visas.

  Ett exempel på en HP Support QR-kod
 3. Använda din mobila enhet för att skanna QR-koden.

 4. Din mobila enhet öppnar standardwebbläsaren och ID-kod för fel är ifyllt i fältet. Verifiera eller komplettera den nödvändiga informationen och tryck sedan på Fortsätt för att starta supportprocessen.

  Exempel på ID-kod för fel på en mobil enhet

Utföra symptomtester i HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Symptomtester använder vanliga problem för att identifiera orsaken till problemet.

Anm:

Symptomtester finns inte tillgängliga i HP PC Hardware Diagnostics för Windows.

 1. Håll in strömknappen i fem sekunder för att stänga av datorn.

 2. Starta datorn och tryck genast på tangenten Esc upprepade gånger, ungefär en gång i sekunden. När menyn visas trycker du på tangenten F2.

 3. I menyn för HP PC Hardware Diagnostics UEFI klickar du på Symptomtester.

 4. Hitta det symptom som bäst beskriver datorproblemet i listan. Skriv in motsvarande nummer i fältet längst ned på skärmen och tryck sedan på Enter.

  Alla symptomtester visas
 5. Vänta medan testet körs. En ungefärlig tidsåtgång för varje test visas på skärmen Problem.

  Anm:

  Du kan avbryta ett test när som helst genom att trycka på en valfri tangent.

 6. Granska resultaten på skärmen Testloggar och anteckna sedan typen av test och felkoden (24-siffrig kod) för att ha dem till hands när du kontaktar HP:s kundsupport.

  Anm:

  Klicka på Spara loggar så kan du visa resultaten igen genom att klicka på Testloggar i huvudmenyn.

Utföra komponenttester i HP PC Hardware Diagnostics för Windows och HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Komponenttester används för att manuellt välja och testa individuella datorkomponenter.

Öppnar menyn Komponenttester i Windows

När Windows startas normalt använder du följande instruktioner för öppna menyn Komponenttester i Windows.

 1. Sök i Windows efter HP PC Hardware Diagnostics för Windows och välj Kör som administratör.

  Om denna app inte finns installerad på datorn hämtar du den senaste versionen från webbplatsen för HP Hardware Diagnostics.

 2. I huvudmenyn klickar du på Komponenttester.

 3. Klicka på plustecknet bredvid varje komponent för att expandera valet.

  Din meny för komponenttester kan vara annorlunda, beroende på vilka komponenter som är installerade på din dator.

  Menyn Komponenttester

Öppnar menyn Komponenttester när Windows inte startar

När Windows inte startar använder du följande instruktioner för öppna menyn Komponenttester.

 1. Håll in strömknappen i fem sekunder för att stänga av datorn.

 2. Starta datorn och tryck genast på tangenten Esc upprepade gånger, ungefär en gång i sekunden. När menyn visas trycker du på tangenten F2.

 3. I huvudmenyn klickar du på Komponenttester.

Menyn Komponenttester visas.

Din meny för komponenttester kan vara annorlunda, beroende på vilka komponenter som är installerade på din dator.

Menyn Komponenttester

Komplett lista med komponenttester i HP PC Hardware Diagnostics

Välj ett komponenttest och följ anvisningarna på skärmen.

Om en komponent inte klarar testet gör du följande:

 1. Klicka på Felsök.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att försöka lösa problemet och klicka sedan på Ja.

 3. Om problemet kvarstår klickar du på Ja för att kontakta HP:s kundsupport.

 4. Anteckna eller kopiera felkoden (24-siffrig kod) och produkt-ID när du kontaktar HP:s kundsupport. Informationen blir även tillgänglig i Testloggar på huvudmenyn.

 5. Om din dator är online klickar du på NÄSTA för att gå till webbplatsen för HP:s kundsupport.

  Om din dator är offline, Använd din mobila enhet för att skanna den medföljande QR-koden och åtkomst till HP:s kundsupport.

 • Processortest: Snabbt (10 sekunder) test som kontrollerar att alla processorerna fungerar ordentligt. Klicka på Processor > Kör en gång.

 • Minnestester: Det finns 3 olika minnestester. Börja med snabbtestet (3 minuter eller mer beroende på mängden systemminne). Om Korttestet inte hittar några problem kan du köra det Snabbtestet (cirka 10 minuter). (Det här testet är för närvarande inte tillgängligt i Windows-versionen av maskinvarudiagnostik.)

  Om korttestet inte hittar ett problem kan du köra det omfattande testet. Du kan köra testet en gång eller ställa in att det repeteras tills ett fel inträffar.

 • Hårddisk-/lagringstester: Det finns sex hårddisktester. De kan ta från 10 minuter till 2 timmar eller mer att slutföra.

 • Strömtester: Strömtester innehåller strömkälletestet, nätadaptertestet och batteritestet.

  • Strömkälletest: Det här testet kontrollerar att både batteriet och nätadaptern fungerar som de ska.

   För att köra testet klickar du på Kör en gång. Testtiden för test av strömkällan är 4 minuter. Batterikalibreringstiden är 2 till 4 timmar.

  • Nätadaptertest: Ett interaktivt test fastställer om nätadaptern fungerar ordentligt. Detta test kräver ett bra batteri. HP rekommenderar att du verifierar att datorn kan få ström genom att ansluta en nätadapter som du vet fungerar.

   För att köra testet klickar du på Kör en gång. Tester tar två minuter att köra.

  • Batteritest: Batteritestet kontrollerar batteriet och tillåter dig att köra kalibrering vid behov.

   Testtiden för batterikontroll är två minuter. Batterikalibreringstiden är 2 till 4 timmar.

 • Ljudtest: Ljudtestet kontrollerar att ljuduppspelningsenheten fungerar ordentligt. Under testet kommer några musiknotiser att spelas upp i följd och upprepade gånger. Det här testet tar 1 minut att slutföra.

  För att köra testet klickar du på Ljud > Kör en gång. Välj antingen högtalarna eller hörlurarna. När du tillfrågas anger du antalet toner du hörde.

 • Test av Bluetooth-modul: Det här testet kontrollerar att Bluetooth-modulen identifieras korrekt och aktiveras. (Det här testet är för närvarande inte tillgängligt i Windows-versionen av maskinvarudiagnostik.)

  För att köra testet klickar du på Bluetooth-modul > Kör en gång.

 • Fläkttest: Det finns två fläkttester tillgängliga.

  • Fläkthastighetstest: Det här testet kontrollerar att fläktarna fungerar korrekt genom att ställa in och kontrollera att hastigheten har ställts in korrekt. Det här testet tar 2 till 10 minuter. För att köra testet klickar du på Kör en gång.

  • Fläktens termiska test: Det här testet kontrollerar att processorfläkten fungerar som den ska med ett temperatur test. Det här testet tar 320 sekunder. För att köra testet klickar du på Kör en gång.

 • Test av fingeravtrycksläsare: Det här interaktiva testet kontrollerar fingeravtrycksläsaren. Under testet ombeds du att svepa med fingret över fingeravtrycksläsaren. (Det här testet är för närvarande inte tillgängligt i Windows-versionen av maskinvarudiagnostik.)

  För att köra testet klickar du på Fingeravtrycksläsare > Kör en gång.

 • Tangentbordstest: Det här interaktiva testet kontrollerar tangentbordet. Detta test kräver ett tangentbord.

  För att köra testet klickar du på Tangentbord > Kör en gång.

  Testtiden för tangentbordstestet är 3 minuter.

  Anm:

  Bluetooth-enheter stöds för närvarande inte.

 • Test av mus/pekplatta: Det här testet består av två tester, testning av pekaren och dra och släpp-testet.

  För att köra testerna, klicka på Mus/pekplatta. Välj det testet du vill köra och klicka sedan på Kör en gång. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra testet.

  Anm:

  Bluetooth-enheter stöds för närvarande inte.

 • Nätverkstest: Det finns tre tester.

  • Kabelanslutet nätverk: Det här testet kontrollerar nätverksstyrenheten. Anslut till ett nätverk med en nätverkskabel för att köra det här testet. Testet försöker konfigurera nätverksstyrenheten med DHCP och kommunicera med DHCP-servern. Det här testet tar 1 minut att slutföra.

   För att köra testet klickar du på Nätverk > Kör en gång.

  • Trådlös modul: Det här testet kontrollerar att BIOS identifierar den trådlösa modulen och att den är aktiverad. Det här testet tar 30 sekunder.

   För att köra testet klickar du på Trådlös modul > Kör en gång.

  • WWAN-modul: Det här testet kontrollerar att BIOS identifierar den trådlösa modulen och att den är aktiverad. Det här testet tar 30 sekunder.

   För att köra testet klickar du på Trådlös modul > Kör en gång.

 • Tester av optisk enhet: Dessa tester inkluderar det sekventiella lästestet, det slumpvisa lästestet och jämförelsetestet för skriva/läsa.

  För att köra testet, klickar du på Optiskt enhet. Välj ett av följande tester och klicka sedan på Kör en gång. Du måste sätta i en CD- eller DVD-skiva för att slutföra det här testet.

  Varje test tar 1 till 2 minuter att köra.

 • Test av parallellport: Det här testet låter dig välja flera olika parallellportar att testa. Om testet upptäcker flera portar väljer du vilken parallellport du vill testa. (Det här testet är för närvarande inte tillgängligt i Windows-versionen av maskinvarudiagnostik.)

  Välj ett av följande tester och klicka sedan på Kör en gång.

  • Kontroll av parallellportars kontrollregister: Det här testet tar 1 minut och kontrollerar de parallella kontrollregistren.

  • Kontroll av parallellportars dataregister: Det här testet tar 1 minut och kontrollerar de parallella dataregistren.

 • Tester av seriell port: Det här testet låter dig välja flera olika parallellportar att testa. Om testet upptäcker flera portar väljer du vilken seriell port som du vill testa. (Det här testet är för närvarande inte tillgängligt i Windows-versionen av maskinvarudiagnostik.)

  Välj ett av följande tester och klicka sedan på Kör en gång.

  • Kontroll av seriella portars register: Det här testet tar 1 minut och kontrollerar de seriella portarnas register.

  • Kontroll av seriell ports externa loopback: Det här interaktiva testet tar 1 minut och kontrollerar de seriella portarna.

 • Moderkortstest: Det här testet ser till att komponenterna på moderkortet fungerar ordentligt. (Det här testet är för närvarande inte tillgängligt i Windows-versionen av maskinvarudiagnostik.)

  För att köra testet klickar du på Moderkort > Kör en gång.

  Moderkortstestet kontrollerar följande komponenter:

  • Kontroll av PCI-enhet: Försöker få åtkomst till alla PCI-enheter som är anslutna till moderkortet.

  • Kontroll av minne: Försöker hämta den totala minnesstorleken via UEFI-starttjänsten. Testet jämför värdet med den totala minnesstorleken via tabellen SMBIOS.

  • Kontroll av videominne: Försöker identifiera inbyggda grafiska enheter och hämta information om videominne. Detta omfattar basadressen och storleken på videominnet.

  • Kontroll av ljud: Försöker initiera ljudstyrenheten och kodek.

  • Kontroll av USB: Försöker hitta en USB-värdstyrenhet i systemet.

  Moderkortstestet tar 30 sekunder att slutföra.

 • Thunderbolt-test: Det här testet kontrollerar att Thunderbolt-styrenheten finns i systemet. (Det här testet är för närvarande inte tillgängligt i Windows-versionen av maskinvarudiagnostik.)

  För att köra testet klickar du på Thunderbolt > Kör en gång.

 • Pekskärmstest: Snabbt interaktivt test för att fastställa om pekskärmen fungerar som den ska. (Det här testet är för närvarande inte tillgängligt i Windows-versionen av maskinvarudiagnostik.)

  För att köra testet klickar du på Pekskärm > Kör en gång.

 • Test av USB-port: Det här interaktiva testet kräver att du ansluter en extern USB-enhet, som en mus, ett tangentbord eller ett USB-minne. (Det här testet är för närvarande inte tillgängligt i Windows-versionen av maskinvarudiagnostik.)

  Innan du kör testet, kontrollera att det inte finns några USB-enheter anslutna till porten du vill testa.

  För att starta testet klickar du på USB-port > Kör en gång och ansluter en USB-enhet till den port som du vill testa.

  Upprepa stegen om du behöver testa andra USB-portar på datorn.

 • Videotester: Det här testet inkluderar tre tester av datorns videohårdvara.

  För att köra testet klickar du på Video, väljer en av de följande testerna och klickar sedan på Kör en gång.

  • Snabbkontroll av videominne: Test av videominne som tar 3 minuter

  • Kontroll av videominne: Test av minne som tar 20 minuter

  • Kontroll av palett: Test av de tre videofärgkomponenterna som tar en minut. Följ de instruktioner som visas på skärmen under testet.

 • Test av webbkameraanslutning: Det här testet initierar videoströmning på webbkameran. Om testet upptäcker många webbkameror väljer du den webbkameran som du vill testa. (Det här testet är för närvarande inte tillgängligt i Windows-versionen av maskinvarudiagnostik.)

  För att köra testet klickar du på Webbkameraanslutning > Kör en gång.

Komponenttester för HP PC Hardware Diagnostics: Minne, hårddisk, nätadapter och batteritester

Mer detaljerad information om hur du kör komponenttesterna för minne, hårddisk, nätadapter och batteri medföljer.

Testa minnet i HP PC Hardware Diagnostics

Minnestesterna omfattar ett korttest, snabbtest och ett omfattande test. Kör först snabbtestet (tre till fem minuter). Om Korttestet inte hittar några problem kan du köra det snabbtestet (cirka 10 minuter). Om snabbtestet inte hittar ett problem, kör det omfattande testet (cirka 45 minuter) som har också ett alternativ för Repetera tills fel.

Följ dessa steg för att köra korttestet:

 1. I menyn Komponenttester klickar du på Minne.

 2. Klicka på Korttest.

  Korttest av minne
 3. Klicka på Kör en gång. Korttestet börjar.

 4. När korttestet har slutförts visas resultaten på skärmen.

  Om minnet klarar korttestet men det fortfarande finns problem med datorminnet kör du snabbtestet.

  Om minnet klarar snabbtestet men det fortfarande finns problem med datorminnet kör du det omfattande testet. Detta test kan ta 45 minuter eller mer.

  Om minnet inte klarar ett test gör du följande:

  1. Klicka på Felsök.

  2. Följ anvisningarna på skärmen för att försöka lösa problemet och klicka sedan på Ja.

  3. Om problemet kvarstår klickar du på Ja för att kontakta HP:s kundsupport.

  4. Anteckna eller kopiera felkoden (24-siffrig kod) och produkt-ID när du kontaktar HP:s kundsupport. Informationen blir även tillgänglig i Testloggar på huvudmenyn.

  5. Om din dator är online klickar du på NÄSTA för att gå till webbplatsen för HP:s kundsupport.

   Om din dator är offline, Använd din mobila enhet för att skanna den medföljande QR-koden och åtkomst till HP:s kundsupport.

Utföra hårddisktester i HP PC Hardware Diagnostics

HP PC Hardware Diagnostics tillhandahåller flera tester för att testa hårddisken på datorn och bekräfta maskinvarufel. Kör först snabbtestet (två till tre minuter). Om snabbtestet inte hittar ett problem kan du köra det omfattande testet (två timmar eller mer). Det kan köras en gång eller upprepade gånger tills ett fel inträffar.

 1. I menyn Komponenttester klickar du på Hårddisk > Snabbtest.

  Välja snabbtest av hårddisken
 2. Klicka på Kör en gång. Snabbtestet börjar.

  Testskärm för SSD-hårddisk för HP PC Hardware Diagnostics
 3. Om datorn har mer än en hårddisk, välj den hårddisk som du vill testa. För att testa alla hårddiskar, välj Testa alla hårddiskar.

  När testet har slutförts visas resultaten på skärmen. Testresultaten kan även hittas i Testloggar i huvudmenyn.

 4. Om hårddisken klarar snabbtestet men det fortfarande finns problem med hårddisken kör du det omfattande testet. Detta test omfattar SMART-kontroll, Kort DST, optimerat DST, långt DST. För att köra testerna individuellt, välj dem i menyn Hårddisktester.

 5. Om det inte går att testa hårddisken klickar du på Felsök.

 6. Följ anvisningarna på skärmen för att försöka lösa problemet och klicka sedan på Ja.

 7. Om problemet kvarstår klickar du på Ja för att kontakta HP:s kundsupport.

 8. Anteckna eller kopiera felkoden (24-siffrig kod) och produkt-ID när du kontaktar HP:s kundsupport. Informationen blir även tillgänglig i Testloggar på huvudmenyn.

 9. Om din dator är online klickar du på NÄSTA för att gå till webbplatsen för HP:s kundsupport.

Om din dator är offline, Använd din mobila enhet för att skanna den medföljande QR-koden och åtkomst till HP:s kundsupport.

Testa datorns ström i HP PC Hardware Diagnostics

Det finns två olika strömtester som är tillgängliga, nätadaptertestet och batteritestet. För att köra båda tester samtidigt i menyn komponenttester, klicka på Strömkälla, och klicka sedan på Kör en gång. Du kan testa varje komponent separat.

Utföra ett nätadaptertest i HP PC Hardware Diagnostics

Ett interaktivt test fastställer om nätadaptern fungerar ordentligt. Detta test kräver ett bra batteri. Innan du kör nätadaptertestet rekommenderar HP att du verifierar att datorn kan få ström genom att ansluta en nätadapter som du vet fungerar.

Följ dessa steg för att utföra nätadaptertestet.

 1. På menyn Komponenttester klickar du på Ström > Nätadaptertest > Kör en gång. Nätadaptertestet börjar.

  När testet har slutförts visas resultaten på skärmen.

 2. Om det inte går att testa nätadaptern klickar du på Felsök.

 3. Följ anvisningarna på skärmen för att försöka lösa problemet och klicka sedan på Ja.

 4. Om problemet kvarstår klickar du på Ja för att kontakta HP:s kundsupport.

 5. Anteckna eller kopiera felkoden (24-siffrig kod) och produkt-ID när du kontaktar HP:s kundsupport. Informationen blir även tillgänglig i Testloggar på huvudmenyn.

 6. Om din dator är online klickar du på NÄSTA för att gå till webbplatsen för HP:s kundsupport.

  Om din dator är offline, Använd din mobila enhet för att skanna den medföljande QR-koden och åtkomst till HP:s kundsupport.

Utföra ett batteritest i HP PC Hardware Diagnostics

HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) testar batteriet och kan kalibrera batteriet vid behov. Batterikontroll tar omkring 2 minuter och kalibreringen kan ta två timmar eller längre.

Följ de här stegen för att utföra batteritestet:

 1. På menyn Komponenttester klickar du på Ström > Batteri > Kör en gång. Batteritestet börjar.

  Skärmen Batteritest med Kör en gång vald
 2. När batteritestet har slutförts visas resultatet på skärmen. För extra batteriinformation klickar du på Batteridetaljer.

  Anm:

  För mer information om hur du ändrar inställningarna för batterihantering, se Inställningar för batterihantering.

 3. Om batteriet inte klarar testet klickar du på Felsök.

 4. Följ anvisningarna på skärmen för att försöka lösa problemet och klicka sedan på Ja.

 5. Om problemet kvarstår klickar du på Ja för att kontakta HP:s kundsupport.

 6. Anteckna eller kopiera felkoden (24-siffrig kod) och produkt-ID när du kontaktar HP:s kundsupport. Informationen blir även tillgänglig i Testloggar på huvudmenyn.

 7. Om din dator är online klickar du på NÄSTA för att gå till webbplatsen för HP:s kundsupport.

  Om din dator är offline, Använd din mobila enhet för att skanna den medföljande QR-koden och åtkomst till HP:s kundsupport.

Inställningar för batterihantering (endast bärbara datorer)

Efter att ett batteri test utförts kanske HP PC Hardware Diagnostics be dig att ändra inställningarna för batteri hanteringen för att optimera batteriets hälsostatus. Rekommendationerna kan se olika ut beroende på datormodell.

Battery Health Manager (endast bärbara datorer)

Om du har stöd för Battery Health Manager i BIOS, visar Battery Test ett meddelande om att ändra batteri inställningarna om inställningen inte är inställd på optimal inställning.

Inställningarna för HP hantera min batteriladdning ändrar dynamiskt hur Notebook-datorn laddar batteriet baserat på användningsförhållanden och temperatur över tid, vilket optimerar batteriets tillstånd under batteriets livslängd.

Inställningen för Maximera min batterihälsa nivå begränsar den maximala laddningsnivån på den bärbara datorns batteri till 80 % och optimerar batteri hälsan över batteriets livslängd.

 1. Vid prompten Batterihälsohanterare välj antingen Huvudmeny för att öppna huvudmenyn och ändra inställningen manuellt eller välj Ändra min inställning för att automatiskt aktivera den rekommenderade inställningen.

 2. Välj Godkänn.

 3. Välj Huvudmeny för att återgå till huvudmenyn.

Inställningen börjar gälla nästa gång datorn startas om.

Om den automatiska ändringen misslyckas kan du ändra inställningen manuellt genom att starta om datorn och trycka på f10 för att öppna verktyget för BIOS-inställningar.

För mer information, se HP Business PCs – Using the Battery Health Management Feature.

Adaptive Battery Optimizer (endast Consumer notebook-datorer för konsumenter)

Välj HP Consumer notebook-datorer som stöder Adaptive Battery Optimizer. HP rekommenderar att du aktiverar den här inställningen om den inaktiverats för att maximera batteriets livslängd.

När Adaptive Battery Optimizer upptäcker vissa tillstånd aktiveras säkerhetsåtgärder för att minimera för tidigt batterislitage. När den är aktiverad kan det hända att batteriets körtid försämras något.

 1. På skärmen Adaptive Battery Optimizer väljer du antingen Huvudmeny för att öppna huvudmenyn och ändra inställningarna manuellt eller välj Ändra min inställning för att automatiskt aktivera den rekommenderade inställningen.

 2. Välj Godkänn.

 3. Välj Huvudmeny för att återgå till huvudmenyn.

Inställningen börjar gälla nästa gång datorn startas om.

Om den automatiska ändringen misslyckas kan du ändra inställningen manuellt genom att starta om datorn och trycka på f10 för att öppna HP-datorns konfiguration.

För mer information, se HP Gaming Laptops – introducera Adaptive Battery Optimizer som utformats för att förlänga batteriets livslängd.

Battery Care Function (endast Consumer Notebook PC:s)

Inställningarna för Battery Care Function låter dig ställa in maximal laddningsnivå till antingen 100 %, 80 % eller 50 %.

HP rekommenderar att du ändrar den här inställningen till 80 % för att hjälpa till att minimera för tidigt batteri slitage och hjälper till att ge optimal batteristatus under batteriets livslängd.

 1. På skärmen Battery Care Function väljer du antingen huvudmeny för att öppna huvudmenyn och ändra inställningarna manuellt eller välj Ändra min inställning för att automatiskt aktivera den rekommenderade inställningen.

 2. Välj Godkänn.

 3. Välj Huvudmeny för att återgå till huvudmenyn.

Inställningen börjar gälla nästa gång datorn startas om.

Om den automatiska ändringen misslyckas kan du ändra inställningen manuellt genom att starta om datorn och trycka på f10 för att öppna HP-datorns konfiguration.

Så testas komponenterna i HP PC Hardware Diagnostics

I följande tabell beskrivs de tillgängliga komponenttesterna.

Komponenttester och deras beskrivningar

Komponenttest

Vad testet gör

Testtid

Testet täcker inte följande

Interaktiv/Ej interaktiv

Processor

Verifierar om alla processorer fungerar och initierades i BIOS.

10 sekunder

Termik, processorhastighet- och prestanda

Ej interaktiv

Minne – snabbt

Kör algoritmer på minnet som innehåller March LR, slumpmässig adress och datamönster.

3+ minuter per 4 GB

Termik

Ej interaktiv

Minne – snabb

Kör algoritmer på minnet som innehåller March LR, slumpmässig adress och datamönster plus ytterligare testfall.

10 minuter per 4 GB

Termik

Ej interaktiv

Minne – utökat

Kör algoritmer på minnet som innehåller March LR, slumpmässig adress och datamönster plus ytterligare testfall.

45 minuter per 4 GB

Termik

Ej interaktiv

Hårddisk – snabb

SMART-kontroll + Kort DST-kontroll.

3 minuter

Ej interaktiv

Hårddisk – utökad

SMART-kontroll + Kort DST-kontroll + optimerat DST + långt DST.

2 timmar och 15 minuter

Ej interaktiv

Hårddisk – SMART-kontroll

Övervakar enhetens attribut och kontrollerar om enheten når dess tröskel.

30 sekunder

Ej interaktiv

Hårddisk – Kort DST

Kontrollerar en liten procentandel av sektorer på hårddisken på fel oberoende av systemet.

2 minuter

Ej interaktiv

Hårddisk – optimerat DST

Kontrollerar och testar sektorer på enheten som används av operativsystemet.

10 minuter

Ej interaktiv

Hårddisk – Långt DST

Kontrollera och testar alla sektorer på enheten.

2 timmar

Ej interaktiv

Nätadapter

Testar för att kontrollera att nätadaptern fungerar ordentligt.

2 minuter

Ej interaktiv

Ljud

Testar funktionen av systemets undersystem för ljud, inklusive kontroller och kodekar.

60 sekunder per ljudutgångsport

Interaktivt

Batteri

Kontrollerar batteriets data och avgör om batteriet fungerar korrekt.

2 minuter

Ej interaktiv

Bluetooth-modul

Kontrollerar detekteringen av Bluetooth-modulen.

30 sekunder

Bluetooth-kommunikation

Ej interaktiv

Fläkt – hastighet

Kontrollerar om fläktarna fungerar ordentligt.

2-10 minuter

Ej interaktiv

Fläkt – termisk

Kontrollerar om processorfläkten fungerar som den ska.

320 sekunder

Ej interaktiv

Fingeravtrycksläsare

Testa för att kontrollera fingeravtrycksläsaren.

1 minut

Säkerhetsverifiering

Interaktivt

Tangentbord

Testa för att kontrollera varje tangent på tangentbordet.

3 minuter

Multimediaknappar, Bluetooth-enheter

Interaktivt

Mus

Test som kontrollerar pekaren och dra- och släpp-funktioner.

3 minuter

Bläddra, Bluetooth-enheter

Interaktivt

Nätverk – kabelanslutet nätverk

Kontrollerar nätverksstyrenheten för kabelanslutning och en IP-adress som erhållits via DHCP.

60 sekunder

Dataöverföring

Ej interaktiv

Nätverk- trådlös modul

Kontrollerar BIOS-information om status för WLAN-styrenheten.

30 sekunder

Anslutningar

Ej interaktiv

Nätverk – WWAN-modul

Läser BIOS-information om status för WWAN-styrenheten.

30 sekunder

Anslutningar

Ej interaktiv

Optisk enhet

Testar läs- och skrivfunktioner i den optiska enheten.

2 minuter per test

Mediakvalitet

Interaktivt

Parallellport

Kontrollerar de parallella portregistren.

30 sekunder

Ej interaktiv

Seriell port

Kontrollerar de seriella portregistren.

30 sekunder

Ej interaktiv

Moderkort

Kommer åt, listar och verifierar kommunikationen med alla PCI-enheter. Kontrollerar interna buss-linjer, minne, videominne, ljud och USB.

30 sekunder

RTC-batteri, PCIMA-platser, express kort-portar, seriella portar, parallellport

Ej interaktiv

Pekskärm

Test som kontrollerar pekskärmens responsivitet.

3 minuter

Kalibrering

Interaktivt

USB-port

Testar anslutningsförmågan av USB-portar.

60 sekunder per port

Skrivtest

Interaktivt

Grafikminne

Testar videostyrenhetens undersystem.

20 minuter

Grafisk processorenhet, termik

Ej interaktiv

Video-palett

Testar färgvärdena.

1 minut

Grafikprocessor

Interaktivt

Webbkameraanslutning

Testar för att identifiera en ansluten webbkamera.

1 minut

Interaktivt

Installera HP PC Hardware Diagnostics

HP PC Hardware Diagnostics finns tillgänglig i två versioner. Windows-versionen är avsedd för Windows. UEFI-versionen ska användas när Windows inte startar.

Installerar HP PC Hardware Diagnostics för Windows

Det här verktyget körs i Windows-operativsystemet för att diagnostisera maskinvarufel.

 1. För att hämta den senaste versionen, gå till webbplatsen för HP Hardware Diagnostics.

 2. I sektionen Hämta för Windows 10, klicka på FÖR WINDOWS 10.

  Hämta HP PC Hardware Diagnostics för Windows
 3. Klicka på Spara.

 4. Gå till mappen på datorn eller USB-minnet till .exe-filen som hämtades och dubbelklicka på .exe-filen.

  InstallShield-guiden öppnas.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Acceptera villkoren i licensavtalet och klicka sedan på Nästa.

 7. Välj var filerna skall spara och klicka på Nästa.

  • För att köra programmet på datorn, hämta det till datorns skrivbord.

  • För att köra programvaran från ett USB-minne, hämta det till en USB-minne.

   Välja en plats där filerna skall sparas
 8. Klicka på Nästa för att installera programmet.

 9. När installationen är slutförd, klicka på Slutför för att stänga installationsguiden.

 10. Sök i Windows efter HP PC Hardware Diagnostics för Windows och välj Kör som administratör.

  Välj Kör som administratör
 11. När verktyget öppnas, välj den typ av diagnostiskt test som du vill köra och följer sedan instruktionerna på skärmen.

  Anm:

  Om du behöver stoppa ett diagnostiskt test någon gång, klickar du på Avbryt.

Installerar HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Om du inte kan starta Windows laddar du ned HP PC Hardware Diagnostics UEFI från webbplatsen för HP Hardware Diagnostics.

Installera HP PC Hardware Diagnostics UEFI på en tom USB-enhet vid behov. Nå dem från en USB-enhet genom att inaktivera säker start. För anvisningar om att inaktivera Säker start, gå till HP-datorer – Säker start (Windows 10).

 1. För att hämta den senaste versionen ska du gå till webbplatsen för HP Hardware Diagnostics .

 2. På HP:s webbplats för diagnos av maskinvara klickar du i fönstret Det gick inte att starta Windows eller är Windows låst? på Hämta HP Diagnostics UEFI.

 3. Välj var du vill spara filen och klicka på Spara.

 4. Gå till mappen på datorn eller flashenheten med .exe-filen som hämtades och dubbelklicka på .exe-filen.

  InstallShield-guiden öppnas.

 5. Klicka på Nästa .

 6. Acceptera villkoren i licensavtalet och klicka sedan på Nästa.

 7. Välj var du vill spara filerna och klicka på Nästa.

  Anm:

  Installationsguiden sparar automatiskt filerna på datorns hårddisk.

  Plats för att spara filer för installation av HP PC Hardware Diagnostics UEFI
 8. Välj språk för installationerna. Klicka sedan på OK.

  Guiden förbereds för installationen av HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

 9. Klicka på Nästa för att öppna installationsguiden.

 10. Välj installationsplatsen för HP PC Hardware Diagnostics UEFI-programmet och klicka sedan på Nästa.

  • För att ladda ned på datorn i testsyfte ska du välja UEFI-partition på hårddisken.

  • För att hämta till en USB-enhet ska du välja USB-flashenhet.

   Installationsplats för HP PC Hardware Diagnostics UEFI
 11. Klicka på Installera.

 12. Klicka på Ja för att skapa partitionen HP_TOOLS.

 13. Vänta tills programvaran installeras. Stäng guiden genom att klicka på Slutför.

Testa maskinvara med HP PC Hardware Diagnostics från en extern USB-enhet

Om HP PC Hardware Diagnostics inte kan testa datorn från hårddisken kör du testerna från en USB-enhet. För att göra det, hämta och installera den senaste versionen av HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) på en USB-enhet.

 1. Stäng av datorn.

 2. Sätt i USB-enheten med HP PC Hardware Diagnostics till en USB-port på datorn.

 3. Starta datorn och tryck upprepade gånger på Esc-tangenten till startmenyn visas.

  Anm:

  Om du inte kan starta datorn från en USB-lagringsenhet, inaktivera säker start i BIOS. För anvisningar, gå till HP-datorer – Säker start (Windows 10).

 4. Tryck på F2 för att välja Systemdiagnostik.

  Startmenyn
 5. Välj önskat språk i listan.

  Hemsidan för HP PC Hardware Diagnostics öppnas och visar versionsnumret och USB.

  Skärm för HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Systemet är klar att börja testas.

Använda Basic HP PC Hardware Diagnostics

Basic PC Hardware Diagnostics är ett grundläggande användargränssnitt som gör att du kan köra Pass/Fail-tester för processorn, minnet, lagringen, hårddisken, batteriet och moderkortet.

Anm:

När du använder Basic HP PC Hardware Diagnostics kan du inte navigera med musen eller touchpaden.

 1. Håll in knappen Ström i minst fem sekunder för att stänga av datorn.

 2. Starta datorn och tryck sedan på tangenten F2 flera gånger, ungefär en gång per sekund, tills HP PC Hardware Diagnostics UEFI - BIOS visas.

  Basic HP PC Hardware Diagnostics
  Anm:

  BIOS-versionen av HP PC Hardware Diagnostics visas om datorn inte identifierar den fullständiga UEFI-versionen som finns installerad på en USB-enhet eller på en hårddiskpartition. Om HP PC Hardware Diagnostics UEFI (med en vit skärm) visas använder du proceduren för att köra tester i HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

 3. Använd piltangenterna på tangentbordet för att välja ett test och tryck sedan på Enter.

  När testet har startats visas två skärmar: Test pågår, och efter testet en skärm med godkänt eller underkänt resultat.

 4. Anteckna information som tillhandahålls efter varje test så att du har den tillgänglig när du kontaktar HP-kundsupport.

Testa maskinvara med HP Support Assistant

HP Support Assistant ger enkel åtkomst till åtskilliga maskinvarudiagnostiska tester. Lär dig hur du felsöker problem med HP Support Assistant Diagnostics.

Anm:

HP Support Assistant är endast tillgänglig när datorn startar med Windows.

Öppna HP Support Assistant Diagnostics

HP Support Assistant Diagnostics finns under fliken Felsökning och korrigeringar.

 1. Hämta och installera den senaste versionen av HP Support Assistant vid behov.

 2. I Windows söker du efter och öppnar HP Support Assistant.

 3. Välj fliken Mina enheter och välj din dator från listan över enheter.

  Fliken min bärbara dator
 4. Klicka på Visa alla korrigeringar och diagnostik i avsnittet korrigeringar & diagnos och klicka sedan på Starta under vad du vill göra från följande alternativ:

  • Åtgärder med en klick

   • Reparera nätverket

   • Lösa ljudproblem

   • Optimera prestandan

   • Kontrollera operativsystemet

  • Diagnostik

   • Kör maskinvarudiagnostiktesterna

   • Diagnostisera skrivarproblem

   • Kontrollera batteriet

 5. Gå vidare till avsnittet för problemet du vill felsöka och följ anvisningarna på skärmen.

  Korrigeringar & fliken diagnostik

Testa batteriet med HP Support Assistant

HP batterikontroll är ett verktyg i HP Support Assistant som ger ett enkelt men rättvisande test av batteriet i Windows.

För att använda HP Support Assistant att kontrollera och kalibrera batteriet, följ de här anvisningarna:

 1. I Windows söker du efter och öppnar HP Support Assistant.

  Om appen inte är installerad på datorn hämtar du den senaste versionen från HP Support Assistant.

 2. Välj fliken Min bärbara dator och klicka sedan på Batteri. Batterisidan visas.

  Välj Min bärbara dator på startskärmen i HP Support Assistant
 3. Klicka på Kör batterikontroll.

  Batteri sida
 4. Vänta tills batterikontrollen är klar.

  HP Batterikontroll visar batteriets status.

  Batteritestresultat
 5. Granska resultatet av HP Support Assistant batterikontroll. Statusresultat du kanske ser omfattar:

  Resultaten av HP Support Assistant HP batterikontroll

  Status

  Meddelande

  Föreslagen åtgärd

  Godkänt

  Batteriet fungerar korrekt och som förväntat.

  Läs resten av meddelandet för mer information.

  Svagt

  eller

  Mycket svagt

  Batteriet fungerar korrekt, men på grund av batteriets normala åldrande är batteritiden mellan laddningarna mycket kortare än när batteriet var nytt.

  Det här statusmeddelandet visas när batteriets kapacitet försämras med tiden och med användning. Batteriet bör bytas ut så att du får mesta möjliga arbetstid med batteriet.

  Ersätt

  Batteriet rapporterar ett fel och måste bytas ut så snart som möjligt.

  Sätt tillbaka batteriet. Om datorn är inom garantiperioden kan du kontakta HP:s support för att kontrollera om batteriet täcks av garantin.

  Fel med ett ID-nummer

  Batteriet stötte på ett maskinvarufel.

  Anteckna batteriets status och fel-ID. Anteckna batteristatus och fel-ID så att du har dem tillgängliga om du behöver kontakta HP:s kundsupport.

  Inget batteri

  HP-batterikontroll kunde inte detektera något batteri.

  Ett batteri installeras inte eller upptäcks inte i batterifacket. Om ett batteri är installerat ska du ta bort batteriet och kontrollera stiften för att se om det finns smuts eller andra främmande föremål som blockerar anslutningen. Sätt in ett batteri ordentligt i facket om batteriet inte var isatt och du vill testa batteriet i det facket.

  Okänd

  HP-batterikontroll kunde inte komma åt batteriet.

  Ta ut och sätt tillbaka batteriet. Du kan behöva ladda ned och installera alla uppdateringar från HP Support Assistant.

Köra HP-nätverkskontroll

HP-nätverkskontroll testar nätverksanslutningen och maskinvaran. Följ dessa steg för att testa nätverkets maskinvara på datorn.

 1. På fliken Min dator, i avsnittet Korrigeringar & diagnos klickar du på Reparera nätverket. En skärm som begär feedback kan visas. Du kan acceptera eller förkasta det.

  Fliken min bärbara dator
 2. Om Välkomstskärmen visas klickar du på Nästa.

  Anm:

  Klicka i rutan bredvid Visa inte igen för att förhindra att välkomstskärmen visas igen.

 3. Vänta medan HP-nätverkskontroll samlar information om Internet och nätverksanslutningar.

  HP-nätverkskontroll visar nätverks- och internetanslutningsstatus.

 4. Om du vill ha mer information om problem som verktyget har hittat och åtgärdat klickar du på pilen intill Möjliga rotorsaker.

  För olösta problem klickar du på pilen bredvid dem och följ anvisningarna för att lösa problemet.

  Anslutningsstatus – inget nätverk hittat

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...