תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

הדפס מסמכים עם מדפסת HP

הדפס מסמכים ממדפסת HP שברשותך.

הדפס מסמך (Windows)

הדפס את המסמך שלך ושנה כל הגדרת הדפסה מבוקשת מתוך תפריט הקובץ.

 1. לפני ההדפסה, ערוך את המסמך כדי לשנות את הגופן והגודל של הטקסט, בחר את אפשרויות הפריסה, ושנה כל הגדרה אחרת הקשורה למראה המסמך.

 2. פתח את המסמך, לחץף קובץ או על סמל התפריט תפריט (WordPad), ואז לחץ על הדפס כדי לפתוח את הגדרות ההדפסה הכלליות.

 3. כדי לגשת להגדרות נוספות של פריסה ואיכות ולהגדרות הדפסה מתקדמות, לחץ על תכונות מדפסת, תכונות, או העדפות. ייפתח חלון תכונות מסמך או העדפות הדפסה.

  אם אינך רואה הגדרות אלה, גש אל ‏‎123.hp.com כדי להתקין את מנהל ההתקן של HP בעל התכונות המלאות.

  חלון מאפייני מסמך
 4. מתוך הלשוניות פריסה, גימור, נייר/איכות, מאפיינים או בהגדרות מתקדמות, בחר את הכיוון, מגש הנייר, סוג הנייר והגדרות השוליים. שמות תפריט והגדרות ההדפסה הזמינות משתנות ממדפסת למדפסת.

  הערה:

  אם החלון מאפייני מסמך כולל כרטיסיית קיצור דרך להדפסה, בחר קיצור דרך עם ההגדרות המועדפות שלך.

 5. מתוך הלשונית נייר/איכות בהגדרות מתקדמות בחר את הגדרות איכות ההדפסה הזמינות.

  הערה:

  האיכות נמדדת בנקודות לאינץ' (DPI). DPI גבוה יותר מניב מסמכים טובים יותר אך מאט את מהירות ההדפסה.

  • טיוטה: ערך ה-DPI הנמוך ביותר, משמש בדרך כלל כאשר מפלסי הדיו נמוכים או כשאין צורך בתדפיסים באיכות גבוהה

  • רגילה: הגדרת איכות ברירת מחדל המתאימה לרוב עבודות ההדפסה

  • מיטבית: ‏DPI טוב מהרגיל

  • DPI (נקודות לאינץ') מרבי: הגדרת ה-DPI הגבוהה ביותר הזמינה

 6. בלשוניות נייר/איכות, צבע או תכונות, או בתפריט מתקדםמצב צבע או הדפסה בגווני אפור, בחר מבין אפשרויות הצבע הבאות.

  הערה:

  אם אתה מדפיס באופן קבוע בשחור-לבן, אך מגלה שגם הדיו הצבעוני נמצא בשימוש, דגם המדפסת שברשותך משתמש בשילוב של דיו שחור וצבעוני כדי להפחית את הגרעיניות. בנוסף לכך, נעשה שימוש במעט דיו מכל המחסניות כדי לבצע תיקון תקופתי המונע סתימות ובעיות אחרות באיכות ההדפסה. אין דרך לעקוף תכונות אלה.

  • שחור-לבן, מונוכרום, דיו שחור בלבד, או גווני אפור: משתמשת במחסנית להדפסה בשחור בלבד כדי להדפיס בשחור-לבן.

  • גווני אפור באיכות גבוהה יותר: משתמשת בכל הצבעים ובשחור כדי להדפיס תדפיסים בשחור-לבן באיכות גבוהה יותר.

  • צבע: משתמשת בכל הצבעים ובשחור כדי להדפיס בצבעים מלאים.

 7. על מנת לשמור את ההגדרות שלך עבור עבודות הדפסה בעתיד, בחר באחד מקיצורי הדרך של עבודת ההדפסה, שנה הגדרות כלשהן, לחץ על הגדרות הדפסה שקבע המשתמש ולאחר מכן לחץ על שמירה בשם.

 8. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על הדפס.

הדפס מסמך (Mac)

הדפס את המסמך שלך ושנה כל הגדרת הדפסה מבוקשת מתוך תפריט הקובץ.

 1. לפני ההדפסה, ערוך את המסמך כדי לשנות את הגופן והגודל של הטקסט, בחר את אפשרויות הפריסה, ושנה כל הגדרה אחרת הקשורה למראה המסמך.

 2. פתח את המסמך, לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  אם אינך רואה בחלון את האפשרויות המפורטות להלן, לחץ על הצג פרטים.

  חלון הגדרות הדפסה
 3. בחר את המדפסת מהתפריט מדפסת.

 4. כמה מדפסות מציעות הגדרות קבועות מראש שהוגדרו מראש עבור הדפסת מסמכים. בחר אפשרות מתוך תפריט הגדרות קבועות מראש שמתאימה לעבודת ההדפסה או לסוג הנייר.

 5. לחץ על תפריט אפשרויות הדפסה ללא שם במרכז הדו שיח כדי לגשת להגדרות הדפסה נוספות.

  הגדרות הדפסה נוספות
 6. בצע שינויים כלשהם בהגדרות עבודת הדפסה.

  • הדפסה בצבע ובשחור-לבן: בחר או בטל את הבחירה באפשרות שחור-לבן בדו-שיח הראשי. התפריט הגדרות שנקבעו מראש כולל גם אפשרויות צבע ושחור-לבן.

  • סוג נייר: בחר את סוג הנייר הנכון כדי להבטיח שהמדפסת מיישמת בצורה נכונה את הדיו לסוג הנייר שהוטען לתוך המדפסת. לחץ אמצעי הדפסה ואיכות, ואז לחץ על תפריט סוג נייר.

  • גודל נייר: בחר את הנייר מתוך תפריט גודל הנייר בדו-שיח הראשי, במידה וקיים. לחלופין לחץ טיפול בנייר, בחר באפשרות שינוי גודל להתאמה לגודל הנייר, ואז בחר את הנייר בתפריט גודל נייר יעד.

  • מגש נייר: בחר את המגש שלתוכו הטענת את הנייר, אם למדפסת שלך יש יותר ממגש אחד. לחץ אמצעי הדפסה ואיכות, ואז בחר אפשרות מתוך תפריט הזנה מתוך.

  • התאם את איכות ההדפסה: לחץ אמצעי הדפסה ואיכות, ואז העבר את המחוון איכות אל ההגדרה המבוקשת.

  • הדפסה דו-צדדית (דופלקס): בחר דו-צדדית בדו-שיח הראשי, בחר פריסה מתוך תפריט אפשרויות הדפסה, ואז בחר אפשרות כריכה בתפריט דו-צדדית. אם דו-צדדית אינה זמינה תוכל להדפיס משני צידי הדף באופן ידני. מתוך תפריט אפשרויות ההדפסה ללא שם, בחר טיפול בנייר, ואז בחר אי-זוגיים בלבד מתוך תפריט עמודים להדפסה. טען מחדש את העמודים לתוך מגש הקלט, ואז בחר זוגיים בלבד כדי להדפיס את הצד השני.

  הערה:

  על מנת לשמור את ההגדרות שלך עבור עבודות הדפסה בעתיד, לחץ על תפריט הגדרות קבועות מראש ואז בחר שמור את ההגדרה הנוכחית כהגדרה קבועה מראש.

 7. לחץ על ‏‏הדפס.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏