תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

כיצד לסרוק עם מדפסת HP

הגדר עבודות סריקה מהמדפסת או השתמש במצלמת ההתקן שלך כדי ללכוד מסמכים ותצלומים.

סרוק באמצעות אפליקציית HP Smart‏ (Windows,‏ Mac)

סרוק מסמכים ותמונות מהמדפסת, לכוד פריטים באמצעות מצלמת המחשב, או השתמש בכלי הסריקה עם הקבצים השמורים במחשב.

 1. פתח את האפליקציה HP Smart. אם האפליקציה HP Smart אינה ברשותך, הורד אותה מ-‏‎123.hp.comapp store.

 2. לחץ על אריח סרוק במסך הבית.

 3. בחר אפשרות מתוך שורת התפריטים העליונה.

  • סורק: הנח את מסמך המקורי על גבי משטח הזכוכית של סורק המוצר או במזין המסמכים האוטומטי (ADF). בחר את הגדרות סוג עבודת הסריקה, הגודל, הצבע והרזולוציה, ולאחר מכן לחץ על סרוק בפינה השמאלית התחתונה.

  • ייבוא: בחר תמונות שנשמרו במחשב שלך כדי להחיל גבול, ולאחר מכן השתמש בהגדרות כדי לערוך, להדפיס ולשתף.

  • מצלמה: משתמשת במצלמת המחשב או במצלמת האינטרנט כדי ללכוד, לערוך ולהדפיס או לשתף תמונה או מסמך.

  משימות סריקה של אפליקציית HP Smart
 4. כוונן את הגבולות באמצעות העיגולים בפינות של הפריט שנסרק, מיובא או נלכד, ולאחר מכן לחץ על החל.

  התאמת הגבולות של תמונה סרוקה ב-HP Smart
 5. בחלון תוצאת הסריקה , השתמש באפשרויות ובהגדרות הבאות כדי להשלים את משימת הסריקה.

  • שמור עמודים מרובים בקובץ סריקה יחיד: לחץ על הוסף עמודים.

  • צור PDF או בחר את סוג הקובץ של התמונה: בחר PDF או JPG בשורת התפריטים התחתונה.

  • שלח את הסריקה לדוא"ל: לחץ על שתף ולאחר מכן לחץ על דואר.

  • בצע עריכות איכות לסריקה: לחץ על ערוך כדי לסובב, לחתוך, לכוונן את הצבעים ולשנות את הזווית.

סרוק באמצעות יישום HP Smart (‏Android, ‏Apple‏iOS)

סרוק מסמכים ותמונות מהמדפסת, או לכוד פריטים באמצעות מצלמת הטלפון או מחשב הלוח.

 1. פתח את האפליקציה HP Smart. אם האפליקציה HP Smart אינה ברשותך, הורד אותה מ-‏‎123.hp.comapp store.

 2. פתח את היישום ולאחר מכן לחץ על סימן הפלוס כדי להגדיר את המדפסת שלך.

 3. בחר באחד מאריחי הסריקה הבאים במסך הבית של היישום.

  • סריקת מדפסת: הנח את מסמך המקורי על גבי משטח הזכוכית של סורק המדפסת או במזין המסמכים האוטומטי (ADF). ביישום, הקש על סמל ההגדרות כדי לבחור את מקור הקלט, הרזולוציה והצבע, ולאחר מכן הקש על בוצע. הקש על העיגול הכחול כדי לסרוק את הפריט.

  • סריקת מצלמה: משתמשת במצלמה בטלפון או במחשב הלוח כדי ללכוד תמונה או מסמך שבאפשרותך לערוך, להדפיס או לנתח.

 4. בחלון התצוגה המקדימה , השתמש באפשרויות ובהגדרות הבאות כדי להשלים את משימת הסריקה.

  תצוגה מקדימה של HP Smart scan
  • שמור עמודים מרובים בקובץ סריקה יחיד: הקש על סימן הפלוס.

  • צור PDF או בחר סוג קובץ תמונה: הקש על שתף/שמור, ולאחר מכן הקש על תבנית כדי לבחור סוג קובץ.

  • שלח את הסריקה לדוא"ל: הקש על שתף/שמור, שנה הגדרות קבצים ולאחר מכן הקש על שתף/שמור כדי להציג את אפשרות דואר .

  • בצע עריכות איכות הסריקה: הקש על סמל העריכה כדי לשנות את הצבעים, להחיל מסננים, לחתוך ולהוסיף טקסט.

סרוק באמצעות Webscan (מחשבי Chromebook)

For scan-enabled printers, you can scan documents and photos using Webscan over a network connection. No additional software or drivers are required.

 1. הנח את המקור על גבי זכוכית הסורק או לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF).

  הערה:

  אל תטען צילומים במזין המסמכים האוטומטי, כדי למנוע נזק לצילומים או למדפסת.

 2. ודא שהמדפסת שלך מחוברת לאותה הרשת שאליה מחובר המחשב או ההתקן הנייד שלך.

 3. מצא את כתובת ה-IP של המדפסת.

  • מדפסות עם תפריט לוח בקרה: מצא את כתובת ה-IP בתפריט אלחוט או בהגדרות הרשת.

   דוגמה למסך סיכום האלחוט
  • מדפסות ללא תפריט לוח בקרה: הדפס דף תצורת רשת או דוח בדיקת רשת אלחוטית כדי לאתר את כתובת ה-IP.

   ברוב המדפסות יש ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוט ומידע, או ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוט והתחל צילום בשחור.

   עבור מדפסות HP DeskJet‏ 6000 ו-6400, Envy‏ 6000 ו-6400 ו-טנגו, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ולאחר מכן גע במקביל בלחצן מידע ובלחצן חידוש.

   דוגמה לכתובת ה-IP בדוח תצורת רשת
 4. Type the printer IP address into the web browser address line, and then press Enter to open the printer homepage, or Embedded Web Server (EWS).

  Typing the IP address in the internet browser address bar
 5. אם מופיע חלון כניסה או אישור, הזן את המידע כדי לסיים את פתיחת ה-EWS.

  • אם מופיע אישור אבטחה של אתר אינטרנט, לחץ על המשך כדי לפתוח את דף הבית של המדפסת.

  • אם נפתח חלון כניסה, הקלד admin עבור שם המשתמש ולאחר מכן הקלד את קוד ה-PIN שנמצא על המדבקה הממוקמת בתחתית או בגב המדפסת, או את הסיסמה שנקבעה על-ידי מנהל המערכת של המדפסת.

  דוגמה למדבקת קוד ה-PIN על המדפסת
 6. Click Scan.

  A You cannot use this function because it has been disabled message displays.
  Opening the Scan menu in the EWS
 7. Click Settings > Security > Administrator Settings.

 8. If you are prompted to go to a secure HTTPS-enabled webpage, click OK or Redirect to HTTPS.

 9. If a Your connection is not private message displays, click Advanced > Proceed to [Printer IP address].

 10. In the Administrator Settings, locate and select the box next to Webscan or Webscan from EWS, click Apply > OK.

 11. Return to the Scan menu, select the scan preferences, click Start Scan, and then follow the instructions to save the scan.

  Example of the Webscan settings menu in the EWS

שאלות נפוצות

יש לך שאלה נוספת? אתר תשובות נוספות ועזרה.

האם יש יישומים או כלי סריקה אחרים שזמינים?

השתמש ביישום סריקה אחר לפי הצרכים שלך. כדי לאפשר מאפייני סריקה נוספים עם מדפסות נתמכות, התקן את תוכנת HP scan כדי לסרוק מהמדפסת, לסרוק דו-צדדית וליצור קובץ סריקה הניתן לעריכה.

 • תוכנת הסריקה של HP ‏(Windows,‏ Mac): עבור אל ‏‎123.hp.com כדי להתקין את הכונן והתוכנה המלאים של התכונה. לאחר השלמת ההתקנה של המדפסת, פתח את תוכנת הסריקה.

  • Windows: חפש ב-Windows את השם והמספר של דגם המדפסת שברשותך כדי לפתוח את HP Printer Assistant. בכרטיסייה סריקה, לחץ על סרוק מסמך או תמונה כדי לפתוח את HP Scan.

  • Mac: מתוך רשימת יישומים, פתח את סריקה קלה של HP. לחץ על התפריט הנפתח של סורק ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.

  בהתאם למדפסת שברשותך, תוכנת סריקה זו תומכת במאפיינים הבאים:

  • סריקה מלוח הבקרה של המדפסת למחשב או לחשבון דוא"ל

  • סריקה דו-צדדית באמצעות מזין המסמכים האוטומטי

  • יצירת קובץ סריקה הניתן לעריכה באמצעות תוכנת זיהוי תווים אופטי

 • פקס וסריקה ב-Windows: ב-Windows, חפש ופתח את פקס וסריקה ב-Windows. לחץ על סריקה חדשהולאחר מכן בחר את המדפסת שברשותך כדי לסרוק.

  לחיצה על סריקה חדשה באמצעות 'פקס וסריקה ב-Windows'
 • צייר Windows: ב-Windows, חפש את צייר ופתח אותו. לחץ על קובץ או על סמל התפריט, ולאחר מכן לחץ על מסורק למצלמה.

 • יישום 'סריקה של Windows': ב-Windows, חפש ופתח את היישום סריקה ב- Windows'. אם הוא אינו מופיע ברשימה, עבור אל סריקה ב-Windows (באנגלית) כדי להתקין אותו.

 • לכידת תמונה של Apple ‏(Mac): פתח את תמונת הלכידה מרשימת יישומים, לחץ על שם המדפסת שלך בתוך ההתקנים או ברשימה המשותפת , ולאחר מכן לחץ על הצג פרטים כדי לגשת לכל הגדרות הסריקה.

 • HP MFP Scan עבור מדפסות לייזר של HP MFP‏ (Windows): לאחר התקנת התוכנה עם התכונות המלאות ‏‎123.hp.com , חפש ב-Windows את HP MFP Scanופתח אותה. לחץ על סריקה מהירה כדי לסרוק מסמך או תמונה מבלי לשנות את ההגדרות, או לחץ על סריקה מתקדמת לקבלת אפשרויות נוספות והגדרות עבודת הסריקה.

כיצד אשמור סריקה כקובץ טקסט בר-עריכה?

תוכנת זיהוי תווים אופטיים (OCR) ממירה את האותיות במסמך סרוק לקובץ טקסט הניתן לעריכה. התקן את חבילת תוכנת המדפסת של HP ל-Windows ו-Mac כדי להשתמש בתכונה זו, אם היא זמינה.

 1. עבור אל ‏‎123.hp.com כדי להתקיןאת מנהל ההתקן ואת התוכנה.

 2. לאחר השלמת ההתקנה של המדפסת, פתח את תוכנת הסריקה כדי לבדוק אם יש תמיכה בסריקה עם זיהוי תווים אופטיים.

  • Windows: חפש ב-Windows את השם והמספר של דגם המדפסת שברשותך כדי לפתוח את HP Printer Assistant. בכרטיסייה סריקה, לחץ על סרוק מסמך או תמונה כדי לפתוח את HP Scan. חפש את קיצור הדרך שמור כטקסט הניתן לעריכה (OCR).

  • Mac: פתח את HP Easy Scan מרשימת היישומים שלך. לחץ על התפריט הנפתח של סורק ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך. סרוק מסמך, לחץ על שלח, ובחר תיקייה. לחץ על תפריט פורמט ואז מצא RTF או TXT.

 3. אם אפשרויות אלו לא זמינות, המדפסת שלך אינה מצויידת בתוכנת OCR. צור קשר עם ספק חיצוני של תוכנת OCR כגון OmniPage,‏ FineReader, או Readiris כדי לבדוק אם המדפסת שלך מתאימה.

אני לא מצליח לחבר את המדפסת האלחוטית שלי או לסרוק דרך הרשת; מדוע זה קורה?

אם המערכת לא מזהה את המדפסת בעת התקנות התוכנה או במקרה שעבודת הדפסה אלחוטית לא מתבצעת, ודא שהחיבור לרשת תקין ובדוק את דרישות ההגדרה.

 • חיבור רשת לקוי: נסה לקרב את המדפסת ואת המחשב או ההתקן הנייד לנתב האלחוטי ובדוק אם איכות החיבור השתפרה. נסה לפתוח אתר אינטרנט כדי לוודא שהחיבור לאינטרנט תקין. אם רשת ה-Wi-Fi איטית או לא יציבה, הפעל מחדש את הנתב על ידי ניתוק כבל המתח, המתנה של 15 שניות וחיבור הכבל מחדש.

 • המדפסת כבויה או במצב שינה: גע בתפריט לוח הבקרה או לחץ על לחצן ההפעלה כדי להעיר את המדפסת ולהעביר אותה למצב מוכן. לעתים האפליקציה מציגה סטטוס 'לא מקוון' למרות שהמדפסת מוכנה לשימוש.

 • בדוק את מצב החיבור של המדפסת: ודא שהקליטה האלחוטית מופעלת ושהמדפסת מחוברת לאותה רשת של המחשב או ההתקן הנייד שלך. אם יש במדפסת נורית חיווי ליד סמל או לחצן אלחוט, ודא שהנורית דולקת. אם הנורית כבויה או מהבהבת, סימן שאין חיבור לרשת.

 • חבר את המדפסת לרשת:

  • מדפסות עם מסכי מגע: פתח את אשף הגדרת הרשת האלחוטית דרך תפריט אלחוט, תפריט הגדרות או תפריט הגדרת הרשת. כדי להשלים את החיבור, בחר את הרשת הרצויה והזן את הסיסמה.

  • מדפסות ללא מסכי מגע: לחץ לחיצה רצופה על לחצן אלחוט שבמדפסת, עד שהנורית תתחיל להבהב. בתוך שתי דקות, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן WPS שבנתב. הנורית שבמדפסת תפסיק להבהב כאשר יושלם ביצוע החיבור.

 • הפעל מחדש את ההתקנים: הפעל מחדש את המדפסת והמחשב (או ההתקן הנייד) כדי לנקות את כל מצבי השגיאה שאולי נותרו.

 • הדפס דוח בדיקת שידור אלחוטי: באתר התמיכה של HP, חפש את דגם המדפסות שברשותך ובמקטע המתאים, חפש את דף הבדיקה העצמית כדי לאתר את המסמך המסביר כיצד להדפיס את הדוח ולבדוק אותו.

 • הפעל Bluetooth לתהליך הגדרת המדפסת (מערכות הפעלה Android, iOS בלבד): אפליקציית HP Smart נעזרת ב-Bluetooth לאיתור המדפסת ולהגדרת החיבור האלחוטי לרשת.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏