Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Konfigurowanie drukarki HP (aplikacja HP Smart)

Aplikacja HP Smart stanowi główne oprogramowanie drukarki. Zainstaluj ją na urządzeniu, z którego chcesz drukować, a następnie użyj jej do skonfigurowania połączenia drukarki. Podczas instalacji aplikacji HP Smart instalujesz również wszystkie sterowniki niezbędne do drukowania i skanowania.

Instalowanie aplikacji HP Smart

Pobierz aplikację HP Smart dla systemów Android, Apple iOS lub iPadOS, Windows i macOS.

 1. Pobierz aplikację HP Smart ze strony 123.hp.com (Android, Apple iOS), HP Smart - sklep Microsoft (Windows, w języku angielskim) lub HP Smart - sklep Mac App Store (macOS, w języku angielskim).

  Uwaga:

  Masz problem z pobraniem aplikacji? Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Nie można pobrać i zainstalować aplikacji drukarki HP Smart.

 2. W przypadku pierwszej konfiguracji aplikacji HP Smart trzeba utworzyć konto HP lub zalogować się na istniejące konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji drukarki.

Konfiguracja drukarki za pomocą aplikacji HP Smart

Dodaj drukarkę do aplikacji HP Smart i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć ją z komputerem lub urządzeniem przenośnym.

Uwaga:

W przypadku drukarek HP+ mogą być wymagane dodatkowe czynności związane z konfiguracją drukarki, takie jak wybór planu HP+ i utworzenie konta HP.

 1. W przypadku konfiguracji drukarki w sieci Wi-Fi przygotuj drukarkę do konfiguracji.

  • Umieść drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne w pobliżu routera Wi-Fi.

  • Włącz sieć Wi-Fi na komputerze lub urządzeniu przenośnym i nawiąż połączenie z siecią. Jeśli komputer jest połączony z siecią za pomocą kabla Ethernet, tymczasowo odłącz kabel i podczas konfiguracji użyj połączenia Wi-Fi.

  • Włącz funkcję Bluetooth na komputerze lub urządzeniu przenośnym, aby podczas konfiguracji aplikacja HP Smart mogła wykryć drukarkę.

  • W przypadku komputerów z systemem Windows włącz usługę Windows Update, aby mieć pewność, że system Windows będzie zawsze aktualny.

  • Po zainstalowaniu aplikacji HP Smart dla systemów iOS i Android włącz usługę lokalizacji urządzenia przenośnego i zezwól aplikacji na korzystanie z lokalizacji w celu wykrycia drukarki i oferowania rozwiązań podczas konfiguracji.

  • Podczas konfiguracji może zostać wyświetlonych wiele drukarek znajdujących się w zasięgu urządzenia. Pamiętaj, aby wybrać właściwą drukarkę. Nie wybieraj drukarki, której nazwa zawiera określenie DIRECT, ponieważ jest ona przeznaczona wyłącznie do połączeń Wi-Fi Direct.

 2. Otwórz aplikację HP Smart.

  • Jeżeli uruchamiasz aplikację HP Smart po raz pierwszy, zostanie podjęta próba wykrycia i skonfigurowania drukarki.

  • Jeżeli uruchamiasz aplikację HP Smart po raz kolejny, kliknij przycisk Dodaj drukarkę lub znak plus, aby znaleźć drukarkę.

 3. Na ekranie typu połączenia wybierz opcję Wi-Fi, USB lub Sieć. Wyświetlane opcje różnią się w zależności od komputera lub urządzenia przenośnego. Wykonaj instrukcje, aby zakończyć konfigurację.

  Jeżeli korzystasz z połączenia Wi-Fi i drukarka nie została znaleziona, przejdź do następnego kroku.

 4. Przywróć tryb konfiguracji Wi-Fi.

  • Większość drukarek z ekranem dotykowym lub menu: Otwórz menu Komunikacja bezprzewodowa lub Konfiguracja, wybierz pozycje Konfiguracja sieci lub Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Przywróć ustawienia sieci.

  • Drukarki bez ekranu dotykowego lub menu: Przejdź do dokumentu Przywracanie trybu konfiguracji Wi-Fi drukarki HP, aby przywrócić ustawienia domyślne, naciskając przyciski drukarki.

 5. W ciągu dwóch godzin zamknij aplikację HP Smart i otwórz ją ponownie, a następnie ponownie dodaj drukarkę.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć konfigurację drukarki.

Lepsze zabezpieczenie drukarki HP (tylko połączenie bezprzewodowe)

Zabezpiecz drukarkę w taki sposób, aby inne osoby nie miały do niej dostępu.

 • Upewnij się, że sieć, drukarka i urządzenie mają bezpieczne połączenie. Unikaj podłączania drukarki do otwartych sieci publicznych.

 • Używaj do sieci Wi-Fi (routera) silnego hasła i regularnie je zmieniaj.

 • Nadaj drukarce unikalną nazwę, aby łatwo ją zidentyfikować, gdy w sieci będzie kilka drukarek.

 • Ogranicz dostęp innych osób do funkcji drukarki umożliwiających drukowanie zdalne, np. Drukuj w dowolnym miejscu lub HP ePrint.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę Zabezpiecz drukarkę HP przed niechcianym dostępem.

Korzystanie z aplikacji HP Smart do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania

Kafelki na ekranie głównym aplikacji HP Smart umożliwiają drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie. Możesz również sprawdzać stan drukarki, rozwiązywać problemy, zamawiać materiały eksploatacyjne i zmieniać ustawienia preferencyjne drukarki.

Przykład ekranu głównego aplikacji HP Smart (urządzenie przenośne, komputer)

Przykład ekranu głównego aplikacji HP Smart (urządzenie przenośne, komputer)
 • Aby wydrukować, wybierz typ zadania drukowania na ekranie głównym, wybierz element do drukowania, w razie potrzeby użyj narzędzi do edycji zdjęć, a następnie zmień ustawienia zadania drukowania.

 • Aby zeskanować, wybierz skanowanie z szyby skanera lub podajnika dokumentów, zaimportuj zdjęcie lub użyj komputera/aparatu urządzenia przenośnego, aby przechwycić zdjęcie lub dokument. W razie potrzeby użyj narzędzi do edycji, a następnie wydrukuj, zapisz lub udostępnij zeskanowany element. Aby uzyskać więcej informacji, otwórz dokument Skanowanie z poziomu drukarki HP.

 • Aby skopiować (tylko urządzenia z systemem Android i iOS), otwórz kafelek Kopiuj, za pomocą aparatu wykonaj zdjęcie lub przechwyć dokument, wybierz rozmiar i liczbę kopii, a następnie wydrukuj elementy w kolorze lub w czerni i bieli.

 • Aby zarządzać drukarką, kliknij zdjęcie drukarki znajdujące się na ekranie głównym. Umożliwi to zmianę preferencji i opcji, sprawdzenie stanu drukarki i uzyskanie dodatkowych informacji.

 • Aby dodać lub usunąć kafelki na ekranie głównym, wybierz pozycję Personalizuj kafelki w dolnej części ekranu (Android, iOS) lub w Ustawienia aplikacji (Windows, Mac).

 • Aby dowiedzieć się więcej na temat innych funkcji aplikacji, wybierz jedno z poniższych łączy:

  • Diagnostyka i naprawa: Jeżeli występują problemy z drukarką, uruchom narzędzie rozwiązywania problemów w aplikacji HP Smart dla komputerów Mac i komputerów z systemem Windows.

  • : Używaj drukarki, gdy jesteś poza domem i masz dostęp do sieci komórkowej lub Wi-Fi z dostępem do Internetu.

  • Skróty: Twórz skróty jednym przyciskiem (dawniej Smart Tasks) w celu szybkiego wykonywania powtarzalnych zadań, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail, drukowanie i zapisywanie skanów.

  • Faks mobilny: Bezpieczne wysyłaj dokumenty do faksu lub drukarek z obsługą faksu.

Często zadawane pytania

Nadal masz pytania? Znajdź dodatkowe odpowiedzi i pomoc.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...