Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Przywracanie trybu konfiguracji Wi-Fi w drukarce HP

Użyj panelu sterowania drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi, a następnie ponownie skonfiguruj drukarkę.

Po pierwszym włączeniu drukarki tryb konfiguracji Wi-Fi jest automatycznie włączony, dzięki czemu drukarka może być wykrywana podczas konfiguracji. Ze względów bezpieczeństwa tryb konfiguracji Wi-Fi wyłącza się po dwóch godzinach.

Drukarki HP DeskJet 2700, 2700e, 4100, 4100e

Naciśnij przyciski Anuluj i Komunikacja bezprzewodowa, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

 1. Naciśnij przycisk Anuluj, aby przygotować drukarkę do pracy.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacji bezprzewodowej oraz przycisk Anuluj jednocześnie przez pięć sekund, aż przycisk Zasilania zacznie migać.

  Uwaga:

  Wygląd posiadanego panelu sterowania może się różnić od przedstawionego przykładowego panelu, ale sposób postępowania jest taki sam.

  Naciśnięcie przycisku w celu przywrócenia ustawień sieci bezprzewodowej
 3. Zaczekaj, aż błękitny wskaźnik na przycisku Komunikacji bezprzewodowej zacznie migać w sposób ciągły.

 4. W ciągu dwóch godzin wróć do aplikacji lub oprogramowania, aby znaleźć i dodać drukarkę i zakończyć konfigurację.

Drukarki HP ENVY 6000, 6000e, 6400e, ENVY Pro 6400

Naciśnij przycisk Komunikacja bezprzewodowa z tyłu drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacji bezprzewodowej z tyłu drukarki przez pięć sekund.

  Uwaga:

  Wygląd posiadanego panelu sterowania może się różnić od przedstawionego przykładowego panelu, ale sposób postępowania jest taki sam.

  Przykład naciśnięcia przycisku Komunikacji bezprzewodowej i przytrzymania go przez pięć sekund
 2. Poczekaj, aż wskaźnik Stanu zacznie świecić na purpurowo.

 3. W ciągu dwóch godzin wróć do aplikacji lub oprogramowania, aby znaleźć i dodać drukarkę i zakończyć konfigurację.

Drukarki HP Laser 100, Color Laser 150

Naciśnij przyciski Anuluj i Komunikacja bezprzewodowa, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

 1. Naciśnij przycisk Anuluj lub Wznów/Anuluj, aby przygotować drukarkę do pracy.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacja bezprzewodowa przez co najmniej 20 sekund do momentu, aż kontrolki Uwaga i Zasilanie zaczną migać.

  Uwaga:

  Wygląd posiadanego panelu sterowania może się różnić od przedstawionego przykładowego panelu, ale sposób postępowania jest taki sam.

  Przykład naciśnięcia i przytrzymania przycisku Komunikacja bezprzewodowa przez 20 sekund
 3. Odczekaj 60 sekund.

 4. W ciągu dwóch godzin wróć do aplikacji lub oprogramowania, aby znaleźć i dodać drukarkę i zakończyć konfigurację.

Drukarki HP Laser MFP 130, Color Laser MFP 170

Naciśnij przyciski na panelu sterowania drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

 1. Naciśnij przycisk Menu.

 2. Naciśnij przycisk strzałki w prawo , aby przejść do opcji Sieć, a następnie naciśnij przycisk OK.

 3. Wybierz opcję Domyślna sieć Wi-Fi i naciśnij przycisk OK.

  Uwaga:

  Wygląd posiadanego panelu sterowania może się różnić od przedstawionego przykładowego panelu, ale sposób postępowania jest taki sam.

  Przykład naciśnięcia przycisku OK przy opcji domyślnej sieci Wi-Fi
 4. Odczekaj 60 sekund.

 5. W ciągu dwóch godzin wróć do aplikacji lub oprogramowania, aby znaleźć i dodać drukarkę i zakończyć konfigurację.

Drukarki HP Laser NS i Neverstop Laser

Naciśnij przyciski Komunikacja bezprzewodowa i Anuluj, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

 1. Naciśnij przycisk Anuluj, aby przygotować drukarkę do pracy.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacja bezprzewodowa oraz Anuluj jednocześnie przez trzy sekundy, aż do zresetowania drukarki.

  Uwaga:

  Wygląd posiadanego panelu sterowania może się różnić od przedstawionego przykładowego panelu, ale sposób postępowania jest taki sam.

  Przykład naciśnięcia przycisków Komunikacja bezprzewodowa i Anuluj na drukarkach HP Laser NS i Neverstop Laser
 3. Po ponownym uruchomieniu drukarki odczekaj 60 sekund, aż wskaźnik Komunikacji bezprzewodowej zacznie migać w kolorze błękitnym.

 4. W ciągu dwóch godzin wróć do aplikacji lub oprogramowania, aby znaleźć i dodać drukarkę i zakończyć konfigurację.

Drukarki HP LaserJet M109-M112

Naciśnij przyciski na panelu sterowania drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

 1. Jeżeli drukarka jest w trybie uśpienia (kontrolka gotowości świeci, ale jest przygaszona), naciśnij przycisk Wznów/Anuluj, aby wybudzić drukarkę.

 2. Naciśnij przycisk Komunikacja bezprzewodowa i przytrzymaj go przez ponad 20 sekund, aż kontrolka Uwaga zacznie migać.

  Naciskanie przycisku komunikacji bezprzewodowej przez 20 sekund
 3. Zwolnij przycisk Komunikacja bezprzewodowa.

  Drukarka uruchomi się ponownie i zacznie migać wskaźnik komunikacji bezprzewodowej.
 4. W ciągu dwóch godzin wróć do aplikacji lub oprogramowania, aby znaleźć i dodać drukarkę i zakończyć konfigurację.

Drukarki HP LaserJet MFP M139-M142

Naciśnij przyciski na panelu sterowania drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

 1. Jeśli drukarka jest w trybie uśpienia (kontrolka gotowości świeci, ale jest przygaszona), naciśnij przycisk Anuluj, aby ją wybudzić.

 2. Naciśnij przyciski Komunikacja bezprzewodowa i Anuluj i przytrzymaj je przez pięć sekund.

  Naciskanie przycisków Komunikacja bezprzewodowa i Anuluj
 3. Poczekaj, aż drukarka uruchomi się ponownie, a wskaźnik Komunikacja bezprzewodowa zacznie migać.

 4. W ciągu dwóch godzin wróć do aplikacji lub oprogramowania, aby znaleźć i dodać drukarkę i zakończyć konfigurację.

Drukarki HP LaserJet M207-M212, MFP M232-M237

Naciśnij przyciski na panelu sterowania drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

 1. Naciśnij przycisk Anuluj, aby przygotować drukarkę do pracy.

 2. Naciśnij przycisk Informacje i przytrzymaj go przez pięć sekund, aż zaświecą się wszystkie przyciski na panelu sterowania.

  Uwaga:

  Wygląd posiadanego panelu sterowania może się różnić od przedstawionego przykładowego panelu, ale sposób postępowania jest taki sam.

  Przykład naciśnięcia przycisku Informacje przez pięć sekund
 3. Naciśnij równocześnie przycisk Komunikacja bezprzewodowa oraz przycisk Anuluj.

  Naciśnij równocześnie przyciski Komunikacja bezprzewodowa i Informacje
 4. Odczekaj 60 sekund, aż przycisk Komunikacja bezprzewodowa zacznie migać na niebiesko lub wskaźnik Stanu zacznie pulsować na purpurowo.

 5. W ciągu dwóch godzin wróć do aplikacji lub oprogramowania, aby znaleźć i dodać drukarkę i zakończyć konfigurację.

Drukarki HP LaserJet Tank 1020, 1500, 2500, MFP 1005, 1600 i 2600

Naciśnij przyciski na panelu sterowania drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

 1. Naciśnij przycisk Anuluj, aby przygotować drukarkę do pracy.

 2. Naciśnij przycisk Informacje i przytrzymaj go przez pięć sekund, aż zaświecą się wszystkie przyciski na panelu sterowania.

  Uwaga:

  Wygląd posiadanego panelu sterowania może się różnić od przedstawionego przykładowego panelu, ale sposób postępowania jest taki sam.

  Naciskanie i przytrzymywanie przycisku Informacje
 3. Naciśnij jednocześnie przyciski Komunikacja bezprzewodowa oraz Anuluj.

  Równoczesne naciskanie przycisków Komunikacja bezprzewodowa i Anuluj
 4. Odczekaj 60 sekund, aż przycisk Komunikacja bezprzewodowa zacznie migać na niebiesko lub wskaźnik Stanu zacznie pulsować na purpurowo.

 5. W ciągu dwóch godzin wróć do aplikacji lub oprogramowania, aby znaleźć i dodać drukarkę i zakończyć konfigurację.

Drukarki HP Smart Tank 670, 720, 750, 7000, 7300

Naciśnij przyciski na panelu sterowania drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

 1. Naciśnij dowolny przycisk na panelu sterowania drukarki, aby przełączyć urządzenie w stan gotowości.

 2. Naciśnij przycisk Informacje i przytrzymaj go przez pięć sekund, aż zaświecą się wszystkie przyciski na panelu sterowania.

  Naciskanie i przytrzymywanie przycisku Informacje przez 5 sekund
 3. Naciśnij przyciski Komunikacja bezprzewodowa oraz Anuluj i przytrzymaj je przez pięć sekund, aż kontrolka Wi-Fi zacznie migać na niebiesko.

  Naciskanie przycisków Komunikacja bezprzewodowa i Anuluj i przytrzymanie ich przez pięć sekund
 4. W ciągu dwóch godzin wróć do aplikacji lub oprogramowania, aby znaleźć i dodać drukarkę i zakończyć konfigurację.

Drukarki HP Smart Tank 790, 7600

Naciśnij przyciski na panelu sterowania drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi z tyłu drukarki przez pięć sekund lub do momentu, aż panel sterowania wyświetli monit.

  Naciskanie przycisku Wi-Fi i przytrzymanie go przez pięć sekund
 2. W monicie dotknij przycisku OK, aby przywrócić domyślne ustawienia sieciowe. Wskaźnik stanu miga na fioletowo.

 3. W ciągu dwóch godzin wróć do aplikacji lub oprogramowania, aby znaleźć i dodać drukarkę i zakończyć konfigurację.

Drukarki HP Tango

Naciśnij przycisk Wi-Fi z tyłu drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

 1. Z tyłu drukarki naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez pięć sekund.

  Przykład naciśnięcia przycisku Komunikacja bezprzewodowa z tyłu drukarki i przytrzymanie go przez pięć sekund
 2. Poczekaj, aż wskaźnik Stanu zacznie pulsować w kolorze błękitnym.

 3. W ciągu dwóch godzin wróć do aplikacji lub oprogramowania, aby znaleźć i dodać drukarkę i zakończyć konfigurację.

Przywracanie trybu konfiguracji Wi-Fi we wszystkich drukarkach HP

Użyj przycisków, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi w innych modelach drukarek HP.

Wszystkie pozostałe drukarki z ekranem dotykowym

Użyj ekranu dotykowego, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

 1. Na panelu sterowania drukarki dotknij ikony Konfiguracja lub Komunikacja bezprzewodowa.

 2. Wybierz opcje Konfiguracja sieci lub Ustawienia, a następnie wybierz opcję Przywróć ustawienia sieci.

  Uwaga:

  Wygląd posiadanego panelu sterowania może się różnić od przedstawionego przykładowego panelu, ale sposób postępowania jest taki sam.

  Przykład wybrania opcji Przywróć ustawienia sieci na ekranie dotykowym panelu sterowania
 3. Po wyświetleniu okna potwierdzenia dotknij opcji Tak.

 4. Poczekaj 60 sekund, aż wskaźnik Komunikacji bezprzewodowej zacznie migać w kolorze błękitnym.

 5. W ciągu dwóch godzin wróć do aplikacji lub oprogramowania, aby znaleźć i dodać drukarkę i zakończyć konfigurację.

Wszystkie pozostałe drukarki HP Inkjet i Ink Tank bez ekranu dotykowego

Naciśnij przyciski Anuluj i Komunikacja bezprzewodowa, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

 1. Naciśnij przycisk Anuluj, aby przygotować drukarkę do pracy.

 2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Komunikacji bezprzewodowej oraz Anuluj,, aż zacznie migać przycisk Zasilania.

  Uwaga:

  Wygląd posiadanego panelu sterowania może się różnić od przedstawionego przykładowego panelu, ale sposób postępowania jest taki sam.

  Przykład naciśnięcia przycisków Komunikacja bezprzewodowa i Anuluj przez pięć sekund
 3. Poczekaj 60 sekund, aż wskaźnik Komunikacji bezprzewodowej zacznie migać w kolorze błękitnym.

 4. W ciągu dwóch godzin wróć do aplikacji lub oprogramowania, aby znaleźć i dodać drukarkę i zakończyć konfigurację.

Wszystkie pozostałe drukarki HP LaserJet bez ekranu dotykowego

Naciśnij przyciski Anuluj i Komunikacja bezprzewodowa, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

 1. Naciśnij przycisk Anuluj, aby przygotować drukarkę do pracy.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Sieć bezprzewodowa do momentu, aż kontrolka Uwaga zacznie migać.

  Uwaga:

  Wygląd posiadanego panelu sterowania może się różnić od przedstawionego przykładowego panelu, ale sposób postępowania jest taki sam.

  Przykład naciśnięcia i przytrzymania przycisku Komunikacja bezprzewodowa
 3. Poczekaj 60 sekund, aż wskaźnik Komunikacja bezprzewodowa zacznie migać na niebiesko.

 4. W ciągu dwóch godzin wróć do aplikacji lub oprogramowania, aby znaleźć i dodać drukarkę i zakończyć konfigurację.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...