solution Contentsolution Content
Strona przetłumaczona automatycznie przez usługę Microsoft Translator

Przywracanie trybu konfiguracji Wi-Fi w drukarce HP

Wiele drukarek HP ma tryb konfiguracji Wi-Fi, który ułatwia podłączenie ich do sieci. Tryb ten jest włączony przez dwie godziny podczas pierwszej konfiguracji drukarki. Przywróć tryb konfiguracji Wi-Fi, jeśli drukarka nie zostanie znaleziona podczas konfiguracji oprogramowania lub gdy połączenie zostało utracone.