solution Contentsolution Content

Drukarki HP – Nie można znaleźć funkcji zaawansowanych w aplikacji HP Smart

Po skonfigurowaniu drukarki zaawansowane funkcje skanowania, takie jak Wyodrębnianie tekstu, Scribble, Książka, Wiele elementów i Dokument tożsamości, nie są dostępne w aplikacji HP Smart.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Użyj drukarki po wykonaniu każdego zadania, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Upewnij się, że środowisko druku spełnia wymagania

Zapoznaj się z następującymi wymaganiami programu HP Smart Advance, aby upewnić się, że drukarka i urządzenie go obsługują:

 • Drukarka HP (HP Smart Advanced wymaga drukarki HP+ lub objętej programem)

 • Konto HP Smart

 • Komputer lub urządzenie przenośne z systemem:

  • Windows 10 Redstone 5 (wersja 1809) lub nowszy

  • macOS Big Sur (11.0) lub nowszy

  • Android Pie (9.0) lub nowszy

  • Apple iOS, iPadOS 15 lub nowszy

Zaloguj się na konto HP Smart

Aby korzystać z funkcji HP Smart Advance, takich jak zaawansowane skanowanie i Print Anywhere, zaloguj się na konto HP Smart.

 1. Sprawdź, czy komputer lub urządzenie przenośne są połączone z Internetem.

 2. Otwórz aplikację HP Smart i zaloguj się na konto.

  • Jeśli zaawansowane funkcje są dostępne, problem został rozwiązany.

  • Jeżeli nadal brakuje zaawansowanych funkcji, wykonaj poniższe czynności.

Aktualizowanie aplikacji HP Smart

W sklepie z aplikacjami wyszukaj aplikację HP Smart i zaktualizuj ją do najnowszej wersji. Czasami pozwala to rozwiązać problemy z konfiguracją lub połączeniem.

 1. Otwórz aplikację HP Smart w sklepie z aplikacjami.

  • Microsoft Store (Windows): HP Smart (w języku angielskim)

  • Sklep Mac App Store (macOS): HP Smart for Desktop (w języku angielskim)

  • Sklep Google Play (Android): HP Smart (w języku angielskim)

  • App Store (iOS): HP Smart (w języku angielskim)

 2. Kliknij pozycję Aktualizuj, aby pobrać najnowszą wersję aplikacji HP Smart.

  Jeśli wyświetla się tylko przycisk Otwórz, oznacza to, że aplikacja jest aktualna. Rozwiązywanie problemów należy więc kontynuować.

  Kliknięcie pozycji Aktualizuj na stronie aplikacji HP Smart w sklepie Google Play

Usuwanie drukarki z aplikacji HP Smart

Usuń drukarkę z aplikacji HP Smart, aby rozwiązać problemy z łącznością aplikacji.

Uwaga:

Usunięcie drukarki z aplikacji HP Smart nie spowoduje usunięcia drukarki z konta HP Smart ani anulowania subskrypcji Instant Ink (jeżeli została zarejestrowana).

 1. Uruchom aplikację HP Smart, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij długo obraz drukarki.

 2. Kliknij przycisk Ukryj drukarkę.

  Dotykanie pozycji Ukryj drukarkę w aplikacji HP Smart
 3. Po wyświetleniu monitu ponownie kliknij opcję Ukryj drukarkę, aby potwierdzić usunięcie.

  Klikanie przycisku Ukryj drukarkę

  Drukarka nie będzie już wyświetlana na ekranie głównym aplikacji.

Usuwanie drukarki z listy Drukarki i skanery (Windows, Mac)

Użyj menu Drukarki i skanery, aby usunąć drukarkę z komputera z systemem Windows lub komputera Mac.

 • Windows: Wyszukaj i otwórz Drukarki i skanery, na liście wybierz swoją drukarkę, a następnie kliknij pozycje Usuń urządzenie > Tak, aby dokończyć usuwanie.

 • macOS: Kliknij ikonę Spotlight, a następnie wyszukaj i otwórz Drukarki i skanery. Wybierz nazwę drukarki, kliknij opcję Usuń drukarkę lub przycisk Usuń, a następnie po wyświetleniu monitu kliknij pozycję Usuń drukarkę lub Odłącz drukarkę, aby dokończyć usuwanie.

Odinstalowywanie aplikacji HP Smart

Usuń aplikację HP Smart z komputera lub urządzenia przenośnego.

 • Android: Otwórz sklep Google Play, kliknij ikonę Menu, a następnie wybierz pozycje Moje aplikacje i gry > HP Smart > Odinstaluj.

 • iOS: Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj aplikację, a następnie dotknij opcji Usuń aplikację > Usuń aplikację > Usuń.

 • Windows: Wyszukaj i wybierz polecenie Dodaj lub usuń programy. Na liście zainstalowanych programów kliknij pozycje HP Smart > Odinstaluj.

 • macOS: Kliknij ikonę Spotlight, a następnie wyszukaj i otwórz folder Aplikacje. Kliknij i przeciągnij HP Smart na ikonę Kosz na pasku Dock.

  Aplikacja HP Smart zostanie usunięta z komputera bez plików aplikacji.

  Usuń aplikację HP Smart wraz z plikami aplikacji:

  1. Kliknij polecenie Przejdź w górnym menu, a następnie polecenie Przejdź do folderu.

   Otwieranie okna Przejdź do folderu

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe.

  2. Wpisz ~/Library, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  3. Przejdź do folderu Kontenery, znajdź folder HP Smart lub com.hp.SmartMac, a następnie usuń ten folder.

Przywróć domyślne ustawienia fabryczne drukarki

Przywróć domyślne ustawienia fabryczne drukarki za pomocą aplikacji HP Smart lub przeglądarki internetowej w celu otwarcia wbudowanego serwera internetowego (EWS) drukarki. Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych może pomóc rozwiązać problemy z konfiguracją drukarki, łącznością i komunikatami o błędach.

 1. Wybierz jedną z poniższych metod, aby otworzyć ustawienia zaawansowane drukarki.

  • Aplikacja HP Smart: Kliknij obraz drukarki, aby otworzyć ustawienia i narzędzia zarządzania, a następnie kliknij opcję Ustawienia zaawansowane w sekcji Ustawienia.

  • Wbudowany serwer internetowy drukarki: Otwórz wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki HP za pomocą adresu IP drukarki.

 2. Na stronie głównej serwera EWS kliknij kartę Ustawienia lub System.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się lub wprowadzenie kodu PIN drukarki, wprowadź nazwę użytkownika admin (tylko HP LaserJet), wprowadź kod PIN z etykiety drukarki, a następnie kliknij przycisk Wyślij lub OK. Ta etykieta zazwyczaj znajduje się w obszarze dostępu do wkładów lub drzwiczek drukarki.

  Lokalizacja numeru PIN na etykiecie drukarki
 4. Przywróć domyślne ustawienia fabryczne drukarki.

  • W przypadku większości drukarek HP kliknij opcję Przywróć ustawienia fabryczne lub Ustawienia fabryczne w obszarze Przywróć ustawienia domyślne. Kliknij Przywróć ustawienia fabryczne > Tak.

  • W przypadku drukarek HP LaserJet kliknij opcję Serwis, a następnie przycisk Przywróć domyślne > OK.

  Po około 20 sekundach drukarka automatycznie uruchomi się ponownie.

 5. Jeśli to konieczne, ponownie podłącz drukarkę do swojej sieci Wi-Fi.

 6. Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje oprogramowania układowego drukarki.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych drukarki HP.

Instalowanie aplikacji HP Smart

Pobierz aplikację HP Smart ze sklepu z aplikacjami.

 • Microsoft Store (Windows): HP Smart (w języku angielskim)

 • Sklep Mac App Store (macOS): HP Smart for Desktop (w języku angielskim)

 • Sklep Google Play (Android): HP Smart (w języku angielskim)

 • App Store (iOS): HP Smart (w języku angielskim)

Uwaga:

Masz problem z pobraniem aplikacji? Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Nie można pobrać i zainstalować aplikacji drukarki HP Smart.

Więcej informacji o konfiguracji drukarki można znaleźć w dokumencie Konfiguracja drukarki HP (aplikacja HP Smart).

Konfiguracja drukarki za pomocą aplikacji HP Smart

Skonfiguruj drukarkę za pomocą aplikacji HP Smart.

 1. Otwórz aplikację HP Smart.

 2. Na ekranie głównym aplikacji kliknij przycisk Dodaj drukarkę lub ikonę Dodaj drukarkę ( lub ).

  Przykłady opcji Dodaj drukarkę w systemie Windows (po lewej) i Android (po prawej)

  Przykłady opcji Dodaj drukarkę w aplikacji HP Smart
 3. W przypadku urządzeń przenośnych dotknij opcji Pierwsze kroki w obszarze Skonfiguruj nową drukarkę. Jeśli pojawi się monit o wybranie typu połączenia, kliknij opcję Wi-Fi lub Kabel Ethernet, a następnie dotknij opcji Kontynuuj. Przygotuj drukarkę do połączenia, a następnie dotknij przycisku Kontynuuj.

  Klikanie przycisku Pierwsze kroki
 4. Znajdź drukarkę na liście, kliknij jej nazwę lub opcję Konfiguruj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację. Wyświetlenie drukarki może potrwać kilka minut.

  Przykład znalezionych drukarek w aplikacji HP Smart

  Przykłady znalezionych drukarek w aplikacji HP Smart

Kontakt z centrum obsługi klienta HP

Jeżeli powyższe czynności nie rozwiązały problemu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej HP, aby uzyskać dalszą pomoc.

 1. Wprowadź numer seryjny produktu, aby wyświetlić stan gwarancji i w razie potrzeby zmienić lokalizację.

 2. Wybierz opcję pomocy. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.