solution Contentsolution Content

Używanie funkcji Diagnozuj i napraw w programie HP Smart, aby rozwiązać najczęstsze problemy z drukowaniem (Windows, macOS)

Jeżeli występują problemy z drukarką, uruchom narzędzie rozwiązywania problemów w aplikacji HP Smart dla komputerów Mac i komputerów z systemem Windows.

Funkcja Diagnozuj i napraw umożliwia wykonanie następujących czynności rozwiązywania problemów:

 • Usuwa zablokowane zadania w kolejce drukowania, wznawia wstrzymane zadania drukowania w kolejce i rozwiązuje inne błędy kolejki.

 • Sprawdza, czy drukarka jest w trybie offline i, jeśli to możliwe, ponownie łączy ją z siecią.

 • Rozwiązuje problemy z buforem wydruku.

 • Sprawdza i instaluje dostępne aktualizacje sterowników (tylko system Windows).

 • Umożliwia podłączenie drukarki do właściwego portu w przypadku niezgodności portów (tylko system Windows).

Konfiguracja drukarki za pomocą aplikacji HP Smart (Windows, macOS)

Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji drukarki wyświetlanymi w aplikacji HP Smart, aby podłączyć drukarkę za pomocą kabla USB lub do Internetu.

 1. Pobierz aplikację HP Smart ze strony HP Smart – sklep Microsoft (Windows, w języku angielskim) lub HP Smart – sklep Mac App Store (macOS, w języku angielskim).

 2. Jeżeli zostanie wyświetlony ekran Witamy w HP Smart, kliknij pozycję Akceptuj wszystko.

  Ekran powitalny aplikacji HP Smart
 3. Skonfiguruj drukarkę lub dodaj ją.

  • Jeśli wyświetla się opcja konfiguracji lub logowania, kliknij pozycję Skonfiguruj nową drukarkę.

   Klikanie pozycji Skonfiguruj nową drukarkę
  • Jeżeli zostanie wyświetlony ekran główny aplikacji, kliknij przycisk Dodaj drukarkę (Windows), Skonfiguruj drukarkę lub dodaj ją (macOS) lub kliknij ikonę Dodaj drukarkę.

   Przykłady pozycji Dodaj drukarkę w systemie Windows (po lewej) i macOS (po prawej)

   Przykłady pozycji Dodaj drukarkę w aplikacji HP Smart
 4. W systemie macOS kliknij pozycję Pierwsze kroki w obszarze Skonfiguruj nową drukarkę. Jeśli pojawi się monit o wybranie typu połączenia, kliknij opcję Wi-Fi lub Kabel Ethernet, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj. Przygotuj drukarkę do połączenia, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  Klikanie przycisku Pierwsze kroki
 5. Znajdź drukarkę na liście, kliknij jej nazwę lub pozycję Konfiguruj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację. Wyświetlenie drukarki może potrwać kilka minut.

  Przykład znalezionych drukarek w aplikacji HP Smart

  Przykłady znalezionych drukarek w aplikacji HP Smart
 6. Jeżeli korzystasz z połączenia Wi-Fi i drukarka nie została znaleziona, przejdź do następnego kroku.

 7. Przywróć tryb konfiguracji Wi-Fi.

  • Drukarki z dotykowym panelem sterowania: Na panelu sterowania otwórz menu Sieć bezprzewodowa lub Konfiguracja, wybierz pozycje Konfiguracja sieci lub Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Przywróć ustawienia sieci.

  • Drukarki bez dotykowego panelu sterowania: Na panelu sterowania naciśnij przyciski, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi na drukarce HP.

 8. W ciągu dwóch godzin zamknij aplikację HP Smart i otwórz ją ponownie, a następnie ponownie dodaj drukarkę.

 9. Jeżeli aplikacja HP Smart nadal nie wykrywa drukarki, przejdź do dokumentu Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji w celu uzyskania informacji o rozwiązywaniu problemów.

Uruchamianie funkcji Diagnozuj i napraw

Znajdź i uruchom funkcję Diagnozuj i napraw w aplikacji HP Smart dla komputerów z systemem macOS i Windows.

 1. Otwórz aplikację HP Smart, a następnie uruchom narzędzie Diagnozuj i napraw.

  • Windows: W lewym dolnym rogu kliknij ikonę Diagnozuj i napraw.

  • macOS: Kliknij drukarkę na górnym pasku menu kliknij Drukarki, a następnie pozycję Diagnozuj i napraw.

  Klikanie ikony w lewym dolnym rogu (system Windows), wybór polecenia Diagnozuj i napraw z menu Drukarki (system macOS)

  Otwieranie narzędzia Diagnozuj i napraw w aplikacji HP Smart na komputerach z systemem Windows i komputerach Mac
 2. Kliknij Start.

  Uwaga:

  Nie zamykaj programu HP Smart, gdy uruchomione jest narzędzie do rozwiązywania problemów.

  Kliknięcie przycisku Rozpocznij w celu uruchomienia funkcji Diagnozuj i napraw w aplikacji HP Smart
 3. Jeżeli zostaną wykryte jakieś problemy, postępuj zgodnie z instrukcjami.

  Wyniki narzędzia Diagnozuj i napraw w aplikacji HP Smart
 4. Jeżeli problem nie został rozwiązany, wybierz jeden z dodatkowych zasobów lub przejdź do Obsługa klienta HP w celu wyszukania określonego problemu lub komunikatu o błędzie.

Często zadawane pytania

Nadal masz pytania? Znajdź dodatkowe odpowiedzi i pomoc.