תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - פתרון בעיות תצוגה וקול ב-HDMI ‏(Windows 10)

בעת חיבור המחשב להתקן ‏HDMI, כגון צג, טלוויזיה או רמקולים של צליל היקפי, אתה עשוי להיתקל בבעיות של תצוגה או צליל.

היעזר במידע זה כדי לבדוק את ההגדרות ולפתור בעיות.

השתמש בכבל HDMI המתאים להתקן ה-HDMI שלך

למרבית התקני ה-HDTV יש יותר מיציאת קלט אחת עבור HDMI. יש לוודא שמקור הקלט של תצוגת ה-HDMI הוגדר כאותה יציאת HDMI שמחוברת למחשב שלך; למשל, HDMI 2 ל-HDMI 2.

אם המחשב והתקן ה-HDMI משתמשים בסוגי כבלים שונים, ניתן לרכוש מתאמים. לקבלת מידע נוסף, ראה סקירה של חיבורי ‏HDMI ו-DVI עבור מחשבים.

מחבר כבל HDMI

תמונה של תקע בכבל HDMI

‏יציאת HDMI ‏19 פינים

תמונה של ‏יציאת HDMI ‏19 פינים

בחר את פלט הצליל של HDMI כברירת המחדל של התקן השמע ב-Windows

בחר את התקן ה-HDMI כהתקן הפלט המהווה ברירת מחדל. כאשר התקן קול חיצוני אינו מחובר למחשב, הגדרות הקול חוזרות אל הרמקולים והאוזניות של המחשב. כאשר התקן ה-HDMI מחובר למחשב, הגדרות הקול משתנות להתקן ה-HDMI.

פתח את הגדרות הקול כדי לוודא שהתקן הפלט הנכון נבחר.

הערה:

ייתכן שהתמונות המוצגות יהיו שונות מהמחשב שלך, אבל השלבים זהים.

 1. חבר את כבל ה-HDMI למחשב ולהתקן הפלט.

 2. ב-Windows, חפש ופתח את לוח הבקרה.

 3. לחץ על קול, ואז לחץ על הכרטיסייה הפעלה. החלון צליל ייפתח.

 4. בלשונית השמעה בחר רמקול/אוזניות או רמקולים ואזוניות, ואז לחץ הגדר ברירת מחדל.

  הערה:

  השתמש ב התקני ברירת מחדל עבור התקני פלט שמע כמו אוזניות או רמקולים. השתמש בהתקן תקשורת ברירת מחדל כיצד לבצע ולקבל שיחות.

  הגדרת הרמקולים/האוזניות כהתקן ברירת המחדל של השמע
 5. בחר את התקן הפלט המחובר אל כבל ה-HDMI, ואז לחץ על הגדר ברירת מחדל.

  הגדרת התקן הפלט המחובר אל כבל ה-HDMI כהתקן ברירת המחדל
 6. לחץ לחיצה ימנית על התקן הפלט המחובר אל כבל ה-HDMI, ואז בחר הצג התקנים מנותקים. כבל ה-HDMI חייב להיות מחובר כאשר אתה מגדיר את התצורה של התקן הפלט.

  בחירת הצג התקנים מנותקים
 7. כדי להציג את כל התקני הקול הזמינים, לחץ לחיצה ימנית על ההתקן המוצג בחלון קול ובחר באפשרויות הצג התקנים לא זמינים והצג התקנים מנותקים.

הפעל בדיקת שמע ב-HP Support Assistant

הפעל את בודק השמע HP Support Assistant כדי לוודא שהתקן השמע פועל כראוי.

 1. גש אל HP Support Assistant כדי להוריד ולהתקין את תוכנת מסייע התמיכה של HP, אם היא עדיין לא מותקנת במחשב שלך.

 2. ב-Windows, חפש את HP Support Assistant ופתח אותו.

 3. בלשונית לוח המחוונים שלי לחץ על תיקונים ואבחונים.

  לחץ על 'פתרון בעיות ותיקונים' בחלונית My notebook
 4. לחץ בדיקת שמע במקטע תיקונים בלחיצה אחת.

 5. לחץ הבא, ואז המתן להשלמת בדיקת השמע.

  לחיצה על הבא כדי להפעיל את בדיקת השמע
 6. סקור את תוצאות הבדיקה במקטעי תוצאות אבחון השמע והמיקרופון, ואז לחץ על בדוק שמע.

  סקירת תוצאות בדיקת השמע, ואז לחיצה על בדיקת שמע
 7. אם השמע אינו נשמע בצורה נכונה, לחץ על לא ניתן לשמוע את השמע ואז פעל בהתאם להוראות המוצגות על גבי המסך.

השימוש בפותר הבעיות של הקול ב- Windows

השתמש בפותר הבעיות כדי לפתור בעיות בהפעלת שמע.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את לוח הבקרה.

 2. לחץ על פתרון בעיות.

  הערה:

  אם אינך רואה פתרון בעיות ברשימה, שנה את הצג על ידי (ממוקמים בפינה הימנית העליונה של המסך) לסמלים גדולים.

 3. תחת חומרה וקול, לחץ על פתור בעיות בהפעלת שמע.

  הערה:

  נדרשת הרשאת מנהל מערכת כדי להפעיל תוכנית זו. אם תתבקש, הקלד את סיסמת מנהל המערכת או ספק אישור.

  לחיצה על 'פתור בעיות בהשמעת שמע'
 4. פותר בעיות הקול נפתח. לחץ על הבא. פותר הבעיות מתחיל בבדיקת מצב שירות השמע.

  לחץ על 'הבא' כדי להפעיל את פותר בעיות הקול עבור השמעת שמע
 5. בחר את ההתקן שברצונך לפתור בו בעיה ואז לחץ על הבא.

 6. בצע את ההוראות שעל-גבי המסך ובצע את השינויים המוצעים על-ידי פותר הבעיות. כאשר תסיים, סגור את פותר הבעיות.

פתרון בעיות מתקדם של תצוגה וקול ב-HDMI עבור Windows

יש להשתמש בנהלי פתרון בעיות מקדמים עבור בעיות בתצוגה וקול ב-HDMI.

ביצוע איפוס קשיח

איפוס קשיח או מאולץ מוחק את כל המידע בזיכרון של המחשב, דבר שעשוי לפתור את בעיות התצוגה והקול בחיבור HDMI.

בעת ביצוע איפוס קשיח, עליך לנתק או להסיר את כל ההתקנים ההיקפיים. בדוק את המחשב בפני עצמו, ואז חבר התקן היקפי אחד בכל פעם.

עדכן את המחשב בעזרת HP Support Assistant

השתמש ב-HP Support Assistant כדי למצוא עדכונים ולהתקין אותם, כולל עדכוני BIOS, עבור המחשב שברשותך עם Windows.

 1. ב-Windows, חפש את HP Support Assistant ופתח אותה או לחץ על סמל האפליקציה בשורת המשימות.

  אם האפליקציה אינה מותקנת במחשב, הורד את הגרסה העדכנית ביותר מאתר האינטרנט של HP Support Assistant.

 2. בלשונית לוח המחוונים שלי, מצא את המחשב שלך ואז לחץ על עדכונים.

 3. המתן בזמן ש-HP Support Assistant מנתח את המערכת.

 4. בסיום הניתוח, בחר את העדכונים המפורטים, הורד והתקן אותם ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל המסך.

 5. אם תוצג הנחיה, הפעל את המחשב מחדש ולאחר מכן סגור את הכלי.

התקנת עדכונים מחשב באמצעות Windows Update

מצא והתקן עדכונים עבור המחשב שלך עם Windows 10.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את הגדרות עדכוניWindows.

 2. לחץ על בדוק אם יש עדכונים.

  אם קיימים עדכונים זמינים כלשהם, התקנתם תתחיל באופן אוטומטי.

 3. לאחר התקנת העדכונים, הפעל מחדש את המחשב, במידת הצורך.

פתרון בעיות HDMI ספציפיות

אתר את בעיית ה-HDMI והשתמש בהצעות לפתרון הבעיה שלך.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏