ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP - การใช้ HP Print and Scan Doctor (Windows)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP และคอมพิวเตอร์ระบบ Windows
HP Print and Scan Doctor คือ ชุดเครื่องมือฟรีสำหรับ Windows เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ทั่วไปและปัญหาในการสแกน เช่น ไดร์เวอร์การพิมพ์ขาดหายหรือเสียหาย ปัญหาการเชื่อมต่อ ปัญหาไฟร์วอลล์ ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดในการสแกน เครื่องพิมพ์ออฟไลน์ และงานพิมพ์ติดค้างในคิวพิมพ์

ดาวน์โหลดและเรียกใช้ HP Print and Scan Doctor

ติดตั้ง HP Print and Scan Doctor ที่คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
 1. เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นใส่กระดาษธรรมดาเข้าไปในถาดหลัก
 2. ดาวน์โหลด HP Print and Scan Doctor จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งและเปิดใช้เครื่องมือ
 3. ในหน้าจอต้อนรับ ให้คลิก Start (เริ่ม) เพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์ของคุณ
  บันทึก
  หากไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิก My product is not listed (ไม่พบเครื่องพิมพ์ของฉันในรายการ) จากนั้นทำตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ
 4. คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  รายการเครื่องพิมพ์ที่มี
 5. คลิกที่ Fix Printing (แก้ไขการพิมพ์) หรือ Fix Scanning (แก้ไขการสแกน)
  แก้ไขปัญหาด้านการพิมพ์หรือการแสกน
 6. ตรวจสอบสถานะของแต่ละผลการทดสอบ
  • : เครื่องพิมพ์ผ่านการทดสอบแล้ว
  • : ค้นพบปัญหาและได้ทำการแก้ไขโดยอัตโนมัติแล้ว
  • : การทดสอบล้มเหลวและจำเป็นต้องได้รับการดำเนินการจากผู้ใช้ แต่ขั้นตอนถูกข้าม
  • : พบปัญหา ทำตามคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา
  หน้าจอผลลัพธ์พร้อมกับปัญหาที่พบ
 7. หากคุณมีการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณที่ทำงานอยู่ คุณสามารถทำการวินิจฉัยเพิ่มเติม รวบรวมข้อมูลเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบสถานะเครือข่าย และอีกมากมายได้ เข้าถึงคุณสมบัติเหล่านี้ได้จากแถบเมนูด้านบน
  • ตรวจสอบข้อมูลและสถานะเครือข่าย: คลิก Network (เครือข่าย) จากนั้นคลิก Show Advanced Info (แสดงข้อมูลขั้นสูง) เพื่อดูที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ ความแรงสัญญาณเครือข่าย ประเภทการรักษาความปลอดภัย และสถานะภายใน คลิก Show Wireless Info (แสดงข้อมูลเครือข่ายไร้สาย) เพื่อดูรายการเครือข่ายใกล้เคียงและดูรหัสเครือข่าย
  • การแก้ไขปัญหาไฟร์วอลล์: คลิก Network (เครือข่าย) จาก นั้นคลิก Troubleshooting Firewalls (การแก้ไขปัญหาไฟร์วอลล์) ทำตามคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาไฟร์วอลล์ หรือคลิกที่ Firewall Help (วิธีใช้ไฟร์วอลล์) หรือ Online Firewall Help (วิธีใช้ไฟร์วอลล์ออนไลน์) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
  • เข้าถึงการตั้งค่าเราเตอร์: คลิก Network (เครือข่าย) จากนั้นคลิก Open Router Web Page (เปิดหน้าเว็บเราเตอร์) เพื่อดูและเปลี่ยนชื่อและรหัสผ่านเครือข่ายของคุณ และเพื่อตรวจสอบอัพเดตเฟิร์มแวร์ของเราเตอร์
  • รายงานวินิจฉัยการพิมพ์ และทำความสะอาดหรือจัดเรียงหัวพิมพ์: คลิก Printer (เครื่องพิมพ์) จากนั้นคลิก Printer Services (บริการเครื่องพิมพ์)
  • ตรวจสอบระดับและข้อมูลตลับหมึกและผงหมึก: คลิก Printer (เครื่องพิมพ์) จากนั้นคลิก Supply Levels (ระดับวัสดุสิ้นเปลือง) ยังค้นหาจำนวน สถานะการรับประกัน และวันที่ติดตั้งของตลับหมึกและผงหมึก
  • รับข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์: คลิก Printer (เครื่องพิมพ์) จากนั้นคลิก Advanced Printer Data (ข้อมูลเครื่องพิมพ์ขั้นสูง) เพื่อค้นหาหมายเลขซีเรียล สถานะการรับประกัน เวอร์ชันซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ และข้อมูลหัวพิมพ์
  • ตรวจสอบสถานะบัญชี ePrint, แอพเครื่องพิมพ์ และ HP Instant Ink (เครื่องพิมพ์เครือข่าย): คลิก Printer (เครื่องพิมพ์) จากนั้นคลิก Web Services เพื่อดูข้อมูลบัญชีบริการพิมพ์จากคลาวด์ ePrint และสถานะการลงทะเบียน Instant Ink ในการรับรหัสเคลมของคุณ คลิก Print ePrint Instruction Page (พิมพ์หน้าคำแนะนำ ePrint)
  • เปิดซอฟต์แวร์บนเว็บของเครื่องพิมพ์ (เครื่องพิมพ์เครือข่าย): คลิก Printer (เครื่องพิมพ์) จากนั้นคลิก Open Printer Web Page (เปิดหน้าเว็บเครื่องพิมพ์) เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูงใน Embedded Web Server
  • รีเซ็ตฮาร์ดแวร์หรือหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์: คลิก Printer (เครื่องพิมพ์) จากนั้นคลิก Resets (รีเซ็ต) เพื่อเลือกตัวเลือกการรีเซ็ตที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของคุณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

อ่านถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้ HP Print and Scan Doctor


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย