ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - ใส่กระดาษในถาด 2

บทนำ

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใส่กระดาษลงในถาด 2 และถาดเสริม 550 แผ่น ถาดเหล่านี้บรรจุกระดาษ 75 g/m2 550 แผ่น
  หมายเหตุ
ห้ามดึงขยายถาดกระดาษมากกว่าหนึ่งถาดพร้อมกัน ห้ามใช้ถาดกระดาษเป็นขั้นบันได เอามือออกจากถาดกระดาษขณะปิด ต้องปิดถาดทั้งหมดเมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์
บันทึก
ขั้นตอนการใส่กระดาษสำหรับถาดบรรจุกระดาษ 550 แผ่นทั้งหมดจะเหมือนกับถาด 2 แสดงเฉพาะถาด 2 เท่านั้น

ใส่กระดาษในถาด 2 และถาดบรรจุกระดาษ 550 แผ่น

 1. เปิดถาด
  บันทึก
  ห้ามเปิดถาดนี้ขณะกำลังใช้งาน
  รูปภาพ : เปิดถาด
 2. ปรับตัวกั้นความยาวกระดาษและความกว้างกระดาษโดยการบีบสลักปรับสีฟ้าและเลื่อนตัวกั้นตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 3. ใส่กระดาษลงในถาด ตรวจสอบกระดาษเพื่อตรวจสอบว่าตัวกั้นกระดาษแตะกับปึกกระดาษ แต่อย่าทำให้กระดาษงอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวางแนวกระดาษ โปรดดูที่ การวางแนวกระดาษถาด 2 และถาดบรรจุกระดาษ 550 แผ่น
  บันทึก
  หากต้องการป้องกันกระดาษติด ห้ามใส่วัสดุพิมพ์ลงในถาดมากเกินไป ต้องแน่ใจว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด
  บันทึก
  หากปรับถาดกระดาษไม่ถูกต้อง ข้อความข้อผิดพลาดอาจปรากฏขึ้นระหว่างการพิมพ์หรือกระดาษอาจติด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 4. ปิดถาด
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 5. ข้อความการกำหนดค่าถาดจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 6. เลือกปุ่ม OK เพื่อยอมรับประเภทและขนาดกระดาษที่ตรวจพบ หรือเลือกปุ่ม แก้ไข เพื่อเลือกขนาดหรือประเภทกระดาษอื่น
  สำหรับกระดาษขนาดที่กำหนดเอง ให้ระบุขนาด X และ Y สำหรับกระดาษเมื่อมีข้อความปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ขนาด X และ Y

การวางแนวกระดาษถาด 2 และถาดบรรจุกระดาษ 550 แผ่น

การวางแนวกระดาษถาด 2 และถาดบรรจุกระดาษ 550 แผ่น
ประเภทกระดาษ
การวางแนวภาพ
โหมดพิมพ์สองด้าน
ขนาดกระดาษ
วิธีการใส่กระดาษ
หัวจดหมายหรือแบบฟอร์ม
แนวตั้ง
การพิมพ์ด้านเดียว
11x17, A3, 8K (273x397 มม.), 8K (270x390 มม.), 8K (260x368 มม.), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), Oficio (216x340 มม.), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
คว่ำหน้าลง
หันหัวกระดาษไปทางด้านซ้ายของถาด
A4, Letter, 16K (197x273 มม.) 16K (195x270 มม.), Executive, A5, 16K (184x260 มม.), B5 (JIS)
คว่ำหน้าลง
หันหัวกระดาษไปทางด้านหลังของถาด
การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติหรือเมื่อเปิดใช้งานโหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น
11x17, A3, 8K (273x397 มม.), 8K (270x390 มม.), 8K (260x368 มม.), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), Oficio (216x340 มม.), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
หงายหน้าขึ้น
หันหัวกระดาษไปทางด้านขวาของถาด
A4, Letter, 16K (197x273 มม.) 16K (195x270 มม.), Executive, A5, 16K (184x260 มม.), B5 (JIS)
หงายหน้าขึ้น
หันหัวกระดาษไปทางด้านหลังของถาด
แนวนอน
การพิมพ์ด้านเดียว
11x17, A3, 8K (273x397 มม.), 8K (270x390 มม.), 8K (260x368 มม.), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), Oficio (216x340 มม.), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
คว่ำหน้าลง
หันหัวกระดาษไปทางด้านหลังของถาด
A4, Letter, 16K (197x273 มม.) 16K (195x270 มม.), Executive, A5, 16K (184x260 มม.), B5 (JIS)
คว่ำหน้าลง
หันหัวกระดาษไปทางด้านซ้ายของถาด
การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติหรือเมื่อเปิดใช้งานโหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น
11x17, A3, 8K (273x397 มม.), 8K (270x390 มม.), 8K (260x368 มม.), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), Oficio (216x340 มม.), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
หงายหน้าขึ้น
หันหัวกระดาษไปทางด้านหลังของถาด
A4, Letter, 16K (197x273 มม.) 16K (195x270 มม.), Executive, A5, 16K (184x260 มม.), B5 (JIS)
หงายหน้าขึ้น
หันหัวกระดาษไปทางด้านขวาของถาด
กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ
แนวตั้ง
การพิมพ์ด้านเดียว
11x17, A3, 8K (273x397 มม.), 8K (270x390 มม.), 8K (260x368 มม.), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), Oficio (216x340 มม.), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
คว่ำหน้าลง
รูหันไปทางด้านหลังของถาด
A4, Letter, 16K (197x273 มม.) 16K (195x270 มม.), Executive, A5, 16K (184x260 มม.), B5 (JIS)
คว่ำหน้าลง
รูหันไปทางด้านขวาของถาด
การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติหรือเมื่อเปิดใช้งานโหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น
11x17, A3, 8K (273x397 มม.), 8K (270x390 มม.), 8K (260x368 มม.), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), Oficio (216x340 มม.), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
หงายหน้าขึ้น
รูหันไปทางด้านหลังของถาด
A4, Letter, 16K (197x273 มม.) 16K (195x270 มม.), Executive, A5, 16K (184x260 มม.), B5 (JIS)
หงายหน้าขึ้น
รูที่ด้านซ้ายของถาด ให้ด้านบนของแบบฟอร์มอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์

ใช้โหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น

ใช้คุณสมบัติ โหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น ในการใส่กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษแบบฟอร์มในถาดด้วยวิธีเดียวกับงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์แบบด้านเดียวหรือสองด้าน เมื่อใช้โหมดนี้ ให้ใส่กระดาษเหมือนกับการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
เมื่อต้องการใช้คุณสมบัตินี้ ให้เปิดใช้โดยใช้เมนูแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

เปิดใช้โหมดกระดาษหัวจดหมายทางเลือกโดยใช้เมนูแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเมนู การตั้งค่า
 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
  • ทำสำเนา/พิมพ์ หรือ พิมพ์
  • จัดการถาด
  • โหมดกระดาษหัวจดหมายทางเลือก
 3. เลือก เปิด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย