solution Contentsolution Content

HP PC - การแก้ไขปัญหาโหมดสลีปและไฮเบอร์เนท (Windows 7)

เอกสารนี้เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 7

คอมพิวเตอร์ไม่ยอมปลุกการทำงานจากโหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนท

การรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์จะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจเรียกคืนการทำงานกลับมาได้ ก่อนดำเนินขั้นตอนเหล่านี้ ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อลองแก้ไขปัญหาก่อน
หากคุณมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ไม่สามารถออกจากโหมดสลีป ให้ตรวจสอบว่าเครื่องต่อกับอะแดปเตอร์ AC และไฟแสดงการทำงานติดสว่าง

คอมพิวเตอร์ปลุกการทำงานจากโหมดสลีปโดยไม่ได้ตั้งใจ

หากคอมพิวเตอร์ปลุกการทำงานจากโหมดสลีปโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ดูข้อมูลในหัวข้อนี้เพื่อป้องกันฮาร์ดแวร์ปลุกการทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ

คอมพิวเตอร์ไม่ยอมเข้าสู่โหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนท

หากคอมพิวเตอร์ไม่ยอมเข้าสู่โหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนท ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา

การปิดใช้งานส่วนการกรอกรหัสผ่านเมื่อฟื้นการทำงานจากโหมดสลีป

หากต้องกรอกรหัสผ่านเมื่อล็อกออนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ค่าเริมต้นจะเหมือนกันกับเมื่อปลุกการทำงานของคอมพิวเตอร์จากโหมดสลีป/ไฮเบอร์เนท
ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อเลี่ยงการกรอกรหัสผ่านเมื่อปลุกการทำงานจากโหมดสลีป

การปิดไฮบริดสลีปใน Windows 7

ค่าไฮบริดสลีปอาจทำให้เกิดปัญหากับโหมดสลีปได้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิดโหมดไฮบริดสลีป:
 1. คลิก เริ่ม จากนั้นคลิกที่ แผงควบคุม
 2. คลิกที่ System and Security (ระบบและความปลอดภัย) จากนั้นเลือก Power Options (ตัวเลือกพลังงาน) หน้าต่าง Power Options (ตัวเลือกเปิดปิด) จะเปิดขึ้นมา
  รูปภาพ : Power Options (ตัวเลือกการจัดการพลังงาน)
  หน้าต่าง Power options (ตัวเลือกพลังงาน)
 3. คลิก High Performance (ประสิทธิภาพสูง) จาก Power Options (ตัวเลือกการจัดการพลังงาน)
  รูปภาพ : High performance (ประสิทธิภาพสูง)
  แผนการจัดการพลังงาน High performance (ประสิทธิภาพสูง) จาก Power Options (ตัวเลือกการจัดการพลังงาน)
 4. คลิก Change plan settings (เปลี่ยนค่าแผนการจัดการ) จากนั้นเลือก Change advanced power settings (เปลี่ยนค่าการจัดการพลังงานขั้นสูง)
  หน้าต่าง Power Options Advanced settings (ค่าการจัดการพลังงานขั้นสูง) จะเปิดขึ้นมา
  รูปภาพ : ค่า Advanced (ขั้นสูง)
  หน้าต่าง Power Options Advanced settings (ค่าการจัดการพลังงานขั้นสูง)
 5. คลิกที่เครื่องหมายบวก (+) ติดกับ Sleep (สลี)
 6. คลิกที่เครื่องหมายบวก (+) ติดกับ Allow hybrid sleep (อนุญาตโหมดไฮบริดสลีป)
 7. เลือก ปิด จากรายการแบบดึงลง
  รูปภาพ : การตั้งค่าพลังงานขั้นสูง
  Power Options (ตัวเลือกพลังงาน) ที่เลือก Allow hybrid sleep Off (อนุญาตให้ปิดไฮบริดสลีป) ไว้
 8. คลิก OK (ตกลง)

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโหมดสลีปและไฮเบอร์เนทใน Windows 7

Sleep (สลีป): กดกดปุ่ม Sleep (สลีป) ที่แป้นพิมพ์หรือคลิกที่ Sleep (สลีป) จากเมนู Shut down (ปิดเครื่อง) ของ Windows 7 อาจทำให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป การปิดจอแสดงผลจากโน้ตบุ๊กยังสามารถสั่งการโน้ตบุ๊กเข้าสู่โหมดสลีปได้เช่นกัน โหมดสลีปจะบันทึกสถานะการทำงานของแอพพลิเคชั่นที่เปิดอยู่ทั้งหมดไว้ในหน่วยความจำ จากนั้นจะปิดการทำงานของจอแสดงผลและฮาร์ดไดร์ฟ เก็บพลังงานเพียงพอสำหรับเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำเท่านั้น เรียกการทำงานจากโหมดสลีปได้อย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่กี่วินาที โหมดสลีปเป็นประโยชน์ในกรณีที่ต้องหยุดคอมพิวเตอร์เป็นช่วงสั้น ๆ ทั้งนี้สำหรับโน้ตบุ๊ก การจ่ายกระแสไฟให้แก่หน่วยความจำอาจส่งผลต่อกระแสไฟในแบตเตอรี่หากไม่ได้เสียบปลั๊กโน้ตบุ๊กไว้
ไฮเบอร์เนท: คลิกที่ Hibernate (ไฮเบอร์เนท) จากเมนู Shut down (ปิดเครื่อง) ของ Windows 7 เป็นการสั่งการคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนท ไฮเบอร์เนทจะบันทึกแอพพลิเคชั่นที่เปิดอยู่ทั้งหมดไปที่ฮาร์ดดิสก์ จากนั้นปิดการทำงานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะไม่มีการใช้กระแสไฟในโหมดไฮเบอร์เนท ขณะสตาร์ทคอมพิวเตอร์ สถานะของแอพพลิเคชั่นที่เปิดไว้ก่อนหน้าทั้งหมดจะถูกกู้คืน การรีสตาร์ทจากโหมดไฮเบอร์เนทอาจใช้เวลานานกว่าการรีสตาร์ทจากโหมดสลีป ใช้ไฮเบอร์เนทในกรณีที่ไม่ต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานพอสมควรประเทศ/ภูมิภาค: