hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Skriv ut foton med en HP-skrivare

Skriv ut högkvalitativa foton genom att använda rätt papper och inställningar för utskriftsjobbet.

Fyll på fotopapperet i inmatningsfacket

Lägg i kompatibelt fotopapper i HP-skrivaren.

Anm:

Om skrivaren har ett separat fack för fotopapper ska du läsa i användarhandboken om hur du skriver ut från facket.

 1. Ta ut vanligt papper ur inmatningsfacket.

 2. Lägg den korta kanten av fotopapperet i facket. Om papperet har perforerade flikar ska du fylla på papper så att fliken är vänd uppåt eller mot dig för att förhindra utskrift på det.

  • Inkjet-skrivare med ett bakre inmatningsfack: Lägg i bläckstrålefotopapper med den glättade eller utskriftssidan uppåt

   Lägg i fotopapper i det bakre facket
  • Inkjet-skrivare med ett främre inmatningsfack: Lägg i bläckstrålefotopapper med den glättade eller utskriftssidan nedåt

   Lägg i fotopapper i det främre facket
  • LaserJet-skrivare med ett främre inmatningsfack: Lägg i laserfotopapper med den glättade eller utskriftssidan uppåt

 3. Justera pappersledarna för bredd inåt tills de ligger an mot pappersbunten.

Skriv ut fotot (Windows)

Skriv ut fotot från fotoredigeringsprogram efter att du har ändrat några inställningar för utskriftskvalitet.

 1. Innan du skriver ut ska du redigera fotot för att förbättra färgerna, ljusstyrkan, kontrasten och eventuella andra utseendeinställningar.

 2. Högerklicka på fotot och välj Öppna med och välj Windows Photo Viewer eller Paint.

  Anm:

  För Windows 10 öppnar du fotot med Paint för att använda de här stegen. Windows Photo Viewer levereras inte med Windows 10 och ersattes av fotoappen.

 3. Klicka på Skriv ut, Arkiv eller menyikonen Microsoft Paints menyikon (Paint) och klicka sedan på Skriv ut.

  Fönstret Skriva ut eller Skriv ut bilder öppnas med allmänna utskriftsinställningar.

 4. Öppna skrivarfönstret Dokumentegenskaper för att komma åt fler utskriftsinställningar.

  Om du inte ser dessa inställningar går du till 123.hp.com för att installera den fullständiga HP-drivrutinen.

  • I fönstret Skriva ut bilder i Windows fotovisare klickar du på Alternativ... och sedan på Skrivaregenskaper....

  • I fönstret Skriv ut i Paint klickar du på Inställningar.

  Fönstret Dokumentegenskaper
 5. Ändra inställningarna för utskriftsjobbet i fönstret Egenskaper eller Inställningar. Använd knappen Avancerat eller flikarna längst upp i Windows för att hitta inställningarna.

  • Stående eller liggande orientering: Välj Stående för vertikala utskrifter och Liggande för horisontella utskrifter.

  • Pappersfack eller källa: Välja det fack där du placerade fotopapperet, om din skrivare har fler än ett fack.

  • Fotopapperstyp: Ställ in den papperstyp du använder, till exempel HP-fotopapper, glansigt eller matt.

  • Pappersstorlek: Välj den pappersstorlek som du lade in i skrivaren.

  • Lägg till eller ta bort en ram: Lägg till en vit ram runt fotot eller skriv ut ända till kanten av papperet.

  Anm:

  Om fönstret Dokumentegenskaper har fliken Kortkommandon för utskrifter ska du välja en genväg med de önskade inställningarna.

 6. På fliken Papper/Kvalitet och i inställningarna Avancerat väljer du tillgängliga inställningar för utskriftskvalitet.

  Anm:

  Kvalitet mäts i punkter per tum (DPI). Högre DPI ger bättre foton, men minskar utskriftshastigheten.

  • Utkast: Lägsta DPI som används när bläcknivåerna i bläckpatronerna är låga eller höga eller när hög kvalitet inte behövs

  • Normal: Standardkvalitetsinställning som är lämplig för de flesta utskriftsjobb

  • Bäst: Bättre DPI än Normal

  • Max DPI: Högsta tillgängliga DPI-inställning

 7. På fliken Papper/kvalitet, Färg eller Egenskaper eller från menyn Avancerat, Färgläge eller Skriv ut i gråskala väljer du bland följande alternativ baserat på dina utskriftsbehov.

  Anm:

  Om du regelbundet skriver ut i svartvitt men upptäcker att färgbläck också går åt använder din skrivarmodell en blandning av färg och svart bläck för att minska kornigheten. Dessutom används en del bläck från alla patroner för att utföra återkommande underhåll som förebygger igentäppning och andra problem med utskriftskvaliteten. Det finns inget sätt att kringgå dessa funktioner.

  • Svartvitt, Monokrom, Endast svart bläck eller Gråskala: Använder endast den svarta bläckpatronen för att skriva ut i svartvitt.

  • Gråskala i hög kvalitet: Använder alla färger och svart för att skriva ut i högre kvalitet vid svartvita utskrifter.

  • Färg: Använder alla färger och svart för att skriva ut i fyrfärg.

 8. Klicka på OK och klicka sedan på Skriv ut.

 9. För att spara dina inställningar för kommande utskriftsjobb ska du klicka på en av utskriftsjobbsgenvägarna, ändra några inställningar, klicka på Användarspecificerade utskriftsinställningar och sedan på Spara som.

 10. Efter utskriften ska du ta bort allt fotopapper från facket och förvara det i förpackningen den levererades i eller i en plastpåse. Om det ligger kvar i facket en längre tid kanske papperet börjar böjas.

Skriv ut fotot (Mac)

Skriv ut fotot från fotoredigeringsprogram efter att du har ändrat några inställningar för utskriftskvalitet.

 1. Innan du skriver ut ska du redigera fotot för att förbättra färgerna, ljusstyrkan, kontrasten och eventuella andra utseendeinställningar.

 2. Öppna fotot, klicka på Arkiv och klicka sedan på Skriv ut. Välj en layout för appen Foton och sedan på Skriv ut. Fönstret Utskriftsinställningar öppnas.

  Om du inte ser följande alternativ i fönstret klickar du på Visa information.

  Fönstret Utskriftsinställningar
 3. Välj din skrivare från menyn Skrivare.

 4. Vissa skrivare erbjuder fördefinierade Förinställningar för fotoutskrifter. Från menyn Förinställningar väljer du ett alternativ som gäller ditt utskriftsjobb eller din papperstyp.

 5. I menyn Pappersstorlek väljer du pappret som du skriver ut med. Om det behövs klickar du på uppåt-pilen längst upp på menyn för att visa fler storlekar.

  Vissa pappersstorlekar har flera alternativ. Se till att välja rätt ramlös storlek, till exempel 4 x 6 i/10 x 15 cm kantfritt, om du vill skriva ut ett kantfritt fotopapper.

 6. Välj fotots Orientering (stående för vertikalt och liggande för horisontellt).

 7. Klicka på menyn utskriftsalternativ utan namn i mitten av dialogrutan för att komma åt fler utskriftsinställningar.

  Fler utskriftsinställningar
 8. Ändra vid behov utskriftsinställningar för jobbet.

  Anm:

  För att spara dina inställningar för framtida utskriftsjobb, klicka på Spara aktuella inställningar som förinställningar i menyn Förinställningar.

  • Papperstyp: Välja rätt papperstyp säkerställer att skrivaren fördelar bläcket som ligger i skrivaren korrekt på papperet du fyllde på i skrivaren. Klicka på Media och kvalitet och klicka sedan på menyn Papperstyp.

  • Pappersfack: Välja det fack där du placerade fotopapperet, om din skrivare har fler än ett fack. Klicka på Media och kvalitet och välj sedan ett alternativ från menyn Mata från.

  • Skriva ut i färg eller svarvitt: Markera eller avmarkera alternativet Svartvitt i huvuddialogrutan. Menyn Förinställningar innehåller även alternativ för färg och svartvitt.

  • Anpassa utskriftskvalitet: Klicka på Media och kvalitet och flytta sedan skjutreglaget för Kvalitet till den inställning som önskas.

  • Lägg till eller ta bort en ram: Klicka på Layout och klicka sedan på menyn Kant för att välja en kantbredd eller välj Ingen för utskrifter utan kanter.

  • Spegelvänd utskrift: Vänd bilden eller dokumentet för utskrift på Iron-on-transfer-papper. Klicka på Layout och välj sedan alternativet Vänd horisontellt.

 9. Klicka på Skriv ut.

 10. Efter utskriften ska du ta bort allt fotopapper från facket och förvara det i förpackningen den levererades i eller i en plastpåse. Om det ligger kvar i facket en längre tid kanske papperet börjar böjas.

Tips för att skriva ut foton med kvalitet

Tips och rekommendationer för att skriva ut de bästa bilderna med HP-skrivaren.

 • Använd HP-fotopapper: HP-fotopapper är optimerat för användning med Inkjet-skrivare och ger utskrifter av högkvalitet för handgjorda projekt eller inramning.

 • Ta foton med hög upplösning: Bilder med högre upplösning blir tydligare och mer livfulla utskrifter.

 • Redigera foton före utskrift.: Innan du skriver ut kan du använda redigeringsverktyg för att beskära bilden och förbättra färgerna, ljusstyrkan, kontrasten och eventuella andra inställningar för utseende.

 • Välj kvaliteten Bäst eller Max DPI i utskriftsinställningar: Inställningar för kvalitetsutskrifter ger bäst resultat.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...