hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Så här justerar eller hanterar du färger

Justera färgen på produktens utskrifter genom att ändra inställningarna i drivrutinen för skrivarprogramvaran.

Välja ett förinställt färgtema för ett utskriftsjobb

 1. Öppna Arkiv-menyn i programvaran och klicka på Skriv ut.
 2. Kontrollera att din skrivare är vald.
 3. Klicka på länken eller knappen som öppnar dialogrutan Egenskaper.
  Beroende på vilket program du använder kan denna länk eller knapp heta Egenskaper, Alternativ, Skrivarinstallation, Skrivaregenskaper, Skrivare eller Ange inställningar.
 4. Gör något av följande:
  • Windows: Klicka på fliken Färg.
  • OS X: Klicka på fliken Färg och avmarkera HP EasyColor.
 5. Från listrutan Färgteman (Windows) eller popup-menyn RGB-färg (OS X) väljer du ett av följande färgteman:
  • Standard (sRGB): Det här temat ställer in produkten till att skriva ut RGB-data i grundläget. När du använder det här temat hanterar du färgerna i programvaran eller operativsystemet för korrekt återgivning.
  • Levande: Produkten ökar färgmättnaden i mellantonerna. Använd det här temat när du skriver ut företagsbilder.
  • Foto: Produkten tolkar RGB-färger som om de skrevs ut som ett fotografi med ett digitalt minilaboratorium. Produkten återger djupare och mer mättade färger på ett annat sätt än med standardtemat (sRGB). Använd det här temat när du skriver ut foton.
  • Foto (Adobe RGB 1998): Använd det här temat när du skriver ut digitala foton som använder AdobeRGB-färgrymden snarare än sRGB. Stäng av färghanteringen i programvaran när du använder det här temat.
  • Ingen: Inget färgtema används.

Justera färgalternativen för ett utskriftsjobb manuellt

Använd skrivarprogramvarans drivrutin för att rensa standardfärginställningarna och justera inställningarna manuellt. Använd den inbyggda hjälpen i programvaran för drivrutinen för att se hur varje inställning påverkar utskriften.
 1. Öppna Arkiv-menyn i programvaran och klicka på Skriv ut.
 2. Kontrollera att din skrivare är vald.
 3. Gör något av följande:
  • Windows: Klicka på länken eller knappen som öppnar dialogrutan Egenskaper.
   Beroende på vilket program du använder kan denna länk eller knapp heta Egenskaper, Alternativ, Skrivarinstallation, Skrivaregenskaper, Skrivare eller Ange inställningar.
  • OS X: På popup-menyn Exemplar och sidor, välj Färg. Avmarkera sedan HP EasyColor.
 4. Gör något av följande:
  • Windows: På fliken Avancerat klickar du på Bläckinställningar.
  • OS X: Klicka på triangeln bredvid Avancerat.
 5. Gör följande justeringar med skjutreglagen:
  • Torktid: För skjutreglaget åt höger för att öka den tid som skrivaren tar på sig för att torka en utskriven sida. En ökning av torktiden fungerar bäst för jobb som skrivs ut på vanligt papper.
  • Mättnad: För skjutreglaget åt höger för att öka mängden svart bläck eller färgbläck som används. En ökning av mättnaden fungerar bäst för jobb som skrivs ut på broschyr- eller fotopapper.
  • Spridning av svart bläck: För skjutreglaget åt vänster för att begränsa spridningen av svart färg till omgivande färgområden på den utskrivna sidan. En ökning av spridningen fungerar bäst för jobb som skrivs ut på vanligt papper.
   obs!
   Manuella ändringar av färginställningarna kan påverka utskriftsresultatet. HP rekommenderar att endast experter på färggrafik ändrar de här inställningarna.
 6. Klicka på OK om du vill spara dina ändringar och stänga fönstret, eller på Återställ om du vill återställa inställningarna till fabriksstandard (Windows).

Matcha färgerna efter datorskärmen

För de flesta användare är den bästa metoden för att matcha färger att skriva ut med sRGB-färger.
Matchningen av utskriftsfärger med bilden på datorskärmen är en komplicerad procedur, eftersom skrivare och bildskärmar återger färg på olika sätt. Bildskärmar visar färger genom att använda ljuspixlar med en RGB-färgprocess (röd, grön, blå), medan skrivare skriver ut färger med en CMYK-process (cyan, magenta, gult och svart).
Det finns många faktorer som kan påverka möjligheten att få de utskrivna färgerna att se ut som färgerna på bildskärmen:
 • Utskriftsmaterial
 • Utskriftsprocess (till exempel bläckpatron, tryckning eller laserteknik)
 • Takbelysning
 • Personliga skillnader i färguppfattning
 • Program
 • Skrivardrivrutiner
 • Datorns operativsystem
 • Bildskärmar
 • Grafikkort och drivrutiner
 • Driftsmiljö (till exempel luftfuktighet)

Kontroll av tillgången till färgutskrifter

Med HP:s olika verktyg för kontroll av tillgång till färgutskrifter kan du aktivera eller inaktivera färgutskrifter för individuella användare eller för grupper och tillämpningar. För mer information, gå till www.hp.com/go/upd.
Via HP:s inbäddade webbserver kan du även inaktivera färgfax, färgkopiering och färgutskrifter från minnesenheter. Mer information finns i avsnittet HP Embedded Web Server.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...