hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Inkjet-skrivere - Justeringsfeilmeldinger

Etter at du har prøvd å justere skrivehoder eller blekkpatroner i skriveren, kan det vises en Justering mislykket eller Justering mislyktes-melding på datamaskinens skjerm eller skriverens kontrollpanel.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Utføre en justering

Juster skrivehodene og blekkpatronene i skriveren når du skifter dem ut, for å forbedre utskriftskvaliteten eller fjerne en justeringsfeilmelding.

 1. Legg vanlig hvitt papir i papirskuffen.

 2. Juster papirbreddeskinnene til de hviler mot papirkanten.

 3. Skriv ut en justeringsside.

  • Kontrollpanel (skrivere med berøringsskjerm): Åpne Verktøy- eller Skrivervedlikehold-menyen, og velg deretter alternativet Juster blekkpatroner, Juster skrivehodet eller Skriv ut en justeringsside.

  • HP Smart-app (Windows 10, macOS, Android, iOS): Klikk på skriveren i appen, klikk på Utskriftskvalitetsverktøy, og velg deretter alternativet for å justere skrivehodet eller blekkpatronene.

  • HP Printer Assistant (Windows): Klikk på Vedlikehold av skriveren, og velg deretter alternativet for å justere skrivehodet eller blekkpatronene.

  • HP Utility (Mac): Klikk på alternativet for å justere skrivehodet eller blekkpatronene.

 4. Hvis skriveren har en skanner, følger du instruksjonene på justeringssiden for å skanne den og fullføre justeringen.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Kontroller blekknivåer, og bytt ut blekkpatroner som har lite blekk eller er tomme

Lave blekknivåer kan føre til dårlig utskriftskvalitet eller feilmeldinger. HP anbefaler at du har erstatningsblekk liggende klart når blekknivåene begynner å falle.

 1. Kontroller blekknivåer.

  • Fra skriverens kontrollpanel: Se etter en blekkdråpe, et blekkpatronikon eller en blekknivåmeny.

  • Fra HP Smart-appen: Åpne HP Smart-appen. Visning av beregnede blekknivåer på hjem-skjermbildet.

  • Fra skriverprogramvaren: Åpne skriverprogramvaren, og klikk deretter på rekvisita eller blekknivåer.

  • Ink Tank-, Smart Tank-, DeskJet GT-skrivere: Se på blekktankvinduene på skriveren. De fleste skrivere med blekktanker har en strek som viser laveste fyllnivå.

 2. Hvis noen av blekkpatronene har lite blekk, eller hvis du ser en melding om Lite blekk, må du skifte ut blekkpatronen eller etterfylle den tomme tanken.

Rengjør skrivehodene eller blekkpatronene

Bruk et rengjøringsverktøy for skrivehode eller blekkpatron i skriverprogramvaren eller på kontrollpanelet for å løse feil og forbedre utskriftskvaliteten.

Bruk dette rengjøringsverktøyet når du ser striper, flekker eller fargede eller hvite linjer på utskrevne sider.

 • Kontrollpanel (skrivere som bare har berøringsskjerm): Se etter et alternativ for å rengjøre skrivehodene eller blekkpatronene fra Innstillinger-, Oppsett- eller Verktøy-menyen.

 • HP Smart-app (Windows 10, macOS, Android, iOS): Klikk på skriveren i appen, klikk på Utskriftskvalitetsverktøy, og velg deretter alternativet for å rengjøre skrivehodene eller blekkpatronene.

 • HP Printer Assistant (Windows): Klikk på Vedlikehold av skriveren, og velg deretter alternativet for å rengjøre skrivehodene eller blekkpatronene.

 • HP Utility (Mac): Klikk på alternativet for å rengjøre skrivehodene eller blekkpatronene.

Etter rengjøringen må du evaluere siden som skrives ut. Det kan hende du må rengjøre skrivehodene og blekkpatronene mer enn én gang.

Bytt ut blekkpatroner eller skrivehoder som ikke fungerer

Justeringssider med feil eller manglende farger kan føre til at sensoren inne i skriveren tolker siden feil, og justeringen mislykkes. Kontroller siden for problemer, og bytt deretter ut defekte blekkpatroner eller skrivehoder.

 1. Kontroller siden for feil, for eksempel manglende farger eller deler. Se eksemplene under for deler av justeringssider uten mangler.

  Merk:

  Avhengig av skriveren kan justeringssiden ha flere farger eller bare svart blekk. De fleste justeringssider har en rekke linjer og firkanter.

  Eksempler på rene justeringssider
 2. Hvis du finner eventuelle mangler, bytter du ut blekkpatronene og skrivehodet (for skrivere med et avtakbart skrivehode).

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...