hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...
Automatisk oversettelse av denne siden fra Microsoft Translator

HP-skriveroppsett (HP Smart-app)

HP Smart-appen er den viktigste programvaren for skriveren din. Installer den på enheten du vil skrive ut fra, og bruk den til å konfigurere skrivertilkoblingen. Ved å installere HP Smart app, installerer du også alle nødvendige drivere for å skrive ut og skanne.

Installere HP Smart-appen

Få HP Smart-appen for Android, Apple iOS eller iPadOS, Windows og Mac.

 1. Last ned HP Smart-appen fra 123.hp.com (Android, Apple iOS, iPadOS), HP Smart - Microsoft Store (Windows) eller HP Smart - Mac App Store (Mac).

  Merk:

  Har du problemer med å laste ned appen? Gå til Kan ikke laste ned og installere HP Smart printer-appen for mer informasjon.

 2. Hvis du konfigurerer HP Smart for første gang, må du opprette eller logge deg på en HP-konto for å få tilgang til alle skriverfunksjoner.

Konfigurere skriveren gjennom HP Smart-appen.

Legg til skriveren din til HP Smart og følg oppsettsveiledningen for å koble til datamaskinen eller en mobil enhet.

Merk:

For HP+-skrivere kan det flere veiledningstrinn være nødvendige for å fullføre skriveroppsett, for eksempel valg av HP+ og opprettelse av HP-konto.

 1. Hvis du konfigurerer skriveren på et Wi-Fi-nettverk, må du klargjøre skriveren for oppsett.

  • Plasser skriveren og datamaskinen eller mobilenheten i nærheten av Wi-Fi-ruteren.

  • Slå på Wi-Fi på datamaskinen eller mobilenheten, og koble til nettverket. Hvis datamaskinen kobles til nettverket med en Ethernet-kabel, må du midlertidig koble fra kabelen og bruke Wi-Fi-tilkoblingen under oppsettet.

  • Aktiver Bluetooth på datamaskinen eller mobilenheten slik at HP Smart kan oppdage skriveren under oppsettet.

  • Slå på Windows Update på Windows-datamaskiner for å sørge for at Windows alltid er oppdatert.

  • Når du har installert HP Smart for iOS og Android, aktiverer du mobilenhetens posisjonstjeneste og tillater at appen kan bruke posisjonen din til å oppdage skriveren og tilby løsninger under oppsettet.

  • Flere skrivere innenfor rekkevidde av enheten kan vises under oppsett. Velg riktig skriver. Ikke velg en skriver med DIRECT i navnet, siden det bare er for Wi-Fi Direct-tilkoblinger.

 2. Åpne HP Smart.

  • Hvis dette er første gang du åpner HP Smart, prøver appen å finne og konfigurere skriveren.

  • Hvis dette ikke er første gang du åpner HP Smart, klikker du på Legg til skriver eller plusstegnet for å finne skriveren.

 3. På skjermbildet for tilkoblingstype velger du Wi-Fi, USB eller nettverk. Alternativene som vises, varierer avhengig av datamaskinen eller den mobile enheten. Følg trinnene for å fullføre konfigurasjonen.

  Hvis du bruker en Wi-Fi-tilkobling og skriveren ikke blir funnet, kan du fortsette til neste trinn.

 4. Modus for gjenoppretting av Wi-Fi-oppsett.

  • De fleste skrivere med berøringsskjerm eller -meny: Fra Trådløs- eller Oppsett-menyen velger du Nettverksoppsett eller Innstillinger, og deretter velger du Gjenopprett nettverksinnstillinger.

  • Skrivere uten berøringsskjerm eller -meny: Gå til Gjenopprett Wi-Fi-oppsettmodus på HP-skriveren for å gjenopprette standardinnstillingene ved å trykke på knappene på skriveren.

 5. Lukk og åpne HP Smart på nytt innen to timer, og prøv deretter å legge til skriveren igjen.

 6. Følg skjermbildene i oppsettsveiledningen for å fullføre skriveroppsettet.

Gjør HP-skriveren sikrere (kun trådløst)

Sikre skriveren for å hindre at andre får tilgang til den.

 • Kontroller at nettverket, skriveren og enheten er koblet til en sikker tilkobling. Ikke koble skriveren til åpne, offentlige nettverk.

 • Bruk et sterkt passord for Wi-Fi-nettverket (ruteren din), og endre det regelmessig.

 • Opprett et unikt skrivernavn for å enkelt identifisere skriveren når det er flere skrivere i et nettverk.

 • Begrens tilgangen fra andre for skriverfunksjoner som gjør det mulig å skrive ut eksternt, som Skriv ut hvor som helst eller HP ePrint.

For mer informasjon, kan du gå til Sikre HP-skriveren mot uønsket tilgang.

Bruke HP Smart-app til å skrive ut, skanne, kopiere og fakse

Skriv ut, skann og kopier ved å klikke på HP Smart-appens startskjermfliser. Du kan også kontrollere skriverstatus, feilsøke problemer, bestille rekvisita og angi skriverinnstillinger.

Eksempel på HP Smart-appens startskjermbilde (mobil, datamaskin)

Eksempel på HP Smart-appens startskjermbilde (mobil, datamaskin)
 • Hvis du vil skrive ut, velger du en type utskriftsjobb fra startskjermbildet, velger elementet som skal skrives ut, bruker fotoredigeringsverktøy hvis nødvendig, og endrer deretter eventuelle utskriftsinnstillinger.

 • Hvis du vil skanne, velger du å skanne fra skannerglasset eller dokumentmateren, importerer et bilde, eller bruker datamaskinen eller mobilenheten til å ta et bilde eller dokument. Du kan bruke redigeringsverktøyene hvis det er nødvendig, og deretter skrive ut, lagre eller dele det skannede elementet. Gå til Hvordan skanne med en HP-skriver for å få mer informasjon.

 • For å kopiere (bare Android og iOS), åpner du Kopier-flisen, bruker kameraet til å ta opp et dokument eller et bilde, velger størrelse og antall kopier, og skriver deretter ut elementet i farge eller svart/hvitt.

 • Hvis du vil administrere skriveren, klikker du på bildet av skriveren på startskjermbildet for å endre innstillinger og alternativer, kontrollere skriverens status med mer.

 • Hvis du vil legge til eller fjerne startskjermbildene, velger du Tilpass fliser nederst på skjermen (Android, iOS) eller i App-innstillinger (Windows, Mac).

 • Hvis du vil ha informasjon om andre appfunksjoner, kan du velge ett av følgende dokumenter:

  • Diagnostiser og reparer: Kjør dette feilsøkingsverktøyet som er innebygd i HP Smart-appen for Mac- og Windows-datamaskiner, hvis du opplever problemer med skriveren.

  • Print Anywhere: Bruk skriveren når du ikke er hjemme og har tilgang til et mobilnettverk eller Wi-Fi med Internett-tilgang.

  • Snarveier: Opprett snarveier med ett trykk (tidligere kalt Smart Tasks) for å fullføre repeterende oppgaver som e-postsending, utskrift og lagring av skannede dokumenter raskt.

  • Mobil faks: Send trygt dokumenter til en faksmaskin eller en fakskompatibel skriver.

Vanlige spørsmål

Har du fortsatt spørsmål? Finn flere svar og hjelp.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...