תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet M351/M451 MFP Series Product - פענוח הודעות לוח הבקרה

סוגי ההודעות בלוח הבקרה

הודעות לוח הבקרה מציינות את מצב המוצר הנוכחי או מצבים שעלולים לחייב נקיטת פעולה.
הודעות התרעה והודעות אזהרה מופיעות באופן זמני ועשויות לחייב אותך לאשר את ההודעה על-ידי לחיצה על הלחצן OK (אישור) כדי לחדש פעולה או על-ידי לחיצה על הלחצן ביטול  כדי לבטל את העבודה. בהודעות אזהרה מסוימות, ייתכן שעבודת ההדפסה לא תושלם, או שאיכות ההדפסה תיפגע. כאשר התרעה או אזהרה קשורות להדפסה ומאפיין ההמשך האוטומטי (auto-continue) מופעל, המוצר ינסה להמשיך בביצוע עבודת ההדפסה לאחר שהאזהרה תוצג במשך 10 שניות ללא אישור.
הודעות שגיאה קריטיות עשויות לציין סוג מסוים של כשל. כיבוי המכשיר והדלקתו מחדש עשויים לפתור את הבעיה. כאשר שגיאה קריטית חוזרת על עצמה, ייתכן שיש לקחת את המוצר לתיקון.

הודעות לוח הבקרה

<מחסנית צבע> לא תואמת

תיאור
התקנת מחסנית הדפסה שמיועדת לשימוש בדגם מוצר אחר של HP. המוצר עלול שלא לפעול כראוי כאשר מותקנת בו מחסנית הדפסה זו.
פעולה מומלצת
התקן את מחסנית ההדפסה המתאימה למוצר זה.

<צבע> לא נתמכת לחץ על 'אישור' כדי להמשיך.

תיאור
המוצר גילה שהותקנה מחסנית הדפסה שאינה מתוצרת HP.
פעולה מומלצת
לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי להמשיך בהדפסה.
אם למיטב ידיעתך אכן התקנת מחסנית של HP, עבור לאתר www.hp.com/go/anticounterfeit. שירות או תיקונים הדרושים כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים שאינם נתמכים אינם מכוסים במסגרת האחריות של HP.

< צבע> משומשת בשימוש

תיאור
אתה משתמש במחסנית הדפסה שהגיעה לסף הנמוך שהוגדר כברירת המחדל כאשר הייתה מותקנת במוצר אחר.
פעולה מומלצת
ניתן להמשיך להדפיס, אך רצוי שיהיו ברשותך חומרים מתכלים חלופיים.

10.XXXX Supply error (שגיאת חומרים מתכלים)

תיאור
שבב הזיכרון עבור אחת ממחסניות ההדפסה לא ניתן לקריאה או חסר.
 • 10.0000 = שגיאת זיכרון של שבב זיכרון שחור
 • 10.0001 = שגיאת זיכרון של שבב זיכרון ציאן
 • 10.0002 = שגיאת זיכרון של שבב זיכרון מגנטה
 • 10.0003 = שגיאת זיכרון של שבב זיכרון צהוב
 • 10.1000 = שבב זיכרון שחור חסר
 • 10.1001 = שבב זיכרון ציאן חסר
 • 10.1002 = שבב זיכרון מגנטה חסר
 • 10.1003 = שבב זיכרון צהוב חסר
פעולה מומלצת
התקן מחדש את מחסנית ההדפסה.
כבה את המוצר והפעל אותו מחדש.
אם הבעיה לא נפתרה, החלף את מחסנית ההדפסה.

‎49 Error (שגיאה) כבה והפעל שוב

תיאור
אירעה שגיאה פנימית במוצר.
פעולה מומלצת
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק את המוצר והמתן לאתחולו.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.

‎50.X Fuser Error (שגיאת Fuser) כבה והפעל שוב

תיאור
אירעה שגיאה ב-fuser.
פעולה מומלצת
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק אותו והמתן לאתחולו.
כבה את המוצר, המתן לפחות 25 שניות ולאחר מכן הדלק את המוצר.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.

‎51.XX Error (שגיאת XX) כבה והפעל שוב

תיאור
במוצר אירעה שגיאת חומרה פנימית.
פעולה מומלצת
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק אותו והמתן לאתחולו.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.

‎54.XX Error (שגיאת XX) כבה והפעל שוב

תיאור
אירעה שגיאה באחד החיישנים הפנימיים של המוצר.
פעולה מומלצת
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק אותו והמתן לאתחולו.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.

‎55.X ERROR (שגיאה) כבה והפעל שוב

תיאור
אירעה שגיאה פנימית במוצר.
פעולה מומלצת
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק אותו והמתן לאתחולו.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.

‎57 Fan Error (שגיאת מאוורר) כבה והפעל שוב

תיאור
במוצר אירעה תקלה במאוורר הפנימי.
פעולה מומלצת
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק אותו והמתן לאתחולו.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.

‎59.X ERROR (שגיאה) כבה והפעל שוב

תיאור
המוצר נתקל בבעיה באחד המנועים.
פעולה מומלצת
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק אותו והמתן לאתחולו.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.

79 Error כבה והפעל שוב

תיאור
במוצר אירעה שגיאת קושחה פנימית.
פעולה מומלצת
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק אותו והמתן לאתחולו.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.

‎79 Service Error (שגיאת שירות) כבה והפעל שוב

תיאור
במדפסת מותקן זיכרון DIMM לא תואם.
פעולה מומלצת
 1. כבה את המוצר.
 2. התקן זיכרון DIMM שבו המוצר תומך.
 3. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.

Device error (שגיאת התקן) Press [OK] (לחץ על [OK] (אישור))

תיאור
אירעה שגיאה פנימית
פעולה מומלצת
לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי לחדש את העבודה.

Front door open (דלת קדמית פתוחה)

תיאור
הדלת הקדמית של המוצר פתוחה.
פעולה מומלצת
סגור את הדלת.

Incorrect supplies (חומרים מתכלים שגויים)

תיאור
יותר ממחסנית הדפסה אחת מותקנת בחריץ הלא נכון.
פעולה מומלצת
ודא כי כל אחת ממחסניות ההדפסה נמצאת בתושבת הנכונה. מחסניות ההדפסה מותקנות בסדר שלהלן, מהחזית לאחור: שחור, ציאן, מגנטה, צהוב.

Jam in <location>‎ (חסימת נייר ב<מיקום>)

תיאור
המוצר גילה חסימת נייר.
פעולה מומלצת
נקה את החסימה מהמיקום שצוין. הדפסת העבודה אמורה להימשך. אם היא אינה נמשכת, נסה להדפיס אותה מחדש.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.

Jam in tray # (חסימה במגש #) Clear jam and then (נקה את החסימה ולאחר מכן לחץ על אישורPress [OK] (לחץ על [OK] (אישור))

תיאור
המוצר גילה חסימת נייר.
פעולה מומלצת
נקה את החסימה מהמיקום שצוין ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.

Load tray # <TYPE> <SIZE>‎ (טען את מגש # <סוג> <גודל>)

תיאור
הוגדר מגש עבור סוג וגודל הנייר שעבודת ההדפסה מבקשת, אבל המגש ריק.
פעולה מומלצת
טען את הנייר הנכון במגש או לחץ על OK (אישור) כדי להשתמש בנייר במגש אחר.

Load tray 1 <TYPE> <SIZE>‎ (טען את מגש 1 <סוג> <גודל>)

תיאור
‫לא מוגדרים מגשים עבור הסוג והגודל של הנייר שעבודת ההדפסה מבקשת.
פעולה מומלצת
טען את הנייר הנכון במגש 1 או לחץ על OK (אישור) כדי להשתמש בנייר במגש אחר.

Load tray 1 plain <SIZE> (טען את מגש 1 <גודל> רגיל) מצב ניקוי לחץ על לחצן [OK] כדי להתחיל

תיאור
המוצר מוכן לעיבוד פעולת הניקוי.
פעולה מומלצת
טען במגש 1 נייר רגיל בגודל שצוין, ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK (אישור).

Manual feed <TYPE> <SIZE> (הזנה ידנית <סוג> <גודל>) לחץ על 'אישור' כדי להשתמש בחומרי הדפסה זמינים

תיאור
המוצר מוגדר למצב הזנה ידנית.
פעולה מומלצת
לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי למחוק את ההודעה או טען את הנייר הנכון במגש 1.

Memory is low (הזיכרון אוזל) Press [OK] (לחץ על [OK] (אישור))

תיאור
זיכרון המוצר כמעט מלא.
פעולה מומלצת
לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי לסיים את העבודה, או לחץ על הלחצן ביטול  כדי לבטל את העבודה.
חלק את עבודת ההדפסה לעבודות הדפסה קטנות יותר שמכילות פחות עמודים‏.

Misprint (טעות הדפסה) Press [OK] (לחץ על [OK] (אישור))

תיאור
הנייר עוכב בזמן שעבר דרך המוצר.
פעולה מומלצת
לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי לנקות את ההודעה.
כדי למנוע בעיה זו, נסה את הפתרונות הבאים:
 1. כוונן את מכווני הנייר במגש. ודא שמכוון הנייר הקדמי דוחף את הנייר כנגד הקצה האחורי של המגש.
 2. השתמש בנייר העומד בדרישות המפרט של HP. אחסן נייר שלא נפתח באריזה המקורית.
 3. השתמש במוצר באזור שעומד במפרטים הסביבתיים של מוצר זה.

Rear door open (הדלת האחורית פתוחה)

תיאור
הדלת האחורית של המוצר פתוחה.
פעולה מומלצת
סגור את הדלת.

Supplies low (חומרים מתכלים עומדים להתרוקן)

תיאור
יותר מפריט מתכלה אחד עומד לאזול.
פעולה מומלצת
בדוק את מחווני רמת החומרים המתכלים בלוח הבקרה או הדפס דף מצב של החומרים המתכלים כדי לברר באילו מחסניות הדפסה המפלס נמוך מאוד.
ההדפסה תמשיך עד שתוצג ההודעה 'מפלס נמוך מאוד'. רצוי שיהיו ברשותך חומרים מתכלים חלופיים זמינים.

גודל לא צפוי במגש x טען <גודל> Press [OK] (לחץ על [OK] (אישור))

תיאור
המוצר זיהה במגש נייר שאינו תואם להגדרת התצורה של המגש.
פעולה מומלצת
טען את הנייר הנכון במגש או הגדר את המגש לגודל שטענת בו.

דיו מגנטה במיקום שגוי

תיאור
מחסנית ההדפסה מותקנת בחריץ הלא נכון.
פעולה מומלצת
ודא כי כל אחת ממחסניות ההדפסה מותקנת בחריץ הנכון. מחסניות ההדפסה מותקנות בסדר שלהלן, מהחזית לאחור: שחור, ציאן, מגנטה וצהוב.

דיו צהוב במיקום שגוי

תיאור
מחסנית ההדפסה מותקנת בחריץ הלא נכון.
פעולה מומלצת
ודא כי כל אחת ממחסניות ההדפסה מותקנת בחריץ הנכון. מחסניות ההדפסה מותקנות בסדר שלהלן, מהחזית לאחור: שחור, ציאן, מגנטה וצהוב.

דיו ציאן במיקום שגוי

תיאור
מחסנית ההדפסה מותקנת בחריץ הלא נכון.
פעולה מומלצת
ודא כי כל אחת ממחסניות ההדפסה מותקנת בחריץ הנכון. מחסניות ההדפסה מותקנות בסדר שלהלן, מהחזית לאחור: שחור, ציאן, מגנטה וצהוב.

דיו שחור במיקום שגוי

תיאור
מחסנית ההדפסה מותקנת בחריץ הלא נכון.
פעולה מומלצת
ודא כי כל אחת ממחסניות ההדפסה מותקנת בחריץ הנכון. מחסניות ההדפסה מותקנות בסדר שלהלן, מהחזית לאחור: שחור, ציאן, מגנטה וצהוב.

הדפסה דו-צדדית ידנית טען מגש <X> Press [OK] (לחץ על [OK] (אישור))

תיאור
הצד הראשון של עבודת ההדפסה הדו-צדדית הידנית הודפס. יש לטעון את הדף כדי לעבד את הצד השני.
פעולה מומלצת
טען את הדף במגש שצוין כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה וראש הדף רחוק ממך, ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK (אישור).

הותקנה <צבע> משומשת לחץ על 'אישור' כדי להמשיך.

תיאור
התקנת מחסנית הדפסה שהגיעה לסף הנמוך שהוגדר כברירת המחדל כאשר הייתה מותקנת במוצר אחר.
פעולה מומלצת
לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי להמשיך.

החלף <צבע>

תיאור
מחסנית ההדפסה הגיעה אל סוף חייה והמוצר הוגדר על-ידי הלקוח להפסיק את ההדפסה עם ההגעה למפלס נמוך מאוד.
פעולה מומלצת
כדי להבטיח איכות הדפסה מיטבית, HP ממליצה להחליף את מחסנית ההדפסה כעת. באפשרותך להמשיך להדפיס עד שתבחין בירידה באיכות ההדפסה. חיי המחסנית הנותרים בפועל עשויים להשתנות. מרגע שחומר מתכלה מתוצרת HP הגיע למצב 'עומד להתרוקן', מסתיימת אחריות Premium Protection של HP לגביו. כל פגם בהדפסה או כשל של מחסנית הנגרם כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים של HP במצב 'המשך במצב מחסנית במפלס נמוך מאוד' לא ייחשב כפגם בחומרים או בעבודה במסגרת האחריות על מחסניות ההדפסה של HP.

הסר את נעילות המשלוח מהמחסניות

תיאור
נעילת משלוח של מחסנית הדפסה מותקנת במחסנית הדפסה אחת או יותר.
פעולה מומלצת
משוך בלשונית הכתומה כדי להסיר את נעילת המשלוח מהמחסנית.

הסר את נעילת המשלוח ממחסנית <צבע>

תיאור
נעילת משלוח של מחסנית הדפסה מותקנת.
פעולה מומלצת
משוך בלשונית הכתומה כדי להסיר את נעילת המשלוח מהמחסנית.

התקן מחסנית <צבע>

תיאור
מחסנית ההדפסה אינה מותקנת או שהיא מותקנת בצורה לא נכונה במוצר.
פעולה מומלצת
התקן את מחסנית ההדפסה.

חומ' מתכלים משומשים נמצאים בשימוש

תיאור
אתה משתמש ביותר ממחסנית הדפסה אחת אשר הגיעה לסף הנמוך שהוגדר כברירת המחדל כאשר הייתה מותקנת במוצר אחר.
פעולה מומלצת
ניתן להמשיך להדפיס, אך רצוי שיהיו ברשותך חומרים מתכלים חלופיים.

חומר מתכלה מקורי של HP הותקן

תיאור
חומר מתכלה מקורי של HP הותקן.
פעולה מומלצת
לא נדרשת כל פעולה.

טען מגש <X> לחץ על 'אישור' כדי להשתמש בחומרי הדפסה זמינים

תיאור
מגש הנייר ריק.
פעולה מומלצת
טען את הנייר במגש כדי להמשיך בהדפסה. לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי להשתמש במגש אחר.

כשל בהדפסה, לחץ על 'אישור'. אם השגיאה חוזרת על עצמה, כבה את המוצר ולאחר מכן הדלק אותו.

תיאור
למוצר אין אפשרות לעבד את העמוד.
פעולה מומלצת
לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי להמשיך בהדפסת העבודה. לתשומת לבך, תיתכן השפעה על הפלט.
אם ההודעה נמשכת, כבר את המוצר והדלק אותו מחדש. שלח מחדש את עבודת ההדפסה.

מחסנית הדפסה בצהוב קרובה להתרוקנות

תיאור
מחסנית ההדפסה הגיעה לסוף חייה. במוצר זה, אפשרות שניתנת להגדרה על-ידי הלקוח היא 'הצג הנחיה כתזכורת בעוד 100 עמודים, 200 עמודים, 300 עמודים או אף פעם'. אפשרות זו קיימת לנוחות הלקוח ואינה מעידה כי איכות ההדפסה של עמודים אלה תהיה סבירה.
פעולה מומלצת
כדי להבטיח איכות הדפסה מטבית, HP ממליצה להחליף את מחסנית ההדפסה כעת. באפשרותך להמשיך להדפיס את שתבחין בירידה באיכות ההדפסה. חיי המחסנית הנותרים בפועל עשויים להשתנות.
מרגע שחומר מתכלה מתוצרת HP הגיע למצב 'עומד להתרוקן', מסתיימת אחריות Premium Protection של HP לגביו. כל פגם בהדפסה או כשל של מחסנית הנגרם כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים של HP במצב 'המשך במצב מחסנית במפלס נמוך מאוד' לא ייחשב כפגם בחומרים או בעבודה במסגרת האחריות על מחסניות ההדפסה של HP.

מחסנית להדפ' בציאן קרובה מאוד להתרוקנות

תיאור
מחסנית ההדפסה הגיעה לסוף חייה. במוצר זה, אפשרות שניתנת להגדרה על-ידי הלקוח היא 'הצג הנחיה כתזכורת בעוד 100 עמודים, 200 עמודים, 300 עמודים או אף פעם'. אפשרות זו קיימת לנוחות הלקוח ואינה מעידה כי איכות ההדפסה של עמודים אלה תהיה סבירה.
פעולה מומלצת
כדי להבטיח איכות הדפסה מטבית, HP ממליצה להחליף את מחסנית ההדפסה כעת. באפשרותך להמשיך להדפיס את שתבחין בירידה באיכות ההדפסה. חיי המחסנית הנותרים בפועל עשויים להשתנות.
מרגע שחומר מתכלה מתוצרת HP הגיע למצב 'עומד להתרוקן', מסתיימת אחריות Premium Protection של HP לגביו. כל פגם בהדפסה או כשל של מחסנית הנגרם כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים של HP במצב 'המשך במצב מחסנית במפלס נמוך מאוד' לא ייחשב כפגם בחומרים או בעבודה במסגרת האחריות על מחסניות ההדפסה של HP.

מחסנית להדפ' בשחור עומדת להתרוקן

תיאור
מחסנית ההדפסה מתקרבת לסוף חייה.
פעולה מומלצת
ניתן להמשיך להדפיס, אך רצוי שיהיו ברשותך חומרים מתכלים חלופיים זמינים.

מחסנית להדפ' בשחור קרובה מאוד להתרוקנות

תיאור
מחסנית ההדפסה הגיעה לסוף חייה. במוצר זה, אפשרות שניתנת להגדרה על-ידי הלקוח היא 'הצג הנחיה כתזכורת בעוד 100 עמודים, 200 עמודים, 300 עמודים או אף פעם'. אפשרות זו קיימת לנוחות הלקוח ואינה מעידה כי איכות ההדפסה של עמודים אלה תהיה סבירה.
פעולה מומלצת
כדי להבטיח איכות הדפסה מטבית, HP ממליצה להחליף את מחסנית ההדפסה כעת. באפשרותך להמשיך להדפיס את שתבחין בירידה באיכות ההדפסה. חיי המחסנית הנותרים בפועל עשויים להשתנות.
מרגע שחומר מתכלה מתוצרת HP הגיע למצב 'עומד להתרוקן', מסתיימת אחריות Premium Protection של HP לגביו. כל פגם בהדפסה או כשל של מחסנית הנגרם כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים של HP במצב 'המשך במצב מחסנית במפלס נמוך מאוד' לא ייחשב כפגם בחומרים או בעבודה במסגרת האחריות על מחסניות ההדפסה של HP.

מחסנית להדפסה במגנטה קרובה מאוד להתרוקנות

תיאור
מחסנית ההדפסה הגיעה לסוף חייה. במוצר זה, אפשרות שניתנת להגדרה על-ידי הלקוח היא 'הצג הנחיה כתזכורת בעוד 100 עמודים, 200 עמודים, 300 עמודים או אף פעם'. אפשרות זו קיימת לנוחות הלקוח ואינה מעידה כי איכות ההדפסה של עמודים אלה תהיה סבירה.
פעולה מומלצת
כדי להבטיח איכות הדפסה מטבית, HP ממליצה להחליף את מחסנית ההדפסה כעת. באפשרותך להמשיך להדפיס את שתבחין בירידה באיכות ההדפסה. חיי המחסנית הנותרים בפועל עשויים להשתנות.
מרגע שחומר מתכלה מתוצרת HP הגיע למצב 'עומד להתרוקן', מסתיימת אחריות Premium Protection של HP לגביו. כל פגם בהדפסה או כשל של מחסנית הנגרם כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים של HP במצב 'המשך במצב מחסנית במפלס נמוך מאוד' לא ייחשב כפגם בחומרים או בעבודה במסגרת האחריות על מחסניות ההדפסה של HP.

מנהל ההתקן אינו חוקי Press [OK] (לחץ על [OK] (אישור))

תיאור
אתה משתמש במנהל מדפסת לא נכון.
פעולה מומלצת
בחר במנהל המדפסת המתאים.

מנקה . . .

תיאור
מדי פעם בפעם, המוצר מבצע הליך ניקוי כדי לשמור על איכות הדפסה מיטבית.
פעולה מומלצת
המתן לסיום תהליך הניקוי.

מפלס נמוך במחסנית הטונר הצהוב

תיאור
מחסנית ההדפסה מתקרבת לסוף חייה.
פעולה מומלצת
ניתן להמשיך להדפיס, אך רצוי שיהיו ברשותך חומרים מתכלים חלופיים זמינים.

מפלס נמוך במחסנית טונר המגנטה

תיאור
מחסנית ההדפסה מתקרבת לסוף חייה.
פעולה מומלצת
ניתן להמשיך להדפיס, אך רצוי שיהיו ברשותך חומרים מתכלים חלופיים זמינים.

מפלס נמוך במחסנית טונר הציאן

תיאור
מחסנית ההדפסה מתקרבת לסוף חייה.
פעולה מומלצת
ניתן להמשיך להדפיס, אך רצוי שיהיו ברשותך חומרים מתכלים חלופיים זמינים.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏