solution Contentsolution Content

HP LaserJet Pro - เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อ Ethernet แบบใช้สายไม่พิมพ์งานและไม่มีการตอบสนองเมื่อเริ่มงานพิมพ์

เอกสารนี้เกี่ยวข้องกับ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยสาย Ethernet ไม่ใช่สำหรับการเชื่อมต่อ USB หรือไร้สาย

เมื่อสั่งพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro ที่ใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย โดยพบหนึ่งหรือหลายอาการต่อไปนี้:

  • งานพิมพ์ไม่พิมพ์

  • เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนองเมื่อเริ่มงานพิมพ์

  • งานพิมพ์ติดอยู่ในคิว

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง (ตามลำดับที่แสดง) เพื่อแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

ตัวอย่างแผงควบคุมสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

ตัวอย่างแผงควบคุมสีดำ

หน้าจอ LCD แบบ 2 บรรทัดพร้อมแผงปุ่มกด

ตัวอย่างแผงควบคุม 2 บรรทัด

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบการเชื่อมต่อที่เครื่องพิมพ์

ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สายที่เครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์

คลิกส่วนด้านล่างสำหรับประเภทแผงควบคุม จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้มา

ขั้นตอนที่สอง: ตรวจสอบการเชื่อมต่อใน HP Embedded Web Server (EWS)

หลังจากตรวจสอบว่าไฟสีส้มและสีแดงกะพริบที่ขั้วต่อเครือข่ายของเครื่องพิมพ์แล้ว ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อใน Embedded Web Server (EWS)

หมายเหตุ:

เมื่อต้องการเข้าถึง EWS คุณจะต้องใช้ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

คลิกที่ส่วนด้านล่างของประเภทแผงควบคุม แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ แล้วเปิด EWS เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ขั้นตอนที่สาม: ยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

เลือกหนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่สี่: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ล่าสุด

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ล่าสุด

  1. คลิกลิงค์ด้านล่างที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของคุณ (Windows หรือ macOS) และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มา

  2. หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ล่าสุดแล้ว ให้ลองพิมพ์หน้าทดสอบ

    หากพิมพ์หน้าทดสอบได้ แสดงว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สายแล้ว
ประเทศ/ภูมิภาค: