ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ HP DeskJet, Photosmart 6520

เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดในเครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 6525 และ HP Photosmart 6520 e-All-in-One

หมายเลขตลับหมึกเครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 6525 และ Photosmart e-All-in-One 6520, 6521 และ 6525

อเมริกาและเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นจีน อินเดียและญี่ปุ่น)

ยุโรปตะวันตก

แอฟริกา, CIS, ญี่ปุ่น และตะวันออกกลาง

จีนและอินเดีย

HP 564

HP 364

HP 178

HP 862

สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์

สามารถสั่งซื้อตลับหมึกและโทนเนอร์ได้จาก HP และผู้ค้าปลีก HP

 1. ไปที่ HP Store

 2. เลือกประเทศ/พื้นที่และภาษาของคุณ

 3. คลิก Ink & toner (หมึกและโทนเนอร์) ที่ด้านบนสุดของหน้า

 4. ทำตามคำแนะนำเพื่อค้นหาและสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์เปลี่ยนทดแทน

ติดตั้งตลับหมึกใหม่ในเครื่องพิมพ์ HP DeskJet และ Photosmart 6520

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. เปิดฝาปิดของช่องตลับหมึกพิมพ์

  การเปิดฝาช่องตลับหมึก
 3. กดลงบนแท็บของตลับหมึก จากนั้นยกออกจากช่องติดตั้ง

  การถอดตลับหมึกพิมพ์ออกจากแคร่ตลับหมึก
 4. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ จากนั้นดึงแถบดึงสีส้มและหีบห่อพลาสติกออกให้หมด ฉลากกระดาษที่ด้านบนมีรอยฉีกเล็กน้อยเพื่อเป็นช่องระบายของตลับหมึก

  ข้อควรระวัง:

  นำแถบยื่นและหีบห่อพลาสติกออกให้หมดก่อนถอดฝาสีส้มออกในขั้นตอนต่อไป ไม่เช่นนั้นหมึกอาจรั่วได้

  การถอดแถบสีส้มและหีบห่อพลาสติกออก
 5. จับยึดที่ด้านข้างของตลับมึก แล้วบิดแถบสีส้มในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเพื่อนำออก

  ข้อควรระวัง:

  อย่าแตะที่หน้าสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การกดชิ้นส่วนเหล่านี้อาจทำให้เกิดหมึกอุดตัน ระบบหมึกล้มเหลว และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่ล้มเหลว

  การถอดฝาสีส้มออกจากตลับหมึกพิมพ์
 6. ใส่ตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้งที่บ่งชี้ด้วยรหัสสี จากนั้นกดลงจนกระทั่งล็อคเข้าที่

  การใส่ตลับหมึกพิมพ์จนกระทั่งล็อคเข้าที่ในแคร่ตลับหมึก
 7. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อจัดเรียงหัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เมื่อได้รับแจ้งประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย