ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP - รายละเอียดทางเทคนิคสำหรับเมนบอร์ด, VinsonC

รูปภาพ : เมนบอร์ด VinsonC
มุมมองด้านบนของเมนบอร์ด VinsonC

พอร์ต I/O และจัมเปอร์ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย