solution Contentsolution Content
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP konsumentskrivare - Lägsta säkerhetsinställningar för öppna nätverk

Det här dokumentet gäller för HP Consumer Inkjet- och LaserJet-skrivare som är anslutna till ett nätverk med begränsad eller ingen säkerhet.

HP rekommenderar inte att du ansluter en skrivare till ett öppet nätverk som inte är skyddat bakom en brandvägg eller router. Detta ökar risken för att andra personer får åtkomst till skrivarens funktioner, skriver ut oönskade sidor eller förvärrar det. För att undvika säkerhetsproblem, se till att skrivaren är ansluten till ett skyddat nätverk med en konfigurerad brandvägg eller router.

HP rekommenderar att du uppgraderar skrivaren till den senaste versionen av den inbyggda programvaran. Hämta den senaste inbyggda programvaran genom att gå till Hämtning av HP-programvara och drivrutiner och söka efter din skrivarmodell.

Om du måste ansluta skrivaren till ett öppet nätverk, ändra säkerhetsinställningarna för att minska risken för oönskad åtkomst.

Anm:

Tillgängliga inställningar och menynamn varierar beroende på skrivarmodell och version av inbyggd programvara. Se bruksanvisningen till skrivaren för specifika konfigurationsalternativ.

Nätverksinställningar

Ändra nätverksinställningarna för att förbättra skrivarens säkerhet. Följande inställningar är tillgängliga på skrivarens startsida. Gå till HP-skrivarens inbäddade webbserver (EWS) om du vill ha mer information.

 • Inaktivera IPP Printing (IPP-utskrift)

 • Aktivera IPPS Printing

 • Inaktivera proxyinställningar

 • Inaktivera LLMNR (länk-lokal multicastnamnupplösning)

 • Ändra trådlös säkerhet till WPA2 eller starkare

 • Aktivera omdirigera till HTTPS

 • Ställ in krypteringsstyrkanHög

Webbtjänster och molnutskrifter

Webbtjänsterna stöder HP ePrint, HP Instant Ink, utskriftsappar och röstutskrifter. Avaktivera webbtjänster och molnutskrifter om du inte använder de här tjänsterna. Följande inställningar är tillgängliga på skrivarens startsida. Gå till HP-skrivarens inbäddade webbserver (EWS) om du vill ha mer information.

 • Ta bort webbtjänster

 • Inaktivera proxyinställningar

 • Avaktivera Google Cloud Print om det inte används

Faxinställningar

Ändra dessa faxinställningar för att förhindra oönskade fax. Navigera till menyn Fax eller Inställningar på skrivarens kontrollpanel för att ändra inställningarna.

 • Avaktivera automatiskt svar

 • Aktivera skräpfaxspärr

Ytterligare säkerhetsinställningar

För att hjälpa till att hålla skrivaren säker, se till att skrivaren får regelbundna uppdateringar och konfigurera ett administratörslösenord. Följande inställningar är tillgängliga på skrivarens startsida. Gå till HP-skrivarens inbäddade webbserver (EWS) om du vill ha mer information.

 • Aktivera automatisk uppdatering på menyn Skrivaruppdateringar

 • Skapa ett lösenord för säker administratör för den inbäddade webbservern (EWS)Ytterligare supportalternativ