hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Smart Tank-skrivare – skrivhuvudfel

När du har installerat skrivhuvudena förbereds inte skrivaren som den ska och felmeddelandet Skrivhuvuden saknas visas i skrivarprogramvaran eller i HP Smart-appen för din HP Smart Tank-skrivare i 670-, 720-, 750-, 790-, 6000-, 7000-, 7300- eller 7600-serien. Beroende på skrivaren kan även något av följande visas:

 • Skrivare med pekskärm: Felmeddelandet Problem med skrivhuvud visas.

 • Skrivare utan pekskärm: Varningslampan och en av eller båda skrivhuvudikonerna blinkar.

Fastställa vilket skrivhuvud som orsakade felet

Titta på skrivarens display (skrivare med pekskärm) eller kontrollpanel (skrivare utan pekskärm) för att se vilket skrivhuvud som orsakade felet.

 • Om felmeddelandet Problem med skrivhuvud indikerar att trefärgsskrivhuvudet inte kommunicerar eller om varningslampan och ikonen för trefärgsskrivhuvudet blinkar har trefärgsskrivhuvudet orsakat felet.

  Ikonen för trefärgsskrivhuvudet blinkar
 • Om felmeddelandet Problem med skrivhuvud indikerar att det svarta skrivhuvudet inte kommunicerar eller om varningslampan och ikonen för det svarta skrivhuvudet blinkar har det svarta skrivhuvudet orsakat felet.

  Ikonen för det svarta skrivhuvudet blinkar
 • Om felmeddelandet Problem med skrivhuvud indikerar att varken trefärgsskrivhuvudet eller det svarta skrivhuvudet kommunicerar eller om varningslampan och båda skrivhuvudikonerna blinkar har båda skrivhuvudena orsakat felet.

  Båda ikonerna för trefärgsskrivhuvudet och det svarta skrivhuvudet blinkar

Kontrollera skrivhuvudena

Skrivaren kan visa ett felmeddelande om skrivhuvudena inte har monterats korrekt.

Se till att alla bläckpatroner är minst halvfulla och att det finns papper i inmatningsfacket.

 1. Lyft upp åtkomstluckan till bläckpatronerna och vänta tills vagnen har stannat.

  Lyfta upp åtkomstluckan till bläckpatronerna
 2. Kontrollera att luckan till skrivhuvudet är stängd.

  • Om luckan till skrivhuvudet är stängd fortsätter du med de här stegen.

  • Om luckan till skrivhuvudet är öppen trycker du nedåt för att stänga den. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna och testa sedan att skriva ut. Fortsätt följa anvisningarna nedan om felet kvarstår.

 3. Tryck på den blå knappen på skrivhuvudvagnen för att öppna luckan till skrivhuvudet.

  Öppna luckan till skrivhuvudet
 4. Tryck ned det felaktiga skrivhuvudet för att lossa det och dra sedan ut det ur hållaren.

  Varning - risk för personskada:

  Förhindra att bläck läcker ut genom att hålla skrivhuvudet i sidorna och hela tiden hålla det upprätt.

 5. Kontrollera att propparna ovanpå det nya skrivhuvudet har tagits bort.

  Kontrollera att propparna på skrivhuvudet har tagits bort
 6. Kontrollera att tejpen på skrivhuvudets kontakter har tagits bort.

  Varning - risk för personskada:

  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Sätt inte tillbaka skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.

  Kontrollera att tejpen på skrivhuvudets kontakter har tagits bort
 7. Sätt in skrivhuvudet i hållaren tills det snäpper på plats.

  Sätta in skrivhuvudet i hållaren
 8. Upprepa föregående steg för det andra skrivhuvudet, men endast om detta indikeras av skrivhuvudikonen eller ett felmeddelande.

 9. Stäng luckan till skrivhuvudet.

  Stänga luckan till skrivhuvudet
 10. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna.

  Stänga åtkomstluckan till bläckpatronerna
 11. Justera skrivarhuvudena.

  • Om skrivaren har en kontrollpanel med pekskärm följer du anvisningarna på kontrollpanelen för att skriva ut en justeringssida och följer sedan instruktionerna på sidan för att justera skrivhuvudena.

  • Om skrivaren inte har en kontrollpanel med pekskärm blinkar ett A på kontrollpanelen och en justeringssida skrivs ut automatiskt. Följ anvisningarna på sidan för att justera skrivhuvudena.

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 2. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 3. Vänta i 60 sekunder.

 4. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 5. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Kontakta HP:s kundsupport

Om de föregående stegen inte löste problemet, kontakta HP:s kundsupport för att få ytterligare hjälp.

 1. Ange produktens serienummer för att visa garantistatus och ändra platsen vid behov.

 2. Välj ett supportalternativ. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...