hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Meddelandet “Ingen ljudenhet är installerad” visas

Meddelandet “Ingen ljudenhet är installerad” eller “Ingen enhet för ljuduppspelning är installerad” visas och inget ljud spelas upp.

Aktivera ljudenheten i Windows 10

Kör automatiska verktyg och kontrollera status för drivrutinen för att aktivera enheten i Windows 10.

Kontrollera uppspelningsenhetens installation och anslutning

Kontrollera uppspelningsenhetens status i ljudinställningarna och kontrollera om enheten är ansluten till datorn.

 1. Kontrollera enhetens anslutning till datorn.

  • För kabelanslutningar, kontrollera att enheten är ansluten till rätt port och att anslutningen är säker. Dessutom kan du ansluta enheten på nytt om datorn inte upptäcker den när du har anslutit den.

  • För trådlösa anslutningar, kontrollera att enheten är konfigurerad och parkopplad med datorn.

  Anm:

  De flesta stationära datorer har inte inbyggda högtalare. Hörlurar eller externa högtalare krävs för att du ska höra ljud. Om felet har lösts men det fortfarande inte hörs något ljud, testa med en annan uppspelningsenhet och kontrollera dina specifikationer för eventuella ytterligare ljudkrav.

  För ytterligare hjälp, gå till HP-datorer - Ansluta en Bluetooth-enhet (Windows) eller HP-datorer - Lösa problem med hörlurar och headset.

 2. Högerklicka på högtalarikonen i meddelandefältet och välj sedan Uppspelningsenheter.

 3. Bekräfta att enheten finns med i listan och har en grön avbockning. Detta indikerar att den är standardenheten. Om det behövs, högerklicka på enhetens namn och välj Ställ in som standardenhet och testa sedan enheten.

  Uppspelningsenheter i Ljudinställningar
  • Om du kan använda enheten är problemet löst.

  • Gå vidare till nästa avsnitt om enheten inte finns med i listan.

Kör felsökaren för ljudproblem

Identifiera och lös ljudproblem automatiskt med Windows-felsökningsverktyg för ljud.

 1. Högerklicka på högtalarikonen i meddelandefältet och välj sedan Felsök ljudproblem.

 2. Markera den enhet du vill felsöka och klicka sedan på Nästa för att starta felsökaren.

 3. Om en rekommenderad åtgärd visas ska du välja Använd den här lösningen och sedan testa enhetens ljud.

Kontrollera enhetens och drivrutinens status i Enhetshanteraren

En inaktuell ljuddrivrutin kan orsaka ljudfel och problem. Använd Enhetshanteraren för att kontrollera om ljudenheten är avaktiverad och installera en tillgänglig drivrutinsuppdatering.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.

 2. Dubbelklicka på Ljud-, video- och spelenheter.

 3. Högerklicka på ljudenheten och välj Uppdatera drivrutin.

 4. Klicka på Sök automatiskt efter uppdaterade drivrutiner för att söka efter och installera en drivrutin.

  Sök automatiskt efter uppdaterade drivrutiner i Enhetshanteraren
  • Om en uppdaterad drivrutin installeras, starta om datorn om du uppmanas och testa sedan ljudet. Gå vidare till steg 8.

  • Om det inte finns någon uppdaterad drivrutin tillgänglig, installera om den befintliga drivrutinen.

 5. Högerklicka på ljudenheten igen och välj Avinstallera för att öppna fönstret Avinstallera enhet.

  Avinstallera ljuddrivrutinen
 6. Markera Ta bort drivrutinen för den här enheten och klicka sedan på Avinstallera.

  Välj Ta bort drivrutinen för denna enhet
 7. Klicka på Åtgärder i den övre menyraden och välj sedan Sök efter maskinvaruförändringar för att installera om enheten.

 8. Kontrollera ljudet.

  • Om det inte finns något ljud, högerklicka på ikonen Ljud i meddelandefältet, välj Uppspelningsenheter och anslut ljudenheten igen om den inte visas. När den visas, klicka på enhetens namn, klicka på fliken Ljud, välj ett ljud och klicka sedan på Testa.

  • Om enheten inte visas i Uppspelningsenheter, starta om datorn och kontrollera sedan om enheten visas i listan.

  • Om problemet kvarstår, kontrollera konfigurationen och anslutningen för uppspelningsenheten.

Kör ett diagnostiskt ljudmaskinvarutest

Använd verktyget HP PC Hardware Diagnostics Windows för att utföra ett ljuduppspelningstest. Testar funktionaliteten i undersystemet för ljud, inklusive ljudstyrenheter och kodekar.

 1. Gå till HP Hardware Diagnostics för att installera den senaste versionen av HP PC Hardware Diagnostics Windows.

 2. Nät installationen har slutförts, sök efter HP PC Hardware Diagnostics Windows, högerklicka på appen i sökresultaten och välj sedan Kör som administratör för att öppna verktyget.

  Huvudmenyn för HP PC Hardware Diagnostics för Windows
 3. Klicka på Komponenttester > Ljud > Ljuduppspelningstest.

  Menyn Komponenttest meny med Ljud markerat
 4. Klicka på Kör en gång och välj sedan en ljudenhet för att köra testet.

  Välj en ljudenhet som ska testas
  • Om ljudtestet misslyckas, skriv då ner den 24-siffriga ID-koden (finns även i Testloggar) och kontakta sedan HP:s kundsupport eller gör service på datorn.

  • Om ljudtestet lyckas men problemet kvarstår, använd Microsoft Systemåterställning eller HP-systemåterställning för att lösa problemet.

Använd Microsoft Systemåterställning eller HP-systemåterställning för att lösa ljudproblemet

Om ljudfelet kvarstår ska du använda Microsoft Systemåterställning eller HP-systemåterställning för att lösa problemet.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...