hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP-datorer – Åtgärda problem och fel med lågt diskutrymme (Windows 10)

När det finns för lite utrymme tillgängligt på datorhårddisken är det risk för att Windows-uppdateringar inte kan installeras, att appar och filer inte kan laddas ned och att varningsmeddelanden om lågt diskutrymme visas. Datorns eller surfplattans prestanda kan också bli opålitlig. Använd dessa procedurer för att lösa dessa problem och fel.

Anm:

Om du använder en HP Notebook-dator med en hårddisk på 32 GB och har problem med att uppgradera på grund av lågt diskutrymme, gå till HP:s bärbara datorer - Frigöra lagringsutrymme på en 32 GB hårddisk i Windows 10.

Frigöra utrymme på hårddisken

Töm papperskorgen, ta bort oönskade filer och program och justera inställningarna för systemåterställning för att frigöra utrymme på hårddisken.

Använda HP Performance Tune-up Check för att frigöra diskutrymme

Lösa problem med lågt diskutrymme med HP Performance Tune-up Check.

 1. I Windows söker du efter och öppnar HP Support Assistant eller klickar på appikonen i aktivitetsfältet.

  Om appen inte är installerad på datorn kan du hämta den senaste versionen från webbplatsen för HP Support Assistant.

  Anm:

  HP Support Assistant krävs för att kunna köra HP Performance Tune-up Check.

 2. Gå till HP Performance Tune-up Check för att öppna verktyget.

  Om verktyget inte öppnas automatiskt, söker du efter och öppnar HP Support Assistant. Välj din enhet och klicka på Optimera din prestanda i sektionen Fixar och diagnostik.

  Om det inte går att köra verktyget, se Ta bort oönskade filer med Storage Sense.

 3. Under Ytterligare alternativ, välj Töm papperskorgen och Rensa webbläsarhistorik och cachedata och klicka sedan på Optimera.

  Verktyget tar bort oönskade filer från hårddisken.

  Startskärmen för HP Performance Tune-up Check

Om problemet kvarstår, ta bort oönskade filer med Storage Sense.

Ta bort oönskade filer med Storage Sense

Med Storage Sense frigör du utrymme på datorn. Om Storage Sense har konfigurerats korrekt kan det ta bort oönskade filer automatiskt, till exempel temporära filer, gamla objekt i papperskorgen och filer i mappen Nedladdningar som inte har öppnats eller använts nyligen, inklusive gamla Windows-versioner.

 1. Sök efter och öppna Lagringsinställningar.

 2. I fönstret Storage, välj Temporära filer.

  Välja Temporära filer i fönstret Storage-inställningar
 3. Markera de temporära filerna som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort filer.

  Varning - risk för personskada:

  HP rekommenderar att du inte väljer alternativet Nedladdningar. Om du gör det kan det hända att du tar bort personliga filer.

  Välja temporära filer som ska tas bort från datorn
 4. Återgå till fönstret Storage, välj under informationen om Storage Sense och välj sedan Konfigurera Storage Sense eller kör det.

  Aktivera Storage Sense och välj Konfigurera Storage Sense eller kör det nu
 5. I fönstret Konfigurera Storage Sense eller kör det nu ska du välja hur ofta Storage Sense ska köras, hur ofta det ska ta bort temporära filer och tömma papperskorgen samt mappen för hämtade filer.

  Konfigurera inställningar för Storage Sense
 6. Bläddra till Frigör diskutrymme nu, och klicka sedan på Rensa nu för att omedelbart köra Storage Sense med de inställningar som redan har valts.

  Klicka på fönstret Rensa nu för att omedelbart köra Storage Sense med inställningar som tidigare valts

Ta bort oönskade program i Windows 10

Du kan ta bort oanvända eller oönskade program från datorn för att öka utrymmet på hårddisken.

 1. Sökefter och öppna Appar och funktioner.

 2. I fönstret Apps & features, klicka på den app du vill ta bort och sedan på Avinstallera.

  Klicka på Avinstallera i inställningarna för appar och funktioner
 3. Klicka på Avinstallera igen för att bekräfta.

Windows tar bort appen från datorn.

Justera inställningarna för Systemåterställning för att öka ledigt diskutrymme

Systemåterställning är en Windows-funktion som du kan använda för att återställa systemprogramvara och inställningar till de som gällde vid ett visst datum. Detta är möjligt genom att funktionen sparar ändringar av systemfiler i särskilda återställningspunkter. Återställningspunkter använder mycket hårddiskutrymme. Om du anpassar inställningarna för Systemåterställning, kan det frigöra utrymme på hårddisken.

 1. Sök efter och öppna Kontrollpanelen.

 2. I kontrollpanelens Sökfält skriv system och välj sedan System.

  Välja Systemalternativ i appen Kontrollpanel
 3. Välj Systemskydd på Systemets startskärm.

  Välja “Systemskydd” på Systemets startskärm
 4. I fliken Systemskydd, klicka på Konfigurera.

  Klicka på Konfigurerar på fliken Systemskydd
 5. För att minska mängden hårddiskutrymme som systemet reserverar för systemåterställningar, skjut reglaget Maximal användning till ett lägre procenttal. Du kan välja mer eller mindre beroende på hur många återställningspunkter du vill ha och hårddiskens kapacitet.

  Flytta skjutreglaget för Maximal användning till ett lägre procenttal
 6. Klicka på OK för att spara inställningarna och klicka sedan på OK igen för att lämna fönstret Systemegenskaper.

Om problemet kvarstår, kontrollera att det finns tillräckligt med hårddiskutrymme tillgängligt.

Bekräftar att tillräckligt hårddiskutrymme är tillgängligt

Kontrollera mängden ledigt hårddiskutrymme. Om det lediga utrymmet är ligger under 5 % av det totala diskutrymmet, ska du frigöra utrymme på disken.

 1. Öppna Utforskaren och navigera sedan till Den här datorn.

 2. Under Enheter och drivrutiner högerklickar du på den primära hårddisken (vanligtvis C:) och klickar sedan på Egenskaper.

  Välja egenskaper från den nedrullningsbara menyn för den primära hårddisken
 3. Klicka på fliken Allmänt för att visa hur mycket ledigt utrymmet det finns på hårddisken.

  Kontrollera mängden ledigt utrymme på den primära hårddisken
 4. Om mindre än 5 % av det totala hårddiskutrymmet är tillgängligt kör du HP Performance Tune-up Check, tar bort filer med Storage Sense och tar bort oönskade program för att göra mer diskutrymme tillgängligt.

Ytterligare tips för att frigöra utrymme på hårddisken

Använd följande åtgärder för att förhindra problem med lagring.

Använd effektivare lagringsinställningar i Windows 10

Om datorn har två eller fler enheter, kan det hända att om du sparar personliga filer på huvudenheten kommer datorn att köra långsammare. Du kan förbättra prestandan genom att flytta personliga filer till en sekundär hårddisk.

 1. Sök efter och öppna Lagringsinställningar.

 2. I fönstret Storage kontrollerar du återstående lagringsutrymme på den primära hårddisken och granskar de olika typerna av filer och hur mycket utrymme de använder. Denna information kan hjälpa dig välja vilket innehåll som ska sparas på en annan enhet. Klicka på Visa fler kategorier för att visa ytterligare filer.

  Använt lagringsutrymme efter typ av innehåll
 3. Bläddra till Inställningar för mer lagringsutrymme och välj sedan Ändra var nytt innehåll ska sparas.

  Välja “Ändra var nytt innehåll ska sparas”
 4. I listan klickar du på den nedrullningsbara menyn under den typ av innehåll som du vill spara på en annan hårddisk. Välj sedan enheten där du vill att nytt innehåll ska sparas.

  Varning - risk för personskada:

  Spara inte innehåll på Återställningsenheten. Om innehåll lagras på den här enheten kan det orsaka att operativsystemet inte kan repareras om ett problem uppstår.

  Välja enhetsalternativ för att spara utrymme på den primära hårddisken
 5. När du har ändrat enheten som ska användas, klickar du på Verkställ för att spara ändringarna.

Konfigurera Storage Sense för att frigöra mer utrymme automatiskt

Med Storage Sense frigör du utrymme på datorn. Om Storage Sense har konfigurerats korrekt kan det ta bort oönskade filer automatiskt, till exempel temporära filer, gamla objekt i papperskorgen och filer i mappen Nedladdningar som inte har öppnats eller använts nyligen.

Storage Sense tar inte bort alla onödiga filer. Utöver de filer som tas bort automatiskt, kan du behöva ta bort andra filer, till exempel uppdateringsloggar.

 1. Sök efter och öppna Lagringsinställningar.

 2. I fönstret Lagring väljer du under informationen om Lagringskänning och väljer sedan Konfigurera Storage Sense eller kör det.

  Aktivera Storage Sense och välj Konfigurera Storage Sense eller kör det nu
 3. I fönstret Konfigurera Storage Sense eller kör det nu ska du välja hur ofta Storage Sense ska köras, hur ofta det ska ta bort temporära filer och tömma papperskorgen samt mappen för hämtade filer.

  Anm:

  Beroende på din version av Windows kan alternativen för Storage Sense variera.

  • Köra Storage Sense: Använd den nedrullningsbara menyn för att välja när du vill köra Storage Sense.

  • Temporära filer: Markera kryssrutan för att ta bort temporära filer som apparna inte använder. Använd de nedrullningsbara menyerna för att avgöra när filer ska tas bort från papperskorgen och mappen för hämtade filer.

  • Frigör utrymme nu: Välj Rensa nu för att omedelbart köra Storage Sense med de inställningar som redan har valts.

  Konfigurera inställningar för Storage Sense

Spara filer på en ny plats på en sekundär enhet

För att spara filer på en ny plats på en sekundär eller extern hårddisk, ändra mapparnas plats till den nya platsen för att undvika fel när du sparar filer.

Om du använder en flyttbar lagringsenhet, t.ex. en USB-enhet, se till att sätta in enheten i datorn varje gång du spara något på den.

 1. Öppna Utforskaren och navigera sedan till Den här datorn.

 2. Högerklicka på mappen Dokument och välj sedan Egenskaper.

  Välja Egenskaper från den nedrullningsbara menyn i mappen Dokument
 3. I fönstret Dokumentegenskaper, välj fliken Plats och klicka sedan på Hitta mål.

  Välja “Hitta mål” under fliken Plats
 4. Bläddra till platsen för den nya dokumentmappen, klicka på adressfältet och kopiera den nya adressen.

 5. Rensa fältet i fönstret Dokumentegenskaper, klistra in den nya adressen i fältet och klicka sedan på Verkställ.

  Klistra in den nya adressen i fältet Plats
 6. I rutan Flytta mapp, klicka på Ja för att flytta dina filer och innehåll från den gamla platsen till den nya.

  Du kan upprepa proceduren för att ändra mapparnas plats för att undvika förväxling när filer sparas.

Flytta filer till en extern enhet

Om du har data eller filer som du vill spara, men du behöver dem inte så ofta, kan du spara dem på en flyttbar enhet. Du kan sedan ansluta enheten när du behöver filerna, men de tar inte upp utrymme på den primära hårddisken.

Kontrollera att den externa lagringsenheten har tillräckligt med ledigt utrymme för att hantera de filer som du flyttar till den.

 1. Anslut den externa enheten, öppna lagringsplatsen på datorn och skapa sedan en ny mapp på enheten.

 2. På datorns hårddisk, öppna C:\Users\yourname.

 3. Högerklicka på mappen Mina dokument eller Dokument och välj sedan Egenskaper.

 4. I fönstret Dokumentegenskaper, välj fliken Plats och klicka sedan på Flytta.

 5. I dialogrutan, gå till den nya mappen som du skapade på den externa hårddisken och skapa en ny mapp inuti som kallas för Dokument. Välj den nya mappen.

 6. Klicka på Välj mapp och klicka sedan på OK för att flytta filerna.

 7. Klicka på Ja för att bekräfta och vänta sedan medan filerna flyttas.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...