solution Contentsolution Content

HP-skrivare - Felmeddelandet Inga skanningsalternativ (Windows)

När du startar en skanning från skrivarens kontrollpanel visas ett meddelande Inga skanningsalternativ eller skanningsinställningsproblem och skanningen misslyckas.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Starta om datorn och skrivaren

Starta om datorn och skrivaren för att ta bort alla feltillstånd.

 1. Stäng av skrivaren genom att trycka på strömbrytaren.

 2. Stäng alla program som körs på datorn och starta om datorn.

 3. Vänta 30 sekunder och slå sedan på skrivaren igen.

Kontrollera HP Digital Imaging Monitor (Windows)

Programmet HP Digital Imaging Monitor (DIM) för Windows måste vara igång för att du ska kunna skanna från skrivarens kontrollpanel.

 1. I Windows sök efter och öppna C:\Program Files (x86) \HP\digital imaging\bin.

 2. I mappen bin leta reda på och dubbelklicka på hpqste08.exe för att kontrollera att den körs.

 3. Högerklicka på hpqste08.exe och välj sedan Skapa genväg.

  En hpqste08.exe genväg visas i mappen bin.
 4. Sök efter och öppna shell:common startupoch tryck sedan på Enter för att öppna fönstret Start.

 5. Placera fönstren Start och bin bredvid varandra.

 6. Klicka på och dra hpqste08.exe genväg från fönstret bin och släpp den i fönstret Start.

 7. Starta om datorn.

Avinstallera HP-skrivardrivrutinen och använd HP Smart (Windows)

Avinstallera HP-skrivardrivrutinen och installera och använda HP Smart på en dator med Windows.

 1. Koppla bort USB-kabeln från skrivaren.

 2. I Windows söker du efter och öppnar Lägga till eller ta bort program.

 3. Leta reda på HP-skrivarens namn i listan över program.

  • Om du hittar skrivaren, klicka på skrivarens namn och sedan på Avinstallera.

  • Om du inte hittar skrivaren ska du söka efter och öppna Skrivare och skannrar, klicka på din skrivare och sedan klicka på Ta bort enhet.

 4. Om fönstret Kontroll av användarkonto öppnas klickar du på Ja.

 5. Följ anvisningarna för att slutföra borttagningen av programvaran och starta sedan om datorn.

 6. Gå till 123.hp.com för att hämta och installera HP Smart.Ytterligare supportalternativ