hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Lagstadgade rättigheter för konsumenter

Som konsument påverkas dina lagstadgade rättigheter inte på något sätt av HPs begränsade garanti. Här får du mer information om dina lagstadgade rättigheter som konsument.

Lagstadgade rättigheter

Vad är det?

Försäljare av produkter svarar gentemot konsumenter att produkterna överensstämmer med det relevanta försäljningsavtalet under en period av tre år från det att produkten levererats.
Det innebär (enligt Konsumentköplagen (1990:932)) att en produkt som har en brist som förelåg vid leverans, och den bristen upptäcks inom tre år från det att produkten levererats, har du rätt att begära:
 1. att produkten ska repareras eller bytas ut utan kostnad om det kan ske inom rimlig tid och utan större besvär för dig.
  eller
 2. att få priset nedsatt med lämpligt belopp eller köpavtalet hävt,
  • om produkten inte kan repareras eller bytas ut
   eller
  • om reparation eller ersättning av produkten inte kan genomföras inom rimlig tid och utan att orsaka dig väsentligt besvär.
Du kan åberopa rättigheterna ovan mot den säljare som du köpte produkten av.
Såvida inte säljaren visar på motsatsen antas ett fel (i konsumentköplagens mening) som upptäcks inom sex månader från det att produkten levererats ha förelegat vid leveranstillfället såvida inte det antagandet är oförenligt med produktens egenskaper eller typen av brist.
Du hittar mer information om dina lagstadgade rättigheter på Konsumentverkets eller Europeiska konsumentcentrets webbplats.

Vad är skillnaden mellan en lagstadgad rättighet och en kommersiell garanti?

Begreppet kommersiell garanti avser en garanti som frivilligt tillhandahålls av garantigivaren (antingen en försäljare eller producent), exempelvis HPs begränsade garanti. En kommersiell garanti kan ha en annan varaktighet och omfattning än lagstadgade rättigheter, och oftast (som fallet är med HPs begränsade garanti) behöver du inte bevisa att bristen fanns vid leverans.
Den kommersiella garantin ersätter inte och begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.
Följaktligen är HPs begränsade garanti som medföljer HP-produkten ett oberoende komplement till och påverkar inte på något sätt dina lagstadgade rättigheter som kan göras gällande mot säljaren med köpavtalet för HP-produkten som grund.
För information om HPs garantivillkor hänvisas till ”HP Limited Warranty” som medföljde HP-produkten.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...