solution Contentsolution Content

Aktualizowanie oprogramowania układowego na drukarce HP

Firma HP regularnie udostępnia nowe wersje oprogramowania układowego z ulepszeniami drukarek, aktualizacjami aplikacji lub poprawkami. Regularnie aktualizuj oprogramowanie układowe, aby jak najlepiej wykorzystać drukarkę.

Uwaga:

W przypadku drukarek z funkcją dynamicznych zabezpieczeń oprogramowanie sprzętowe obejmuje dynamiczne zabezpieczenia, które są stosowane do blokowania wkładów z układami firmy innej niż HP lub obwodami elektronicznymi zmodyfikowanymi lub firmy innej niż HP. Drukarka jest przeznaczona do użytku wyłącznie z nowymi lub używanymi wkładami wyposażonymi w nowe lub używane układy albo obwody elektroniczne firmy HP. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwalają utrzymać skuteczność dynamicznych zabezpieczeń i blokować wkłady, które wcześniej działały. Więcej na: http://www.hp.com/learn/ds.

Jeśli jeden ze sposobów nie zadziała, przejdź do następnego.