Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Konfigurowanie drukarki HP (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct jest opcją połączenia dostępną w przypadku większości drukarek bezprzewodowych HP wprowadzonych w roku 2014 i później. Funkcji Wi-Fi Direct można używać, gdy sieć bezprzewodowa jest niedostępna.

Druk za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (Windows 10)

Wyślij zadanie drukowania za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką a komputerem z systemem Windows.

 1. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 2. W systemie Windows odnajdź i otwórz aplet Drukarki i skanery.

 3. Kliknij opcję Dodaj drukarkę lub skaner.

 4. Kliknij opcję Pokaż drukarki z funkcją Wi-Fi Direct.

  Kliknięcie opcji Pokaż drukarki z funkcją Wi-Fi Direct
 5. Wybierz drukarkę z wyrazem DIRECT w nazwie.

  Wybór drukarki z frazą Wi-Fi Direct w nazwie
 6. Kliknij polecenie Dodaj urządzenie.

 7. Po wyświetleniu monitu kodu PIN WPS na ekranie komputera poszukaj kodu PIN na panelu sterowania drukarki lub na arkuszu informacyjnym, który został wydrukowany podczas konfiguracji.

 8. Wprowadź kod PIN w ciągu 90 sekund, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby dokończyć łączenie.

  Uwaga:

  Jeśli kod PIN wygaśnie, uruchom ponownie komputer, a następnie ponownie rozpocznij proces konfiguracji drukarki.

  Wprowadzanie kodu WPS PIN podczas dodawania drukarki z funkcją Wi-Fi Direct w systemie Windows 10
 9. Jeżeli wyświetlany jest komunikat stanu Sterownik jest niedostępny, przejdź do 123.hp.com, pobierz i zainstaluj sterownik druku.

  Przykładowy komunikat informujący o niedostępności sterownika
 10. Otwórz element do wydrukowania, kliknij menu Plik i wybierz polecenie Drukuj.

 11. Z listy wybierz swoją drukarkę, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

Wydruk za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (Android)

Znajdź nazwę i hasło funkcji Wi-Fi Direct, a następnie wyślij zadanie drukowania z telefonu lub tabletu z systemem Android do drukarki za pośrednictwem bezpośredniego połączenia bezprzewodowego.

Uwaga:

Użyj wtyczki HP Print Service, jeżeli chcesz drukować treści internetowe, takie jak strony internetowe, wiadomości e-mail lub dokumenty w chmurze.

Znajdowanie nazwy i hasła funkcji Wi-Fi Direct

Aby znaleźć informacje na temat funkcji Wi-Fi Direct, użyj panelu sterowania drukarki lub wydrukuj raport konfiguracji sieci.

Znajdowanie nazwy i hasła funkcji Wi-Fi Direct (drukarki z ekranem dotykowym)

Znajdź informacje o funkcji Wi-Fi Direct bezpośrednio w panelu sterowania drukarki lub wydrukuj raport konfiguracji sieci.

 1. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 2. Poszukaj ikony lub przycisku Wi-Fi Direct, a następnie naciśnij go, aby wyświetlić informacje na temat funkcji Wi-Fi Direct.

  Wyświetlanie menu zawierającego szczegóły dotyczące funkcji Wi-Fi Direct
 3. Jeżeli nie możesz znaleźć ikony lub występują problemy z wyświetlaniem informacji, otwórz menu Raporty, a następnie wybierz pozycję Podsumowanie ustawień sieciowych lub Konfiguracja sieci, aby wydrukować raport.

  Nazwa i hasło znajdują się w sekcji Wi-Fi Direct.

  Miejsce występowania sekcji Wi-Fi Direct w raporcie konfiguracji sieci

Szukanie nazwy i hasła Wi-Fi Direct (drukarki bez ekranu dotykowego)

Wydrukuj raport konfiguracji sieci lub stronę pomocy, aby znaleźć informacje na temat funkcji Wi-Fi Direct.

 1. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 2. Wydrukuj raport konfiguracji sieci lub stronę pomocy, korzystając z przycisków na panelu sterowania drukarki. Skorzystaj z metody zgodnej z przyciskami na drukarce.

  • Naciśnij przycisk Informacje.

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi Direct przez 3 sekundy.

  • Naciśnij równocześnie przyciski Sieć bezprzewodowa i Informacje.

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wznów lub przez 10 sekund lub do momentu, aż rozpocznie się drukowanie raportu.

  • W przypadku drukarek HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango naciśnij i przytrzymaj przycisk Informacje do momentu, aż wszystkie przyciski na panelu sterowania zaświecą się, a następnie naciśnij jednocześnie przyciski Informacje i Anuluj.

  Nazwa i hasło znajdują się w sekcji Wi-Fi Direct.

  Miejsce występowania sekcji Wi-Fi Direct w raporcie konfiguracji sieci

Drukowanie za pomocą Wi-Fi Direct z użyciem aplikacji HP Smart (w systemie Android)

Wyślij zadanie drukowania za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką a telefonem lub tabletem z systemem Android za pomocą aplikacji HP Smart. Wykonaj poniższe czynności, będąc obok drukarki.

 1. Pobierz aplikację HP Smart na urządzenie mobilne z 123.hp.com.

 2. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 3. Na ekranie głównym aplikacji kliknij Znak plusa.

 4. Dotknij pozycji Szukaj drukarek z funkcją Wi-Fi Direct.

  Dotknięcie pozycji Szukaj drukarek z funkcją Wi-Fi Direct
 5. Wybierz drukarkę z listy.

  Wybieranie drukarki z listy
 6. Dotknij Połącz z drukarką.

 7. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło Wi-Fi Direct, a następnie stuknij polecenie Połącz.

  Dotknięcie opcji Podłącz
 8. Poczekaj aż połączenie zostanie zakończone.

 9. Jeśli drukarka nie zostanie wyświetlona na ekranie głównym aplikacji, ponownie dotknij Znaku plus, a następnie wybierz drukarkę z listy.

  Wybieranie drukarki z listy.
 10. Na ekranie głównym aplikacji wybierz opcję Drukuj zdjęcia lub Drukuj dokumenty, wybierz element, który chcesz wydrukować, a następnie dotknij opcji Drukuj.

 11. Po ukończeniu zadania drukowania otwórz menu sieci Wi-Fi, a następnie ponownie połącz się z siecią lokalną.

Drukowanie za pomocą Wi-Fi Direct z użyciem wtyczki HP Print Service (system Android)

Wyślij zadanie drukowania za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką a telefonem lub tabletem z systemem Android za pomocą wtyczki HP Print Service. Wykonaj poniższe czynności, będąc obok drukarki.

 1. Na urządzeniu przenośnym przejdź do aplikacji Wtyczka HP Print Service w sklepie Google, a następnie upewnij się, że jest ona zainstalowana i zaktualizowana.

 2. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 3. Otwórz element, który chcesz wydrukować, a następnie dotknij polecenia Drukuj.

 4. Na ekranie poglądu wydruku wybierz drukarkę z wyrazem DIRECT w nazwie.

  Wybór drukarki z frazą Wi-Fi Direct w nazwie
 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło funkcji Wi-Fi Direct.

 6. Aby potwierdzić połączenie, przejdź do drukarki, a następnie naciśnij przycisk OK, migający przycisk Wi-Fi Direct lub migający przycisk Informacje.

 7. Poczekaj, aż połączenie zakończy się, a następnie dotknij polecenia Drukuj na podglądzie wydruku.

Drukowanie poprzez Wi-Fi Direct (iOS, iPadOS)

Znajdź nazwę i hasło funkcji Wi-Fi Direct, a następnie wyślij zadanie drukowania z iPhona lub iPada do drukarki za pośrednictwem bezpośredniego połączenia bezprzewodowego.

Znajdowanie nazwy i hasła funkcji Wi-Fi Direct

Aby znaleźć informacje na temat funkcji Wi-Fi Direct, użyj panelu sterowania drukarki lub wydrukuj raport konfiguracji sieci.

Znajdowanie nazwy i hasła funkcji Wi-Fi Direct (drukarki z ekranem dotykowym)

Znajdź informacje o funkcji Wi-Fi Direct bezpośrednio w panelu sterowania drukarki lub wydrukuj raport konfiguracji sieci.

 1. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 2. Poszukaj ikony lub przycisku Wi-Fi Direct, a następnie naciśnij go, aby wyświetlić informacje na temat funkcji Wi-Fi Direct.

  Wyświetlanie menu zawierającego szczegóły dotyczące funkcji Wi-Fi Direct
 3. Jeżeli nie możesz znaleźć ikony lub występują problemy z wyświetlaniem informacji, otwórz menu Raporty, a następnie wybierz pozycję Podsumowanie ustawień sieciowych lub Konfiguracja sieci, aby wydrukować raport.

  Nazwa i hasło znajdują się w sekcji Wi-Fi Direct.

  Miejsce występowania sekcji Wi-Fi Direct w raporcie konfiguracji sieci

Szukanie nazwy i hasła Wi-Fi Direct (drukarki bez ekranu dotykowego)

Wydrukuj raport konfiguracji sieci lub stronę pomocy, aby znaleźć informacje na temat funkcji Wi-Fi Direct.

 1. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 2. Wydrukuj raport konfiguracji sieci lub stronę pomocy, korzystając z przycisków na panelu sterowania drukarki. Skorzystaj z metody zgodnej z przyciskami na drukarce.

  • Naciśnij przycisk Informacje.

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi Direct przez 3 sekundy.

  • Naciśnij równocześnie przyciski Sieć bezprzewodowa i Informacje.

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wznów lub przez 10 sekund lub do momentu, aż rozpocznie się drukowanie raportu.

  • W przypadku drukarek HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango naciśnij i przytrzymaj przycisk Informacje do momentu, aż wszystkie przyciski na panelu sterowania zaświecą się, a następnie naciśnij jednocześnie przyciski Informacje i Anuluj.

  Nazwa i hasło znajdują się w sekcji Wi-Fi Direct.

  Miejsce występowania sekcji Wi-Fi Direct w raporcie konfiguracji sieci

Drukowanie poprzez Wi-Fi Direct (iOS, iPadOS)

Wyślij zadanie drukowania za pomocą połączenia drukarki poprzez funkcję Wi-Fi Direct. Wykonaj poniższe czynności, będąc obok drukarki.

 1. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 2. Jeżeli chcesz drukować treści internetowe, takie jak wiadomości e-mail lub dokumenty w chmurze, otwórz je przed przejściem do dalszych kroków.

 3. Na urządzeniu mobilnym otwórz menu Sieć Wi-Fi, a następnie wybierz drukarkę ze słowem DIRECT w nazwie.

  Wybór nazwy drukarki Wi-Fi Direct z listy
 4. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło Wi-Fi Direct, a następnie stuknij opcję Połącz.

  Dotknięcie opcji Połącz
 5. Otwórz materiał, który chcesz wydrukować, a następnie wybierz opcję Drukuj.

 6. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję AirPrint.

 7. Wybierz drukarkę, a następnie dotknij pozycji Drukuj.

 8. Po ukończeniu zadania drukowania otwórz menu sieci Wi-Fi, a następnie ponownie połącz się z siecią lokalną.

Drukowanie za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (Mac)

Znajdź nazwę i hasło funkcji Wi-Fi Direct, a następnie wyślij zadanie drukowania z komputera Mac do drukarki za pośrednictwem bezpośredniego połączenia bezprzewodowego.

Znajdowanie nazwy i hasła funkcji Wi-Fi Direct

Aby znaleźć informacje na temat funkcji Wi-Fi Direct, użyj panelu sterowania drukarki lub wydrukuj raport konfiguracji sieci.

Znajdowanie nazwy i hasła funkcji Wi-Fi Direct (drukarki z ekranem dotykowym)

Znajdź informacje o funkcji Wi-Fi Direct bezpośrednio w panelu sterowania drukarki lub wydrukuj raport konfiguracji sieci.

 1. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 2. Poszukaj ikony lub przycisku Wi-Fi Direct, a następnie naciśnij go, aby wyświetlić informacje na temat funkcji Wi-Fi Direct.

  Wyświetlanie menu zawierającego szczegóły dotyczące funkcji Wi-Fi Direct
 3. Jeżeli nie możesz znaleźć ikony lub występują problemy z wyświetlaniem informacji, otwórz menu Raporty, a następnie wybierz pozycję Podsumowanie ustawień sieciowych lub Konfiguracja sieci, aby wydrukować raport.

  Nazwa i hasło znajdują się w sekcji Wi-Fi Direct.

  Miejsce występowania sekcji Wi-Fi Direct w raporcie konfiguracji sieci

Szukanie nazwy i hasła Wi-Fi Direct (drukarki bez ekranu dotykowego)

Wydrukuj raport konfiguracji sieci lub stronę pomocy, aby znaleźć informacje na temat funkcji Wi-Fi Direct.

 1. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 2. Wydrukuj raport konfiguracji sieci lub stronę pomocy, korzystając z przycisków na panelu sterowania drukarki. Skorzystaj z metody zgodnej z przyciskami na drukarce.

  • Naciśnij przycisk Informacje.

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi Direct przez 3 sekundy.

  • Naciśnij równocześnie przyciski Sieć bezprzewodowa i Informacje.

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wznów lub przez 10 sekund lub do momentu, aż rozpocznie się drukowanie raportu.

  • W przypadku drukarek HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango naciśnij i przytrzymaj przycisk Informacje do momentu, aż wszystkie przyciski na panelu sterowania zaświecą się, a następnie naciśnij jednocześnie przyciski Informacje i Anuluj.

  Nazwa i hasło znajdują się w sekcji Wi-Fi Direct.

  Miejsce występowania sekcji Wi-Fi Direct w raporcie konfiguracji sieci

Drukowanie za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (Mac)

Wyślij zadanie drukowania za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką i komputerem Mac. Wykonaj poniższe czynności, będąc obok drukarki.

 1. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 2. Jeżeli chcesz drukować treści internetowe, takie jak wiadomości e-mail lub dokumenty w chmurze, otwórz je przed przejściem do kolejnych czynności.

 3. Na komputerze kliknij ikonę sieci bezprzewodowej , a następnie wybierz drukarkę z wyrazem DIRECT w nazwie.

  Wybór nazwy drukarki Wi-Fi Direct z listy
 4. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło Wi-Fi Direct, a następnie dotknij pozycji Połącz.

  Wybór nazwy drukarki Wi-Fi Direct z listy
 5. Otwórz element do wydrukowania, kliknij menu Plik i wybierz polecenie Drukuj.

 6. Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

 7. Po ukończeniu zadania drukowania otwórz menu sieci Wi-Fi, a następnie ponownie połącz się z siecią lokalną.

Drukowanie za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (Chromebook)

Znajdź nazwę i hasło funkcji Wi-Fi Direct, a następnie wyślij zadanie drukowania z komputera Chromebook do drukarki za pośrednictwem bezpośredniego połączenia bezprzewodowego.

Znajdowanie nazwy i hasła funkcji Wi-Fi Direct

Aby znaleźć informacje na temat funkcji Wi-Fi Direct, użyj panelu sterowania drukarki lub wydrukuj raport konfiguracji sieci.

Znajdowanie nazwy i hasła funkcji Wi-Fi Direct (drukarki z ekranem dotykowym)

Znajdź informacje o funkcji Wi-Fi Direct bezpośrednio w panelu sterowania drukarki lub wydrukuj raport konfiguracji sieci.

 1. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 2. Poszukaj ikony lub przycisku Wi-Fi Direct, a następnie naciśnij go, aby wyświetlić informacje na temat funkcji Wi-Fi Direct.

  Wyświetlanie menu zawierającego szczegóły dotyczące funkcji Wi-Fi Direct
 3. Jeżeli nie możesz znaleźć ikony lub występują problemy z wyświetlaniem informacji, otwórz menu Raporty, a następnie wybierz pozycję Podsumowanie ustawień sieciowych lub Konfiguracja sieci, aby wydrukować raport.

  Nazwa i hasło znajdują się w sekcji Wi-Fi Direct.

  Miejsce występowania sekcji Wi-Fi Direct w raporcie konfiguracji sieci

Szukanie nazwy i hasła Wi-Fi Direct (drukarki bez ekranu dotykowego)

Wydrukuj raport konfiguracji sieci lub stronę pomocy, aby znaleźć informacje na temat funkcji Wi-Fi Direct.

 1. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 2. Wydrukuj raport konfiguracji sieci lub stronę pomocy, korzystając z przycisków na panelu sterowania drukarki. Skorzystaj z metody zgodnej z przyciskami na drukarce.

  • Naciśnij przycisk Informacje.

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi Direct przez 3 sekundy.

  • Naciśnij równocześnie przyciski Sieć bezprzewodowa i Informacje.

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wznów lub przez 10 sekund lub do momentu, aż rozpocznie się drukowanie raportu.

  • W przypadku drukarek HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango naciśnij i przytrzymaj przycisk Informacje do momentu, aż wszystkie przyciski na panelu sterowania zaświecą się, a następnie naciśnij jednocześnie przyciski Informacje i Anuluj.

  Nazwa i hasło znajdują się w sekcji Wi-Fi Direct.

  Miejsce występowania sekcji Wi-Fi Direct w raporcie konfiguracji sieci

Drukowanie za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (Chromebook)

Wyślij zadanie drukowania za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką a komputerem Chromebook. Wykonaj poniższe czynności, będąc obok drukarki.

 1. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 2. Jeżeli chcesz drukować treści internetowe, takie jak wiadomości e-mail lub dokumenty w chmurze, otwórz je przed przejściem do kolejnych czynności.

 3. Na komputerze kliknij ikonę Wi-Fi, a następnie wybierz drukarkę z wyrazem DIRECT w nazwie.

  Wybór drukarki z funkcją Wi-Fi Direct
 4. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło funkcji Wi-Fi Direct i kliknij polecenie Połącz.

 5. Wróć do menu ustawień głównych, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

 6. Przewiń do dolnej części ekranu i kliknij opcję Zaawansowane.

 7. W sekcji Drukowanie kliknij pozycję Drukarki, a następnie kliknij pozycję Dodaj drukarkę.

 8. Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Kliknięcie polecenia Dodaj
 9. Otwórz element, który chcesz wydrukować, kliknij ikonę ustawień przeglądarki Chrome i wybierz polecenie Drukuj.

 10. Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

 11. Po ukończeniu zadania drukowania otwórz menu sieci Wi-Fi, a następnie ponownie połącz się z siecią lokalną.

Często zadawane pytania

Nadal masz pytania? Znajdź dodatkowe odpowiedzi i pomoc.

Co zrobić, jeżeli wykonanie zadania drukowania Wi-Fi Direct nie powiedzie się?

Sprawdź problemy z siecią i wymagania konfiguracji w przypadku, gdy zadanie drukowania lub połączenie Wi-Fi Direct zakończy się niepowodzeniem.

 • Potwierdź, że funkcja Wi-Fi Direct jest włączona: Przed wysłaniem zadania drukowania do drukarki musisz włączyć funkcję Wi-Fi Direct.

  • Drukarki z wyświetlaczem dotykowym: Dotknij ikony Wi-Fi Direct.

   Jeżeli funkcja ma status Wyłączona, dotknij ikony Ustawienia, aby ją włączyć.

  • Drukarki bez ekranów dotykowych: Jeżeli drukarka ma przycisk Wi-Fi Direct , sprawdź, czy jego kontrolka jest włączona i świeci światłem ciągłym. Jeżeli kontrolka nie świeci się, aby włączyć funkcję Wi-Fi Direct, naciśnij przycisk.

   Jeżeli nie masz przycisku, naciśnij przycisk Informacje lub naciśnij i przytrzymaj przycisk Wznów lub do momentu rozpoczęcia drukowania raportu konfiguracji sieci.

   W przypadku drukarek HP Tango dotknij przycisku Informacje i przytrzymaj go, aż zaświecą się wszystkie przyciski panelu sterowania, a następnie dotknij równocześnie przycisków Informacje i Anuluj.

   Na wydruku odszukaj pozycję Wi-Fi Direct, a następnie upewnij się, że jest ona włączona. Jeżeli jest ona wyłączona, włącz je za pomocą wbudowanego serwera internetowego (EWS) drukarki. Jeżeli w raporcie nie występuje pozycja Wi-Fi Direct, oznacza to, że drukarka nie obsługuje tej funkcji. Wydrukuj za pomocą innej metody, takiej jak aplikacja HP Smart lub kabel USB.

 • Słabe połączenie poprzez Wi-Fi Direct: Umieść drukarkę bliżej komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie ponownie wyślij zadanie drukowania.

 • Uruchom urządzenia ponownie: Ponowne uruchomienie drukarki i komputera lub urządzenia mobilnego może usunąć ewentualne błędy.

 • Odłącz kabel Ethernet lub kabel USB: Tego typu połączenia mogą zakłócać połączenie oraz instalację podstawowego sterownika.

 • Zainstaluj sterownik druku HP lub aplikację mobilną: Odwiedź stronę 123.hp.com.

 • Przywróć domyślne ustawienia sieci: Zresetuj ustawienia sieciowe drukarki, aby rozwiązać wszystkie problemy.

  • Drukarki z wyświetlaczem dotykowym: Otwórz menu Sieć bezprzewodowa, wybierz opcję Ustawienia, a następnie dotknij opcji Przywróć domyślne ustawienia sieci lub Przywróć ustawienia sieci.

  • Drukarki bez ekranów dotykowych: Naciśnij i przytrzymaj przyciski Sieć bezprzewodowa i Anuluj, aż kontrolki Sieć bezprzewodowa i Zasilanie zaczną migać.

   Dla drukarek laserowych HP: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Sieć bezprzewodowa do momentu, aż kontrolka Uwaga zacznie migać. Drukarka musi zostać uruchomiona ponownie.

   Dla drukarek HP Tango: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Sieć bezprzewodowa z tyłu drukarki, aż oświetlenie krawędziowe zamiga na niebiesko.

Jak odszukać kod PIN WPS do konfiguracji drukarki?

Odszukaj i wprowadź kod PIN WPS, aby zakończyć konfigurację drukarki. Kod PIN trzeba wprowadzić w krótkim czasie (90 s w przypadku większości modeli), zanim straci ważność.

Komunikat Wprowadź kod PIN WPS drukarki w systemie Windows 10
 1. Po wyświetleniu monitu kodu PIN WPS na ekranie komputera poszukaj kodu PIN na panelu sterowania drukarki lub na arkuszu informacyjnym, który został wydrukowany podczas konfiguracji.

 2. Wprowadź kod PIN, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć konfigurację.

 3. Jeżeli kod PIN nie działa, wykonaj jedną z następujących czynności:

Czy można uzyskać dostęp do ustawień drukarki i narzędzi zarządzania za pomocą połączenia Wi-Fi Direct?

Skorzystaj z bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z drukarką, aby uzyskać dostęp do strony głównej drukarki na komputerze lub urządzeniu przenośnym.

 1. Umieść drukarkę blisko komputera lub urządzenia przenośnego.

 2. Włącz drukarkę, a następnie sprawdź, czy wkłady atramentowe są zainstalowane i czy do podajnika został włożony papier.

 3. Wybierz nazwę drukarki z Wi-Fi Direct (przykład: DIRECT-72-HP Officejet Pro 6970) i wyświetl hasło.

  • Drukarki z menu na panelu sterowania: Dotknij ikony Wi-Fi Direct, aby otworzyć menu ustawień Wi-Fi Direct w celu uzyskania nazwy i hasła.

  • Drukarki bez menu na panelu sterowania: Wydrukuj stronę z informacjami. Skorzystaj z metody zgodnej z przyciskami panelu sterowania na drukarce.

   • Naciśnij przycisk Informacje.

   • Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi Direct przez 3 sekundy.

   • Naciśnij równocześnie przyciski Sieć bezprzewodowa i Informacje.

   • Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wznów lub przez 10 sekund lub do momentu, aż rozpocznie się drukowanie raportu.

   • W przypadku drukarek HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango naciśnij i przytrzymaj przycisk Informacje do momentu, aż wszystkie przyciski na panelu sterowania zaświecą się, a następnie naciśnij jednocześnie przyciski Informacje i Anuluj.

  Nazwa i hasło znajdują się w sekcji Wi-Fi Direct.

  Miejsce występowania sekcji Wi-Fi Direct w raporcie konfiguracji sieci
 4. Otwórz widok ustawień sieci Wi-Fi lub sieci bezprzewodowej na komputerze lub urządzeniu przenośnym, aby wyświetlić listę dostępnych sieci bezprzewodowych.

 5. Z listy sieci wybierz nazwę drukarki Wi-Fi Direct, a następnie wprowadź hasło, aby połączyć się z drukarką.

 6. W przeglądarce internetowej wpisz w pasku adresu 192.168.233.1 i naciśnij klawisz Enter.

  Wpisywanie adresu IP drukarki w pasku adresu przeglądarki internetowej
 7. Jeżeli pojawi się okno logowania lub certyfikatu, uzupełnij informacje, aby zakończyć otwieranie serwera EWS.

  • Jeżeli zostanie wyświetlony certyfikat zabezpieczeń witryny, kliknij przycisk Kontynuuj, aby otworzyć stronę domową drukarki.

  • Jeśli zostanie wyświetlone okno logowania, wpisz admin dla nazwy użytkownika, a następnie wpisz kod PIN znajdujący się na etykiecie, znajdującej się na spodzie lub tyle drukarki, albo hasło ustawione przez administratora drukarki.

  Przykład naklejki z kodem PIN na drukarce

Jak zmienić hasło Wi-Fi Direct i inne ustawienia?

Aby zmienić ustawienia funkcji Wi-Fi Direct, takie jak stan, nazwa i hasło, wejdź na stronę główną internetową drukarki, znaną jako wbudowany serwer internetowy (EWS).

 1. Podłącz komputer lub urządzenie mobilne do drukarki za pomocą funkcji Wi-Fi Direct.

 2. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz 192.168.223.1, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Wpisywanie adresu IP drukarki w pasku adresu przeglądarki internetowej
 3. Jeżeli zostanie wyświetlony certyfikat zabezpieczeń witryny, kliknij przycisk Kontynuuj, aby otworzyć stronę domową serwera EWS.

 4. Wybierz kartę Sieć, a następnie kliknij lub dotknij opcji Stan.

  Wybór karty Sieć i kliknięcie lub dotknięcie funkcji Wi-Fi Direct
 5. W przypadku pojawienia się monitu o przejściu do bezpiecznej strony z szyfrowaniem HTTPS kliknij lub dotknij przycisku OK lub Przekieruj na HTTPS.

 6. Jeżeli wyświetla się komunikat Połączenie nie jest prywatne, kliknij pozycję Zaawansowane lub dotknij jej, a następnie wybierz pozycję Przejdź do [adres IP drukarki].

 7. Na stronie Wi-Fi Direct kliknij lub dotknij opcji Edytuj ustawienia.

  Kliknięcie lub dotknięcie opcji Edytuj ustawienia
 8. Zmień żądane ustawienia, a następnie kliknij lub dotknij polecenia Zastosuj.

  Kliknięcie lub dotknięcie przycisku Zastosuj

Jaka jest różnica pomiędzy funkcjami „HP Wireless Direct” i „Wi-Fi Direct”?

Obie funkcje Wi-Fi Direct i HP Wireless Direct zapewniają bezpośrednie połączenie bezprzewodowe pomiędzy drukarką a urządzeniem przenośnym lub komputerem bez konieczności korzystania z routera.

Różnice pomiędzy funkcjami Wi-Fi Direct oraz HP Wireless Direct

Specyfikacja

Wi-Fi Direct

HP Wireless Direct

Zabezpieczenia

Hasło WPA2 wymagane

Hasło WPA2 opcjonalne

Maksymalna liczba równoczesnych połączeń

5

5

Nazwa drukarki, która pojawia się podczas drukowania

DIRECT-xx-HP [nazwa modelu drukarki]

HP-Print-xx-[nazwę modelu drukarki]

Komputer oraz urządzenia bezprzewodowe mogą automatycznie wykrywać drukarkę i się z nią łączyć.

Tak: con_genprint_c_printer_not_found_during_setup

Nie

Komputer lub urządzenie można jednocześnie podłączyć do drukarki i internetu.

Tak

Nie

Urządzenia można podłączyć do internetu lub za pośrednictwem drukarki ze sobą.

Nie

Nie

Urządzenia można podłączyć do internetu lub za pośrednictwem drukarki ze sobą.

Nie

Nie

Domyślny adres IP drukarki (w celu uzyskania dostępu do jej wbudowanego serwera internetowego (Embedded Web Server))

Przykład: 192.168.223.1

Przykład: 192.168.223.1hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...