hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-skrivere – Utskriftsjobber sitter fast i utskriftskøen

En utskriftsjobb sitter fast i utskriftskøen og hindrer at andre utskriftsjobber kan skrives ut. Avbryt- og Slett-knappene er nedtonet eller svarer ikke.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Løse problemer med utskriftsjobber som sitter fast i utskriftskøen (Windows)

Feilsøking av utskriftsjobber som sitter fast i køen på en Windows-datamaskin.

Bruke HP Print and Scan Doctor (Windows)

Bruk HP Print and Scan Doctor på datamaskinen for å få hjelp med å diagnostisere og løse utskrifts-og skanneproblemer.

 1. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 2. Last ned HP Print and Scan Doctor, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å installere og åpne verktøyet.

 3. På velkomstskjermen klikker du på Start for å velge skriveren og kjøre diagnostikkverktøyet.

 4. Hvis skriveren ikke blir funnet, klikk på Produktet er ikke oppført, og følg instruksjonene for å feilsøke tilkoblingen.

Tilbakestill Windows-utskriftsmiljøet

Stopp utskriftskøen, slett utskriftsjobbfiler og start datamaskinen og skriveren på nytt.

 1. Slå av skriveren, og koble fra strømledningen.

 2. I Windows søker du etter og åpner Tjenester.

 3. Høyreklikk på Utskriftskø i Tjenester-vinduet, og klikk deretter på Stopp.

  Stoppe utskriftskøen fra Tjenester-vinduet
 4. Når utskriftskøen stopper, lukker du Tjenester-vinduet.

 5. Åpne Filutforsker i Windows.

 6. Gå til C: > Windows > System 32 > kø – > SKRIVERE.

 7. Slett alle filer i SKRIVERE-mappen.

 8. Slå av datamaskinen.

 9. Koble strømledningen til skriveren igjen, og slå på skriveren.

 10. Slå på datamaskinen.

Installere HP-skriverdriveren på nytt (Windows)

Avinstaller og Installer skriverdriveren på nytt på en Windows-datamaskin.

 1. Koble USB-kabler fra skriveren.

 2. Søk etter og åpne Endre eller fjern programmer i Windows.

 3. Se etter navnet på HP-skriveren din i listen over programmer.

  • Hvis du finner skriveren, klikker du på skrivernavnet og deretter på Avinstaller.

  • Hvis du ikke finner skriveren, kan du søke etter og åpne skrivere & skannere, klikk på skriveren og klikk deretter på Fjern enhet.

 4. Hvis meldingen Brukerkontokontroll vises, klikker du på Ja.

 5. Følg instruksjonene for å fullføre fjerningen av programvaren, og start deretter datamaskinen på nytt.

 6. Gå til 123.hp.com for å laste ned og installere den nyeste skriverdriveren.

Feilsøke skrivertilkoblingen

Identifiser og løs problemer med skrivertilkobling.

Feilsøk skriverens USB-tilkobling

Kontroller at USB-kabelen har skader og lengden, og bytt den ut om nødvendig, og start skriveren og datamaskinen på nytt.

 1. Slå av skriveren, og datamaskinen.

 2. Koble skriverens USB-kabel fra datamaskinen, og undersøk kabelen.

  • Hvis kabelen er skadet eller lenger enn 3 m (), må du skifte den ut.

  • Hvis kabelen er uskadet og kortere enn 3 m (), må du koble kabelen til en annen USB-port på datamaskinen. Porten må være USB 2.0 eller høyere. Hvis du bruker en USB-hub eller dokkingstasjon, kan du prøve å koble kabelen direkte til datamaskinen.

 3. Koble kabelen til skriveren, og kontroller at kabelen er fullt sikret til begge portene.

 4. Slå på datamaskinen, og vent til datamaskinen er i ferd med å fullføre oppstart.

 5. Slå på skriveren, og legg deretter til skriveren (Mac) eller vent til datamaskinen installerer den nye enheten (Windows).

Feilsøke problemer med skrivertilkoblingen

Kontroller nettverksproblemer og krav til oppsett hvis skriveren ikke finnes under programvaren, eller når trådløse utskriftsjobber mislykkes.

 • Dårlig nettverkstilkobling: Flytt skriveren og datamaskinen eller mobilenheten nærmere den trådløse ruteren, og kontroller deretter om signalkvaliteten er forbedret. Prøv å åpne et nettsted for å se om Internett-tilkoblingen fungerer som den skal. Hvis Wi-Fi er treg eller uregelmessig, starter du ruteren på nytt ved å koble fra strømledningen, vente i 15 sekunder og deretter koble til strømledningen på nytt.

 • Skriveren er av eller i hvilemodus: Berør menyen på kontrollpanelet, eller trykk på av/på-knappen for å vekke skriveren, og legg den i klar-modus. Noen ganger kan skriverstatus vise "frakoblet" når den faktisk er klar.

 • Kontroller skriverens nettverkstilkoblingsstatus: Sørg for at skriverens trådløsfunksjon er på, og at skriveren er koblet til samme nettverk som datamaskinen eller mobilenheten din. Hvis skriveren din har et lys ved siden av et Trådløst- ikon eller knapp , må du sørge for at lyset e på. Hvis den er av eller blinker, er skriveren koblet fra nettverket.

 • Slik kobler du skriveren til nettverket på nytt:

  • Skrivere med berøringsskjermer: Åpne vei Viseren for trådløs konfigurering fra menyen for Trådløst, Innstillinger og Nettverksoppsett. Velg nettverksnavnet ditt, og skriv deretter inn passordet for å fullføre tilkoblingen.

  • Skrivere uten berøringsskjerm: Trykk på og hold nede Trådløst-knappen på skriveren til lysdioden blinker. Innen to minutter trykker du på og slipper WPS-knappen på den trådløse ruteren. Lampen for trådløs tilkobling på skriveren slutter å blinke når tilkoblingen er fullført.

 • Start enheter på nytt: En omstart av skriveren og den mobile enheten kan fjerne mulige feiltilstander.

 • Skriv ut en trådløs testrapport: Søk på nettsiden for HPs kundestøtte etter skrivermodellen, og søk deretter etter selvtestside for å finne dokumentet om hvordan man skriver ut og evaluerer rapporten.

 • Aktiver Bluetooth under Skriveroppsett (kun Android): HP Smart-appen bruker Bluetooth til å finne skriveren og konfigurere den trådløse tilkoblingen til nettverket.

Feilsøk den kablede nettverkstilkoblingen

Kontroller at du bruker en uskadet Ethernet-kabel, kontroller at du har en grønn lampe nær Ethernet-porten på skriveren, og skriv ut en nettverkskonfigurasjonsside for å kontrollere tilkoblingen.

 1. Slå av skriveren og koble fra strømledningen (Ethernet) på baksiden av skriveren.

 2. Kontroller at kabelen er skadet, og kontroller at det er en Ethernet-kabel og ikke en telefonledning.

  Merk:

  Ethernet-og telefon kabler ligner, men Ethernet-kabler er som regel større og har åtte synlige kabler på enden.

 3. Koble kabelen til en annen Ethernet-eller LAN-port på ruteren, og koble den til skriveren, og kontroller at den er helt sikret til begge portene.

 4. Slå på skriveren.

 5. Kontroller lampene på skriverens Ethernet-port for å sikre at tilkoblingen er vellykket. Den grønne tilkoblingslampen skal lyse konstant, og den oransje aktivitetslampen skal blinke.

 6. Skriv ut en Nettverkskonfigurasjon- eller Testside for trådløst nettverk-side.

  • Skrivere med en kontrollpanelmeny: Skriv ut siden fra menyen Trådløst, Nettverksinnstillinger eller Oppsett.

  • Skrivere uten en kontrollpanelmeny: Skriv ut siden med knappekombinasjoner på skriverens kontrollpanel.

   På de fleste skrivere trykker du på Trådløst- og Informasjon-knappene samtidig. Ellers trykker du på knappene Trådløst og Start kopiering i svart samtidig.

   På HP DeskJet 6000-og 6400-, ENVY 6000- og 6400- og Tango-skrivere trykker du på og holder nede Informasjon-knappen til alle knappene på kontrollpanelet lyser, og deretter trykker du på knappen Informasjon og Fortsett samtidig.

 7. Kontroller at nettverksstatusen er klar under delen Generell informasjon.

  Under delen Generell informasjon vises nettverksstatusen som klar

Løse problemer med utskriftsjobber som sitter fast i utskriftskøen (Mac)

Feilsøking av utskriftsjobber som sitter fast i køen på en Mac.

Slett utskriftskøen (Mac)

Lukk alle skanneapper, og slett deretter utskriftskøen manuelt.

 1. Lukk Apple Image Capture, HP Easy Scan og HP Scan, hvis de er åpne.

 2. Klikk på Finder, velg Programmer, klikk Verktøy, og dobbeltklikk deretter på Terminal.

 3. Skriv Avbryt, og trykk deretter på Enter.

 4. Lukk Terminal-vinduet, og start deretter datamaskinen på nytt.

Tilbakestill utskriftssystemet (Mac)

Tilbakestilling av utskriftssystemet sletter alle feiltilstander ved å fjerne alle HP- og ikke-HP-skrivere, utskriftsjobber og skriverinnstillinger.

ADVARSEL:

Tilbakestilling av utskriftssystemet fjerner alle skrivere. Når du har tilbakestilt utskriftssystemet, legger du til skriverne i køen på nytt.

 1. Klikk på Apple-ikonet , klikk på Systemvalg og deretter på Skrivere og skannere, Utskrift og skann eller Utskrift og faks.

 2. Høyreklikk eller kontroll-klikk hvor som helst i listen over skrivere, og klikk deretter på Tilbakestill utskriftssystemet.

  Klikke på Tilbakestill utskriftssystemet
 3. Klikk på Tilbakestill for å bekrefte.

 4. Angi administratornavn og passord, og klikk deretter på OK for å fullføre tilbakestillingen.

 5. Når tilbakestillingen er fullført, legger du til skriveren på nytt. Klikk på plusstegnet, velg skriver i listen, og klikk deretter på Legg til.

Avinstaller HP-utskriftsdriveren og legg til skriveren med AirPrint (Mac)

Fjern skriverdriveren og programvaren som er installert på Mac-maskinen, og legg deretter til skriveren med AirPrint.

 1. Last ned og åpne HP Easy Start.

 2. Åpne HP Easy Start-rullegardinmenyen og klikk på Avinstaller HP-programvare.

  Klikk på Avinstaller HP-programvare i HP Easy Start
 3. Følg instruksjonene for å avinstallere all HP-programvare.

 4. Klikk på Apple-ikonet , klikk på Systemvalg, og klikk deretter på Skrivere og skannere, Utskrift og skann eller Utskrift og faks.

 5. Klikk på Pluss-tegnet.

 6. Velg skriveren på listen.

 7. Klikk på Bruk- eller Skriv ut ved hjelp av-feltet, velg AirPrint fra rullegardinmenyen, og klikk deretter på Legg til.

  Velg skriveren i listen, og åpne Bruk-feltet
 8. Dersom AirPrint ikke er tilgjengelig, eller hvis du trenger en spesifikk funksjon kun for HP, kan du gå til HPs programvare og drivere for å laste ned HP-programvaren for skriveren din.

Feilsøke skrivertilkoblingen

Identifiser og løs problemer med skrivertilkobling.

Feilsøk skriverens USB-tilkobling

Kontroller at USB-kabelen har skader og lengden, og bytt den ut om nødvendig, og start skriveren og datamaskinen på nytt.

 1. Slå av skriveren, og datamaskinen.

 2. Koble skriverens USB-kabel fra datamaskinen, og undersøk kabelen.

  • Hvis kabelen er skadet eller lenger enn 3 m (), må du skifte den ut.

  • Hvis kabelen er uskadet og kortere enn 3 m (), må du koble kabelen til en annen USB-port på datamaskinen. Porten må være USB 2.0 eller høyere. Hvis du bruker en USB-hub eller dokkingstasjon, kan du prøve å koble kabelen direkte til datamaskinen.

 3. Koble kabelen til skriveren, og kontroller at kabelen er fullt sikret til begge portene.

 4. Slå på datamaskinen, og vent til datamaskinen er i ferd med å fullføre oppstart.

 5. Slå på skriveren, og legg deretter til skriveren (Mac) eller vent til datamaskinen installerer den nye enheten (Windows).

Feilsøke problemer med skrivertilkoblingen

Kontroller nettverksproblemer og krav til oppsett hvis skriveren ikke finnes under programvaren, eller når trådløse utskriftsjobber mislykkes.

 • Dårlig nettverkstilkobling: Flytt skriveren og datamaskinen eller mobilenheten nærmere den trådløse ruteren, og kontroller deretter om signalkvaliteten er forbedret. Prøv å åpne et nettsted for å se om Internett-tilkoblingen fungerer som den skal. Hvis Wi-Fi er treg eller uregelmessig, starter du ruteren på nytt ved å koble fra strømledningen, vente i 15 sekunder og deretter koble til strømledningen på nytt.

 • Skriveren er av eller i hvilemodus: Berør menyen på kontrollpanelet, eller trykk på av/på-knappen for å vekke skriveren, og legg den i klar-modus. Noen ganger kan skriverstatus vise "frakoblet" når den faktisk er klar.

 • Kontroller skriverens nettverkstilkoblingsstatus: Sørg for at skriverens trådløsfunksjon er på, og at skriveren er koblet til samme nettverk som datamaskinen eller mobilenheten din. Hvis skriveren din har et lys ved siden av et Trådløst- ikon eller knapp , må du sørge for at lyset e på. Hvis den er av eller blinker, er skriveren koblet fra nettverket.

 • Slik kobler du skriveren til nettverket på nytt:

  • Skrivere med berøringsskjermer: Åpne vei Viseren for trådløs konfigurering fra menyen for Trådløst, Innstillinger og Nettverksoppsett. Velg nettverksnavnet ditt, og skriv deretter inn passordet for å fullføre tilkoblingen.

  • Skrivere uten berøringsskjerm: Trykk på og hold nede Trådløst-knappen på skriveren til lysdioden blinker. Innen to minutter trykker du på og slipper WPS-knappen på den trådløse ruteren. Lampen for trådløs tilkobling på skriveren slutter å blinke når tilkoblingen er fullført.

 • Start enheter på nytt: En omstart av skriveren og den mobile enheten kan fjerne mulige feiltilstander.

 • Skriv ut en trådløs testrapport: Søk på nettsiden for HPs kundestøtte etter skrivermodellen, og søk deretter etter selvtestside for å finne dokumentet om hvordan man skriver ut og evaluerer rapporten.

 • Aktiver Bluetooth under Skriveroppsett (kun Android): HP Smart-appen bruker Bluetooth til å finne skriveren og konfigurere den trådløse tilkoblingen til nettverket.

Feilsøk den kablede nettverkstilkoblingen

Kontroller at du bruker en uskadet Ethernet-kabel, kontroller at du har en grønn lampe nær Ethernet-porten på skriveren, og skriv ut en nettverkskonfigurasjonsside for å kontrollere tilkoblingen.

 1. Slå av skriveren og koble fra strømledningen (Ethernet) på baksiden av skriveren.

 2. Kontroller at kabelen er skadet, og kontroller at det er en Ethernet-kabel og ikke en telefonledning.

  Merk:

  Ethernet-og telefon kabler ligner, men Ethernet-kabler er som regel større og har åtte synlige kabler på enden.

 3. Koble kabelen til en annen Ethernet-eller LAN-port på ruteren, og koble den til skriveren, og kontroller at den er helt sikret til begge portene.

 4. Slå på skriveren.

 5. Kontroller lampene på skriverens Ethernet-port for å sikre at tilkoblingen er vellykket. Den grønne tilkoblingslampen skal lyse konstant, og den oransje aktivitetslampen skal blinke.

 6. Skriv ut en Nettverkskonfigurasjon- eller Testside for trådløst nettverk-side.

  • Skrivere med en kontrollpanelmeny: Skriv ut siden fra menyen Trådløst, Nettverksinnstillinger eller Oppsett.

  • Skrivere uten en kontrollpanelmeny: Skriv ut siden med knappekombinasjoner på skriverens kontrollpanel.

   På de fleste skrivere trykker du på Trådløst- og Informasjon-knappene samtidig. Ellers trykker du på knappene Trådløst og Start kopiering i svart samtidig.

   På HP DeskJet 6000-og 6400-, ENVY 6000- og 6400- og Tango-skrivere trykker du på og holder nede Informasjon-knappen til alle knappene på kontrollpanelet lyser, og deretter trykker du på knappen Informasjon og Fortsett samtidig.

 7. Kontroller at nettverksstatusen er klar under delen Generell informasjon.

  Under delen Generell informasjon vises nettverksstatusen som klar

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...