hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP-printere – fejlen "Printer er ikke tilgængelig" (Android)

Når du udskriver fra en Android-smartphone eller -tablet, vises beskeden Printeren er ikke tilgængelig lige nu.

Udfør følgende opgaver i den angivne rækkefølge. Brug printeren efter hver opgave for at se, om problemet er løst.

Genstart din printer, router og mobilenhed

Genstart alle enheder for at rydde fejltilstande på netværk og hardware.

 1. Sluk printeren, og tænd den igen.

 2. Træk netledningen ud af routeren, vent ti sekunder, sæt nedledningen i igen, og vent så på, at forbindelsen til internet oprettes.

 3. Sluk din telefon eller tablet, og tænd den derefter igen.

Fejlfinding af den trådløse printerforbindelse

Kontrollér netværksproblemer og opsætningskrav, hvis printeren ikke vises under installation af softwaren, eller hvis trådløse udskriftsjob mislykkes.

 • Dårlig netværksforbindelse: Flyt printeren og computeren eller mobilenheden tættere på den trådløse router, og kontrollér derefter, om signalet er blevet bedre. Prøv at åbne et websted for at se, om din internetforbindelse fungerer korrekt. Hvis Wi-Fi-forbindelsen er langsom eller uregelmæssig, skal du genstarte routeren ved at frakoble netledningen og vente 15 sekunder og derefter tilslutte netledningen igen.

 • Printeren er slukket eller i slumretilstand: Tryk på printerens kontrolpanel, eller tryk på knappen Tænd/sluk for at vække printeren og sætte den i klartilstand. Nogle gange vises printerens status som Offline, selvom den faktisk er klar.

 • Kontrollér status for printerforbindelsen: Kontrollér, at det trådløse signal er tændt, og at printeren er sluttet til det samme netværk som din computer eller mobilenhed. Hvis din printer har en indikator ved siden af et ikon for Trådløs eller knappen , skal du kontrollere, om indikatoren lyser. Hvis den er slukket eller blinker, er printeren ikke sluttet til netværket.

 • Slut printeren til netværket igen:

  • Printere med berøringsskærm: Åbn Guiden Trådløs opsætning fra menuen Trådløs, Indstillinger eller Netværksopsætning. Vælg navnet på dit netværk, og indtast derefter adgangskoden for at færdiggøre opsætningen af forbindelsen.

  • Printere uden berøringsskærm: Tryk og hold på knappen Trådløs på printeren, indtil indikatoren begynder at blinke. Inden for to minutter skal du trykke og holde på knappen WPS på routeren. Indikatoren på printeren holder op med at blinke, når forbindelsen er gennemført.

 • Genstart enheder: Genstart printeren og computeren eller mobilenheden for at rydde mulige fejltilstande.

 • Udskriv en rapport om test af trådløs forbindelse: Søg efter din printermodel på webstedet HP's kundesupport, og søg derefter efter side med selvtest for at finde dokumentet om, hvordan du udskriver og evaluerer rapporten.

 • Aktivér Bluetooth under printeropsætning (kun Android, iOS): Appen HP Smart bruger Bluetooth til at hjælpe med at finde printeren og konfigurere den trådløse forbindelse til netværket.

Kontrollér udskriftsindstillinger og -status (Android)

Kontrollér, at udskrivning er aktiveret, og at printspolen ses tydelig på din Android-smartphone eller -tablet.

 1. Åbn indstillinger på din mobilenhed, tryk på Tilsluttede enheder eller Forbindelser, og tryk derefter på Udskrivning.

 2. Bekræft, at HP Print Service er anført, og at statussen er Slået til. Hvis tjenesterne ikke vises, skal du trykke på Tilføj tjeneste og derefter installere HP Print Service.

 3. Tryk på Apps eller Programmer i menuen Indstillinger.

 4. Tryk på ikonet for Mere, og tryk derefter på Vis systemapps.

 5. Tryk på Printspooler. Hvis Printspooler ikke er en mulighed, skal du trykke på Lager og derefter trykke på Printspooler.

 6. Tryk på Ryd data eller Gennemtving stop.

 7. Genstart din mobilenhed.

Brug en anden metode til at udskrive

I nogle tilfælde er konfigurationen af din mobile enhed ikke kompatibel med en udskrivningsmetode fra HP.

Hvis du ikke kan udskrive, skal du installere HP Smart-app for at få en guidet printeropsætning, eller du kan bruge Wi-Fi Direct, hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse via et lokalt netværk.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...