hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise MFP M527 - Ilæg papir i bakke 2, 3, 4 og 5

Indledning
Nedenstående oplysninger beskriver, hvordan der lægges papir i bakke 2 og de valgfri 550-arks bakker (varenummer F2A72A). Disse bakker kan rumme op til 550 ark 75 g/m2 papir.
  bemærk:
Fremgangsmåden for ilægning af papir i bakkerne til 550 ark er den samme som for bakke 2. Kun bakke 2 er vist her.
  advarsel:
Forlæng ikke mere end én papirbakke ad gangen.
Den følgende video viser, hvordan du lægger papir i bakke 2 og de valgfri 550-arks bakker:
 1. Åbn bakken.
    bemærk:
  Åbn ikke denne bakke, mens den er i brug.
  Figur : Åbn bakken
 2. Før papiret ilægges, skal du justere papirbreddestyrene ved at trykke justeringslåsene sammen og trække i styrene, så de passer til formatet på det papir, du bruger.
  Figur : Juster styrene
 3. Juster papirlængdestyret ved at trykke justeringslåsen sammen og trække i styret, så det passer til formatet på det papir, du bruger.
  Figur : Juster styrene
 4. Hvis du vil lægge papir i Legal-format i bakken, skal du trykke på håndtaget på bagsiden af den bakke, der er til venstre for midten, og derefter skal du forlænge bakken tilbage til det korrekte papirformat.
    bemærk:
  Dette trin gælder ikke for andre papirformater.
 5. Læg papir i bakken. Oplysninger om, hvordan du skal vende papiret, finder du i Papirretning for bakke 2 og bakkerne til 550 ark.
    bemærk:
  Juster ikke papirstyrene tæt op mod papirstakken. Juster dem efter indrykningshakkene eller markeringerne i bakken.
    bemærk:
  Juster papirstyrene til den rette størrelse, og undlad at overfylde bakken for at undgå papirstop. Sørg for, at det øverste af stakken er under indikatoren for fuld bakke som vist i den forstørrede del af illustrationen.
  Figur : Ilæg papir
 6. Luk bakken.
  Figur : Luk bakken
 7. Konfigurationsmeddelelsen for bakken vises på printerens kontrolpanel.
 8. Hvis den viste papirstørrelse og -type er forkerte, skal du vælge Ret for at vælge en anden papirstørrelse eller -type.
  Ved papir i specialformat skal du angive X- og Y-målene for papiret, når du bliver bedt om oplysningerne på printerens kontrolpanel.
  Figur : X- og Y-dimensioner
Papirretning for bakke 2 og bakkerne til 550 ark
Ved brug af papir, der kræver en bestemt papirretning, skal det ilægges i overensstemmelse med oplysningerne i følgende tabel.
  bemærk:
Indstillingen for Alternativ brevhovedtilstand påvirker den måde, du ilægger brevpapir eller fortrykt papir på. Denne indstilling er deaktiveret som standard. Når du bruger denne tilstand, skal du isætte papir som til automatisk dupleksudskrivning. Se Brug Tilstanden Alternativt brevhoved, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Papirtype
Enkeltsidet udskrivning
Dupleksudskrivning og tilstanden Alternativt brevhoved
Brevpapir, fortrykt eller forhullet
Forside nedad
Øverste kant imod bakkens forkant
Forside opad
Nederste kant imod bakkens forkant
Brug Tilstanden Alternativt brevhoved
Brug funktionen Tilstanden Alternativt brevhoved, hvis du vil lægge papir med brevhoved eller fortrykt papir i bakken på samme måde for alle jobs, uanset om du udskriver til én side af arket eller til begge sider af arket. Når du bruger denne tilstand, skal du isætte papir som til automatisk dupleksudskrivning.
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du aktivere den ved hjælp af printerens kontrolpanel.
Aktivér Alternativ brevhovedtilstand ved hjælp af printerens kontrolpanel
Følg nedenstående trin for at aktivere Alternativ brevhovedtilstand ved hjælp af printerens kontrolpanel.
  bemærk:
Trinnene varierer afhængigt af kontrolpanelet.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Fra startskærmbilledet på printerens kontrolpanel skal du stryge fingeren fra højre mod venstre, indtil menuen Indstillinger vises. Tryk på ikonet Indstillinger for at åbne menuen.
 2. Åbn følgende menuer:
  • Administrer bakker
  • Tilstanden Alternativt brevhoved
 3. Vælg Aktiveret, og tryk derefter på knappen Gem, eller tryk på knappen OK.
FutureSmart 4
 1. Fra startskærmbilledet på printerens kontrolpanel skal du stryge, indtil ikonet Bakker vises. Tryk på ikonet Bakker for at åbne menuen.
 2. I menuen Bakker skal du trykke på ikonet Tandhjul .
 3. Tryk på Alternativ brevhovedtilstand, og tryk derefter på Til for at aktivere indstillingen.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...