hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Udskiftning af patroner til HP Inkjet-printer

Udskift evt. næsten tomme eller tomme patroner på en HP Inkjet-printer.

Identificér din patrontype, så du får trin til at få adgang til og udskifte dem. Nye patroner og andre forbrugsvarer kan købes fra HP Store.

Typer af blækpatroner

Udskiftning af blækpatroner (178, 364, 564, 655, 862, 902-920, 934, 935)

Udskift patroner for printere, der bruger følgende HP-patroner: 178, 364, 564, 655, 862, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 934 og 935.

Eksempel på HP 902-blækpatroner
 1. Kontroller, at der er lagt papir i hovedbakken, og tænd derefter for printeren.

 2. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 3. Tryk på tappen på en patron, og træk derefter patronen ud af holderen.

  Sådan fjernes patronen fra slæden
 4. Tag den nye patron ud af emballagen, og træk derefter den orange træktap og plastikken helt af. Papirmærkaten på toppen rives let for at udlufte patronen.

  Pas på:

  Fjern tappen og plastikken helt, før du fjerner den orange hætte i næste trin. Ellers kan der sive blæk ud.

  Fjernelse af den orange tap og plastikken
 5. Hold på patronens sider, og drej derefter den orange hætte mod uret for at fjerne den.

  Pas på:

  Rør ikke de kobberfarvede kontaktflader eller blækdyserne. Berøring kan forårsage tilstopning, fejl i blæksystemet samt defekt elektrisk forbindelse.

  Fjernelse af den orange hætte fra blækpatronen
 6. Sæt patronen tilbage i dens farvekodede holder, og tryk ned på patronen, indtil den klikker på plads.

  Isætning af blækpatronen, indtil den klikker på plads i holderen
 7. Hvis patronen ikke sidder ordentligt fast, skal du tage den ud af holderen og forsigtigt bøje tappen væk fra patronen – dog ikke mere end 1,27 cm – og derefter sætte den i igen.

  Pas på:

  Det kan ødelægge blækpatronen eller få tappen til at brække af, hvis du bøjer tappen for meget.

  Forsigtig bøjning af tappen væk fra blækpatronen
 8. Luk dækslet eller lågen til patronområdet, og følg derefter evt. instruktioner for at justere printeren, hvis du bliver bedt om.

Udskiftning af blækpatroner (932, 933, 950, 951-959, 962-969)

Udskift patroner for printere, der bruger følgende patroner: 932, 933, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 og 969.

Eksempel på HP 932-blækpatroner
 1. Kontroller, at der er lagt papir i hovedbakken, og tænd derefter for printeren.

 2. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 3. Tryk ind på forsiden af en patron for at frigøre den fra slæden.

  Pas på:

  Du må ikke løfte låsehåndtaget på siden af slæden. Dette kan få skrivehovedet til at komme ud af stilling og medføre skade på udskrivningsmekanismen og udskrivningsproblemer.

  Sådan fjernes patronen fra slæden
 4. Tag den nye patron ud af emballagen.

 5. Sæt patronen ind i dens farvekodede holder, indtil den klikker på plads.

 6. Luk dækslet eller lågen til patronområdet, og følg derefter evt. instruktioner for at justere printeren, hvis du bliver bedt om.

Udskiftning af blækpatroner (patronerne 21, 22, 27, 28, 56-67, 61/301, 63/302, 64/303, 65/304, 74, 75, 92-98, 304, 305, 901)

Udskift patroner for printere, der bruger følgende patroner: 21, 22, 27, 28, 56, 57, 60, 61, 61/301, 62, 63, 63/302, 64, 64/303, 65, 65/304, 67, 74, 75, 94, 95, 96, 97, 98, 304, 305 og 901.

Eksempel på HP 803-blækpatroner
 1. Kontroller, at der er lagt papir i hovedbakken, og tænd derefter for printeren.

 2. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 3. Tag en patron ud af slæden.

  • Slæder med patronlåse: Åbn låsen, og træk derefter patronen op og ud af holderen.

   Sådan udtages blækpatroner med låse fra slæden
  • Slæder uden patronlåse: Tryk forsigtigt ned på patronen for at frigøre den, og træk den ud af holderen.

   Sådan udtages blækpatronerne fra slæden
 4. Tag den nye patron ud af emballagen. Pas på kun at holde den på de sorte plastiksider.

 5. Fjern tapen fra patronen.

  Pas på:

  Forsøg ikke at sætte beskyttelsestapen på igen eller røre de kobberfarvede kontaktflader eller blækdyserne. Hvis disse dele berøres, kan det medføre fejl i blæksystemet.

  Sådan fjernes tapen fra blækpatronen
 6. Sæt patronen i den farvekodede holder, og kontrollér, at den sidder godt fast i slæden. Luk låsen, hvis den findes.

 7. Luk dækslet eller lågen til patronområdet, og følg derefter evt. instruktioner for at justere printeren, hvis du bliver bedt om.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...