hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Inkjet-printere – Fejl med skrivehoved

En af følgende fejl eller beskeder vises på printerens kontrolpanel eller på computeren, og printeren udskriver ikke.

 • Inkompatibelt skrivehoved

 • Manglende eller defekt skrivehoved

 • Skrivehovedet ser ud til at mangle eller være beskadiget

 • Defekt skrivehoved

 • Skrivehoved mangler, registreres ikke eller er ikke korrekt installeret

 • Skrivehoved mangler

 • Skrivehoved mangler eller er beskadiget

 • Problem med skrivehoved

Identificér din patrontype, så du får trin til at løse disse fejl.

Typer af blækpatroner

Løs fejl med skrivehoved (patronerne 178, 364, 564, 655, 862, 902-920, 934, 935)

Løs fejl som f.eks. "Inkompatibelt skrivehoved", "Manglende eller forkert skrivehoved" og "Problem med skrivehoved" på printere, der bruger følgende HP-patroner: 178, 364, 564, 655, 862, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 934 og 935.

Eksempel på HP 904-blækpatroner

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 2. Træk netledningen ud fra strømkilden.

 3. Vent 60 sekunder.

 4. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 5. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Rengør eller servicér skrivehovedet

Hvis printeren har et aftageligt skrivehoved, kan du manuelt rengøre det. Ellers skal du bruge de angivne trin til at udskifte skrivehovedet eller servicere printeren.

 1. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 2. Se efter en lås på slæden.

  Skrivehoved med en lås
  • Hvis der ikke er en lås, kan skrivehovedet ikke udskiftes. Gå til Kontakt HP-kundesupport for at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du til et lokalt servicecenter i dit område. Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter uden for garantien.

  • Hvis der findes en lås, skal du fortsætte til næste trin.

 3. Fjern alle patronerne fra slæden. Tryk tappen ind på hver patron, og løft dem derefter ud af slæden.

  Pas på:

  Lad ikke patroner ligge uden for printeren i mere end 30 minutter. Hvis du gør dette, kan det beskadige såvel printeren som patronerne.

  Sådan fjernes patronen fra slæden
 4. Løft låsen på slæden, indtil den stopper.

  Løft af låsen til skrivehovedet
 5. Tag fat om skrivehovedets sider for at fjerne det fra slæden.

  Udtagning af skrivehovedet
 6. Fugt let en fnugfri klud med destilleret vand eller flaskevand, og aftør derefter de elektriske kontakter fra bund til top, indtil der ikke kommer blæk på kluden. Kør ikke hen over kanten mellem de elektriske kontakter og blækdyserne.

  Pas på:

  Du må ikke røre ved de kobberfarvede kontakter med fingrene eller lade kontakterne røre ved nogen overflade.

  Rensning af skrivehovedets kontakter
 7. Brug et rent område på den fugtede klud til at aftørre eventuelt akkumuleret blæk og snavs fra kanten mellem blækdyserne og de elektriske kontakter.

  Rengøring af området mellem kontakterne og dyserne
 8. Brug et rent område på den fugtige klud til at aftørre ramperne på begge sider af blækdyserne. Aftør kun væk fra dyserne.

  Rensning af området omkring blækdyserne
 9. Aftør begge områder med en ren, tør og fnugfri klud.

 10. Brug et rent område på den fugtige klud til at aftørre de elektriske kontakter på slæden fra top til bund, indtil der ikke kommer blæk på kluden.

  Rengøring af kontakterne på slæden
 11. Aftør området med en ren, tør og fnugfri klud.

 12. Skub skrivehovedet ind i slæden, og sænk derefter låsen, indtil den stopper.

  Luk låsen til skrivehovedet
 13. Sæt hver patron ind i dens farvekodede holder igen, og kontrollér, at alle patroner klikker på plads, og at ingen stikker ud.

 14. Luk dækslet eller lågen til patronområdet.

  • Hvis fejlen ikke længere vises, er problemet løst.

  • Hvis fejlen stadig vises, skal du fortsætte til næste trin.

 15. Gå til HP Parts Store, hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet. Webstedet fører dig videre til et servicecenter i dit område.

 16. Søg efter nummeret på dit skrivehoved.

  • Hvis din printer bruger fire blækpatroner, skal du søge efter CN643A.

  • Hvis din printer bruger fem blækpatroner, skal du søge efter CN642A.

 17. Følg trinnene for at bestille skrivehovedet.

  Bemærk:

  Hvis skrivehovedet er defekt, er det muligvis omfattet af garantien. Gå til Om originale HP-patroner for at få oplysninger om den begrænsede HP-garanti.

 18. Installér det nye skrivehoved. Hvis problemet fortsætter, skal du servicere printeren.

Udfør service på printeren

Udfør service eller udskift dit HP-produkt, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Gå til Kontakt HP-kundesupportfor at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, vil du blive ledt videre til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.

Løs fejl med skrivehoved (patronerne 932, 933, 950, 951-959, 962-969)

Løs fejl som f.eks. "Inkompatibelt skrivehoved", "Manglende eller forkert skrivehoved" og "Problem med skrivehoved" på printere, der bruger følgende HP-patroner: 932, 933, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 og 969.

Udfør følgende opgaver i den angivne rærækkefølge. Prøv at bruge printeren efter hver opgave for at se, om problemet er løst.

Eksempel på HP 950-blækpatroner

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 2. Træk netledningen ud fra strømkilden.

 3. Vent 60 sekunder.

 4. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 5. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Opdatér printerens firmware

HP udsender jævnligt nye firmwareversioner med printerforbedringer eller rettelser af problemer. Opdatér firmware med jævne mellemrum for at sikre, at du får mest muligt ud af din printer.

 • Opdatér fra printerens kontrolpanel: Mange HP-printere med berøringsskærme eller menuer kan sluttes direkte til HP for at finde og installere opdateringer. Kontrollér, at printeren er på et netværk med en aktiv internetforbindelse. Hvis printeren er tilsluttet vha. et USB-kabel, skal du bruge en af de andre valgmuligheder.

  Find menuen Produktopdatering eller Søg efter opdateringer på printeren ved at trykke på ikonet eller knappen for HP ePrint ( eller ). Eller du kan åbne menuen Opsætning, Service eller Indstillinger, vælge Indstillinger, Printervedligeholdelse eller Værktøjer og derefter vælge Webtjenester, Printeropdatering eller LaserJet-opdatering.

 • Hent opdateringer fra HP's kundesupport: Mens printeren er tændt og sluttet til computeren eller et netværk, skal du gå til Download af software og drivere fra HP for at søge efter og installere tilgængelige opdateringer under Firmware.

 • Installér opdateringer via HP Smart-appen: Hent og installér HP Smart-appen fra 123.hp.com (Android, iOS, iPadOS), HP Smart - Microsoft Store (Windows) eller HP Smart - Mac App Store (macOS). Når du har tilføjet printeren, skal du klikke på printerbilledet, klikke på Printerens hjemmeside (EWS) eller Avancerede indstillinger, klikke på Værktøjer eller Webtjenester og derefter klikke på Printeropdateringer.

Sæt skrivehovedet i igen, hvis det kan udskiftes

Hvis printeren har et aftageligt skrivehoved, kan du manuelt sætte det i igen. Ellers skal du bruge de angivne trin til at udskifte skrivehovedet eller servicere printeren.

 1. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 2. Se efter en lås på slæden.

  Lås på slæden til blækpatronen
  • Hvis der ikke er en lås, kan skrivehovedet ikke udskiftes. Gå til Kontakt HP-kundesupport for at planlægge en reparation eller købe et nyt produkt. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du til et lokalt servicecenter i dit område. Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter uden for garantien.

  • Hvis der findes en lås, skal du fortsætte til næste trin.

 3. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 4. Løft slædens lås, løft let på skrivehovedet, sænk skrivehovedet tilbage i slæden, vrik skrivehovedet til venstre og højre, og sænk derefter slædelåsen, indtil den stopper.

  Isætning af skrivehovedet igen
 5. Luk dækslet eller lågen til patronområdet.

 6. Sæt netledningen i printeren igen.

  Hvis fejlbeskeden stadig vises, skyldes det, at problemet sommetider fortsætter efter at have indsat skrivehovedet. Gentag trinene til at indsætte skrivehovedet igen op til tre gange, og fortsæt derefter til næste trin, hvis fejlen stadig vises.

 7. Gå til HP Parts Store, hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet. Webstedet fører dig videre til et servicecenter i dit område.

 8. Søg efter nummeret på dit skrivehoved.

  • For patronerne 950 og 951 skal du søge efter CR322A (Amerika), CR324A (Europa, Mellemøsten, Afrika) eller CR326A (Asien og Stillehavsområdet, Japan).

  • For patronerne 952-959 skal du søge efter M0H91A.

  • For patronerne 962-969 skal du søge efter 3JB16A.

 9. Følg trinnene for at bestille skrivehovedet.

  Bemærk:

  Hvis skrivehovedet er defekt, er det muligvis omfattet af garantien. Gå til Om originale HP-patroner for at få oplysninger om HP's begrænsede garanti.

 10. Installér det nye skrivehoved. Hvis problemet fortsætter, skal du servicere printeren.

Løs fejl med skrivehoved (blækpatronerne 10-13, 18, 38, 39, 70, 72, 73, 82, 84, 85, 88, 89 727, 728, 777 og 940)

Løs fejl som f.eks. "Inkompatibelt skrivehoved", "Manglende eller forkert skrivehoved" og "Problem med skrivehoved" på printere, der bruger følgende HP-patroner: 10, 11, 12, 13, 18, 38, 39, 70, 72, 73, 82, 84, 85, 88, 89, 727, 728, 777 og 940.

Udfør følgende opgaver i den angivne rærækkefølge. Prøv at bruge printeren efter hver opgave for at se, om problemet er løst.

Eksempel på en HP 10-patron

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 2. Træk netledningen ud fra strømkilden.

 3. Vent 60 sekunder.

 4. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 5. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Rens skrivehovedets elektriske kontakter

Problemer med eller fejl på skrivehovedet kan løses ved at rengøre kontakterne på skrivehovedet og inde i printeren.

Pas på:

Disse trin indebærer at tage skrivehovedet ud af printeren. Vær klar til at gennemføre rengøringstrinnene inden for flere minutter for at undgå at beskadige blækdyserne.

 1. Åbn lågen til skrivehovedområdet.

  Sådan åbnes lågen for at få adgang til skrivehovederne
 2. Læs fejlbeskeden. Rengør kun kontakterne på de skrivehoveder, der er nævnt i fejlbeskeden.

  Bemærk:

  Det sorte/gule skrivehoved findes i holderen til venstre skrivehoved. Det magenta/cyan skrivehoved findes i holderen til højre skrivehoved.

 3. Flyt slæden til skrivehovedet til venstre. Knapper og tryk i menuen på printeren afhænger af modellen.

  • OfficeJet Pro 8500A: Tryk på Udskift skrivehoveder.

  • OfficeJet Pro 8000, 8500, L7300, L7400, L7500, L7600, L7700, K8600 og Photosmart Pro B9180: Tryk og hold på OK i fem sekunder.

  • OfficeJet Pro K5400: Tryk og hold på knappen Genoptag i tre sekunder.

  • Photosmart Pro B8850: Tryk og hold på knappen Værktøjskasse i 3–5 sekunder.

 4. Vent, til slæden til skrivehovedet kører ind i adgangsområdet.

 5. Tag netledningen ud af stikket på printeren.

 6. Løft låsen til skrivehovedet.

  Løft af låsen til skrivehovedet
 7. Anskaf en tør, blød og fnugfri klud.

 8. Løft håndtaget for at trække skrivehovedet ud af holderen.

  Sådan fjernes skrivehovedet fra slæden
 9. Brug kluden til at fjerne evt. blæk eller snavs fra de elektriske kontakter på skrivehovedet.

  Pas på:

  Du må ikke aftørre eller røre ved blækdyserne eller lade dem berøre andre overflader for at undgå skade på skrivehovedet.

  Skrivehovedets elektriske kontakter og blækdyser

  Billedtekst

  Beskrivelse

  1.

  Skrivehovedets kontakter (rengør kun disse)

  2.

  Blækdyser (må ikke berøres eller renses)

 10. Vend skrivehovedet på siden på et ark papir eller et stykke køkkenrulle.

 11. Brug et rent område på kluden til at fjerne evt. blæk eller snavs fra de elektriske kontakter på slæden.

  Rengøring af kontakterne på slæden
 12. Sæt skrivehovedet i dens farvekodede holder igen, og sænk håndtaget.

 13. Gentag disse trin med det andet skrivehoved, hvis det angives i fejlbeskeden.

 14. Luk låsen til skrivehovedet.

 15. Sæt netledningen i printeren igen.

 16. Luk lågen til skrivehovedområdet.

 17. Tryk på Udført, OK eller Genoptag, hvis du bliver bedt om.

Udskiftning af skrivehovedet

Udskift skrivehovedet for at løse fejl i og problemer med skrivehovedet.

 1. Åbn lågen til skrivehovedområdet.

  Sådan åbnes lågen for at få adgang til skrivehovederne
 2. Hvis der vises en fejlbesked, skal du kun udskifte det skrivehoved, der er angivet i fejlen.

  Bemærk:

  Det sorte/gule skrivehoved findes i holderen til venstre skrivehoved. Det magenta/cyan skrivehoved findes i holderen til højre skrivehoved.

 3. Flyt slæden til skrivehovedet til venstre. Knapper og tryk i menuen på printeren afhænger af modellen.

  • OfficeJet Pro 8500A: Tryk på Udskift skrivehoveder.

  • OfficeJet Pro 8000, 8500, L7300, L7400, L7500, L7600, L7700, K8600 og Photosmart Pro B9180: Tryk og hold på OK i fem sekunder.

  • OfficeJet Pro K5400: Tryk og hold på knappen Genoptag i tre sekunder.

  • Photosmart Pro B8850: Tryk og hold på knappen Værktøjskasse i 3–5 sekunder.

 4. Vent, til slæden til skrivehovedet kører ind i adgangsområdet.

 5. Tag netledningen ud af printeren.

 6. Løft låsen til skrivehovedet.

  Løft af låsen til skrivehovedet
 7. Løft håndtaget for at trække skrivehovedet ud af holderen.

  Sådan fjernes skrivehovedet fra slæden
 8. Gå til HP Store, og søg efter det modelnummer, der er angivet på mærkaten, for at bestille et nyt skrivehoved.

 9. Mens skrivehovedet stadig er i pakken, skal du ryste det nye skrivehoved op og ned mindst seks gange.

  Rystelse af skrivehovedet, før pakken åbnes
 10. Tag skrivehovedet ud af pakken, og fjern derefter beskyttelseshætterne fra dyserne. Du må ikke røre ved blækdyserne eller lade dem berøre andre overflader for at undgå skade på skrivehovedet.

  Fjernelse af skrivehovedets hætter
 11. Sæt skrivehovedet i dens farvekodede holder, og sænk håndtaget.

 12. Gentag disse trin med det andet skrivehoved, hvis det angives i fejlbeskeden.

 13. Luk låsen til skrivehovedet.

 14. Sæt netledningen i printeren igen.

 15. Luk lågen til skrivehovedområdet.

 16. Tryk på Udført, OK eller Genoptag, hvis du bliver bedt om.

 17. Følg evt. vejledning for at justere printeren, hvis du bliver bedt om.

Udfør service på printeren

Udfør service eller udskift dit HP-produkt, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Gå til Kontakt HP-kundesupportfor at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, vil du blive ledt videre til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.

Løsning af fejl på skrivehovedet (patronerne 02, 17, 363, 801)

Løs fejl som f.eks. "Inkompatibelt skrivehoved", "Manglende eller defekt skrivehoved" og "Problem med skrivehoved" for printere, der bruger HP-patronerne: 02, 17, 363 og 801.

Udfør følgende opgaver i den angivne rærækkefølge. Prøv at bruge printeren efter hver opgave for at se, om problemet er løst.

Eksempel på en HP 02-blækpatron

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 2. Træk netledningen ud fra strømkilden.

 3. Vent 60 sekunder.

 4. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 5. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Udfør service på printeren

Udfør service eller udskift dit HP-produkt, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Gå til Kontakt HP-kundesupportfor at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, vil du blive ledt videre til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...