Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP – wyświetlany jest komunikat o błędzie „Użyj wkładów SETUP”

Niektóre drukarki HP są dostarczane z wkładami SETUP, które są wymagane do zainicjowania i skalibrowania nowej drukarki. Ten błąd jest wyświetlany, jeśli podczas pierwszej konfiguracji drukarki używane są wkłady zwykłe lub inne niż HP.

Określ typ wkładu, aby uzyskać informacje na temat rozwiązania problemu.

Typy wkładów atramentowych HP

Błąd „Użyj wkładów SETUP” (wkłady atramentowe 178, 364, 564, 655, 862, 902-920, 934, 935)

Rozwiązanie problemu „Użyj wkładów SETUP” dla drukarek, które wykorzystują wkłady 932, 933, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 i 969.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Po wykonaniu każdego zadania spróbuj użyć drukarki, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Przykład wkładów atramentowych HP 904

Sprawdź wkłady atramentowe

Sprawdź etykiety wkładów i upewnij się, że wkłady są prawidłowo umieszczone w karetce.

 1. Włącz drukarkę, a następnie otwórz pokrywę obszaru dostępu do kaset drukujących.

 2. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.

 3. Sprawdź, czy na etykiecie wkładów znajduje się napis „SETUP”.

  • Jeśli nowa drukarka nie została wyposażona we wkłady SETUP, zwróć ją sprzedawcy. Wkładów SETUP nie można zakupić u dystrybutorów i są one dostępne tylko w opakowaniu z nową drukarką oraz w niektórych zestawach z głowicami zamiennymi.

  • Jeśli wkłady SETUP są zainstalowane lub zostały zainstalowane nowe wkłady i wystąpił błąd, przejdź do następnego kroku.

 4. Naciśnij zatrzask wkładu, a następnie wyjmij go z gniazda.

  Wyjmowanie wkładu z karetki
 5. Umieść wkład w odpowiednim gnieździe, a następnie dociśnij, aż wkład zatrzaśnie się na swoim miejscu.

  Wkładanie wkładu atramentowego, aż zatrzaśnie się w karetce
 6. Powtórz powyższe czynności, aby wyjąć i ponownie zainstalować pozostałe wkłady.

 7. Zamknij pokrywę obszaru dostępu do wkładów.

Zresetuj drukarkę

Zresetuj drukarkę, aby skasować błędy drukarki.

 1. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda drukarki.

 2. Odłącz kabel zasilający od źródła zasilania.

 3. Odczekaj 60 sekund.

 4. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego i do drukarki.

  Uwaga:

  HP zaleca podłączenie drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.

 5. Włącz drukarkę, aby zakończyć resetowanie.

Skontaktuj się z Centrum obsługi klienta firmy HP, aby rozwiązać problem „Użyj wkładów SETUP”

Aby uzyskać informacje na temat dostępnych opcji zakończenia konfiguracji drukarki, skontaktuj się z Centrum obsługi klienta firmy HP lub ze społecznością pomocy technicznej HP.

 1. Odwiedź stronę Kontakt z centrum obsługi klienta HP.

 2. Wprowadź numer seryjny produktu, aby wyświetlić stan gwarancji i w razie potrzeby zmienić lokalizację.

 3. Wybierz opcję pomocy.

  • Społeczność pomocy technicznej HP: Aby uzyskać pomoc przy konfiguracji drukarki, wyślij wiadomość z nazwą i numerem modelu oraz komunikatem o błędzie.

  • Skontaktuj się z pracownikiem pomocy technicznej, aby uzyskać informacje na temat opcji zakończenia konfiguracji drukarki. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.

Błąd „Użyj wkładów SETUP” (wkłady atramentowe 932, 933, 950, 951-959, 962-969)

Rozwiązanie problemu „Użyj wkładów SETUP” dla drukarek, które wykorzystują wkłady 932, 933, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 i 969.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Po wykonaniu każdego zadania spróbuj użyć drukarki, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Przykład wkładów atramentowych HP 950

Sprawdź wkłady atramentowe

Sprawdź etykiety wkładów i upewnij się, że wkłady są prawidłowo umieszczone w karetce.

 1. Włącz drukarkę, a następnie otwórz pokrywę obszaru dostępu do kaset drukujących.

 2. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.

 3. Sprawdź, czy na etykiecie wkładów znajduje się napis „SETUP”.

  • Jeśli nowa drukarka nie została wyposażona we wkłady SETUP, zwróć ją sprzedawcy. Wkładów SETUP nie można zakupić u dystrybutorów i są one dostępne tylko w opakowaniu z nową drukarką oraz w niektórych zestawach z głowicami zamiennymi.

  • Jeśli wkłady SETUP są zainstalowane lub zostały zainstalowane nowe wkłady i wystąpił błąd, przejdź do następnego kroku.

 4. Wciśnij wkład atramentowy, aby go wyjąć, a następnie dociśnij go do gniazda, aż wskoczy na swoje miejsce.

  Wyjmowanie i ponowne wkładanie wkładu
 5. Powtórz powyższe czynności, aby wyjąć i ponownie zainstalować pozostałe wkłady.

 6. Zamknij pokrywę obszaru dostępu do wkładów.

Zresetuj drukarkę

Zresetuj drukarkę, aby skasować błędy drukarki.

 1. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda drukarki.

 2. Odłącz kabel zasilający od źródła zasilania.

 3. Odczekaj 60 sekund.

 4. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego i do drukarki.

  Uwaga:

  HP zaleca podłączenie drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.

 5. Włącz drukarkę, aby zakończyć resetowanie.

Skontaktuj się z Centrum obsługi klienta firmy HP, aby rozwiązać problem „Użyj wkładów SETUP”

Aby uzyskać informacje na temat dostępnych opcji zakończenia konfiguracji drukarki, skontaktuj się z Centrum obsługi klienta firmy HP lub ze społecznością pomocy technicznej HP.

 1. Odwiedź stronę Kontakt z centrum obsługi klienta HP.

 2. Wprowadź numer seryjny produktu, aby wyświetlić stan gwarancji i w razie potrzeby zmienić lokalizację.

 3. Wybierz opcję pomocy.

  • Społeczność pomocy technicznej HP: Aby uzyskać pomoc przy konfiguracji drukarki, wyślij wiadomość z nazwą i numerem modelu oraz komunikatem o błędzie.

  • Skontaktuj się z pracownikiem pomocy technicznej, aby uzyskać informacje na temat opcji zakończenia konfiguracji drukarki. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.

Błąd „Użyj wkładów SETUP” (wkłady atramentowe 63-65, 123, 302-304, 652, 664, 680, 803, 804)

Rozwiązanie problemu „Użyj wkładów SETUP” dla drukarek, które wykorzystują wkłady 63, 64, 65, 123, 302, 303, 304, 652, 664, 680, 803 i 804.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Po wykonaniu każdego zadania spróbuj użyć drukarki, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Przykład wkładów atramentowych HP 63

Sprawdzanie wkładów atramentowych i inicjalizacja drukarki

Sprawdź etykiety wkładów, wyjmij i ponownie włóż wkłady, a następnie spróbuj zainicjować drukarkę z zainstalowanym jednym wkładem.

 1. Włącz drukarkę, a następnie otwórz pokrywę obszaru dostępu do kaset drukujących.

 2. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.

 3. Sprawdź, czy na etykiecie wkładów znajduje się napis „SETUP”.

  • Jeśli nowa drukarka nie została wyposażona we wkłady SETUP, zwróć ją sprzedawcy. Wkładów SETUP nie można zakupić u dystrybutorów i są one dostępne tylko w opakowaniu z nową drukarką oraz w niektórych zestawach z głowicami zamiennymi.

  • Jeśli wkłady SETUP są zainstalowane lub zostały zainstalowane nowe wkłady i wystąpił błąd, przejdź do następnego kroku.

 4. Wyjmij wkład z karetki.

  • Karetki z zatrzaskami wkładów: Otwórz zatrzask, ostrożnie pociągnij wkład do góry i wyjmij go z gniazda.

   Wyjmowanie wkładów atramentowych z zatrzaskami z karetki
  • Karetki bez zatrzasków wkładów: Delikatnie naciśnij wkład, aby go zwolnić, a następnie delikatnie wyciągnij go z gniazda.

   Wyjmowanie wkładów atramentowych z karetki
 5. Włóż wkład z powrotem do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem, upewniając się, że został prawidłowo osadzony w karetce.

 6. Wyjmij i włóż ponownie drugi wkład.

 7. Zamknij pokrywę obszaru dostępu do wkładów.

  Jeżeli nadal wyświetlany jest komunikat o błędzie, przejdź do kolejnego kroku.

 8. Wyjmij oba wkłady, a następnie zamknij pokrywę dostępu do wkładów.

 9. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od drukarki i gniazdka elektrycznego, odczekaj 60 sekund, podłącz ponownie przewód i włącz drukarkę.

 10. Włóż czarny wkład do karetki, a następnie zamknij pokrywę dostępu do wkładów.

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o trybie pojedynczego wkładu, potwierdź go, aby zainicjować drukarkę, a następnie przejdź do następnego kroku.

  • Jeśli komunikat o trybie pojedynczego wkładu nie wyświetla się, wyjmij czarny wkład, włóż wkład trójkolorowy, potwierdź komunikat o trybie pojedynczego wkładu, a następnie przejdź do następnego kroku.

  • Jeśli drukarka nie zostanie zainicjowana przy użyciu żadnego z wkładów, przejdź do sekcji Kontakt z centrum obsługi klienta HP, aby uzyskać informacje na temat kończenia konfiguracji drukarki.

 11. Przejdź do strony Pobieranie oprogramowania i sterowników HP, aby zainstalować wszystkie dostępne aktualizacje oprogramowania układowego dla danego modelu drukarki.

 12. Ponownie włóż drugi wkład.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...