Υποστηριξη εκτυπωτων HP

Πώς να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή σας

Επιλέξτε Ρύθμιση εκτυπωτή για λεπτομερή καθοδήγηση στην εγκατάσταση, διαμόρφωση και εγγραφή του εκτυπωτή σας.

Ρύθμιση εκτυπωτή

Εκτυπωτής εκτός σύνδεσης ή εργασία κολλημένη στην ουρά εκτύπωσης;

Χρησιμοποιήστε αυτό το αυτοματοποιημένο εργαλείο των Windows για να διαγνώσετε και να επιδιορθώσετε τυχόν προβλήματα στον εκτυπωτή, όπως π.χ. εκτυπωτής εκτός σύνδεσης και εργασίες κολλημένες στην ουρά εκτύπωσης.

Print and Scan Doctor

Πώς να εκτυπώσετε ένα έγγραφο

Πατήστε "Εκτύπωση" για οδηγίες σχετικά με το πώς να εκτυπώνετε με Εκτυπωτή HP χρησιμοποιώντας Windows

Εκτύπωση

Πώς να σαρώνετε

Πατήστε "Σάρωση" για οδηγίες σχετικά με το πώς να σαρώνετε με Εκτυπωτή HP

Σάρωση

Προσδιορίστε τον εκτυπωτή σας για εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν

Αναζήτηση στην βιβλιοθήκη

Παροχή υποστήριξης για τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας