hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

Welcome to HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...
 • Information
  HP fraudulent caller alert - protect yourself from scams

  Learn what to do if you are contacted by fraudulent callers posing as HP representatives. This could be a scam; do not provide any personal information.

  View article

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Bärbara HP-datorer - Inget ljud från högtalarna i Windows 7

Detta dokument avser bärbara HP-datorer med Windows 7.
Stegen i det här dokumentet beskriver hur man felsöker och löser problem när det inte kommer ljud ur högtalarna.
Om du har en ProBook 440 G3, 470 G3 eller 450 G2 går du till avsnittet Inget ljud efter ominstallation av operativsystemet. För alla andra datorer börjar du med nästa avsnitt.
Steg 1: Använda Microsoft Sound Troubleshooter i Windows 7
Använd Microsoft Sound Troubleshooter för att åtgärda olika typer av ljudproblem automatiskt.
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. I System och underhåll klickar du på Sök och åtgärda problem.
  Figure : Öppna felsökaren
  Du har valt Kontrollpanel med Hitta och åtgärda problem
 3. Sidan Felsök problem i datorn öppnas. I Maskinvara och ljud klickar du på Felsök ljuduppspelning.
  Figure : Felsökning av ljuduppspelning
  Felsökning av ljuduppspelning valt
 4. Felsökningssidan för Spela upp ljud visas. Klicka på Nästa för att fortsätta.
  Figure : Felsökaren för Spela upp ljud
  Felsökaren för Spela upp ljud
 5. Vänta medan felsökaren kontrollerar om det finns problem i datorn.
  Figure : Kontrollerar om det finns problem med ljudet
  Förloppsindikator för ljudproblemskontroll
 6. Om många ljudenheter är anslutna väljer du enheten du vill felsöka, exempelvis högtalarna. Klicka sedan på Nästa.
  Figure : Val av enhet för felsökning
  Val av enhet för felsökning
 7. Vänta medan felsökaren upptäcker problem och gör ändringar.
  Figure : Upptäcker problem
  Visa förloppsindikator för upptäckta problem
 8. När felsökningen är slutförd visas sidan Felsökningen är slutförd med en lista med alla problem som hittades och de ändringar som gjorts på datorn. Klicka på Stäng.
    note:
  För mer information om felsökningen klickar du på Visa detaljerad information.
  Figure : Felsökningen är slutförd
  Felsökningen är slutförd
Steg 2: Kontrollera datorns hörlursanslutningar vid felsökning av ljud
Två typer av hörlursanslutningar är tillgängliga på HP-datorer. En stöder endast ljud till hörlurarna och den andra stöder ljud till hörlurarna och användning av mikrofon. Kontakterna markeras med symboler intill dem.
 • Anslutningar på datorn som är markerade med endast ett headset,, stöder endast utgående ljud och fungerar med standardhörlurar med tre stift eller hörlurar med fyra stift.
  Figure : Trestiftskontakt, standard
  Trestiftsuttag, standard
 • Anslutningar på datorn som är markerade med ett headset med en mikrofon stöder ljud och användning av mikrofon när de används med ett headset med en fyrstiftskontakt och en mikrofon.
  Figure : Fyrastiftskontakt
  Fyrastiftsuttag
  För att höra ljud kan kontakterna användas med någon av anslutningarna. Om du använder en fyrastiftskontakt som har stöd för mikrofon i en trestiftskontakt kan du höra ljud, men mikrofonen fungerar inte eftersom datorns trestiftskontakt inte stöder en mikrofon.
Steg 3: Kontrollera inställningarna för volym och avstängt ljud vid felsökning av ljud
Det är möjligt att volyminställningarna för en eller flera ljudenheter är inaktiverade eller för lågt inställda. Det finns separata ljudinställningar på maskinvaruenheter (högtalare/hörlurar) och i enskilda program (Windows-ljud/QuickPlay/Windows Media Player). Det hörs till exempel inget ljud om högtalarna är på, men programmets ljud är avstängt. Öppna volymkontrollen och kontrollera inställningarna.
  note:
Om volymen i ett program (som Windows Media Player) har justerats med volymknapparna eller skjutreglaget på datorn, använder systemet den volyminställningen även om huvudvolymen är inställd på en högre volym.
För att kontrollera volymen och inställningen för tyst läge följer du nedanstående steg.
 1. Klicka på ljudikonen i aktivitetsfältet och välj Mixer. Alla aktiva ljudprogram visas.
  Figure : Volymkontroll
  Volymkontroll
 2. Titta på ljudavstängningsknapparna under volymreglaget och kontrollera att ljudet inte är avstängt. Om det finns en liten röd cirkel på knappen är ljudet avstängt.
  Om det är avstängt klickar du på avstängningsknappen för att aktivera ljudet. Den röda cirkeln bredvid den blå högtalaren försvinner när ljudet åter är påslaget.
  Ljudet är avstängt
  Ljudet är på
 3. Dra upp volymreglaget till 75% efter att du har kontrollerat att ljudet inte är avstängt.
 4. För att testa klickar du på skjutreglaget till ljudvolymen. Om du hör ett plingande ljud från alla högtalarna är du klar med felsökningen.
  Figure : Testa volymen
  Testa volymen
  Om du fortfarande inte hör något ljud, fortsätter du med nästa steg för att ställa in högtalarna som standard och test.
  note:
Om datorn har en funktion där du kan ändra volymen med hjälp av en graderad remsa ovanför tangentbordet kan det hända att pekbrytarknappen har fastnat i tyst läge, vilket förhindrar att ljud spelas upp. Du kan lösa problemet genom att hämta och installera senaste BIOS till den specifika datormodellen.
Steg 4: Ställa in standardhögtalarna i Windows 7
 1. Om du anslutit hörlurar och inte använder dem som dina huvudhögtalare, koppla bort hörlurarna nu. Om du ansluter hörlurar till datorn sätts de övriga högtalarna i tyst läge.
 2. Klicka på Start och skriv Ljud i Sökfältet.
 3. I sökresultatet klickar du på Ljud i programlistan.
 4. Välj din uppspelningsenhet i ljudfönstret och klicka på knappen Ange som standard.
  Figure : Välja standardenhet (dina ljudenheter kan vara annorlunda)
  Välja högtalare som standardenhet
 5. Klicka på knappen Konfigurera när standardenheten valts.
 6. Klicka på din typ av högtalarkonfiguration i Ljudkanaler.
  Figure : Vanlig högtalarkonfiguration för bärbara datorer
  Vanlig högtalarkonfiguration för en bärbar dator
 7. Klicka på Testa för att skicka ljudsignaler till alla högtalare i systemet eller klicka på enskild högtalare för att skicka ljudsignalen till den.
 8. Du är klar om ljudet hörs korrekt i varje högtalare.
  Om inget ljud hörs från eller flera av högtalarna eller om du har ändrat konfigurationstyp, fortsätter du med högtalarkonfigurationen genom att klicka på Nästa. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra högtalarkonfigurationen.
  Spela upp ett ljud. Om ljudproblemen kvarstår, fortsätter du till nästa avsnitt och Söker efter BIOS-uppdateringar.
Steg 5: Kontrollera inställningarna för avancerad uppspelning
Fortsätt till nästa steg om ljudproblemen fortsätter. I Kontrollpanelen finns det inställningar för standard uppspelningsenheter som du kan behöva justera.
 1. Öppna Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Maskinvara och ljud
  Figure : Kontrollpanel
  Kontrollpanelen med Maskinvara och ljud markerat
 3. Klicka på Ljud.
  Figure : Ljud valt
  Maskinvara och ljud med ljud markerat
 4. Högerklicka på standard uppspelningsenhet och klicka sedan på Egenskaper.
  Figure : Standard uppspelningsenhet
  Uppspelningenheter
 5. Klicka på fliken Avancerat.
  Figure : Fliken Avancerat
  Egenskaper med fliken Avancerat valt
 6. Avmarkera kryssrutorna i avsnittet Exklusivt läge.
  Klicka sedan på OK.
  Figure : Exklusivt läge
  Exklusivt läge kryssrutor
Steg 6: Felsöka Ljud av-knappen och volymreglaget
Följ anvisningarna nedan om du har problem med ljudavstängningsknappen och/eller volymreglaget ovanför tangenterna på tangentbordet:
 1. Kontrollera att du har den senaste BIOS-versionen installerad. Om inte, se Uppdatera BIOS för anvisningar om uppdatering av BIOS.
 2. Kontakta HP:s support för ytterligare hjälp om BIOS-versionen är uppdaterad eller om problemet kvarstår efter uppdateringen.
Steg 7: Felsökning av HD-ljudenhet
HD-ljudenheter i bärbara datorer kan sluta fungera när Windows 7 startas om eller återgår från vänte- eller viloläge. Enheten kan vara en ljudenhet eller ett modem. Du ser också ett “X”-tecken på högtalarikonen i meddelandefältet.
Följ anvisningarna nedan för att söka igenom enheten i Enhetshanteraren och lösa problemet:
 1. Klicka på Start och skriv Enhetshanterare i sökfältet. Välj sedan Enhetshanterare i listan.
 2. I fönstret Enhetshanterare, markerar och högerklickar du på Ljud, video och spelkontroller.
 3. Välj Sök efter maskinvaruförändringar.
HD-ljudenheten identifierar maskinvaruändringarna och “X”-tecknet bör försvinna från högtalarikonen.
Steg 8: Återställa ljuddrivrutinen i Windows 7
Ljudfiler och inställningar som ändras kan orsaka ljudproblem. Återställ drivrutinen för ljudet för att återställa ljudinställningarna för maskinvaran för ljud och starta ljudkonfigurationen i Windows på nytt.
  note:
Om datorn uppgraderades till Windows Vista innan den uppgraderades till Windows 7, är det möjligt att du inte kan använda alla funktioner i en inbyggd ljudenhet som är kompatibel med specifikationerna för Audio Codex '97 (AC '97). Lös detta genom att uppdatera ljuddrivrutinen. Se Steg 8: Uppdatera drivrutinen till ljudet.
Använd återställningen av drivrutiner för att återställa de ursprungliga ljuddrivrutinerna med hjälp av följande steg:
 1. Klicka på Start, klicka på Alla program, klicka på Återställningshanteraren och klicka sedan på Återställningshanteraren igen.
  Figure : Recovery Manager
   Recovery Manager
 2. Klicka på Ominstallation av maskinvarudrivrutiner.
 3. På välkomstskärmen för Ominstallation av maskinvara klickar du på Nästa.
 4. Välj ljuddrivrutinen som du vill ominstallera och klicka sedan på Nästa.
  Figure : Välj en drivrutin för ominstallation
  Fönstret Ominstallation av maskinvarudrivrutiner
    note:
  Om drivrutinen som du vill ominstallera inte står med i listan, väljer du Drivrutinen finns inte med på listan och klickar på Nästa. Det finns användbar information om hur du installerar drivrutiner med Enhetshanteraren i Windows. Följ anvisningarna som visas på skärmen.
 5. Ominstallationen av önskad drivrutin påbörjas i Recovery Manager. När drivrutinen har installerats klickar du på Slutför för att starta om datorn.
 6. Testa ljudet efter omstart av datorn. Om det fortfarande inte hörs något ljud, fortsätter du till Steg 8: Uppdatera drivrutinen till ljudet.
Om du inte kan installera om drivrutinen via Recovery Manager, återställer du den tidigare installerade drivrutinen med hjälp av följande steg:
 1. Klicka på Start och skriv Enhetshanterare i sökfältet. Välj sedan Enhetshanterare i listan.
  Figure : Öppna Enhetshanteraren
   Startmenyn som visar texten Enhetshanteraren i sökfältet och ikonen för Enhetshanteraren i sökresultatet
 2. I fönstret för Enhetshanterare, markerar och klickar du på Ljud, video och spelkontroller.
 3. Högerklicka på ljudenhetens namn och klicka på Egenskaper.
  Figure : Egenskaper för ljudenhet i Enhetshanteraren
   Egenskaper för ljudenhet i Enhetshanteraren
 4. Klicka på fliken Drivrutin.
 5. Klicka på Återställ drivrutin.
  Figure : Ljudegenskaper
   Ljudegenskapsfönstret för SoundMAX med knappen Återställa drivrutin markerad
 6. Klicka på Ja om du vill återställa föregående drivrutiner.
 7. Prova ljudet.
Fortsätt till nästa steg om det fortfarande inte finns något ljud för att uppdatera ljuddrivrutinen.
Steg 9: Uppdatera ljuddrivrutinen i Windows 7
En uppdaterad ljuddrivrutin kan lösa problemet om datorn har ljudproblem efter uppgradering av operativsystemet till Windows 7 eller om datorn har problem med ljudet i ett visst program.
Gör något av följande, beroende på den uppdateringsmetod du föredrar:
Steg 10: Kontrollera Enhetshanteraren för att felsöka ljud i Windows 7
Om det inte hörs något ljud kontrollerar du ljudmaskinvarans status i ljudmaskinvaran.
 1. Klicka på Start och skriv Enhetshanterare i sökfältet. Klicka sedan på Enhetshanterare i programlistan.
  Fönstret Enhetshanteraren öppnas.
 2. Dubbelklicka på Ljud-, video- och spelkontroller.
 3. Utför följande beroende på vad som visas:
  • Om en ljudenhet inte listas har ljudmaskinvaran inte upptäckts av Windows. Se Steg 10: Testa med avseende på ljudmaskinvarufel i Windows 7.
  • Om en ljudenhet står på listan med en nedpil så är enheten inaktiverad. Högerklicka på ljudenhetens namn och välj Aktivera för att återaktivera enheten. Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår efter att du har aktiverat enheten.
   Figure : Aktivera en inaktiverad ljudenhet
   Aktivera en inaktiverad ljudenhet. Aktivera valt
  • Om en ljudenhet står med på listan högerklickar du på enhetens namn och väljer Egenskaper på snabbmenyn för att visa mer relevant felsökningsinformation i fönstret Enhetsstatus. Om Enhetsstatus visar att enheten fungerar ligger problemet troligen i ljudinställningarna, högtalarna eller kablarna.
Steg 11: Testa med avseende på ljudmaskinvarufel i Windows 7
Spela upp ett ljud. Om ljudproblemen fortsätter, testar du ljudmaskinvaran med HP Support Assistant. För mer information, se Testa med avseende på maskinvarufel (Windows 7).
Inget ljud efter ominstallation av operativsystemet
Om du har en ProBook 440 G3, 470 G3 eller 450 G2 och har inget ljud efter ominstallation av operativsystemet, följ dessa anvisningar för att lösa problemet:
 1. När datorn startas trycker du upprepade gånger på F10 för att öppna BIOS.
 2. Gå till fliken Avancerat.
 3. Välj den inbyggda enheten.
 4. Markera rutan Ljud.
 5. Spara ändringarna och avsluta.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...